Socionika – Džeks Londons – ENTJ apraksts

Socionika – ENTJ Džeks Londons apraksts

(Loģiski intuitīvais ekstraverts)

Piemītošās dihatomas

Rаcionalitāte. Nepatīk, ja jaunus uzdevumus uzdod vēl pirms ir pabeigts iepriekšējais. Ir mērķis, iesākto vienmēr pabeidz. Ir vērsts uz tradīciju saglabāšanu. Jūtas komfortabli plānojot savu laiku, plāna trūkums rada nestabilitātes un nepārliecinātības sajūtu.

Loģika. Strādā ar informāciju. Saruna loģiķim ir informācijas apmaiņa. Uzticas faktiem, tos novērtē pēc to pareizības vai nepareizības, loģiskuma, neloģiskuma, taisnīguma, netaisnīguma. Novērojama šabloniska mīmika un žesti. Nav pārliecināts par savām attiecībām ar cilvēkiem, citus novērtē pēc paveiktajiem darbiem, ieklausās tajā, ko runātājs ir pateicis. Svarīgi ir fakti un likumsakarības.

Intuīcija. Dzīvo ideju un domu pasaulē.  Labi izjūt idejas, iespējas un tendences, spēj prognozēt notikumu attīstību. Nepievērš lielu uzmanību apkārtējai videi, ne vienmēr ilgstoši spēj aizstāvēt savu viedokli. Ar pūlēm panāk to, lai citi viņā ieklausītos. Nespēj baudīt mirkli, nesaprot savu ķermeni un tā sajūtas, piemēram to, kad ir slims vai ir auksts.

Ekstraverts. Spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. Viegli padodas komunikācija ar vairākiem cilvēkiem uzreiz vai lielā cilvēku pūlī. Orientējas uz enerģijas tērēšanu. Tiecas uz darbības lauka paplašināšanu, objektīva uztvere. Uzskata sevi par daļu no pasaules.

Reņina pazīmes

Demokrāts

 • Demokrāts sevi un citus uztver balstoties uz personiskajiem faktoriem vai īpašībām;
 • Citos cilvēkos viņiem ir svarīgas cilvēka personiskās īpašības;
 • Demokrāta attieksme pret cilvēku nav pamatota uz viņa piederību kādai grupai vai savam priekšstatam un attieksmei pret grupu;
 • Demokrāts leksikā neizmanto vispārinošos izteicienus vai atsevišķu cilvēku grupas pazīmes (piemēram, tipiskais pārstāvis).

Piekāpība

 • Piekāpīgos ir vieglāk pārliecināt;
 • Piekāpīgie biežāk iziet uz kompromisu un dod priekšroku citiem;
 • Šķērsļu gadījumā vienkāršāk nomainīt mērķi vai rīkoties citādāk, nekā pārliecināt apkārtējos;
 • jauna informācija tiek uztverta elastīgāk.

Bezrūpība

 • Lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži tiek izmantots vārds “pārdomāt”,  tas, ko “vajadzētu”,  ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Emotīvisms

 • sākotnēji emotīvisti uztver situācijas emocionālo pusi, vēlāk jēgu;
 • Sākumā ir jāpārdzīvo un jāizjūt emocijas, kas ir saistītas ar radušos situāciju;
 • Pēc tam spēj konstruktīvi reaģēt uz notiekošo;
 • Sarunājoties ar kādu cilvēku cenšas radīt nepieciešamo iespaidu vai pielāgoties viņa emocijām;
 • Informācija (piemēram, grāmata, filma, ekskursija) tiek uztverta kā profesionāli sagatavota, kvalitātes trūkums emocionāli neietekmē, atstāj vienaldzīgus.

Stratēģija

 • Stratēģi lēmumus pieņem balstoties uz nākotnē iegūstamo rezultātu;
 • Stratēģiem ir viegli noteikt un novērtēt mērķi, sarežģītāk ir ieraudzīt nākamo soli;
 • Stratēģi pieņem palīdzību taktisko mērķu noteikšanā;
 • Viņus nav iespējams pārliecināt nomainīt mērķi.

