ISFP apraksts

ISFP apraksts

(Sensori ētiskais intraverts, Dimā)

Piemītošās dihatomas

Iracionalitāte. Viegli maina mērķi, var dzīvot arī bez konkrēta mērķa, pašplūsmā. Neievēro noteiktu kārtību, visu dara pa savam. Nepatīk plāni un plānveidīgums, uzskata, ka jebkura veida plāni ierobežo. Viņš spēj saskatīt jaunus ceļus tur, kur esošie ir neefektīvi.

Ētika. Saruna ētiķim ir enerģijas apmaiņa. Par runātāju spriež pēc tā intonācijas, mīmikas, žestiem. Lielāku uzmanību pievērš tam, kā runā sarunu biedrs, bet mazāku uzmanību tam, ko viņš pasaka. Nav svarīgi ko, bet kā sarunu biedrs ir pateicis. Pat tad, kad saruna ir par loģiskiem tematiem runā par cilvēkiem un to savstarpējām attiecībām, tās vērtē no morāles un humānisma viedokļa.

Ir kompetents cilvēku savstarpējo attiecību jomā. Rīkojas pēc noskaņojuma vai ieklausoties sirdsbalsī. Ļoti dzīva un daudzveidīga mīmika. Darbā labāk padodas kontaktu veidošana ar cilvēkiem, viņu motivēšanu, attiecību uzturēšanu darba kolektīvā.

Sensorika. Dzīvo šeit un tagad, dzīvo konkrētu sajūtu pasaulē. Viņam ir svarīga sava personiskā teritorija, lietas, priekšmeti. Izjūt savu ķermeni, saprot tā sajūtas. Spējīgs ilgi un neatlaidīgi strādāt, pabeigt iesākto. Var vadīt cilvēkus, no kāda iegūt vēlamo. Pārdzīvo nenoteiktības dēļ, uztraucas par nākotni.

Intraversija. Kluss, runātīgs, kompānijās gandrīz vienmēr klusē, savējo pulkā – otrādāk. Nemainīgas emocijas un jūtas, visus pārdzīvojumus patur sevī, pat pašiem tuvākajiem reti atklāj savas jūtas. Attīstīta pienākumu apziņa. Vienpatis. Izsaka savu viedokli. Runā aci pret aci ar konkrēto cilvēku, ir grūti sadalīt uzmanību, ja cilvēku skaits ir lielāks par trīs. Orientējas uz enerģiijas saglabāšanu. Tiecas uz darbu detalizāciju, subjektīva uztvere.

Reņina pazīmes

Demokrātija

 • Demokrāts sevi un citus uztver balstoties uz personiskajiem faktoriem vai īpašībām.
 • Citos cilvēkos viņiem ir svarīgas cilvēka personiskās īpašības;
 • Demokrāta attieksme pret cilvēku nav pamatota uz viņa piederību kādai grupai vai savam priekšstatam un attieksmei pret grupu;
 • Demokrāts leksikā neizmanto vispārinošos izteicienus vai atsevišķu cilvēku grupas pazīmes (piemēram, tipiskais pārstāvis).

Piekāpība

 • Piekāpīgos ir vieglāk pārliecināt;
 • Piekāpīgie biežāk iziet uz kompromisu un dod priekšroku citiem;
 • Piekāpīgajiem šķērsļu gadījumā ir vienkāršāk nomainīt mērķi vai rīkoties citādāk nekā pārliecināt apkārtējos;
 • Jauna informācija tiek uztverta elastīgāk.

Bezrūpība

 • Jaunā situācijā lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iepriekš iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži kā tiek izmantots vārds “pārdomāt”, tas, ko “vajadzētu”, ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Emotīvisms

 • Sākotnēji emotīvisti uztver situācijas emocionālo pusi, vēlāk jēgu;
 • Sākumā ir jāpārdzīvo un jāizjūt emocijas, kas ir saistītas ar radušos situāciju, pēc
  tam spēj konstruktīvi reaģēt uz notiekošo;
 • Sarunājoties ar kādu cilvēku cenšas radīt nepieciešamo iespaidu vai pielāgoties
  viņa emocijām;
 • Informācija (piemēram, grāmata, filma, ekskursija) tiek uztverta kā profesionāli
  sagatavota, kvalitātes trūkums emocionāli neietekmē, atstāj vienaldzīgu.

