Socionika – Igo – ESFJ pilnais apraksts

Socionika – Igo -ESFJ pilnais apraksts

(Ētiski sensorais ekstraverts)

Piemītošās dihatomas

Rаcionalitāte. Nepatīk, ja jaunus uzdevumus uzdod vēl pirms ir pabeigts iepriekšējais. Ir mērķis, iesākto vienmēr pabeidz. Ir vērsts uz tradīciju saglabāšanu. Jūtas komfortabli plānojot savu laiku, plāna trūkums rada nestabilitātes un nepārliecinātības sajūtu.

Ētika. Saruna ētiķim ir enerģijas apmaiņa. Par runātāju spriež pēc tā intonācijas, mīmikas, žestiem. Lielāku uzmanību pievērš tam, kā runā sarunu biedrs, bet mazāku uzmanību tam, ko viņš pasaka. Nav svarīgi ko, bet kā sarunu biedrs ir pateicis. Pat tad, kad saruna ir par loģiskiem tematiem runā par cilvēkiem un to savstarpējām attiecībām, tās vērtē no morāles un humānisma viedokļa.

Ir kompetents cilvēku savstarpējo attiecību jomā. Rīkojas pēc noskaņojuma vai ieklausoties sirdsbalsī. Ļoti dzīva un daudzveidīga mīmika. Darbā labāk padodas kontaktu veidošana ar cilvēkiem, viņu motivēšanu, attiecību uzturēšanu darba kolektīvā.

Sensorika. Dzīvo šeit un tagad, dzīvo konkrētu sajūtu pasaulē. Viņam ir svarīga sava personiskā teritorija, lietas, priekšmeti. Izjūt savu ķermeni, saprot tā sajūtas. Spējīgs ilgi un neatlaidīgi strādāt, pabeigt iesākto. Var vadīt cilvēkus, no kāda iegūt vēlamo. Pārdzīvo nenoteiktības dēļ, uztraucas par nākotni.

Ekstraverts. Spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. Viegli padodas komunikācija ar vairākiem cilvēkiem uzreiz vai lielā cilvēku pūlī. Orientējas uz enerģijas tērēšanu. Tiecas uz darbības lauka paplašināšanu, objektīva uztvere. Uzskata sevi par daļu no pasaules.

Reņina pazīmes

Demokrāts

 • Demokrāts sevi un citus uztver balstoties uz personiskajiem faktoriem vai īpašībām;
 • Citos cilvēkos viņiem ir svarīgas cilvēka personiskās īpašības;
 • Demokrāta attieksme pret cilvēku nav pamatota uz viņa piederību kādai grupai vai savam priekšstatam un attieksmei pret grupu;
 • Demokrāts leksikā neizmanto vispārinošos izteicienus vai atsevišķu cilvēku grupas pazīmes (piemēram, tipiskais pārstāvis).

Ietiepība

 • Ietiepīgos ir sarežgītāk par kaut ko pārliecināt, pat, ja viņi ārēji piekrīt, lai iekšēji viņus pārliecinātu ir nepieciešami neapšaubāmi argumenti;
 • Šķēršļu rašanās gadījumā ir vieglāk pārliecināt apkārtējos, atlikt mērķa sasniegšanu vai izdarīt kaut ko, lai pārvarētu šķēršļus, nekā nomainīt mērķi;
 • Mazāk raksturīgs iziet uz kompromisu vai piekāpties.

Piesardzība

 • Jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Коnstruktīvisms

 • Sākumā konstruktīvisti uztver lietu jēgu, bet vēlāk emocionālo nokrāsu;
 • Sākumā konstruktīvisti reaģē konstruktīvi, pārdomāti;
 • Pēc tam situācija tiek pārdzīvota emocionāli, emocijas ir otršķirīgas;
 • Konstruktīvistiem ir mazāk raksturīgs pieskaņoties citu emocijām.

Taktika

 • Lēmumus pieņem balstoties tikai uz šī brīža situāciju, neņemot vērā nākotnes perspektīvas;
 • Taktiķiem ir vienkāršāk saskatīt tuvākos soļus, nevis mērķi;
 • Pieņem palīdzību lēmumu noteikšanā;
 • Vienkāršāk pārliecināt nomainīt mērķi, nevis taktiskos soļus;
 • Sasniedzot mērķi var izjust tukšuma sajūtu.