Dinamika

 • Esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētajā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kustības ir nepārtrauktas un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkāršāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Pozitīvisms

 • Situācijā ir vieglāk saskatīt to, kas esošajā situācijā ir, eksistē, nekā to, kā nav un neeksistē;
 • Pozitīvisti labāk iegaumē veiksmīgu pieredzi;
 • Tiecas neveiksmīgo pieredzi transformēt pozitīvā (saskatīja pozitīvās puses);
 • Pozitīvisti pievērš uzmanību pozitīvajiem esošās situācijas aspektiem.

Rezultāts

 • Jebkurā darbā vai procesā, kurā ir iesaistīti, ir svarīgi saskatīt mērķi;
 • Mērķis interesē daudz vairāk nekā process, tas, ko dara;
 • Vienkārši pārslēgties no viena darba uz citu;
 • Tiecas uzdevumu sadalīt etapos, novērtēt mērķa sasniegšanu katrā no etapiem.

Nopietnība jeb objektivitāte

 • Ir svarīga objektīva pasaules uztvere;
 • Ir svarīga emociju iederība situācijā (darbā nejokos, ja to uzskatīs par neiederīgu);
 • Jautrība ir noderīga, ja dod kaut kādu labumu;
 • Izvērtējot kāda viedokli novērtē viedokļa atbilstību realitātei.

Izlēmība

 • Dod priekšroku ātrai lēmumu pieņemšanai;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību lēmumu pieņemšanas procesam un tā sākumam;
 • Sliktāk iegaumē procesu, kā rezultātā tika pieņemts lēmums;
 • Sarežģīti atslābināties, vienkārši mobilizēties;
 • Strādā rezultāta dēļ.

Deklatīms

 • Ir raksturīgi izteikt savu viedokli;
 • Sarunā vērsti uz monologu, nav raksturīga jautājumu uzdošana,
 • Dod priekšroku paši atbildēt un izteikt savu viedokli;
 • Nepatīk, ja pārtrauc, deklatīmu ir sarežģīti pārtraukt;
 • Viņam ir vienkāršāk atsākt stāstījumu no tās vietas, no kuras tika pārtraukts;
 • Mazāk svarīga ir sarunu biedra reakcija;
 • Deklatīmiem ir raksturīgas plašas atbildes;
 • Viņiem ir svarīgāk izteikt savu viedokli, nevis ieklausīties sarunu biedrā.

Funkciju apraksts

Darbības loģika

Džeka bāzes funkcija ir darbības loģika. Šī tipa cilvēki visu sev apkārt uztver kā resursus – informācijas, cilvēkresursus, laika resursus. Viņi spēj saskatīt tehnoloģijas, kuras varētu tikt izmantotas, saprot, kāda metode šobrīd ir visefektīvākā. Viņi nevar iztikt bez darba, visu laiku ir nepieciešams kaut ko darīt. Darbība – tā ir visa dzīve. Dzīvi uztver kā plānu kopumu, kuru vajag izdarīt dienas, mēneša vai gada laikā.

Laika intuīcija

Džeks ne tikai redz to, ko un kā var izdarīt, bet arī spēj izjust pareizo darbības laiku. Viņš vienmēr paspēj, vienmēr sajūt to, kāda darbība šobrīd ir visaktuālākā. Spēj novērtēt tendences, prognozēt nākotnes situācijas it īpaši, ja tas attiecas uz biznesu vai personisko darbības sfēru. Nepatīk kavētāji, prot prasmīgi rīkoties ar laiku, vienmēr zina to, cik ilgs laiks ir nepieciešams darba paveikšanai.

Emociju ētika

Cilvēkos Džeks cenšas sevi parādīt kā jautru un emocionālu cilvēku, bieži patīk uzstāties auditorijas priekšā, spēj piesaistīt pūļa uzmanību, tomēr ilgs darbs ar publiku var novest līdz emocionālajai izdegšanai. Džeks pavisam noteikti zina kādu jaunu un nedzirdētu joku vai stāstu, kas patiks viņa klausītājiem.

