Tirgus izpētes analītiķis

Raksta mērķis: sniegt priekšstatu par tirgus izpētes analītiķa ikdienas pienākumiem, atbildību, nepieciešamajām zināšanām un izaugsmes iespējām. Izvēloties profesiju mēs bieži vien neko nezinām par tās ikdienu. Lai nepiedzīvotu vilšanās sajūtu, iepazīsti tirgus izpētes analītiķa profesiju un tās ikdienu.

Tirgus izpētes analītiķis ir tas cilvēks, kura galvenais uzdevums ir veikt tirgus izpēti, lai noteiktu to, vai uzņēmuma piedāvātais produkts (piemēram, siers, piens, telefons u.c.) ir dzīvotspējīgs. Pētījuma rezultāti dod iespēju noteikt produkta cenu, kā arī palīdz saprast to, kādus produktus un par kādu cenu cilvēki vēlas iegādāties.

Gandrīz par katru profesiju ir dzirdēti dažādi mīti, kas liek mums padomāt, cik labi vai, tieši pretēji, slikti ir strādāt šajā profesijā. Izplatītākie mīti par tirgus izpētes analītiķi:
– uzņēmumiem profesionāla tirgus izpēte nav nepieciešama;
– tirgus izpēte ir ļoti laikietilpīga;
– analītiķis neko nesaprot, uzņēmuma vadītājs pats zina, kas ir klienti.

Ja tu līdz šim esi domājis, ka tirgus izpētes analītiķis ir tas cilvēks, kura galvenais uzdevums ir visu dienu veidot nevienam nevajadzīgas Excel tabulas, tu maldies. Ieskatīsimies, kāda ir profesionāla tirgus izpētes analītiķa ikdiena, nepieciešamās prasmes un darba specifika.

DARBA SPECIFIKA

Darba specifika: darbs birojā.
Komunikācijas specifika:  darbs individuāli.
Nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības:
– Analītiskās prasmes;
– Spēja orientēties lielā informācijas apjomā;
– Orientēšanās uz detaļām;
– Komunikāciju prasmes;
– Spēja saprast un vienkārši izskaidrot sarežģītas lietas;
– Kritiskā domāšana;
– Laika plānošanas prasmes;
– Spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus.

Tirgus izpētes analītiķa ikdiena

Tirgus izpētes analītiķa ikdiena tiek pavadīta aktīvā informācijas ieguvē, apkopošanā un analīzē. Viņš veic izpēti un iegūst uzņēmumam noderīgu informāciju, kas palīdzēs labāk saprast klienta vajadzības un veidot arvien veiksmīgākas mārketinga kampaņas.

Tirgus izpētes analītiķis apkopo informāciju par klientu demogrāfiskajām pazīmēm, vajadzībām un iepirkšanās paradumiem. Informācija tiek iegūta un apkopota izmantojot dažādas metodes, piemēram, intervijas, aptaujas, fokusa grupas, tirgus izpētes anketas, publiskās aptaujas, kā arī specializēto literatūru.

Analītiķi palīdz noteikt arī uzņēmuma atrašanās vietu industrijā salīdzinot konkurentus, to produktus, piedāvātās cenas, pārdošanas un mārketinga metodes. Izmantojot šo informāciju tirgus analītiķi var noteikt to, kādā veidā ir iespējams piesaistīt mērķa tirgu vai mērķauditoriju, kādu cenu politiku un mārketinga metodes izvēlēties. iegūtās zināšanas uzņēmums izmanto efektīvu brošūru, reklāmu, pārdošanas plānu un produktu virzīšanas tirgū plānu izstrādei.

Tirgus izpētes analītiķi iegūto informāciju novērtē izmantojot specializētu programmatūru vai statistiskās metodes. Viņi ne tikai izskaidro esošo situāciju, bet arī prognoze produkta vai uzņēmuma nākotnes tendences. Bieži vien, lai prezentētu iegūtos rezultātus tiek veidoti dažādi vizuālās uzskates materiāli, piemēram, diagrammas, tabulas u.c.

Tirgus izpētes analītiķa darba pienākumi:
– Monitorēt un prognozēt mārketinga un pārdošanas tendences;
– Novērtēt mārketinga stratēģijas un aktivitāšu efektivitāti;
– Novērtēt un pilnveidot informācijas ieguves un apkopošanas metodes;
– Iegūt un apkopot datus par klientiem, konkurentiem un tirgus situāciju;
– Iegūtos datus analizēt izmantojot statistikas programmas;
– Sarežģītos datus pārvērst pārskatāmās atskaitēs, tabulās, diagrammās;
– Sagatavot atskaites;
– Prezentēt iegūtos rezultātus;
– Sniegt priekšlikumus rezultātu uzlabošanai.