Pozitīvisms

 • Situācijā ir vieglāk saskatīt to, kas esošajā situācijā ir, eksistē, nekā to, kā nav un neeksistē;
 • Pozitīvisti labāk iegaumē veiksmīgu pieredzi;
 • Tiecas neveiksmīgo pieredzi transformēt pozitīvā (saskatīja pozitīvās puses);
 • Pozitīvisti pievērš uzmanību pozitīvajiem esošās situācijas aspektiem.

Dinamika

 • Esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētajā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kustības ir nepārtraukti un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkāršāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Rezultāts

 • Jebkurā darbā vai procesā, kurā ir iesaistīti, ir svarīgi saskatīt mērķi;
 • Mērķis interesē daudz vairāk nekā process, tas, ko dara;
 • Vienkārši pārslēgties no viena darba uz citu;
 • Tiecas uzdevumu sadalīt etapos, novērtēt mērķa sasniegšanu katrā no etapiem;

Jautrība

 • Svarīgāka ir subjektīvā pasaules uztvere;
 • Pieļauj to, ka citiem cilvēkiem var būt citi kritēriji, savs skatījums uz lietām;
 • Savu rīcību novērtē subjektīvi, saistībā ar situāciju;
 • Izvērtējot cilvēka viedokli, novērtē viņa autoritāti;
 • Iepazīšanos neuztver kā atsevišķu darbību.

Apdomība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas pašreiz ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Deklatīms

 • Ir raksturīgi izteikt savu viedokli;
 • Sarunā vērsti uz monologu, nav raksturīga jautājumu uzdošana;
 • Dod priekšroku paši atbildēt un izteikt savu viedokli;
 • Nepatīk, ja pārtrauc, deklatīmu ir sarežģīti pārtraukt;
 • Viņam ir vienkāršāk atsākt stāstījumu no tās vietas, no kuras tika pārtraukts;
 • Mazāk svarīga ir sarunu biedra reakcija;
 • Deklatīmiem ir raksturīgas plašas atbildes;
 • Viņiem ir svarīgāk izteikt savu viedokli, nevis ieklausīties sarunu biedrā.

Funkciju apraksts

Emociju ētika

ESFJ dzīvo ar emocijām, bez tām nespēj iedomāties savu dzīvi. Viņš kā neviens cits prot citiem nodot savas pamanāmās pozitīvās emocijas. Lieliski izjūt citu cilvēku noskaņojumu, spēj radīt emocijas tiem, kuriem šķietami to nemaz nav. Viņi ir ļoti komunikabli, bez grūtībām pirmie uzsāk sarunu. Viņš ir cilvēks, kurš ar savām emocijām spēj aizraut pūli.

Sajūtu sensorika

ESFJ mākslas joma ir apkārtējās pasaules skaistums un harmonija. Viņi ir ļoti saimnieciski, spēj strādāt ar rokām. Viņi rūpējas par tuviniekiem, uztur kārtībā dzīvesvietu, bieži vien kļūst par labākajiem dārzniekiem ar vislabākajiem dārziem. Par mājīgu vietu spēj pārvērst pat pamestu malkas šķūni. Šie cilvēki prot eleganti un izsmalcināti ģērbties, saskaņot fasonus, nereti apģērbu darina paši.

Darbības loģika

ESFJ ir svarīgi radīt ļoti darbīga cilvēka iespaidu. Viņi cenšas būt lietas kursā par aktuālākajām tendencēm biznesā, nedaudz izprast ekonomiku un politiku. Nepazīstamā situācijā cenšas sevi parādīt kā lielisku organizētāju un uzņēmēju. ESFJ spēj nenogurstoši strādāt vai vadīt mājsaimniecību, tomēr agri vai vēlu, šo nodarbi nomainīs patīkamā atpūta. Viņam patīk, ja darbā kāds palīdz, nespēj strādāt vienatnē. Bieži uzņemas vairāk nekā patiesībā var izdarīt, tādēļ sevi pārslogo.