Sajūtu sensorika

Džekam ir ļoti grūti sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Bieži vien šī tipa cilvēki tik ļoti iegrimst darbā, ka var pat aizmirst par ēdienu un dzērienu. Ļoti priecājas, ja kāds cits ir gatavs uzņemties rūpes par viņu veselību. Vāji izjūt savu ķermeni.

Attiecību ētika

Ar prieku atrodas laipnu un audzinātu cilvēku vidū, patīk saņemt prieka un uzmanības apliecinājumus. Viņam ir svarīgi, lai viņu mīlētu un viņam par to teiktu, lai ar viņu lepotos un apbrīnotu. Patīk klausīties stāstus par cilvēku savstarpējām attiecībām, ar grūtībām saprot citu cilvēku attieksmi.

Varas sensorika

Džeka aktivācijas funkcija ir varas sensorika. Šī tipa cilvēkiem ir svarīgs prestižs un statuss, viņiem patīk viss grandiozais un ievērojamais, patīk, ja novērtē viņu sasniegumus. Džekam ir svarīga arī nauda, dārglietas, vērtslietas un labs auto.  Prot vadīt cilvēkus, spēj sevi aizstāvēt, vēlas pasaulei pierādīt to, uz ko viņš ir spējīgs. Nespēj pakļaut kuru katru garāmgājēju, viņa komandai ir jĀatbilst viņa pasaules vērtībām un uzskatiem.

Struktūrloģika

Konflikta situācijās ieslēdzas ierobežojošā funkcija – struktūrloģika. Šī tipa cilvēki sāk skaidrot to, kā un ko izdarīt pareizi, detalizēti izjautā, kādēļ tika darīts tieši tā vai stāsta, iegrimst detaļās par to, kādēļ ir jādara tā, ne savādāk. Argumentēt pret šādiem, loģiskiem pamatojumiem ir bezjēdzīgi un neiespējami. Nepatīk birokrātija, darbs ar dokumentiem un citi, viņaprāt, bezjēdzīgi laika un resursu tēriņi.

Iespēju intuīcija

Džeks lieliski prot saskatīt iespējas, novērtēt objektu potenciālu, tomēr necenšas tam pievērst uzmanību. Džeks nav tukšu, no realitātes atrautu fantāziju cienītājs. Katru ideju izvērtē kā iespēju gūt kādu labumu. Viņam ir grūti sarunāties ar cilvēkiem, kuri ir atrauti no realitātes. Neciena ideju idejas vārdā.

2.kanāla funkcija, kur jārealizējas, uz ko tiecas

Tā ir savu ideju un ideālu virzīšana pasaulē ar noteiktām darbībām un rīcību. Ja subjektīvā intuīcija ir radošā funkcija, es bez sirdsapziņas pārmetumiem mainīšu citu cilvēku viedokli par principiem un ideāliem uz to viedokli, kāds man ir izveidojies. Es ietekmēju cilvēkus dažādos formātos atkarībā no situācijas un personiskā mērķa.

Es vēlos, lai viņiem galvā būtu kārtība un viņi domātu tā, kā to vēlos es, lai viņi palīdzētu manu mērķu sasniegšanā. Es ieskaidroju viņiem savu iekšējo veselumu. Šis cilvēks jutīsies novērtēts tad, ja viņa idejas pārņems citi cilvēki, ja viņa principi mudina citus rīkoties. Ja apkārtējie noliedz viņa principus, viņš meklēs kādu citu, kam tie ir noderīgi. Es atradīšu citus veidus, kā uzspiest savus principus un ideālus.

Karjeras izaugsme

Džeka tipa pārstāvji var būt lieliski un ļoti veiksmīgi uzņēmēji. Viņi ir vadītāji – līderi, kuri spēj motivēt darbiniekus sasniegt arvien labākus rezultātus. Šī dzīves loma viņiem padodas vislabāk. Vadītāja statusā ir briesmīgs, spēj nomocīt darbiniekus, jo sev apkārt vēlas redzēt aktīvus, dinamiskus, uz sasniegumiem orientētus cilvēkus.

