Socionika – Hamlets – ENFJ apraksts

ENFJ apraksts

(Ētiski intuitīvais ekstraverts, Hamlets)

Piemītošās dihatomas

Rаcionalitāte. Nepatīk, ja jaunus uzdevumus uzdod vēl pirms ir pabeigts iepriekšējais. Ir mērķis, iesākto vienmēr pabeidz. Ir vērsts uz tradīciju saglabāšanu. Jūtas komfortabli plānojot savu laiku, plāna trūkums rada nestabilitātes un nepārliecinātības sajūtu.

Ētika. Saruna ētiķim ir enerģijas apmaiņa. Par runātāju spriež pēc tā intonācijas, mīmikas, žestiem. Lielāku uzmanību pievērš tam, kā runā sarunu biedrs, bet mazāku uzmanību tam, ko viņš pasaka. Nav svarīgi ko, bet kā sarunu biedrs ir pateicis. Pat tad, kad saruna ir par loģiskiem tematiem runā par cilvēkiem un to savstarpējām attiecībām, tās vērtē no morāles un humānisma viedokļa.

Ir kompetents cilvēku savstarpējo attiecību jomā. Rīkojas pēc noskaņojuma vai ieklausoties sirdsbalsī. Ļoti dzīva un daudzveidīga mīmika. Darbā labāk padodas kontaktu veidošana ar cilvēkiem, viņu motivēšana, attiecību uzturēšana darba kolektīvā.

Intuīcija. Dzīvo ideju un domu pasaulē.  Labi izjūt idejas, iespējas un tendences, spēj prognozēt notikumu attīstību. Nepievērš lielu uzmanību apkārtējai videi, ne vienmēr ilgstoši spēj aizstāvēt savu viedokli. Ar pūlēm panāk to, lai citi viņā ieklausītos. Nespēj baudīt mirkli, nesaprot savu ķermeni un tā sajūtas, piemēram to, kad ir slims vai ir auksts.

Ekstraverts. Spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. Viegli padodas komunikācija ar vairākiem cilvēkiem uzreiz vai lielā ļaužu pūlī. Orientējas uz enerģijas tērēšanu. Tiecas uz darbības lauka paplašināšanu, objektīva uztvere. Uzskata sevi par daļu no pasaules.

Reņina pazīmes

Аristokrātija

 • Cilvēkus vērtē pēc piederības noteiktai grupai vai kontaktu lokam, atrašanās vietas hierarhijā;
 • Nevērtē cilvēka individuālās īpašības;
 • Aristokrāti ir loģiķi-sensoriķi vai ētiķi-intuīti;
 • Spēcīgāk šī funkcija izpaužas racionāļiem.

Ietiepība

 • Ietiepīgos ir sarežgītāk par kaut ko pārliecināt, pat, ja viņi ārēji piekrīt, lai iekšēji viņus pārliecinātu ir nepieciešami neapšaubāmi argumenti;
 • Šķēršļu rašanās gadījumā ir vieglāk pārliecināt apkārtējos, atlikt mērķa sasniegšanu vai izdarīt kaut ko, lai pārvarētu šķēršļus, nekā nomainīt mērķi;
 • Mazāk raksturīgs iziet uz kompromisu.

Bezrūpība

 • Jaunā situācijā lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iepriekš iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži tiek izmantots vārds “pārdomāt”,  tas, ko “vajadzētu”,  ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Коnstruktīvisms

 • Sākumā konstruktīvisti uztver lietu jēgu, bet vēlāk emocionālo nokrāsu;
 • Sākumā reaģē konstruktīvi, pārdomāti, pēc tam situācija tiek pārdzīvota emocionāli;
 • Emocijas ir otršķirīgas;
 • Ir mazāk raksturīgi pieskaņoties citu emocijām.

Stratēģija

 • Stratēģi lēmumus pieņem balstoties uz nākotnē iegūstamo rezultātu;
 • Stratēģiem ir viegli noteikt un novērtēt mērķi, sarežģītāk ir ieraudzīt nākamo soli;
 • Stratēģi pieņem palīdzību taktisko mērķu noteikšanā;
 • Viņus nav iespējams pārliecināt nomainīt mērķi.