Stratēģija

 • Stratēģi lēmumus pieņem balstoties uz nākotnē iegūstamo rezultātu;
 • Stratēģiem ir viegli noteikt un novērtēt mērķi, sarežgītāk ir ieraudzīt nākamo soli;
 • Stratēģi pieņem palīdzību taktisko mērku noteikšanā;
 • Viņus nav iespējams pārliecināt nomainīt mērķi.

Dinamika

 • Dinamiķi esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts
  vairākās mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētajā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kurstības ir nepārtraukti un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkāršāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Negatīvisms

 • Negatīvistam situācijā ir daudz vienkāršāk saskatīt to, kā nav, neeksistē nekā to, kas šajā situācijā ir un eksistē;
 • Pievērš uzmanību negatīvajiem situācijas aspektiem.

Process

 • Katrā darbā vai procesā, kuru dara ir jābūt ieinteresētam darba procesā;
 • Process interesē vairāk nekā mērķis, rezultāts;
 • Atrodas procesā, procesa gaitu novēro no iekšpuses;
 • Darba uzdevumu vieglāk ir izpildīt, ja nenovēršas uz blakus lietām,
 • Kad process apnīk, izjūt tieksmi pārslēgties uz citu, interesantāku procesu.

Jautrība

 • Svarīgāka ir subjektīvā pasaules uztvere;
 • Pieļauj to, ka citiem cilvēkiem var būt citi kritēriji, savs skatījums uz lietām;
 • Savu rīcību novērtē subjektīvi, saistībā ar situāciju;
 • Izvērtējot cilvēka viedokli, novērtē viņa autoritāti;
 • Iepazīšanos neuztver kā atsevišķu darbību.

Apdomība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas pašreiz ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Deklatīms

 • Ir raksturīgi izteikt savu viedokli;
 • Sarunā vērsti uz monologu, nav raksturīga jautājumu uzdošana;
 • Dod priekšroku plaši atbildēt un izteikt savu viedokli;
 • Nepatīk, ja pārtrauc, deklatīmu ir sarežģīti pārtraukt;
 • Viņam ir vienkāršāk atsākt stāstījumu no tās vietas, no kuras tika pārtraukts;
 • Mazāk svarīga ir sarunu biedra reakcija;
 • Ir raksturīgas plašas atbildes, viņiem ir svarīgāk izteikt savu viedokli;
 • Nav raksturīgi ieklausīties sarunu biedrā.

Funkciju apraksts

Sajūtu sensorika

Visspēcīgāk un vislielākajā apjomā uztver informāciju, kas ir saistīta ar sajūtu sensoriku, par to, kas notiek šeit un tagad – apkārtējās vides skaistumu, krēsla ērtumu, ziedošo liliju smaržu. Spēcīga realitātes izjūta. Uztver pasauli ne tikai ar maņu orgāniem, bet arī ar visu ķermeni, iejūtoties cita cilvēka vietā spēj sajust viņa diskomfortu un to uzreiz novērst. Izšķir ēdiena garšas, ir gardēdis, bieži vien lieliski gatavo. Tausta lietas, cenšas iegaumēt to fiziskās īpašības. Patīk apskaut cilvēkus, turēt viņus aiz rokas, sajust viņu klātbūtni.

Emociju ētika

ISFP rada pozitīvu enerģiju. Šī tipa cilvēki jebkuru dienu var pārvērst par svētkiem, turklāt to izdarīt nemanāmi un neuzkrītoši. Spēj izklaidēt viesus, skumjam cilvēkam liks smaidīt, momierinās tos, kuriem tas ir nepieciešams. Neformālās komunikācijas piekritējs. Spēj saskatīt cilvēku emocijas un saprot to, kā uzvesties attiecībās ar tuviniekiem. Labas emocijas, pozitīvs noskaņojums un komforts it visā – tā ir viņu realizācijas vide. Šie cilvēki ir patīkami un viņiem nepatīk negatīvas emocijas un diskomforts komunikācijā. Emociju ētika tās ir ne tikai emocijas, bet arī kopējā atmosfēra. Pateicoties tam ISFP spēj izjust vietas auru, lietu enerģētiku un radīt kaut ko neatkārtojamu. Cenšas visu darīt tā, lai viņam nerastos ienaidnieki.