Stiprās puses

 • Dinamisks;
 • Aktīvs;
 • Darbīgs;
 • Zinātkārs;
 • Mērķtiecīgs;
 • Attīstīta abstraktā loģika;
 • Spēja saskatīt notiekošā slēpto jēgu;
 • Gatavs strādāt līdz ideju ieviesīs dzīvē;
 • Strādā saskaņā ar savu iekšējo plānu, kas nekad nepieviļ.

Vājās puses

 • Nepacietīgs attiecībā uz citiem;
 • Neemocionāls, neprot izteikt komplimentus;
 • Pirmajā vietā vienmēr būs darbs;
 • Ļoti prasīgs pret apkartējiem;
 • Steidzīgs, visu dara steigā, tādēļ bieži pieļauj kļūdas;
 • Nespēja izprast cilvēku savstarpējās attiecības;
 • Nespēja saprast cilvēkus;
 • Vāja pašdisciplīna.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:

– nesteidzīgu un pārdomātu lēmumu pieņemšanu;
– rūpību rutīnas darbu izpildē;
– kārtību mājās un darba vietā;
– vienmēr vienādu un kārtīgu ārējo izskatu;
– taktiskumu un psihologa spējas.

ENTJ ārējais izskats

Džeka tipa pārstāvji vienmēr ir kustībā, dienas pavada izbraucienos, tādēļ viņiem nav laika rūpēties par ārējo tēlu. Viņi ilgu laiku var nemainīt savu garderobi.

 • Visbiežāk gari un ļoti tievi cilvēki;
 • Priekšroku dod multifunkcionālam, ērtam un komfortablam apģērbam;
 • Ārējā izskatā nevar redzēt neko košu;
 • Vienmēr ir pašpārliecināti;
 • Skaļa, komandējoša balss;
 • Kustīgs skatiens, acis nepārtraukti kustās;
 • Nepatīk skatīties citam cilvēkam acīs;
 • Ik pa laikam skatās griestos vai tālumā;
 • Amerikāņu smaids;
 • Apģērbā tiek savienoti savstarpēji nesaskanīgi elementi.

Simbolu socionika

Loģiski intuitīvais ekstraverts (Džeks Londons, Uzņēmējs).

Uzņēmējam piemīt ļoti augstas uzņēmējspējas, kas materiālajā pasaulē palīdz sasniegt labus rezultātus. Rodas iespaids, ka viņš tik tiešām zina 100 veidus, kā nopelnīt likuma ietvaros. Viņa atjautība attiecas ne tikai uz naudu, bet arī citām dzīves situācijām.

Uzņēmējam raksturīgs riskēt, riskēt materiālajā ziņā, viņa kāpumi bieži mijas ar kritumiem pēc kuriem daudzi neatgūtos, tikai ne viņš. Viņš parausta plecus un atsāk savus mēģinājumus citā, negaidītā nozarē. Šķiet, ka aiz viņa brauc vilciens, strādā, lai pārspētu, jo rīt vai šodien var būt par vēlu. Lielo ieguvumu azarts un risks daudz ko zaudēt palīdz viņam justies dzīvākam.

Optimists, viņam patīk smieties un izklaidēt citus. Kaut gan viņa joki bieži vien ir divdomīgi vai pat pārāk atklāti. Vesels kopš dzimšanas, ļoti baidās saslimt, slimot neprot, baidās no sliktas pašsajūtas. Sāk stenēt, sūdzās, ka drīz mirs un piespiež apkārtējos atrast ārstus, zāles un visu nepieciešamo. Ārstējas ļoti cītīgi un kārtīgi, par profilaksi aizmirst.

Savu attieksmi, labas attiecības atspoguļo ar dāvanām un dažādiem pakalpojumiem. Pievilt viņu var tikai vienu reizi, pēc tam, viņš jūs uz visiem laikiem izsvītros no uzticamo un tuvo cilvēku saraksta.