Dinamika

 • Esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kustības ir nepārtrauktas un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkāršāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Negatīvisms

 • Negatīvistam ir vienkāršāk saskatīt to, kā esošajā situācijā nav;
 • Pievērš lielāku uzmanību negatīvajiem situācijas aspektiem.

Process

 • Katrā darbā vai procesā, kuru dara ir jābūt ieinteresētam procesā;
 • Process interesē vairāk, nekā mērķis, rezultāts;
 • Atrodas procesā, procesa gaitu novēro no iekšpuses;
 • Darba uzdevumu vieglāk ir izpildīt, ja nenovēršas uz blakus lietām;
 • Kad process apnīk, izjūt tieksmi pārslēgties uz citu, interesantāku procesu.

Jautrība

 • Svarīgāka ir subjektīvā pasaules uztvere;
 • Pieļauj to, ka citiem cilvēkiem var būt citi kritēriji, savs skatījums uz lietām;
 • Savu rīcību novērtē subjektīvi, atkarībā no situācijas;
 • Izvērtējot cilvēka viedokli, novērtē viņa autoritāti;
 • Iepazīšanos neuztver kā atsevišķu darbību.

Izlēmība

 • Dod priekšroku ātrai lēmumu pieņemšanai;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību lēmumu pieņemšanas procesam un tā sākumam;
 • Sliktāk iegaumē procesu, kā rezultātā tika pieņemts lēmums;
 • Sarežģīti atslābināties, vienkārši mobilizēties;
 • Strādā rezultāta dēļ.

Kvestīms

 • Kvestīmam ir raksturīgi uzzināt otra cilvēka viedokli, uzdot jautājumus;
 • Sarunā ir orientēti uz dialogu, sarunu biedra uzklausīšanu;
 • Kvestīmi mierīgi reaģē uz pārtraukšanu sarunas laikā;
 • Viņiem ir grūtāk atgriezties pārtrauktajā vietā un turpināt stāstījumu;
 • Svarīga sarunu biedra reakcija, lai saprastu, vai viņus klausās vai nē;
 • Atbild īsi, svarīgi ir dzirdēt sarunu biedru.

Funkciju apraksts

Emociju ētika

ENFJ ir cilvēks, kurš dzīvo emociju pasaulē. Šie cilvēki spēj manipulēt ar emocijām, radīt nepieciešamās emocijas sev un citiem, spēj sekunžu laikā parādīt pretējas emocijas. Viņi ir līdzjūtīgi, bieži vien citu sāpes izjūt kā savējās. Spējīgs līdz nervu sabrukumam pārdzīvot par citiem cilvēkiem. Dzimuši oratori, lieliski aktieri un sabiedrības cilvēki. Patīk pārspīlēt, dramatizēt esošo situāciju.

Laika intuīcija

ENFJ lieliski izprot laika plūdumu, tādēļ lieliski spēj prognozēt notikumu attīstību. Viņš aktīvi seko līdzi modes tendencēm, iet tām līdzi un pat apsteidz. Viņi ir filozofi, kas jebkuru problēmu izskata globāli. Viņiem ir nepieciešams pabūt vienatnē ar sevi, padomāt par dzīvi, dzīves jēgu un to, kā viss laika gaita mainās. Ar prieku piedalās sabiedriskajā dzīvē.

Darbības loģika

Jaunā situācijā ENFJ cenšas sevi parādīt kā ļoti aktīvus darījumu cilvēkus. Ar prieku runā par darbu vai iesaistās aktīvā darbībā. Viņam ir svarīgi radīt aizņemta cilvēka priekšstatu. Tomēr ilgs un ļoti smags darbs spēj nogurdināt šī tipa pārstāvjus.

Sajūtu sensorika

ENFJ paniski baidās no ārstiem, vizīti pie tiem atliek uz vairākiem mēnešiem vai gadiem. Viņam ir nepatīkami, ja kāds pieskaras, tādēļ sabiedriskais transports priekš viņa ir pārbaudījums. Ģērbjas izaicinoši un ekstravaganti.

Struktūrloģika

Viņam ir nepieciešama kārtība dzīvē. Viņam patīk darbs, kurā nepieciešams koncentrēties. Ir sarežģīti dzīvot haosā un nesakārtotībā. Dzīvē ir nepieciešama sakārtotība, sistemātiskums un konkrēts darba plāns.