Laika intuīcija

Šī tipa cilvēki ar grūtībām nosaka pareizo laiku, kad ir jāiziet no mājas. Nespēj aprēķināt darbam nepieciešamo laiku. Nespēj noteikt cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai izdarītu darbu, uztraucas, ja kāds par to jautā. Uz pasākumiem var ierasties ļoti agri vai arī tos kavēt. Ļoti uztraucas, ja viņus steidzina vai ierobežo aktivitāti. Labi orientējas esošajā situācijā, bet ar grūtībām veic tālejošas prognozes. Viņiem ir grūti iztēloties to, kādā veidā attīstīsies situācija.

Struktūrloģika

ESFJ patīk, ja viss apkārt ir skaidrs un saprotams. Viņiem patīk klausīties stāstus par koncepcijām, viņus piesaista shēmas, diagrammas un struktūras, svarīgi ir noteikumi un juridiskie dokumenti. Kad ESFJ pilda vadības uzdevumus vienmēr uztraucas par to, vai visu ir izdarījis pareizi.

Iespēju intuīcija

ESFJ ir atsaucīgi un vienmēr atvērti jaunām iespējām. Viņi ar prieku izskata alternatīvas, patīk, ja viņiem ir izvēle, kad katram risinājumam ir vairāki iespējamie rīcības varianti. Viņam ir svarīgi, lai viņa idejas būtu novērtētas. Viņš baidās no situācijām, kad viņš neko nevar izdarīt. Viņš vēlas būt vajadzīgs, dot savas idejas citiem, labprāt uzsāk jaunu darbību.

Attiecību ētika

Konflikta gadījumā ESFJ kļūst pārspīlēti pieklājīgs vai sāk apvainot visus par amorālu rīcību. Viņš nepārtraukti uzmana savu tuvinieku savstarpējās attiecības. Neciešu rupju attieksmi. Bieži citiem iesaka to, ka rīkoties noteiktā situācijā, kā kļūt par laipnu un iejūtīgu cilvēku. Ar cilvēkiem ietur tuvu distanci. Ja ar ESFJ sāk runāt “no augšas” viņš to uztver ļoti noraidoši.

Varas sensorika

ESFJ vienmēr spēj par sevi pastāvēt. Viņš ir vienkāršs un labvēlīgs cilvēks, kurš necieš, ja pārkāpj robežas un nekorekti izturas attiecībā pret viņu. Viņš no cilvēka spēj iegūt visu, ko vēlās, neliks otru mierā līdz kamēr nesasniegs vēlamo. Patīk komandēt citus. ESFJ ir grūti atņemt kādu lietu vai piespiest darīt to, ko viņš nevēlas.

2.kanāla funkcija, kur jārealizējas, uz ko tiecas

Kā es organizēju komforta iegūšanu sev un citiem. Šajā funkcijā es aktīvi gūstu labsajūtu, piemēram, garāžu iekārtošu mājīgi – atnesīšu dīvānu, ieklāšu paklāju. Tās ir visas aktīvās darbības, kuras ir nepieciešamas komforta radīšanai.

Tie ir dažādi eksmperimenti, piemēram, virtuvē. Es katru rītu skrienu, dodos uz sporta zāli un nodarbojos ar jogu. Tā, kā šī funkcija ir intraverta, tad šī labumu gūšana galvenokārt ir orientēta uz sevi. Es radīšu komfortu sev un kompānijas dēļ arī jums pārējiem. Ja apkārtējiem nevajag rūpes, es tāpat turpināšu rūpēties par sevi.

Karjeras izaugsme

ESFJ piemīt divas īpašības, kuras palīdz viņiem karjeras izaugsmē – viņi ir ļot organizēti, viņiem patīk strukturēt savu apkārtējo vidi, viņu iekšējā motivācija rodas palīdzot citiem. ESFJ ir cilvēks, kuram ir nepieciešama karjeras izaugsme, vislabāk viņi jūtas tad, ja var vadīt citus.