Uzņēmējam patīk cīņa, konkurence, sacensības. Viņš ir azartisks un var izdarīt daudzas lietas par kurām pats nesapratīs, kā tas gadījās. Viņš vienmēr spēj sevi aizstāvēt. Priekšroku dod nevis atklātai cīņai, bet iespējai vienoties neformālā atmosfērā, necieš spiedienu, tādos gadījumos var kļūt ass.

Ikdienas dzīvē ieslīgst galējībās: viņam apkārt ir nekārtība un haoss, kurā viņš visu var atrast vai viss ir sakārtots līdz milimetram precīzi. Bieži ir novērojams vidusceļš, piemēram, visa istaba ir nekārtīga, bet viens plaukts ir kārtīgs.

Ļoti darbspējīgs, it īpaši, ja uzskata, ka šai idejai ir nākotne. Spēj pilnībā iegrimt iemīļotajā nodarbē, kad nodarbe kļūst patstāvīga, bez izaicinājumiem, viņam tā kļūst garlaicīga. Šajos gadījumos viņš vai nu atrod jaunu nodarbi vai sāk eksperimentēt ar esošo.

Apģērba izvēle arī ir divējāda. Vienā brīdī viņš ir izsmalcinātības iemiesojums, otrā brīdī viņiem ir vienalga par ārējo izskatu. Tādēļ daudzi no viņiem ilgu laiku valkā vienu un to pašu apģērbu, nav jādomā par ģērbšanās stilu.

Ir divas iespējas, ka iegūt kāroto – kādam to atņemt vai kaut ko iedot. Otrais veids ir tirdzniecība. Tirdzniecība pamatojas uz labuma gūšanu. Izdevīguma nekad nav par daudz. Viņš rēķinās tikai ar sevi, ar savām prasmēm un saviem spēkiem. Viņš ir gatavs strādāt ierobežojumos, piemēram, laika vai limita, viņš ar to rēķinās. Visu nosaka vērtība. Viss tiek pirkts, viss tiek pārdots.

Pētnieku klubs

Pētnieki ir loģiķi – intuīti. Efektīvi darbojas izpētes jomā, interesējas par pasaulē notiekošo procesu iemesliem un būtību. Viņu misija ir zinātniski teorētiskā un eksperimentāla pasaules izpēte ar objektīvām metodēm.

Tie ir cilvēki, kuriem piemīt attīstīta analītiskā domāšana un ir ļoti dzīva fantāzija arī tajos gadījumos, kad viņu profesija nav attiecināma uz pētniecisko vai radošo darbu. Viņu intereses ir daudzveidīgas, viņi iegūst arī tās zināšanas, kuras šobrīd ir liekas, bet varētu būt noderīgas nākotnē. Viņi daudz domā, tādēļ bieži vien pieņem nestandarta lēmumus.

Viņiem ne vienmēr piemīt takta sajūta attiecībās ar citiem. Viņiem trūkst uzmanības, detaļas ne vienmēr tiek ievērotas. Viņi pieņem lieliskus lēmumus, bet bieži vien to īstenošana sagādā ievērojamas grūtības.

Vieglie pētnieki (INTP un ENTJ) – ir tā dēvētie lietišķie zinātnieki. Lietišķā zinātne ir spējīga sevi atpelnīt, tās pamatā ir zinātnisko atklājumu un izgudrojumu izmantošanas izdevīgums.

Motivācija

Intuitīvie ekstraverti. Pašaktualizējas netradicionālās vai nepārtraukti mainīgās darbības jomās, kurās nepārtraukti paplašinās kontaktu loks. Darbam pieslēdzas tikai tad, ja darbs ir unikāls, neparasts, uzdevums ir perspektīvs, ar tā intelektuālo sarežģītību un interesantumu, piedāvāto prjektu ilgtspēju un mērogu pēc to veiksmīgas realizācijas. Šai grupai ir piederīgi ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP.