Tirgus izpētes analītiķis ir atbildīgs par to, lai viņa iegūtā informācija un secinājumi būtu ticami, precīzi un atspoguļotu patiesos uzņēmuma, mārketinga vai pārdošanas aktivitāšu rezultātus.

Liela daļa tirgus izpētes analītiķu strādā pilnu slodzi, 40h nedēļā, tomēr šo speciālistu vidū ir sastopams arī darbs stresa apstākļos vai ļoti īsos termiņos. Daļa speciālistu strādā vienatnē, bet daļai ikdiena ir darbs ar cilvēkiem – intervijas, tikšanās. Tikpat svarīga ir arī izpratne par statistiku, komunikāciju, ekonomiku, psiholoģiju, mārketinga un pētniecības metodēm.

Bieži vien tirgus izpētes analītiķim darba veikšanai ir nepieciešams maģistra grāds biznesa vadībā. Maģistra grāds ir nepieciešams tad, ja cilvēks vēlas kandidēt uz vadītāja vakanci vai veikt sarežģītākus pētījumus vai tehnisko izpēti.

Priekšroka tiek dota kandidātiem, kuriem ir bijusi prakse vai darba pieredze līdzīgā amatā, piemēram, mārketingā vai pārdošanā. Noderīga ir pieredze jebkurā amatā, kas ir saistīts ar informācijas apkopošanu, apstrādi, analīzi un rezultātu prezentēšanu. Visbiežāk analītiķi strādā finanšu, vadības un ražošanas uzņēmumos.

Šo profesiju, diemžēl, nav iespējams apgūt atsevišķi tai paredzētā un izveidotā studiju programmā. Tādēļ iesakām izvēlēties studijas radniecīgā nozarē – mārketingā, statistikā vai datorzinībās un jau studiju laikā iegūtās zināšanas papildināt iedvesmojoties no nozares labākajiem ekspertiem pasaulē.

Ja uzskati, ka šī profesija tevi ir ieinteresējusi, zemāk aplūko to, kur studēt un iegūt papildus informāciju, lai kļūtu par profesionālu tirgus izpētes analītiķi jau tuvākajā nākotnē.

Studiju programmas:
-Alberta koledža – 1.līmeņa profesionālā Mārketings un tā inovācijas
-BVK – 1.līmeņa profesionālā Mārketings, reklāma, sabiedriskās attiecības
-JAK – 1.līmeņa profesionālā Mārketings un inovācijas
-Banku augstskolas UK – 1.līmeņa profesionālā Mārketings un reklāma
-SIVA – 1.līmeņa profesionālā Mārketings un tirdzniecība
-EKA – 1.līmeņa profesionālā Radošais mārketings un pārdošanas vadība
-BATurība – 1.līmeņa profesionālā Mārketings un tirdzniecība
-RSU – Akadēmiskā bakalaura Starptautiskais mārketings un reklāma
-BSA- Profesionālā bakalaura Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
-BA Turība – Profesionālā bakalaura Mārketings un tirdzniecības vadība

Kursi izaugsmei:
– ALISON – Marketing Management – The Marketing Research Process
– Coursera – Fundamentals of Marketing Analytics
– Coursera – Market Research and Consumers Behaviour
– Coursera – User Research and Design
– Coursera – Qualitative Research Methods

Blogi, kuriem stilīgi sekot:
– Greenbook Blog
– Research Access
– NewMR
– Next Gen Market Research
– Quirk’s Blog
– Research Live
– RW Connect
– Market Research Association (USA)
– Qual Blog
– Association of Qualitative Researchers
– MarketResearch.com
– AllTop Market Research News
– Research-Live
– Vision Critical
– Love Stats
– Brian Juicer Blog
– Landmark
– Question Science
 QualBlog
– iModerate
– The Pert Group
– Market Research Society

Cerams, ka šis nelielais ieskats profesijas pasaulē palīdzēja tev saprast, vai tieši šī ir tava sapņu profesija, kurā vēlies attīstīties. Vai tu spēj iedomāties savu ikdienu pavadot nepārtrauktā informācijas plūsmā?

Vēlies kļūt par kādas nozares ekspertu? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.