Laika intuīcija

Jaunā situācijā INF ir punktuāli un darbojas savā ritmā. Nepatīk, ja viņus steidzina vai kontrolē viņu laiku. Viņi uzskata, ka darbā ir svarīgi ievērot termiņus vai laikus izpildīt visus savus solījumus. Jaunā situācijā rīkojas bez steigas, var ieņemt nogaidīšanas pozīciju. Nepatīk steidzīgi cilvēki, uzskata, ka viņi bojā noskaņojumu sev un citiem. Pat, ja ir daudz darba, savu laiku labprātāk veltīs draugiem. Nav punktuāls, lai visu izdarītu laikā, bez kavēšanas ir nepieciešams maigs pamudinājums.

Darbības loģika

Šī tipa cilvēki nevar veiksmīgi izstrādāt jaunas tehnoloģijas vai efektīvi sadalīt resursus. Sarežģīti padodas jaunu tehnoloģiju izstrāde un darba organizēšana. Ne vienmēr saprot to, kā ir jāorganizē process, lai sasniegtu konkrētu rezultātu. Bieži vien nav pārliecināts par darba kvalitāti, uztraucas par to, ka pievils vadību un kolēģus. Nepieciešams, lai viņu uzslavētu un uzsvērtu to, cik labs darbinieks viņš ir. Pēc šādas atsauksmes strādās vēl labāk. Ar grūtībām aiziet no darba, maina darba vietu pie kuras jau ir pieradis. Viņš var uzskatīt sevi par sliktu darbinieku, nav pārliecināts par savām profesionālajām spējām.

Iespēju intuīcija

Šī tipa cilvēkus piesaista viss interesantais un neparastais. Ar interesi klausās stāstus par dažādām idejām un vienkārši interesantus stāstus. Jaunas idejas un iespējas viņiem šķiet kaut kas maģisks. Ar prieku piekrīt avantūrām un piedzīvojumiem, tikai tad, ja tie nebūs pārāk nogurdinoši vai neērti. Viņiem patīk pasakas un fantastika. Piesaista nestandarta cilvēki, kuri ir drosmīgi un gatavi problēmas atrisināt oriģinālā veidā, par šādiem cilvēkiem rūpējas kā par bērniem. Uzskata, ka labāk ir būt dīvainam, nevis vienam no visiem.

Struktūrloģika

Nepatīk haotiska informācija. Viņam patīk informāciju sakārtot, veidot elegantas tabulas, saprast, kā piemēri attiecas uz teoriju. Bieži vien viņiem ir visskaistākie pieraksti. Šī tipa cilvēkiem patīk, ja viņiem skaidro, viņi labi apgūst likumus un noteikumus. Ja viņiem paskaidro, kas konkrēti ir nepieciešams un kā to paveikt, tad darbu uzsāks un pabeigs ievērojami ātrāk. Viņiem ir svarīga informācijas skaidrība un precizitāte. Šīs funkcijas ietekmē viņi spēj darboties programmēšanā vai jurisprudencē.

Varas sensorika

Viņš ir cilvēks, kas dos iespēju “kāpt sev uz galvas” un izmantot savu labestību. Gadījumos, kad kāda situācija ir nepatīkama ISFP vai viņam ir nepieciešams atteikties, pietiek ar stingra “Nē” pateikšanu. Nepieciešamības gadījumā spēj izrādīt uzstājību un izrādīt spiedienu. Spēj aizstāvēt savas un tuvinieku intereses, saprot, kuros gadījumos ir jābūt labam, bet, kuros jāaizstāv sava pozīcija.

Attiecību ētika

Lieliski uztver informāciju par cilvēku savstarpējām attiecībām, nojauš par slēptām jūtām un redz falšu. Ir svarīgas labas attiecības ar cilvēkiem. Uztur draudzīgas attiecības ar kolēģiem, neformālās komunikācijas cienītājs. Viņi cenšas ar visiem uzturēt labvēlīgas attiecības, konfliktu spēj izjust tā sākumstadijā un cenšas no tā izvairīties. Attiecību problēmas rada nekārtības sajūtu. Stresu rada darbs kolektīvā, kurā valda saspringtas vai vienaldzīgas attiecības. Patīk dāvināt dāvanas, veidot pārsteigumus, uzcienāt patīkamus cilvēkus.