Varas sensorika

ENFJ tipa pārstāvjiem patīk greznība, viņiem ir svarīgs statuss un stāvoklis sabiedrībā. Viņi nebaidās no agresīva spiediena, tieši pretēji, tas viņus motivē darbam. Viņiem patīk sevi pārbaudīt, cilvēkiem tieši sejā runāt to, ko viņi domā. Ikdienas dzīvē ir orientēts uz pozitīvu komunikāciju. Ne vienmēr spēj savaldīt savas emocijas, ja ir histērijā, viņu apturēt var tikai ļoti pārliecinoši un asi vārdi.

Attiecību ētika

Viņš novērtē pieklājību un etiķetes ievērošanu. Ja cilvēks viņu ir pievīlis vismaz vienu reizi, viņš nepiedos. Konflikta situācijā ir pārspīlēti pieklājīgs, pieklājību izmanto kā spēcīgu ieroci. Viņi ir ļaunatminīgi uzticības un attiecību jautājumos.

Iespēju intuīcija

Ik pa laikam uzvedas ekstravaganti, spēlē uz publiku. Viņiem patīk attīstīt citu idejas. Spēj prognozēt citu cilvēku talantus. Par spīti savai emocionalitātei nekad neveidos pārsteigumus vai nerīkosies neapdomāti.

2.funkcijas apraksts, uz ko tiekties

Tā ir savu ideju un ideālu virzīšana pasaulē ar noteiktām darbībām un rīcību. Ja subjektīvā intuīcija ir radošā funkcija, es bez sirdsapziņas pārmetumiem mainīšu citu cilvēku viedokli par principiem un ideāliem uz to viedokli, kāds man ir izveidojies. Es ietekmēju cilvēkus dažādos formātos atkarībā no situācijas un personiskā mērķa.

Es vēlos, lai viņiem galvā būtu kārtība un viņi domātu tā, kā to vēlos es, lai viņi palīdzētu manu mērķu sasniegšanā. Es ieskaidroju viņiem savu iekšējo veselumu. Šis cilvēks jutīsies novērtēts tad, ja viņa idejas pārņems citi cilvēki, ja viņa principi mudinās citus rīkoties. Ja apkārtējie noliedz viņa principus, viņš meklēs kādu citu, kam tie ir noderīgi. Es atradīšu citus veidus, kā uzspiest savus principus un ideālus.

Stiprās puses

 • Emocionāls, spēj izjust citu cilvēku noskaņojumu;
 • Prot izrādīt savas emocijas, no drāmas līdz komēdijai;
 • Ar savām emocijām spēj aizraut apkārtējos cilvēkus;
 • Prognozējot notikumu attīstību spēj izvairīties no bīstamām situācijām;
 • Tālredzīgs, spēj plānot savu laiku;
 • Cenšas saprast cilvēku rīcības motīvus;
 • Punktuāls;
 • Attīstīta atbildības sajūta;
 • Plašas humanitārās intereses.

Vājās puses

 • Ar grūtībām padododas rast iekšējo līdzsvaru;
 • Pārlieku dramatizē notikumus;
 • Patmīlīgs, ievainojams, orientējas uz korektu attieksmi pret sevi;
 • Ļoti ilgi atceras aizvainojumus;
 • Nepatīk, ja viņu pārtrauc vai steidzina;
 • Ļoti pārdzīvo visas neveiksmes un vilšanās;
 • Kategorisks uzskatos, nav raksturīgs iziet uz kompromisiem;
 • Nepatīk darīt vairākus darbus vienlaicīgi;
 • Sāpīgi uztver kritiku;
 • Var pieļaut paviršības dokumentu noformēšanā.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:

—nemainīgu optimismu;
—ātru un konkrētu atdevi darbam;
—objektīvu, konstruktīvu, bezemocionālu skatījumu uz lietām;
— spēju objektīvi analizēt situāciju;
— demokrātiskumu un vienkāršību.

Karjeras izaugsme

ENFJ nespēj strādāt stingros darba apstākļos, kuros katrs darbinieka solis tiek kontrolēts. Rekomendējama ir humanitārā sfēra, kurā ir nepieciešama kādas idejas virzīšana, cilvēku aizraušana ar to. Piemērotas ir mākslas un pārdošanas profesijas.