Stiprās puses

 • Aktīvs;
 • Optimistisks;
 • Labvēlīgs cilvēks;
 • Uzmanīgs pret cilvēkiem, rūpīgs;
 • Cenšas palīdzēt visiem, kuri to palūdz;
 • Viegli iepazīstas darījuma un privātiem mērķiem;
 • Nelietderīga laika patērēšanas pretinieks;
 • Vienmēr aizņemts ar neatliekamiem darbiem;
 • Uztver perspektīvas idejas, kuras var pielietot praksē;
 • Ļoti simpātisks, spēj apburt sarunu biedru;
 • Piemīt laba gaume;
 • Daudz ko prot veidot ar savām rokām;
 • Dzīvē visu sasniedz pats, nepaļaujas uz citiem;
 • Patīk strādāt ātri, bez lieciniekim;
 • Uzstājīgs un izlēmīgs, īpaši aktivizējas ekstremālās situācijās;
 • Ieklausās citu viedoklī, bet rīkojas tā, kā vēlas viņš;
 • Tiecas uz stabilitāti;
 • Tiecas uz augtu materiālo nodrošinājumu;
 • Tiecas pēc kolēģu atzinības.

Vājās puses

 • Sevī uzkrāj negatīvās emocijas;
 • Ja šādu emociju ir pārāk daudz spēj uzsprāgt vai pat saslimt;
 • Sarežģīti sadarboties ar cilvēkiem, kuri neizrāda savu attieksmi vai emocijas;
 • Ne vienmēr spēj novērtēt sava darba efektivitāti un jēgu;
 • Ilgi svārstās pieņemot lēmumu;
 • Ar grītībām aprēķina un izjūt laiku;
 • Nespēj nodalīt svarīgo no otršķirīgā;
 • Bieži sevi pārāk pārslogo ar darbiem;
 • Pārvērtē savas darījumu spējas;
 • Nepacietīgs, grib izdarīt vairāk īsākā laikā.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:

— bezemocionālu, saprātīgu un taisnīgu attieksmi pret darbu un cilvēkiem;
— elastību uzvedībā un ātru adaptāciju jaunā situācijā;
— bezierunu altruizmu;
— stingrību un bezkompromisu attieksmi attiecībās ar cilvēkiem;
— labas stratēģiskās un tehnologiskās prasmes;
— punktualitāti termiņu ievērošanā.

ESFJ ārējais izskats

ESFJ neuztraucas par jautājumiem, kas ir saistīti ar viņa ārējo izskatu, kaut gan viņš vienmēr ir izmalcināts un elegants. No citiem viņu atšķir dažas ļoti spilgtas pazīmes. Viņš ir ļoti labestīgs un izdarīs visu iespējamo, lai neaizvainotu citus.

Viņam raksturīgs:

 • zināms kūtrums;
 • kustību vijīgums, tās ir ļoti plūstošas;
 • maigas ķermeņa kontūras;
 • smaids;
 • seja ir proporcionāla;
 • komunikācijā ir maigs un ļoti šarmants.

Simbolu socionika

Ētiski sensorais ekstraverts (Igo, Entuziasts, Pārdevējs, Spēlamnis)

Entuziasts ir ļoti emocionāls, pat ekspresīvs, komunikabls. Ja viņa balss skaļumu ir iespējams mainīt, tad smieklu skaļumu nekad. Labvēlīgs, vienmēr uzslavēs par labi paveikto, ievēros. Tajā pašā laikā ļoti asi reaģē dažādās situācijās. Viņš pasauli uztver caur emocijām, tādēļ viņa maniere uztaisīt skandālu uz līdzenas vietas nav saistīta ar nekulturalitāti vai labas audzināšanas trūkumu.

Lieliski pasākumu organizētāji. Tiecas citus apdāvināt un radīt pozitīvas emocijas, šajā jautājumā var būt arī pārlieku uzstājīgs. Prot komfortabli iekārtoties visur, radīt komfortu un mājīgumu no tā, kas ir atrodams pa rokai.  Uzmanīgs un atsaucīgs, rūpējas par tiem, kam tas ir nepieciešams. Bieži vien viņa mājās dzīvo kāds, kuram ir īslaicīgas problēmas. Palīdz visiem pat saprotot to, ka visiem nevar palīdzēt.

