Maza uzņēmuma vadītājs

Uzņēmuma vadītājs

Raksta mērķis: sniegt priekšstatu par mazā uzņēmuma īpašnieka ikdienas pienākumiem, atbildību, nepieciešamajām zināšanām un izaugsmes iespējām. Izvēloties profesiju mēs bieži vien neko nezinām par tās ikdienu. Lai nepiedzīvotu vilšanās sajūtu, iepazīsti mazā uzņēmuma vadītāja profesiju.

Mazā biznesa īpašnieks ir tas cilvēks, kurš drosmīgi ir izlēmis saimniekot pats sev, darot to, ko, kā un kad viņš vēlās. Tas ir cilvēks, kurš ir atbildīgs par uzņēmumu un visām tā norisēm ne tikai no morālā, bet arī likumiskā viedokļa.

Gandrīz par katru profesiju ir dzirdēti dažādi mīti, kas liek mums padomāt, cik labi vai tieši pretēji slikti ir strādāt šajā profesijā. Mīti par mazā uzņēmuma vadītāju:
– Viņš neko nedara, bet tikai tērē uzņēmuma resursus;
– Viņš ir ļoti turīgs;
– Lai vadītu uzņēmumu nav nepieciešamas specifiskas zināšanas.

Ja tu domā, ka uzburtā aina par vienmēr eksotiskos ceļojumus esošo cilvēku, kurš pludmalē risina biznesa jautājumus un piestrādā vienu stundu nedēļā ir mazā biznesa īpašnieks, tu kļūdies. Ieskatīsimies, kāda ir uzņēmēja ikdiena, pienākumu veikšanai nepieciešamās prasmes un darba specifika.

Darba specifika

Darba specifika: darbs ar cilvēkiem, darbs ar papīriem, darbs birojā, darbs izbraucienos, darbs stresa apstākļos.
Komunikācijas specifika: darbs ar cilvēkiem.
Nepieciešamās prasmes:
– Spēja plānot savu laiku;
– Stresa noturība;
– Spēja strādāt individuāli un komandā;
– Komunikācijas prasmes;
– Psihologa prasmes;
– Izpratne par uzņēmējdarbības procesiem;
– Izpratne par ekomomiku;
– Savas industrijas specifikas pārzināšana.

Maza uzņēmuma vadītāja ikdiena

Uzņēmuma vadītāja ikdiena tiek pavadīta komunikācijā ar darbiniekiem, esošajiem sadarbības partneriem un potenciālajiem klientiem, kā arī dažādu nepieciešamo atskaišu, plānu vai projektu sagatavošanā. Maldīgs ir uzskats, ka uzņēmējs šo titulu iegūst ar pirmo dienu, kad ir reģistrēts uzņēmums, patiesībā tas ir laika gaitā iegūtās pieredzes rezultāts.

Uzņēmuma vadītāja darba pienākumi un darba apjoms ir atkarīgs no uzņēmuma darbības specifikas, izvēlētās nozares un uzņēmuma pastāvēšanas ilguma. Gadījumos, kad uzņēmums veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus, mazāka uzmanība tiek pievērsta, piemēram, jaunu klientu piesaistei un darba laiks līdzinās klasiskajam biroja darba laikam, savukārt jaunā uzņēmumā tā vadītājs bieži vien strādā nepārtraukti, darot visu, ko vien var.

Maza uzņēmuma vadītāja darba pienākumi:
– Uzņēmuma darbības stratēģijas, taktikas un operatīvā plāna izstrāde un pilnveidošana;
– Uzņēmuma finanšu plūsmas pārvaldība;
– Mārketinga un reklāmas stratēģijas izstrāde un realizēšana;
– Darbinieku atlase, darba uzdevumu definēšana, kontrole un atbalsts.
– Klientu segmentēšana, jaunu klientu piesaiste, kā arī klientu attiecību vadīšana;
– Uzņēmuma darba koordinēšana;
– Citi pienākumi saskaņā ar uzņēmuma darbības specifiku.

Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par to, lai laicīgi tiktu nokārtotas visas uzņēmuma saistības ar valsti, piemēram, nodokļu nomaksa, darbiniekiem tiktu definēti skaidri darba uzdevumi un mērķi un uzņēmuma darbs tiktu nepārtraukti koordinēts un virzīts uz turpmāko attīstību.

Izaugsmes iespējas ir tas jautājums, kuru ir lietderīgi saprast vēl pirms studiju uzsākšanas. Kādas ir izaugsmes iespējas? Vai man būs iespēja izmantot apgūto, ja kādu dienu uzņēmums bankrotēs, jo piedāvāto produktu vairs nevienam nevajadzēs?

Tavas izaugsmes iespējas un karjeras potenciāls ir atkarīgs ne tikai no izvēlētās izglītības, bet arī no tavām laika gaitā iegūtajām prasmēm un iemaņām. Ja tava sirdslieta ir uzņēmuma vadība, tad tu savas iegūtās prasmes vari izmantot jebkuras nozares uzņēmuma vadībā. Ja tev ir vēlme palīdzēt kādam citam, tev ir iespēja kļūt par mentoru vai biznesa konsultantu. Tā ir universāla izglītība, ja vēlēsies vadīt mārketinga departamentu vai IT izstrādes departamentu, tev ir visas iespējas to darīt.