ENFJ ārējais izskats

Šīs mākslinieciskās dvēseles ir salīdzinoši grūti nepamanīt cilvēku pūlī, viņu stilā vienmēr būs atrodams kaut kas unikāls, ekstravagants vai nedaudz dīvains.

Viņiem ir raksturīgs:

 • Individuāls stils, kas var atšķirties no modes tendencēm, vispārpieņemtajām tradīcijām;
 • Ļoti dzīva mīmika;
 • Sievietēm ļoti pamanāma un koša kosmētika;
 • Apģērbā violetais tonis, neparast kontrasti;
 • Šķiet, ka viņš visu laiku atrodas uz skatuves un spēlē kādu lomu;
 • Bēdīgs skatiens;
 • Ātra gaita;
 • Slikta kustību koordinācija.

Simbolu socionika

Ētiski intuitīvais ekstraverts ( Hamlets, Mākslinieks, Audzinātājs).

Tas, kas citiem ir uzskatāms par emocionālo vētru, audzinātājam ir ikdienišķs iedvesmas stāvoklis. Viņā ne tikai dzīvo dažādas emocijas, viņš ar tām spēj aizraut arī citus, manipulējot ar viņu jūtām un emocijām esošajā brīdī. Viņš ir mākslinieks, kuram ir vajadzīgi skatītāji. Meistarīgi pārvalda balsi, jau kopš bērnības viņa balss diapazons ir ļoti plašs un interesants. Ekspresīvā stāvoklī, aizrautīgas spēles vai strīda laikā viņa balsi var dzirdēt pat lidmašīna, kura paceļas gaisā.

ENFJ ir lielisks orators. Ir nemierīgs, nemierīgus padara arī citus. Erudīts, patīk paspīdēt ar savām zināšanām, sarežģītiem terminiem, kurus tulko klausītājam nezināmā valodā. Viņam ir ļoti izteiksmīga seja, izmanto daudzveidīgu mīmiku, dažādus skatienus un neparastus žestus.

Iekšēji pretrunīgs, audzinātājam patīk dzīve, viņš spēj priecāties par pasaules skaistumu, bet tajā pašā laikā domā arī par nāvi. Tajā ir kaut kas piesaistošs, noslēpumainība, kas biedē un piesaista. Tieši tādēļ mākslinieks ikdienas lietās saskata tik daudz briesmu, par kurām brīdina arī citus. Šie brīdinājumi ir pārāk laicīgi, tādēļ, ekspresīvā paziņojuma dēļ tikpat bieži kā izteikti tiek ignorēti. Viņš ir kompetents, tādēļ dod iespēju sev dalīties ar nepārbaudītu informāciju. Cits jautājums ir par to, ka viņš visu pasniedz pārāk emocionāli, tādēļ nopietnas lietas izklausās kā farss.

Viņš cenšas kļūt par biznesa cilvēku, tādēļ viņam bieži vien nākas sevi piespiest kaut ko darīt, par ko viņš vēlāk ar sevi lepojas. Viņš ir pārāk nepacietīgs, nespēj ilgi nosēdēt, tādēļ ik pa laikam pieceļas, tādējādi izlādējot savu emocionalitāti.

Māksliniekam piemīt organizatoriskās prasmes, īpaši izteiktas ir tās, kuras ir nepieciešamas cilvēku iedvesmošanai un pūļa aizraušanai. Lai pabeigtu darbu vai mierīgi vadītu procesus spēka viņam nepietiek. Bieži vien viņam tas nav interesanti, viņu neiedvesmo miers un mērenība. Viņš nav aktīvais cīnītājs par taisnību.

Mākslinieks ļoti daudz uzmanības velta savam ārējam izskatam. Īpaši šī pazīme sāk paspilgtināties līdz ar vecumu. Apģērbā izmanto tumšos toņus, viņiem patīk melna krāsa ar sarkaniem, bronzas vai baltiem akcentiem. Arī ārējā izskata ir maksimālisms – visu vai neko!

Mākslinieks ciena skaisto, estētiku, tomēr nespēj pamanīt netīrību pats savā mājā. Viņam blakus ir nepieciešams kāds, kurš pieprasītu ievērot stingru kārtību. Citādāk izdegušas lampiņas nomaiņa var ievilkties pat vairāku gadu garumā.

