ISFJ apraksts

ISFJ apraksts

(Ētiski sensorais intraverts, Draizers)

Piemītošās dihatomas

Rаcionalitāte. Nepatīk, ja jaunus uzdevumus uzdod vēl pirms ir pabeigts iepriekšējais. Ir mērķis, iesākto vienmēr pabeidz. Ir vērsts uz tradīciju saglabāšanu. Jūtas komfortabli plānojot savu laiku, plāna trūkums rada nestabilitātes un nepārliecinātības sajūtu.

Ētika. Saruna ētiķim ir enerģijas apmaiņa. Par runātāju spriež pēc tā intonācijas, mīmikas, žestiem. Lielāku uzmanību pievērš tam, kā runā sarunu biedrs, bet mazāku uzmanību tam, ko viņš pasaka. Nav svarīgi ko, bet kā sarunu biedrs ir pateicis. Pat tad, kad saruna ir par loģiskiem tematiem runā par cilvēkiem un to savstarpejām attiecībām, tās vērtē no morāles un humānisma viedokļa.

Ir kompetents cilvēku savstarpējo attiecību jomā. Rīkojas pēc noskaņojuma vai ieklausoties sirdsbalsī. Ļoti dzīva un daudzveidīga mīmika. Darbā labāk padodas kontaktu veidošana ar cilvēkiem, viņu motivēšanu, attiecību uzturēšanu darba kolektīvā.

Sensorika. Dzīvo šeit un tagad, dzīvo konkrētu sajūtu pasaulē. Viņam ir svarīga sava personiskā teritorija, lietas, priekšmeti. Izjūt savu ķermeni, saprot tā sajūtas. Spējīgs ilgi un neatlaidīgi strādāt, pabeigt iesākto. Var vadīt cilvēkus, no kāda iegūt vēlamo. Pārdzīvo nenoteiktības dēļ, uztraucas par nākotni.

Intraversija. Kluss, runātīgs, kompānijās gandrīz vienmēr klusē, savējo pulkā – otrādāk. nemainīgas emocijas un jūtas, visus pārdzīvojumus patur sevī, pat pašiem tuvākajiem reti atklāj savas jūtas. Attīstīta pienākumu apziņa. Vienpatis. Izsaka savu viedokli. Runā aci pret aci ar konkrēto cilvēku, ir grūti sadalīt uzmanību, ja cilvēku skaits ir lielāks par trīs. Orientējas uz enerģiijas saglabāšanu. Tiecas uz darbu detalizāciju, subjektīva uztvere

Reņina pazīmes

Demokrāts

 • Demokrāts sevi un citus uztver balstoties uz personiskajiem faktoriem vai īpašībām;
 • Citos cilvēkos viņiem ir svarīgas cilvēka personiskās īpašības;
 • Demokrāta attieksme pret cilvēku nav pamatota uz viņa piederību kādai grupai vai savam priekšstatam un attieksmei pret grupu;
 • Demokrāts leksikā neizmanto vispārinošos izteicienus vai atsevišķu cilvēku grupas pazīmes (piemēram, tipiskais pārstāvis).

Piekāpība

 • Piekāpīgos ir vieglāk pārliecināt;
 • Piekāpīgie biežāk iziet uz kompromisu un dod priekšroku citiem;
 • Šķēršļu gadījumā vienkāršāk nomainīt mērķi vai rīkoties citādāk, nekā pārliecināt apkārtējos;
 • Jauna informācija tiek uztverta elastīgāk.

Bezrūpība

 • Jaunā situācijā lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iepriekš iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži tiek izmantots vārds “pārdomāt”,  tas, ko “vajadzētu”,  ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Коnstruktīvisms

 • Sākumā konstruktīvisti uztver lietu jēgu, bet vēlāk emocionālo nokrāsu;
 • Sākumā konstruktīvisti reaģē konstruktīvi, pārdomāti;
 • Pēc tam situācija tiek pārdzīvota emocionāli, emocijas ir otršķirīgas;
 • Ir mazāk raksturīgi pieskaņoties citu emocijām.