Uzņēmējs – tā ir profesija, kuru nav iespējams apgūt bez talanta, tomēr ir divi galvenie izglītības iegūšanas veidi – profesionālā izglītība uzņēmējdarbībā vai izglītība un zināma darba pieredze nozarē X.

Ja uzskati, ka profesija tevi ir ieinteresējusi, zemāk aplūko to, kurās mācību iestādēs vari apgūt šo profesiju 1.līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās, kā arī to, kur iegūt papildus informāciju, lai kļūtu par izcilu mazā uzņēmuma vadītāju jau tuvākajā nākotnē.

Studiju programmas:
-Alberta koledža – 1.līmeņa studiju programma Uzņēmējdarbība.
-RTU – 1.līmeņa studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana
-BA RUK – 1.līmeņa profesionālā studiju programma Komercdarbība.
-RPIVA – 1.līmeņa studiju programma Komercdarbības organizēšana.
-LLU – 1.līmeņa profesionālā studiju programma Komerczinības.
-Latvijas Biznesa koledža – 1.līmeņa studiju programma Uzņēmējdarbība
-Grāmatvedības un finanšu koledža – 1.līmeņa profesionālā studiju programma Uzņēmējdarbība un finanses.
-BSA – 1.līmeņa studiju programma Mazā un vidējā biznesa vadība.
-ISMA – 1.līmeņa profesionālā studiju programma Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā.
-ISMA – 1.līmeņa studiju programma Uzņēmējdarbība restorānu biznesā.
-Biznesa vadības koledža – 1.līmeņa studiju programma Biznesa vadība.
-Juridiskā koledža – 1.līmeņa studiju programma Komerczinības.
-SSE Riga – bakalaura studiju programma BSc in Economics and Business.
-BA – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadīšana.
-BA – profesionālā bakalaura studiju programma Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā.
-RSU – akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika.
-RSU – bakalaura studiju programma Starta uzņēmējdarbības vadība.
-Ventspils augstskola – bakalaura studiju programma Biznesa vadība.
-“Turība” – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-RISEBA – bakalaura studiju programma Biznesa vadība digitālajā vidē.
-RISEBA – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-LU – profesionālā bakalaura studiju programma Vadības zinības.
-RTU – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana.
-RTU – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana.
-Vidzemes augstskola – bakalaura studiju programma Biznesa vadība.
-Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola – akadēmiskā bakalaura studiju programma Vadības zinības.
-Rēzeknes tehnoloģiju augstskola – profesionālā bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbība.
-RPIVA – profesionālā bakalaura studiju programma Komercdarbība un uzņēmumu vadība.
-LLU – profesionālā bakalaura studiju programma Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība.
-LLU – profesionāla bakalaura studiju programma Komercdarbība un uzņēmumu vadība.
-Liepājas universitāte – profesionāla bakalaura studiju programma Biznesa un organizāciju vadība.
-Transporta un sakaru institūts – profesionālā bakalaura studiju programma Vadības zinātne.
-BSA – 2.līmeņa profesionālā studiju programma Uzņēmējdarbība.
-ISMA – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-EKA – profesionālā bakalaura studiju programma Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība.
-Sociālo tehnoloģiju augstskola – profesionālā bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības ekonomika.
-BA – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadīšana.
-BA – profesionālā maģistra studiju programma Inovatīvā uzņēmējdarbība.
-BA – maģistra programma Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās.
-RTU – maģistra studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana.
-RTU – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana.
-LU – profesionālā magistra programma Starptautiskais bizness.
-RSU – profesionālā maģistra studiju programma Bizness un tiesības ES.
-“Turība” – maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-RISEBA – maģistra studiju programma Biznesa stratēģiskā vadība.
-RISEBA – maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-Liepājas universitāte – maģistra studiju programma Vadības zinības.
-Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola – akadēmiskā maģistra studiju programma Vadības zinātne.
-LLU – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-Vidzemes augstskola – maģistra studiju programma Biznesa vides vadība.
-EKA – profesionālā maģistra studiju programma Biznesa vadība.
-BSA – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadīšana un administrēšana.
-Transporta un sakaru institūts – profesionālā maģistra studiju programma Vadības zinātne.
-ISMA – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-Sociālo tehnoloģiju augstskola – profesionālā maģistra studiju programma Biznesa menedžments.

Kursi:
– ALISON – 21Day to building a Web Business
– ALISON – Characteristics of Successful Entepreneur
– ALISON – Leadership skills in Business
– ALISON – Business Communication – Business Writting
– ALISON – Fundamentals of Corporate Management
– ALISON – Entepreneurship – Creating the Business
– ALISON – Preparing to Manage – Skills and Practice
– ALISON – Growth Strategies for Business
– ALISON – What Great leaders Do

Blogi, kuriem stiligi sekot: 
SmallBizSurvival
Inc Magazine
Forbes
Entrepreneur Magazine
Smart Passive Income
Guy Kawasaki
Entrepreneur on Fire
Under 30 CEO

Cerams, ka šis nelielais ieskats profesijas pasaulē palīdzēja tev saprast, vai tieši šī ir tava sapņu profesija, kurā vēlies atīstīties. Vai tu spēj iedomāties savu ikdienu aktīvu un jauniem izaicinājumiem bagātu?

Vēlies kļūt par mazā uzņēmuma vadītāju? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.