Viņam ir nepieciešams strukturēt savu dzīvi, viņam ir nepieciešamas instrukcijas, likumi un noteikumi. Viņš ir izveicīgs, bezbailīgs, briesmām skatās tieši acīs.

Attiecībās ar citiem mākslinieks pieprasa nepārtrauktus sava statusa apliecinājumus, uzticības un drošības apliecinājumus, iecietību pret viņa ekstravaganci un trūkumiem. ENFJ mēdz būt ļoti uzstājīgs, piekasīgs, viņu ir salīdzinoši vienkārši aizvainot. Greizsirdīgs pret konkurentiem, pat tiem, kas ir radušies viņa fantāzijā.

Kādam var likties, ka ikdienas dzīve ar mākslinieku nav bez problēmām.  Viņam, par spīti visiem trūkumiem, piemīt viena īpašība, kura samazina trūkumus citu acīs. Tā ir augstā empātija, spēja iejusties un just līdzi citam cilvēkam. Tādēļ viņš bieži vien piedalās dažādos pasākumos un tad, ja ir solījis palīdzēt to neapšaubāmi izdarīs. Viņš vēlas dot labumu, vēlams ļoti vērienīgu visai mājai, visai pilsētai, valstij un cilvēcei kopumā. Pozitīva viņa darba novērtēšana un atzinība motivē viņu vēl vairāk. Kritiku, pat ļoti konstruktīvu, uztver ar ļoti lielām grūtībām, kļūst skumjš, apātisks un sūdzas par dzīvi un savu bezspēcību.

Humanitārais klubs

Humanitāriji ir ētiķi-intuīti. Viņu interešu lokā ir cilvēki, viņu uzvedības cēloņi, emocijas un cilvēka iespējas. Spēj iedvesmot citus.

Viņu aicinājums ir darbs ar ideālo cilvēka kultūras daļu, tas ir garīgums, pasaules redzējums, ideoloģija, reliģija, māksla un literatūra, humanitārās zinātnes, izglītība, personības izaugsme, psiholoģiskā palīdzība.

Smagie humanitāriji (ENFJ un INFJ) vislabāk strādā ar fundamentālām, saprotamām, bet inertām psiholoģiskām problēmām un aizspriedumiem. Uz viņu pleciem ir audzināšanas darbs un attiecību uzturēšana ar citādi domājošajiem.

Tie ir cilvēki, kuru fantāzija ir vērsta uz cilvēku pasauli un to savstarpējām attiecībām. Viņi spēj iedvesmot, uzmundrināt, atrast pieeju cilvēkam un viņa prasmēm. Viņu problēma – emocijas, kaislības, kuras nedod mierīgi dzīvot. Ļoti daudzas problēmas uztver pārāk personiski, tādēļ ir iespējams nervu sabrukums vai spēcīgs stress. Viņiem ir vieglāk kādam paprasīt kaut ko izdarīt, nekā izdarīt pašiem.

Motivācija

Intuitīvie ekstraverti. Pašaktualizējas netradicionālās vai nepārtraukti mainīgās darbības jomās, kurās nepārtraukti paplašinās kontaktu loks. Darbam pieslēdzas tikai tad, ja darbs ir unikāls, neparasts, uzdevums ir perspektīvs, tā intelektuālo sarežģītību un interesantumu, piedāvāto prjektu ilgtspēju un mērogu pēc to veiksmīgas realizācijas. Šai grupai ir piederīgi ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP.

Ar savu nestandarta domāšanu un vēlmi iziet ārpus rāmjiem šo sociotipu pārstāvji var sagādāt ne mazums rūpju. Viņi ir sava laika intelektuālie līderi, pirmatklājēji, jaunu zinātnes nozaru izgudrotāji, sabiedrībai nozīmīgu ideju izgudrotāji.

Svarīgākais, kas vadītājam ir jāievēro darbā ar šo sociotipu pārstāvjiem: nenoniecināt viņus, nepretoties viņu meklējumiem, dot iespēju izteikt savus spriedumus vai pat strīdēties ar vadību. Viņi savā profesionālajā darbībā ļoti bieži ir eksperti. Viņiem rūp, lai viņu idejas tiktu pieņemtas un argumentācija uzklausīta. Naudu šie sociotipi iegulda, lai pilnveidotos.