Stiprās puses

 • Piemīt laba gaume, mēra sajūta;
 • Spēj novērtēt produkta kvalitāti un to pamatot;
 • Uzmanīgs pret cilvēkiem, rēķinās ar viņu ērtībām;
 • Diplomāts, spēj pierunāt cilvēkus uz vēlamo vai izdevīgāko darījumu;
 • Spēj radīt tuvieniekiem komfortu;
 • Prot atpūsties, novērtē izklaidi;
 • Ja darbs patīk un ir labi apmaksāts to dara no visas sirds;
 • Jebkurā situācijā cenšas nezaudēt mēra sajūtu;
 • Daudz ko prot darīt ar rokām;
 • Jūt cilvēku stāvokli, pielāgojas sarunu biedram;
 • Ar visiem ir laipns un uzmanīgs;
 • Tiecas uz labu materiālo stāvokli;
 • Nepatīk kritizēt, nevienam neuzspiež savu grbu;
 • Kolektīvā ieņem “zelta vidusceļa” lomu.

Vājās puses

 • Ar grūtībām padodas liela darījumu aktivitāte;
 • Grūtības sagādā ilgu laiku būt kustīgam un dinamiskam;
 • Var būt pārlieku atslābinājies un nesavākts;
 • Neapmierināts, ja kāds iztraucē viņa mieru;
 • Ļoti slinks, ja darbs viņu neinteresē vai par to maz maksā, var simulēt;
 • Neredz jēgu liekai aktivitātei un enerģijas tērēšanai;
 • Nepatīk pārspīlējumi, ir nepieciešami fakti un pierādījumi;
 • Cenšas izvairīties no vadības un no garlaicīgām darījumu sarunām;
 • Grūti izrādīt gribasspēku un uzstājību, aizstāvēt darījumu intereses;
 • Ne vienmēr var izdarīt visu, kaut gan izrāda pretējo.

No viņa nevar sagaidīt un prasīt:

— patstāvīgi augstu darījumu aktivitāti;
— secīgumu un organizētību;
— bezkompromisa darījumu interešu aizstāvēšanu;
— prasmi vadīt lielu kolektīvu, darba uzdevumu sadali;
— dalību riskantās vai uzbrūkošās aktivitātēs.

ISFP ārējais izskats

Viņa ārējais izskats ir nedaudz interesants, tomēr tas ir patīkams apkārtējo cilvēku acīm. Neskatoties uz to, ka apģērbā nav īpašu dominējošo atšķirību, pūlī viņu var pamanīt pateicoties tam, ka:

 • bieži ir tieksme uz apaļīgumu;
 • seja un figūra ir apaļa, patīkama acīm;
 • ir atvērts smaids;
 • kad cenšas kaut ko stāstīt, uzacis paceļas uz augšu;
 • ir labestīgas acis.

Simbolu socionika

Sensori ētiskais intraverts (Dimā, Mākslinieks, Starpnieks).

Labvēlība, sjūtu prieks, komforta, siltuma un mājīguma sajūta raksturo mākslinieku. Dzīvo sensorās baudas pasaulē. Savas un apkārtējo cilvēku vērtības ir ļoti svarīgas, no tām daudz kas dzīvē ir atkarīgs. Īpaši noskaņojums, pašsajūta un darbaspējas. Viņš cenšas, lai visapkārt būtu skaistas lietas, ērts un oriģināls apģērbs, kas piestāv.

Mākslinieks daudzas lietas dara pats ar savām rokām, viņam ir attīstīta estētiskā gaume un piemīt dažādi mākslinieciskie talanti.  Pateicoties iecietībai pret citu trūkumiem un labestībai var viegli sadzīvot gandrīz ar visiem cilvēkiem.

Mākslinieks ar prieku uzņem ciemiņus, kā arī pats dodas ciemos. Patīk kopā ar draugiem pasēdēt pie galda, garšīgi paēst un padalīties ar dažādām baumām un viedokļiem. Viņš vienmēr zina visu, kas notiek viņa kontaktu lokā.

Labi saprot gan savas, gan citu cilvēku jūtas. Viegli rada un manipulē ar emocionālo stāvokli, lielisks spēlmanis un aktieris. Visus cenšas uzjautrināt, uzlabot garastāvokli. Rodas iespaids, ka mākslinieks domā tikai par pozitīvajām emocijām. Intrigu meistars, meistarīgi prot rīkot skandālus un panākt savu. Cenšoties problēmas risināt mierīgā ceļā, ar prieku apvainojas, tādējādi iegūstot maksimālo labumu no šīs situācijas.