Taktika

 • Lēmumus pieņem balstoties tikai uz šī brīža situāciju, neņemot vērā nākotnes perspektīvas;
 • Taktiķiem ir vienkāršāk saskatīt tuvākos soļus, nevis mērķi;
 • Pieņem palīdzību lēmumu noteikšanā;
 • Vienkāršāk pārliecināt nomainīt mērķi, nevis taktiskos soļus;
 • Sasniedzot mērķi var izjust tukšuma sajūtu.

Statika

 • Pirmkārt, statiķi ierauga objekta vai procesa esošo stāvokli;
 • Ttendenču izmaiņas objektos un procesos izprast ir grūtāk.
 • Statiķi esošo mirkli uztver kā fotogrāfijas, statisku fotogrāfiju kopumu;
 • Novērtējot situāciju ir vieglāk novērtēt nofiksētas raksturiezīmes.

Negatīvisms

 • Negatīvistam ir vienkāršāk saskatīt to, kā esošajā situācijā nav;
 • Pievērš lielāku uzmanību negatīvajiem situācijas aspektiem.

Rezultāts

 • Jebkurā darbā vai procesā, kurā ir iesaistīti, ir svarīgi saskatīt mērķi;
 • Mērķis interesē daudz vairāk nekā process, tas, ko dara;
 • Vienkārši pārslēgties no viena darba uz citu;
 • Tiecas uzdevumu sadalīt etapos, novērtēt mērķa sasniegšanu katrā no etapiem.

Nopietnība

 • Ir svarīga objektīva pasaules uztvere;
 • Ir svarīga emociju iederība situācijā (darbā nejokos, ja to uzskatīs par neiederīgu);
 • Jautrība ir noderīga, ja dod kaut kādu labumu;
 • Izvērtējot kāda viedokli novērtē viedokļa atbilstību realitātei.

Izlēmība

 • Dod priekšroku ātrai lēmumu pieņemšanai;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību lēmumu pieņemšanas procesam un tā sākumam;
 • Sliktāk iegaumē procesu, kā rezultātā tika pieņemts lēmums;
 • Sarežģīti atslābināties, vienkārši mobilizēties;
 • Strādā rezultāta dēļ.

Kvestīms

 • Kvestīmam ir raksturīgi uzzināt otra cilvēka viedokli, uzdot jautājumus;
 • Sarunā ir orientēti uz dialogu, sarunu biedra uzklausīšanu;
 • Kvestīmi mierīgi reaģē uz pārtraukšanu sarunas laikā;
 • Viņiem ir grūtāk atgriezties pārtrauktajā vietā un turpināt stāstījumu;
 • Svarīga sarunu biedra reakcija, lai saprastu, vai viņus klausās vai nē;
 • Atbild īsi, svarīgi ir dzirdēt sarunu biedru.

Funkciju apraksts

Attiecību ētika

ISFJ lieliski saprot cilvēku savastarpējās attiecības, kāda ir viņu patiesā attieksme vienam pret otru. Šis cilvēks redz cilvēku rīcības patiesos motīvus, viņu nevar apmānīt ar tukšiem glaimiem. Viņam eksistē tikai divas cilvēku kategorijas – savējie un svešie. Savējo labā ir gatavs darīt un piedot daudz ko. Pret svešajiem ir ass, skarbs un nepiekāpīgs cilvēks. Viņš uzticas saviem novērojumiem, viņu ir gandrīz neiespējami pārliecināt par pretējo, par laimi viņš kļūdās ļoti reti.

Varas sensorika

ISFJ vienmēr panāk to, ko viņš vēlās. Šiem cilvēkiem piemīt patiesi apbrīnojams gribasspēks. Viņiem ir svarīgs prestižs un statuss, viņi aizsargā savu teritoriju un spēj aizstāvēt savu viedokli. Konflikta situācijā var uzspiest savu viedokli. Ikdienas dzīvē cenšas būt savaldīgs, ir mierīgs un līdzsvarots cilvēks. Viņam ir svarīga morālā uzvara pār cilvēku. Šī tipa cilvēki nekad nepieļaus to, ka kāds izsakās neglaimojoši par viņiem svarīgiem cilvēkiem, šāda saruna nekavējoties tiks pārtraukta.