Kvadra

Īsumā otrās kvadras pasaule ir šāda: “tava atrašanās vieta sabiedrībā ir atkarīga no rakstura, pasaulē ir jāvalda kārtībai, kurā stiprie neaizskar vājos, sabiedrība nevar eksistēt bez idejām par vispārējo kārtību un garīguma – lirikas, literatūras, prozas, emocijām, kuras iedvesmo.”

Plašākā mērogā otrā kvadra ir:

 • spēcīgu personību paveiktie varoņdarbi;
 • teatrālā māksla;
 • ideja par vareno tautu;
 • pasaules kārtība;
 • taisnīgums pasaulē;
 • varoņdarbi dzimtenes dēļ;
 • valoda, kas iedvesmo un rada emocijas;
 • pārliecība par savām prasmēm;
 • gara spēks;
 • uzstājība mērķu sasniegšanā.

Populārākie ENFJ hobiji

Populārākie ENFJ hobiji ietver: pasākumu organizēšanu, lasīšanu, mākslu, muzeju apmeklēšanu, stāstu stāstīšanu, rakstīšanu, mūzikas klausīšanos un gatavošanu.

Darba apstākļi

Dod priekšroku radošajai brīvībai, ar prieku demonstrē savas prasmes. Galvenais ENFJ motivators ir unikalitāte. Tādēļ ir labi, ja darbs viņam patīk, dod iespēju pašizpausties, parādīt propagandēšanas spējas. Darbam ir jāsekmē personības izaugsme, pilnveidošanās. Tādēļ ENFJ biežāk ir jāsūta uz semināriem un konferencēm.

Viņam patīk pilnveidot savas prasmes, tādēļ, domājams, ka viņam patiks arī uzstāties konferencēs. Viņam patīk cilvēki, kuri spēj aizstāvēt viņa intereses, pārliecinoši paust savu viedokli. ENFJ strādā ļoti savdabīgi, brīžiem mēdz būt tā, ka ilgāku laiku no viņa nav iespējams sagaidīt konkrētus rezultātus, bet viņš skaisti apraksta visas problēmas, kuras viņam kavē uzdevuma izpildi. Viņš centīsies uzspiest savu darbības stratēģiju un izveidot viņam ērtu darba grafiku. Nevajag piekāpties viņa prasībām, bet sadalīt darbu vairākos mazos etapos, nosakiet termiņus un lieciet atskaitīties par paveikto. Tas mobilizē ENFJ kvalitatīvam darbam, jo viņš ir ļoti atbildīgs cilvēks.

Kā vadīt darbinieku ENFJ?

 • Plānot darbam ar cilvēkiem, nevis tehniskajiem virzieniem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus;
 • Nodefinēt uzdevumu izpildes termiņus;
 • Piedāvāt brīvo darba režīmu;
 • Darbu ļaut veikt vienatnē, bez lieciniekiem;
 • Organizēt piedalīšanos semināros un konferencēs;
 • Sadalīt viņa darbu vairākos mazos etapos.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darba vidē ENFJ darbojas kā pozitīvu pārmaiņu motivatori. Viņi ir problēmu risināšanas entuziasti. Vislabāk strādā harmoniskā un sakārtotā vidē, kurā var atbalstīt citus un veicināt savu personisko izaugsmi.

Bieži vien ieņem mentora lomu kolektīvā, kā savu primāro uzdevumu uzskatot palīdzēšanu citiem. Viņus piesaista līdera loma. Labprāt izmanto savu kreativitāti inovatīvu ideju attīstīšanā. Atbalsta komandas darbu. Piemērotākā profesija ir saistīta ar uz cilvēku orientētu ideju attīstību.

TOP ENFJ karjera ietver:

Kopiena un sociālie pakalpojumi

 • Veselības speciālists;
 • Laulības un ģimenes terapeits;
 • Rehabilitācijas konsultants;
 • Skolas vai karjeras konsultants;
 • Sociālais darbinieks;
 • Sociālo pakalpojumu speciālists.

Komunikācija un mediji

 • Redaktors;
 • Tulks;
 • Fotogrāfs;
 • Sabiedrisko attiecību speciālists;
 • Sabiedrisko attiecību vadītājs;
 • Reportieris;
 • Rakstnieks.