Precizitāte un mākslinieks ir divi nesavienojami jēdzieni. Viņš nesteidzas pat tad, kad kavē, turpinot dzīvot savā ritmā. Nav ambīcijas attiecībā uz karjeru, tādēļ bieži vien dzīvo sev pierastā ritmā.

Ar prieku palīdz cilvēkiem, īpaši patīkami māksliniekam ir darīt darbu, kura rezultāts ir redzams salīdzinoši ātri un ir nepieciešams kādam personiski. Rodas iespaids, ka būt vajadzīgam ir viena no vissvarīgākajām mākslinieka vērtībām, neapšaubāmi tai ir jābūt apmierinātai.

Ar prieku uztver un uzklausa jaunas idejas, tomēr nesteidzas mainīt darba vietu vai profesiju, to izdarīs tikai tādā gadījumā, ja būs nepārprotams izdevīgums statusa vai algas paaugstinājumā.

Viņu piesaista viss neparastais, mistiskais un neapzinātais. Mākslinieks ar interesi uzklausa cilvēkus, kuri modarbojas ar šo problēmu risināšanu. Interesi var apturēt tikai slinkums.

Mākslinieks bieži vien neuzticas informācijai, it īpaši, ja tā ir nestrukturēta. Faktu nesavienojamība rada nestabilitātes sajūtu un spēj sabojāt omu. Pretējā gadījumā viņš ar interesi meklē tālākās informācijas sakarības un izjūt savu piederību kaut kam lielam un nozīmīgam. Tas priecē un iedvesmo.

Mākslinieks ir maigs un taktisks, spēj ļoti agresīvi aizstāvēt savas un savu tuvinieku intereses. Viņu var iežēlināt un kādu laiku izmantot, bet tiklīdz to saprot, tā spēj pateikt kategorsku “nē”. Ja māksliniekam ne vienmēr pietiek gribasspēka, lai sasniegtu kaut kādus mērķus, viņam vienmēr pietiek gribasspēka, lai atteiktos no citu cilvēku mērķu sasniegšanas.

Mākslinieku gandrīz vienmēr mīl un ciena, pie viņa dodas paraudāt un pastāstīt par priecīgajiem notikumiem. Pats vienmēr ir atvērts un komunikabls, dalās ar saviem noslēpumiem, tomēr nekad neatklās to, kā patiesībā jūtas. Neskatoties uz dzimumu vai vecumu vienmēr ir ļoti gudrs.

Ir grūti atteikties no vilinājuma kādam kaut ko apsolīt, ko realitātē nav iespējams izdarīt bez spriedzes, jo nevar cilvēku apbēdināt ar atteikumu. Kad iemācās arī šīs grudrības attiecības ar apkārtējiem kļūst vēl patīkamākas. Viņš rūpējas par cilvēkiem un cilvēki par to pateicas, dāvinot savas rūpes un dāvanas, kuras ar prieku pieņem.

Sociāļu klubs

Sociāļi ir ētiķi sensoriķi. Šie cilvēki labi orientējas ar sociālo sfēru saistītajos jautājumos – rūpēm par pašsajūtu, darbu ar cilvēkiem, veselības aprūpi u.c.

Vieglie sociāļi (ISFP un ISFJ) atrod savu prasmju pielietojumu vieglajā sabiedrībā. Tas ir tāds sabiedrības stāvoklis, kurā nav konkurences, nav ievērojama plaisa starp bagātajiem un nabagajiem, cilvēki maz interesējās par politiku.

Tie ir visjūtīgākie tipi, viņi ir ļoti uzmanīgi attiecībās ar cilvēkiem, it visu, kas attiecas uz sajūtām un pārdzīvojumiem. Viņu reālisms un spēja visu sarunāt nodrošina veiksmi dzīvē. Viņi nepievērš uzmanību detaļām, nav skeptiski. Bieži, tā vietā, lai novērtētu objektīvos situācijas  faktorus, pārvērtē savu spēju vienoties ar cilvēku un viņu ietekmēt.