Ar savu nestandarta domāšanu un vēlmi iziet ārpus rāmjiem šo sociotipu pārstāvji var sagādāt ne mazums rūpju. Viņi ir sava laika intelektuālie līderi – pirmatklājēji, jaunu zinātnes nozaru izgudrotāji, sabiedrībai nozīmīgu ideju izgudrotāji.

Svarīgākais, kas vadītājam ir jāievēro darbā ar šo sociotipu pārstāvjiem: nenoniecināt viņus, nepretoties viņu meklējumiem, dot iespēju izteikt savus spriedumus vai pat strīdēties ar vadību. Viņi savā profesionālajā darbībā ļoti bieži ir eksperti. Viņiem rūp, lai viņu idejas tiktu pieņemtas un argumentācija uzklausīta. Naudu šie sociotipi iegulda, lai pilnveidotos.

Kvadra

Īsuma trešās kvadras pasaule ir šāda: “Cilvēkam ir jādod ētiskais vai materiālais labums. Sabiedrībai ir jābūt izveidotai tā, lai katrs saņemtu to, ko ir nopelnījis. Attiecības jāregulē sociālajām normām un sirdsapziņai. Morāles likumi un praktiskā jēga ir svarīgāka par likuma pantiem, kuros nav pieminēts konkrēts gadījums.”

Plašākā mērogā trešā kvadra ir:

 • veiksmīgi projekti un interesantas tehnoloģijas;
 • interese par vēsturi un reliģiju;
 • tuvinieku un vājo aizsardzība;
 • palīdzība tikai tiem, kas ir to pelnījuši;
 • tiekšanās dot labumu;
 • darbs kā naudas nopelnīšanas līdzeklis;
 • praktiskums un spēja izbaudīt sava darba augļus;
 • labas attiecības starp tuviem cilvēkiem;
 • radniecīgo saišu uzturēšana;
 • vēlme pasauli padarīt labāku, patiesāku.

Populārākie ENTJ Hobiji

Populārākie ENTJ hobiji ietver: līdera lomu kopienu grupās, sociālo pasākumu vai sporta notikumu apmeklēšanu, sacensību sporta veidus. Tā, kā ENTJ ļoti bieži ir pārāk aizņemti ar darbu, viņiem var būt salīdzinoši maz intereses ārpus darba vai arī viņi piedalās tikai tajās aktivitātēs, kas sekmēs karjeras izaugsmi.

Darba apstākļi

ENTJ darba motivators ir tiekšanās uz unikalitāti. Tādēļ viņa darbam ir jābūt interesantam un jādod iespēja parādīt savu izgudrotāja talantu. Viņiem patīk mācīties, jebko, kas tuvākā vai tālākā nākotnē varētu noderēt darbam. Ja šāds darbinieks tiks sūtīts komandējumos, uz semināriem, konferencēm vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem, viņš būs apmierināts un ieinteresēts tādā darbā.

Strādājot ar uzņēmēju ir jāņem vērā viņa nepatika pret rūpīgu rutīnas darbu, tādēļ no viņa darbības jomas ir jāizslēdz darbs, kas ir saistīts ar rūpīgu noformēšanu.

Ar zināmām aizdomām ir jāskatās uz uzņēmēja piedāvātajām riskantajām darbībām un jānoskaidro, kas ir finansētājs un vai ir pieejama nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Nebūtu slikti painteresēties par to, kas ir viņa komandā, jo bieži vien “komanda” ir viņš viens pats.

Ja uzņēmējs steidzina rīkoties tieši tagad, tas ir jāņem vērā, jo viņš lieliski spēj izjust darbības nepieciešamības laiku. Tomēr pati darbība ir jāpārdomā pirms tās realizācijas, jo bieži vien uzņēmēja aktivitāte ir pārāk liela un izskatās neveikli. Viņi bieži vien dara vairāk, nekā situācija prasa, tajā pašā laikā iesaistot apkārtējos pārlieku lielā steigā.

Ja viņš aizsvilstas vai izrāda nepacietību, tas ir jāuztver mierīgi un labvēlīgi, demonstrējot sapratni un atbalstu viņa pārdzīvojumiem. Ja jūs sniegsiet atbalstu viņa darījumu uzsākšana un novērsīsiet nelietderīgas un riskantas darbības, ir garantēta produktīva sadarbība.