Izglītība

 • Vidusskolas skolotājs;
 • Izglītības koordinators;
 • Sākumskolas skolotājs;
 • Pamatskolas skolotājs;
 • Pirmsskolas skolotājs;
 • Pasniedzējs;
 • Speciālās izglītības skolotājs;
 • Skolas direktors;
 • Skolas administrators;
 • Skolēnu aprūpes centra darbinieks.

Bizness, vadība un pārdošana

 • Reklāmas un mārketinga speciālists;
 • HR speciālists;
 • Apdrošināšanas pārdošanas aģents;
 • Nekustamā īpašuma brokeris;
 • Finansējuma piesaistes speciālists;
 • Tirgus izpētes analītiķis;
 • Pasākumu koordinators;
 • Personāla attīstības speciālists;
 • Personāla attīstības vadītājs;
 • Pārdošanas speciālists.

Māksla, izklaide, dizains

 • Aktieris;
 • Producents;
 • Ainavu arhitekts;
 • Mākslinieciskais direktors;
 • Floristiķis;
 • Industriālais dizaineris;
 • Interjera dizaineris.

Cilvēku aprūpe

 • Kosmetologs;
 • Fitnesa treneris.

Zinātne

 • Antropologs vai arheologs;
 • Mežzinis;
 • Vēsturnieks;
 • Psihologs;
 • Sociologs;
 • Pilsētas vai reģionālais plānotājs.

Jurispridence

 • Jurists;
 • Tiesnesis.

Veselības aprūpe

 • Fitnesa treneris;
 • Audiologopēds;
 • Hiropraktiķis;
 • Zobu higiēnists;
 • Dietologs;
 • Ģenētikas konsultants;
 • Medmāsa;
 • Fizioterapeits;
 • Fizioterapeita asistents;
 • Logopēds;
 • Medicīnas vai veselības aprūpes vadītājs.

Birojs un administrācija

 • Klientu apkalpošanas speciālists;
 • Administrators;
 • Vadības asistents.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē ENFJ ievieš noteiktu darba struktūru, tomēr sākotnēji domā arī par cilvēkiem svarīgām lietām. Bieži vien viņi cenšas uzstāt uz kolēģu ideju īstenošanu. ENFJ labprāt uzņemas līdera lomu, jo vēlas sasniegt mērķi un pārliecināties par to, ka cilvēki ir laimīgi. Viņiem vajag apmierināt savu vajadzību pēc apmierinātiem un laimīgiem cilvēkiem.

ENFJ orientējas uz servisa sniegšanu un vēlas savu enerģiju ieguldīt taustāmos rezultātos. Viņiem ir nepieciešama skaidrība, reāla darba nozīme un vērtīgs darba rezultāts. ENFJ patīk plāns, stratēģiskais mērķis, jo tad viņi zina uz ko tiekties. Viņi nejūtas komfortabli, ja ir pārāk daudz izvēles iespēju. Viņi fokusējas uz organizatoriskajiem un cilvēkresursu faktoriem, lai pārliecinātos, vai viss, kas bijis plānots ir realizēts tādā veidā, kā ir nepieciešams un cilvēki jeb klienti ir laimīgi un apmierināti ar rezultātu.

Darba vidē ENFJ ir harmoniskais komandas veidotājs, spēj radīt nepieciešamo komandas morāli, akcentējot pozitīvos aspektus un cenšoties veicināt komandas dalībniekus lielākai atvērtībai un vēlmei iesaistīties. ENFJ ne vienmēr ir pats kreatīvākais, bet ir viens no tiem, kurš spēj iesaistīt komandu mērķa sasniegšanā.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ENFJ vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ENFJ pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ENFJ var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ENFJ var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīgā, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ENFJ neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ENFJ vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ENFJ vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

DARBA VIDES pielāgošana

 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus;
 • Nodefinēt konkrētus termiņus;
 • Izskaidrot uzdevuma nepieciešamo izpildes veidu;
 • Dot iespēju piedalīties un veicināt komandas darbu;
 • Orientēt darbam ar cilvēkiem;
 • Dot iespēju darbu darīt vienatnē, bez lieciniekiem.