Motivācija

Sensorie intraverti. Veiksmīgi sevi realizē praktiskā darbā ar nemainīgu un patstāvīgu kontaktu loku. Darba motivators ir labklājība – labs materiālais nodrošinājums, pārliecība par rītdienu, kārtība, komfortabli dzīves un darba apstākļi. Šai grupai ir piederīgi: ISFJ, ISFP, ISTJ, ISTP.

Šie sociotipi veido vienu strādājošo grupu, uz kuru vadītājam arī ir jāstrādā. Tas ir vidusslānis – jebkuras plaukstošas sabiedrības vissvarīgākā sastāvdaļa. Ja viņiem ir labi, arī pārējā sabiedrība attīstīsies. Skaidrojot uzdevumu, vadītājam ir jāizskaidro arī papildus darba aspekti, profesionalitāte un kvalitāte, pievēršot uzmanību detaļām un papildus skaidrojumiem.

Kvadra

Īsumā pirmās kvadras pasaule ir šāda: “visam ir jābūt komfortablam, ērtam, garšīgam, visiem ir jābūt labā noskaņojumā. Dzīves jēga: dzīvot, priecāties par dzīvi, izzināt visuma noslēpumus.”

Plašākā mērogā pirmā kvadra ir:

 • Taisnīguma sapnis visiem;
 • Interese par pasaules uzbūves noslēpumiem;
 • Lielas, laimīgas ģimenes;
 • Jautra atpūta;
 • Vēlme pēc piedzīvojumiem, lai iegūtu emocijas;
 • Atklājumu pasaule;
 • Pasaule, kurā tevi mīl;
 • Pasaule, kurā katru novērtē pēc iespējām;
 • Pasaule, kurā katra diena ir savādāka.

Hobiji

Populārākie ISFP hobiji ietver: dzeju, daudzpusīgu radošo rakstīšanu, mūziku, fotogrāfiju, teātri un vizuālo mākslu.

Darba apstākļi

Starpnieka motivators ir lablājība, tātad iespēja dzīvot ne sliktāk kā citiem, ar nopelnīto naudu izveidot komfortablu un ērtu mājokli. Materiālā atlīdzība nodrošina arī stabilitātes sajūtu un pārliecinātību par rītdienu. Tādēļ nekad ISFP nevajag piedāvāt darbu, kuru jūs nevarat atbilstoši apmaksāt. Viņam nav svarīgi tituli un nosaukumi, viņš netiecas pēc atbildības.

Mierīgs rutīnas darbs, kuru viņš izdarīs eleganti un bez piepūles un par kuru labi samaksās ir kā radīts ISFP. Tā, kā ISFP ir konkrēti domājošs cilvēks viņam ir nepieciešams tāds darbs, kurā ir labi darba apstākļi, komfortabla darba vide un labs aprīkojums. Viņš pats par to var parūpēties, nevajag to liegt. Ne vienmēr saprot ko, kā un kādā secībā ir jādara. Tādēļ vadītājam ir jākontrolē darbību secīgums un nodošanas termiņi, kā arī tas, lai netiktu ignorēta svarīga, viņam neinteresanta darba daļa. Labāk, ja kontole tiek veikta kopīgi.

Kā vadīt darbinieku ISFP?

 • Noteikt precīzus termiņus un nodefinēt konkrētus, saprotamus uzdevumus.
 • Parādīt nepieciešamās tehnoloģijas un skaidrot noteikumus.
 • Nelikt izstrādāt jaunas tehnoloģijas, efektīvas darba metodes.
 • Izskaidrot esošos noteikumus un instrukcijas.
 • Parādīt viņa prasmju attīstības perspektīvas.
 • Ja iespējams, piedāvāt brīvo darba režīmu.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darba vidē ISFP nemotivē statuss vai nauda, priekšroku dod darbam, kas saskan ar viņu personiskajām vērtībām un dod iespēju palīdzēt citiem. ISFP motivē ideja un vīzija, tādēļ vēlas piedalīties projektos, kuri viņiem ir svarīgi.

ISFP aizrauj kreatīvais problēmu risināšanas process, viņi vēlas saprast sarežģīto problēmu cēloni. Viņi atbalsta inovācijas un vēlas nākt klajā ar oriģinālām idejām, kuras var palīdzēt uzlabot cilvēku dzīvi. Ideālais darbs ir tāds, kurā ISFP var parādīt sava darba izpildes individualitāti, un iegūst daudz vairāk no viņu spējas saskatīt unikālus ieguvumus.