Darījumu jautājumos ir nedaudz neveikls, nespēj koncentrēt uzmanību uz svarīgāko. Nespēj citiem uzticēt savu darbu. Rodas iespaids, ka uzņemoties daudz darbus vinš piespiež sevi būt aktīvākam. Viņš dzīvē ir radis rēķināties tikai ar sevi, visu vēlas sasniegt paša spēkiem. Patīk palīgi un mācekļi, kurus var izmantot. Viņš ir lielisks, bet nedaudz lēnīgs skolotājs.

Viņš ilgi svārstās, pat nesvarīgu lēmumu pieņemšanas brīdī, tādējādi pazaudē darbībai piemērotāko brīdi. Uz pasākumiem ierodas ievērojami ātrāk, vai tos kavē, nespēj aprēķināt laiku. Viņš cenšas visu paspēt un nevienu neaizvainot, tādēļ savus solījumus, arī ar nokavēšanos, bet izpilda.

Viņš ļoti baidās no krāpniecības un nodevības, tādēļ no sevis atbaida kārtīgus, bet ļoti lēnīgus cilvēkus. Uzņēmīgie cilvēki tiecas pie viņa kā bites pie medus. Viņš par citiem spriež pēc sevis. Piesaistīts pie kārtības, šo kārtību pieprasa arī no citiem cilvēkiem. Mierīgs un pārliecināts jūtas tikai tad, ja visapkārt valda kārtība, katra lieta atrodas savā vietā un ikviens ir iegrimis savos darbos. Viņš bieži vien darbus dara ļoti ātri, bet domā ļoti ilgi. Viņam ir grūti saprast abstraktu un nestrukturētu informāciju.

Ar prieku uzsāk darbu pie jauniem projektiem un atbalsta citus viņu ideju realizēšanā. Kā bērns priecājas par to, ka viņš ir vajadzīgs un kādam kaut kādā veidā var palīdzēt. Necieš rupjību un melus. Vēlas īpašu attieksmi pret sevi, lai gan komunikācijā ir vienkāršs. Viņam nepatīk augstprātība, tomēr tajā pašā laikā var iesaistīties garās sarunās par labām manierēm, audzināšanu un laipnību. Ciena citus, bet vēlas, lai citi viņu arī cienītu, ir gatavs arī sarīkot skandālu šajā jautājumā.

Parasti ir maigs, varētu pat pateikt, ka viņš ir cilvēks bez savas gribas, tomēr savu statusu entuziasts aizsargā ar īpašu greizsirdību. Viņam piemīt augsta atbildības sajūta, viņš vēlas visiem būt labs. Bezpalīdzīgs ir citu bezspēcības un asaru priekšā. Būdams ļoti ietiepīgs pēkšņi spēj mainīt savu lēmumu un viedokli. Dažus tas ievērojami kaitina, jo šķiet, ka viņš ir piekritis Jūsu viedoklim, bet tā nav. Entuziasts ģērbjas konservatīvi, bet tajā pašā laikā ļoti ekspresīvi. Oriģinalitāte un ekspresija sasniedz galējības, vēl nedaudz un tas izskatītos ļoti smieklīgi. Gaume viņu reti pieviļ.

Sociāļu klubs

Sociāļi ir ētiķi sensoriķi. Šie cilvēki labi orientējas ar sociālo sfēru saistītajos jautājumos – rūpēm par pašsajūtu, darbu ar cilvēkiem, veselības aprūpi u.c.

Vieglie sociāļi (ISFP un ESFJ) atrod savu prasmju pielietojumu vieglajā sabiedrībā. Tas ir tāds sabiedrības stāvoklis, kurā nav konkurences, nav ievērojama plaisa starp bagātajiem un nabagajiem, cilvēki maz interesējās par politiku.

Tie ir visjūtīgākie tipi, viņi ir ļoti uzmanīgi attiecībās ar cilvēkiem, it visu, kas attiecas uz sajūtām un pārdzīvojumiem. Viņu reālisms un spēja visu sarunāt nodrošina veiksmi dzīvē. Viņi nepievērš uzmanību detaļām, nav skeptiski. Bieži, tā vietā, lai novērtētu objektīvos situācijas  faktorus, pārvērtē savu spēju vienoties ar cilvēku un viņu ietekmēt.