Kā vadīt darbinieku ENTJ?

 • Parādīt viņa darba vajadzību priekš cilvēkiem;
 • Definēt konkrētus uzdevumus un termiņus;
 • Nodrošināt ērtu darba vietu;
 • Piedāvāt optimālu darba grafiku, bez pārslodzes;
 • Plānot darbam ar cilvēkiem nevis tehnoloģiskajiem virzieniem;
 • Orientēt uz plānveidīgu, regulāru, paredzamu pēc termiņiem uzdevumu izpildi;
 • Nepieciešams mobilizēt darbam;
 • Izrādīt labvēlību un labu attieksmi.

Ieteicamā karjeras izvēle

Galvenais motivators ENTJ karjeras izvēlē ir iespēja iniciēt un vadīt nozīmīgas pārmaiņas. Viņi tiecas ieņemt līderpozīcijas, viņiem patīk izaicinājumi un ļoti sarežgīti uzdevumi. Viņi spēj saskatīt iespējas, kā uzlabot esošo sistēmu un vēlas, lai viņa komandas atbalstītu viņa prātā radušās vīzijas.

Vislabāk iekļaujas vidē, kurā atbalsta inovācijas, bet tradīcijas nav akmenī cirstas. Ideāls darbs ir tāds, kurš ir izaicinošs un dod iespēju realizēties sarežģītu problēmu risināšanā izmantojot stratēģisko plānošanu un skaidri nodefinētu mērķi.

ENTJ vēlas strukturēt savu darbu. Viņi dod priekšroku tam, ka gan viņiem, gan viņu kolēģiem ir skaidras darba vadlīnijas. Priekšoku dod uz biznesu orientētai, taisnīgai videi, kurā darbs tiek novērtēts objektīvi un tiek dāsni atalgots. Viņi ir motivēti un vēlas, lai viņu smagais darbs nodrošinātu naudu, prestižu un varu.

TOP karjeras izvēle ietver:

Bizness un finanses

 • Grāmatvedis vai auditors;
 • Budžeta analītiķis;
 • Izmaksu aprēķinātājs;
 • Finanšu analītiķis;
 • Loģistiķis;
 • Vadības analītiķis;
 • Tirgus izpētes analītiķis;
 • Tikšanās vai konferenču plānotājs;
 • Personskais finanšu padomdevējs;
 • Iepirkumu vadītājs;
 • Reklāmas vadītājs;
 • Finanšu vadītājs;
 • Augstākā līmeņa vadītājs.

Pārdošana

 • Reklāmas pārdošanas aģents;
 • Apdrošināšanas aģents;
 • Nekustamā īpašuma brokeris;
 • Pārdošanas inženieris;
 • Drošības vai finanšu pakalpojumu pārdošanas aģents;
 • Pārdošanas vadītājs.

Arhitektūra un inženierija

 • Aviācijas inženieris;
 • Lauksaimniecības inženieris;
 • Arhitekts;
 • Biomedicīnas inžinieris;
 • Ķīmijas inžinieris;
 • Būvinženieris;
 • IT inženieris;
 • Izstrādātājs;
 • Elektronikas inženieris;
 • Vides inženieris;
 • Industriālais inženieris;
 • Ainavu arhitekts;
 • Veselības un drošības inženieris;
 • Materiālu inženieris;
 • Mehāniskais inženieris;
 • Ģeologijas inženieris;
 • Kodolinženieris;
 • Naftas inženieris;
 • Mērnieks.

Dzīves, fiziskās un sociālās zinātnes

 • Lauksaimniecības zinātnieks;
 • Atmosfēras pētnieks;
 • Bioķīmiķis;
 • Ķīmiķis;
 • Mežzinis;
 • Ekonomists;
 • Vides zinātnieks;
 • Ģeogrāfs;
 • Vēsturnieks;
 • Hidrologs;
 • Mikrobiologs;
 • Politologs;
 • Reģionālais planotājs;
 • Statistiķis.