ISFP patīk piedalīties komandas darbā, kaut gan savu daļu vēlas izpildīt neatkarīgi no citiem. Strādājot ar citiem cilvēkiem ir svarīgi, lai viņi būtu orientēti uz sadarbību, atbalstoši, elastīgi un dalītu ISFP skatījumu uz lietām.

TOP ISFP karjera ietver:

Māksla un dizains

 • Modes dizaineris;
 • Grafiskais dizaineris;
 • Multimediju mākslinieks;
 • Animators.

Komunikācija un sociālais serviss

 • Mentālās veselības konsultants;
 • Skolas vai karjeras konsultants;
 • Kopienas pakalpojumu vadītājs;
 • Sociālais darbinieks.

Izglītība un bibliotēka

 • Arhivārs;
 • Pirmsskolas skolotājs;
 • Bibliotekārs;
 • Sākumskolas skolotājs;
 • Profesors;
 • Speciālās izglītības skolotājs.

Veselības aprūpe

 • Audiologopēds;
 • Hiropraktiķis;
 • Ģenētikas konsultants;
 • Masāžas terapeits;
 • Vecmāte;
 • Psihologs;
 • Fizioterapeits;
 • Veterinārārsts;
 • Veterinārais tehniķis.

Bizness un vadība

 • Finansējuma piesaistītājs;
 • HR speciālists;
 • Attīstības vadītājs.

Zinātne

 • Antropologs;
 • Arheologs;
 • Ģeogrāfs
 • Vēsturnieks;
 • Psihologs;
 • Sociologs;
 • Zoologs.

Komunikācija

 • Redaktors;
 • Filmu redaktors;
 • Tulks;
 • Fotogrāfs;
 • PR speciālists;
 • Rakstnieks.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē, lai gan ir kluss, ISFP var un spēj apvienot komandu un pārliecināties par to, ka visu komandas dalībnieku viedoklis ir vienlīdzīgi ņemts vērā, viņš ir atbalstošais starpnieks starp komandas idejām un to īstenošanu.

ISFP ir supervaroņi komandas dalībnieku stipro pušu atbalstīšanā, komandas komunikācijas uzlabošanā un komandas gara izveidošanā, nostiprināšanā. Krīzes un konflikta brīžos var būt neizlēmīgi. Spēj adaptēties jebkurai situācijai un cilvēkiem. ISFP ir ļoti atbalstoši un diplomātiski, viegli rada uzticību komandas dalībniekiem. Viņi ir lieliski klausītāji, kuri spēj sajust citu cilvēku sāpes un pateicoties tam bieži vien ir populāri komandas dalībnieki. ISFP rūpējas par citiem, viņiem ir mazs personīgais ego.

Tā, kā viņiem nepatīk konfliktsituācijas, viņi lieliski spēj saskatīt to sākuma brīdi un eleganti novērst jau pirms ir radies vēl lielāks konflikts. Viņi ir komandas iekšējās harmonijas radītāji.

ISFP nevēlas, lai viņus ierobežo likumi, viņiem nepatīk rutīna. Citi viņus uzskata par fleksibliem, pieklājīgiem un sarežģīti izprotamiem. Viņi neatbalsta kritiku. Fleksiblkajiem un spontānajiem ISFP ir nepieciešama viņu telpa un brīvība darbam tādā veidā, kā viņi to vēlas. Viņiem nepatīk rutīna un viņi vēlas būt daļa no kaut kā svarīga, tikai tad viņi būs lojāli un produktīvi. Ideālā pasaulē viņi var veikt nozīmīgus un interesantus uzdevumus. Bagāta iztēle, nav piesaistīti tradīcijām.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mēra nekā citi dala ISFP vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ISFP pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ISFP var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ISFP var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ISFP neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ISFP vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ISFP vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Piedāvāt brīvu darba grafiku;
 • Piedāvāt iespēju piedalīties komandas darbā;
 • Konkrētu uzdevumu definēšana;
 • Precīza uzdevumu izpildes secība;
 • Uzdevumu izpildes temiņa definēšana;
 • Individuāla, neatkarīga no citiem komandas darba daļa;
 • Parādīt un izskaidrot instrukcijas un noteikumus;
 • Piedāvāt nerutīnas veida uzdevumus.