Motivācija

Sensorie ekstraverti. Veiksmīgi sevi realizē praktiskā darbībā ar ļoti lielu kontaktu loku. Darba galvenais motivators ir statuss, prestižs, stāvoklis sabiedrībā, veiksmīga karjeras izaugsme, vara un ietekme, uzmanība un atzinība. Šai grupai pieder: ESFJ, ESFP, ESTJ, ESTP.

Šie cilvēki sev uzmanību pievērš lielākajā daļā darba kolektīva grupu. Petījumi ir pierādījuši, ka lielākā daļa vadības darbinieku ir piederīgi šai motivācijas grupai. Svarīgākais, kas ir jāņem vērā vaditājam – šiem sociotipiem uzdot tādus darba uzdevumus, kuros sabiedrības problēmas tiek risinātas praksē, skaidrojot darba uzdevumus ir jābūt ietvertiem daudziem piemēriem. Viņam ir jājūt karjeras izaugsmes iespēju potenciāls.

Kvadra

Īsumā pirmās kvadras pasaule ir šāda: “visam ir jābūt komfortablam, ērtam, garšīgam, visiem ir jābūt labā noskaņojumā. Dzīves jēga: dzīvot, priecāties par dzīvi, izzināt visuma noslēpumus.”

Plašākā mērogā pirmā kvadra ir:

 • Taisnīguma sapnis visiem;
 • Interese par pasaules uzbūves noslēpumiem;
 • Lielas, laimīgas ģimenes;
 • Jautra atpūta;
 • Vēlme pēc piedzīvojumiem, lai iegūtu emocijas;
 • Atklājumu pasaule;
 • Pasaule, kurā tevi mīl;
 • Pasaule, kurā katru novērtē pēc iespējām;
 • Pasaule, kurā katra diena ir savādāka.

ESFJ populārākie hobiji

Populārākie ESFJ hobiji ietver: brīvprātīgo darbu kopienā, labdarības vai reliģiskajā organizācijā, brīvdienu pasākumus un ģimenes svētkus, gatavošanu, izklaidi, sportu.

Darba apstākļi

ESFJ darba motivators ir augsts emocionālais statuss grupā. Viņš vēlas būt labs priekš visiem, lai vēlāk varētu iegūt iespēju emocionāli ietekmēt citus. Tādēļ viņš cenšas iepatikties sarunu biedram, viņam palīdzēt. Tādēļ sadarbojoties ar ESFJ vadītājam ir jānodemonstrē laba attieksme pret viņu un tas, ka viņa viedoklis tiek cienīts. Viņam ir jādod iespēja izteikties līdz galam, jo ESFJ ir ļoti uzstājīgs un jums neizdosies viņu pārliecināt par vēlamo, vismaz ne sarunas sākumā.

Ir iespējams tikai samazināt entuziasta emocionālo spiedienu, lai to izdarītu ir jāsaglabā emocionālais līdzsvars un jāprecizē jautājuma dertaļas. Viņš kvalitatīvi ir spējīgs veikt arī garlaicīgu, viņam neinteresantu darbu, tikai tādā gadījumā, ja tiks izskaidrota tā nepieciešamība un darba attīstības perspektīvas nākotnē. Tā, kā ESFJ ir konkrēti domājošs cilvēks, viņam ne mazāk svarīga ir samaksa par viņa veikto darbu un komfortabli darba apstākļi. Neilgu laiku viņš var palīdzēt arī tāpat, tikai tādēļ, ka jūs esat “labs cilvēks”.

Kā vadīt darbinieku ESFJ?

 • Izskaidrot uzdotā darba jēgu;
 • Izskaidrot darba perspektīvas nākotnē;
 • Labāk organizēt darbam ar cilvēkiem, nevis tehnoloģiskajiem virzieniem;
 • Palīdzēt ar laika plānošanu;
 • Neuzspiest oriģinālu ideju ģenerēšanu;
 • Nesteidzināt vai neierobežot viņa aktivitāti.

Ieteicamā karjeras izvēle

ESFJ izjūt vajadzību savu prasmju un iemaņu izmantošanai, lai organizētu darba procesu un citu cilvēku darbu.  Priekšroku dod darbam, kurā cilvēkiem var palīdzet praktiski. Patīk strādāt sakārtotā un strukturētā vidē.