Māksla, dizans un valodas

 • Mākslinieciskais direktors;
 • Industriālais dizaineris;
 • Reportieris;
 • Profesors;
 • Šefpavārs;
 • Mūzikas direktors;
 • Producents vai direktors.

Veselības aprūpe

 • Zobārsts;
 • Optometrists;
 • Farmaceits;
 • Ķirurgs.

Informāciju tehnoloģijas

 • Datorsistēmu un datortīkla arhitekts;
 • Datorzinātnieks;
 • Sistēmu analītiķis;
 • Datu bāzes administrators;
 • Informācijas drošības analītiķis;
 • Tīkla administrators;
 • Programmatūras izstrādātājs;
 • IS drošības speciālists.

Būvniecība un ražošana

 • Būvniecības vadītājs;
 • Būvinspektors;
 • Industriālās ražošanas vadītājs.

Drošība

 • Ugunsdzēsējs;
 • Policists vai policijas darbinieks;
 • Detektīvs;
 • Ārkārtas situāciju vadības direktors.

Juridisprudence

 • Tiesnesis;
 • Jurists.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē ENTJ ir līderis. Viņš ir organizators: organizē materiālu sagādi, darbinieku skaitu, nosaka termiņus un pārliecinās par to, vai visiem ir saprotams sagaidāmais rezultāts un tas, kas notiks nākotnē. ENTJ ir dinamiski, aktīvi, fokusējas uz uzdevumiem. Nepacietība ir viņu galvenais ienaidnieks.

ENTJ ir ļoti motivēti cilvēki, enerģiski un ar lielu vēlēšanos sasniegt kaut ko vairāk. Viņiem patīk izaicināt komandu, lai komanda iegūtu labāko rezultātu un uzvarētu. Jo sarežģītāks un izaicinošāks uzdevums, jo vairāk enerģijas parādās. Izrāda spēcīgas negatīvās emocijas, spēj komandā radīt dzīvīgumu un aktivitāti. Viņi spēj veikt pārmaiņas un nepārdzīvot par nepopulāru lēmumu pieņemšanu.

ENTJ patīk konflikti kā daļa no diskusijas un informācijas apmaiņas veida. Viņiem nepatīk viss, kas ierobežo progresu, viņi savus uzskatus dara zināmus tieši un atklāti. Viņu mērķis ir radīt pārmaiņas. ENTJ ir pārlieku tieši un neaizdomājas par konflikta ietekmi uz cilvēku un to, ka iespējams šis cilvēks vēlāk pārdzīvos. Bieži uzskata, ka diskusiju vada pieklājīgi, kamēr otrs cilvēks var justies satriekts. Argumenti ir veids, kā ieviest skaidrību. Viņš nav ievēlētais līderis, viņa misija ir pārmaiņu radīšana un īstenošana tieši tagad. Centrā ir fokusēšanās uz mērķiem.

ENTJ ir svarīgs mērķis un komanda kuru viņš vada, lai šo mērķi sasniegtu. Viņš fokusējas uz komandu un tās darbu. Viņi ir tie, kas redz kopainu. Stratēģi, kas uzreiz pēc mērķa definēšanas cenšas to sasniegt cik ātri vien iespējams.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ENTJ vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ENTJ pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ENTJ var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja. Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ENTJ var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīgā, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ENTJ neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ENTJ vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ENTJ vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Darbam ir jābūt interesantam;
 • Darbam jādod iespēja parādīt savu atjautību un izgudrotāja spējas;
 • Patīk mācīties kaut ko jaunu;
 • Jāsūta komandējumos, uz semināriem, kursiem un konferencēm;
 • Nepatīk rūpīgs, rutīnas darbs;
 • Ja steidzina uzdevumu izpildē, tas ir jāpieņem;
 • Dara vairāk, nekā situācija pieprasa;
 • Jāsniedz atbalsts darbības uzsākšanā;
 • Jānovērš riskantās darbības.