Lielu gandarījumu gūst no darba, kurā ir jāpievēršas detaļām. Ideālais ESFJ darbs ietver uzmanības veltīšanu procesiem un procedūrām, kā arī iespēju pašam vadīt procesus un cilvēkus. Viņiem patīk strādāt motivētā, uz rezultātu orientētā komandā. Darba vietā ir jābūt skaidrībai, sakārtotībai un bezkonfliktu videi.

TOP karjeras izvēle ietver:

 • Sākumskolas skolotājs;
 • Speciālās izglītibas skolotājs;
 • Skolas administrators;
 • Konsultants;
 • Sociālais darbinieks;
 • Veselības aprūpes darbinieks;
 • Policists;
 • Jurists;
 • Redaktors;
 • Kosmetologs;
 • Nekustamā īpašuma novērtētājs;
 • Viesnīcas vadītājs;
 • Iepirkumu vadītājs;
 • Ģimenes ārsts;
 • Zobārsts;
 • Medicīnas asistents;
 • Optometrists;
 • Logopēds;
 • Medmāsa;
 • Ķirurgs;
 • Fizioterapeits;
 • Fitnesa treneris;
 • Zobu higēnists;
 • Pediatrs;
 • Ārsta palīgs;
 • Dietologs;
 • Ministrs;
 • Sabiedrisko attiecību speciālists;
 • HR vadītājs;
 • Korporatīvās izaugsmes treneris;
 • Nekustamā īpašuma aģents;
 • Preču plānotājs;
 • Apdrošināšanas aģents;
 • Pasākumu plānotājs;
 • Reklāmas pārdošanas aģents;
 • Pārdošanas aģents;
 • Biroja administrators;
 • Finansējuma piesaistes speciālists;
 • Viesnīcas administrators;
 • Klientu apkalpošanas speciālists.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē ESFJ ir harmoniskas komandas veidotājs, eksperts komandas morāles, sadarbības un pozitivitātes veidošanā. Ļoti precīzs, ESFJ vienmēr pārliecināsies, ka darbs ir paveikts laikā, tā izpildījums ir vairāk nekā izcils, kvalitātes novērtēšanā kļūdās salīdzinoši reti.

ESFJ ir ļoti precīzi, secīgi, viņiem piemīt ļoti augsta atbildības sajūta. Sirdī viņi ir perfekcionisti. Tikai ļoti retos gadījumos aizmirst par detaļām, ESFJ piemīt fenomenāla atmiņa, kas vērsta uz faktiem, detaļām un specifiku. Vienmēr pārliecinās par to, vai darba uzdevums ir izpildīts laikā, atbilstoši tam, kā to ir vēlējies klients.

Viņi neaizraujas ar darba deleģēšanu, priekšroku dod uzdevumu izpildei patstāvīgi un šis ir posms, kurā viņi var izmantot savas prasmes kļūdu meklēšanā, novēršanā un vadīšanā. ESFJ nepiemīt izteikta fantāzija, tomēr spēja orientēties uz detaļām palīdz viņiem kvalitatīvi paveikt apjomīgus uzdevumus. Viņi pārliecinās, ka visas kļūdas ir novērstas, fokusējas uz komadas darbu un uzdevuma detaļu izstrādi. ESFJ rūpējas gan par darbu, gan par cilvēkiem.

ESFJ piemīt liela atbildības sajūta, tādēļ viņi savu lomu uztver nopietni un smagi strādās pie tā, lai visu paveiktu tā, kā to vēlas vadītājs vai klients. Viņi nekad nenāks klajā ar oriģinālām idejām, toties ir lieliski pasākumu organizētāji.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ESFJ vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ESFJ pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ESFJ var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ESFJ var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ESFJ neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ESFJ vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ESFJ vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Darbam ir jābūt interesantam;
 • Darbam jādod iespēja parādīt savu personisko nozīmīgu;
 • Ir jāpaskaidro uzdevuma jēga un nozīme karjeras izaugsmē;
 • Jānodrošina komfortabli darba apstākļi;
 • Jāpiedāvā darbs komandā, kurā viņš var vadīt un rūpēties par kvalitāti.