Struktūrloģika

Pirmais iespaids par ISFJ ir kā par sausu cilvēku, kurš ievēro visas formalitātes. Viņam ir svarīgi ievērot likumu, uzvedības normas sabiedrībā. Asi uztver netaisnīgas situācijas. Šī tipa pārstāvji cenšas loģiski pamatot savas jūtas, analizēt savas un citu cilvēku emociju izpausmes. Viņam ir svarīgi, lai informācija būtu strukturēta, viņam ir sarežģīti uztvert haotisku informāciju.

Iespēju intuīcija

ISFJ nepatīk negaidīti notikumi un pārsteigumi, viņam ir nepatīkami cilvēki, uz kuriem nevar paļauties. Viņam nepatīk nenoteiktības situācijas. Šī tipa cilvēkiem nepatīk izlecēji un lielībnieki, kuri izrādās ar saviem unikālajiem talantiem.

Darbības loģika

ISFJ ir patīkami, ja smags darbs rada patīkamus rezultātus. Viņi izjūt vēlmi būt vajadzīgiem un noderīgiem. Viņiem ir patīkami, ja viņus novērtē kā efektīvus, darbam noderīgus cilvēkus. Novērtē funkcionālas lietas, saimniecībā ir praktiski. Var ilgstoši un uzcītīgi strādāt, ja zinās, ka gala rezultāts būs tā vērts. ISFJ ir patīkami atrasties darbīgu cilvēku vidū, kuri zina ko un kā ir jādara, nepatīk slinķi un slaisti, kas neprot strādāt efektīvi.

Laika intuīcija

ISFJ lēmumus pieņem ļoti ātri, viņam ir ļoti grūti sadzīvot ar lēniem cilvēkiem. Ja nepietiek laika spēj mobilizēties un darbu izdarīt pārsteidzoši ātrā tempā. Viņam patīk, ja viss notiek laicīgi, interesē jaunākās tendences, nākotnes prognozes un vēsturiskie fakti.

Emociju ētika

Konflikta situācijā var kļūt ļoti emocionāls. Ja kaut kas notiek ne tā, kā viņš ir vēlējies var pacelt balsi vai sarīkot skandālu. Novērtē emocionālo atmosfēru, tai vienmēr pielāgojas. Nespēj ilgstošu laiku izturēt negatīvās emocijas.

Sajūtu sensorika

ISFJ rūpējas par savu un tuvinieku komfortu. Nepatīk ilgstoši atpūsties, priekšroku dod darbības veida maiņai. Šī tipa cilvēks nežēlo darbam savus spēkus, tomēr zina, kad ir jāapstājas.

2.kanāla funkcija, kura jāattīsta

Es iekaroju un paplašinu savu darbības sfēru, aizstāvu savu viedokli. Šajā funkcijā es uzspiežu savu uzvedību, rīcību un morāli. Censties tikt augstākā amatā, kļūt par vadītāju, kļūt par ekspertu un likt citiem pakļauties manam viedoklim un manai autoritātei, pamācīt citus, atspoguļot savu viedokli, neatkāpties no saviem principiem.

Ir raksturīgi aizstāvēt savas intereses un sacensties pat tad, ja šīs sacensības ir neformālas. Izdarīt visu, lai palielinātu savu ietekmi uz apkārtējo vidi. Ja apkārtējā vide nepakaļaujas, cilvēki manā viedoklī neieklausās un ignorē, es viņus ignorēšu un atradīšu kādu, kuram tas būs svarīgi. Ir citi cilvēki, citas metodes, citas situācijas, kā pakļaut cilvēkus savai gribai. Es panākšu pakļāvību.

Stiprās puses

 • Labi izprot cilvēku savstarpējās attiecības;
 • Punktuāls un atbildīgs;
 • Visam gatavojas laicīgi;
 • Iesākto darbu izpilda labi un secīgi;
 • Dotā vārda cilvēks;
 • Nežēlo laiku un spēkus kārtības ieviešanai;
 • Piespiež sevi veikt neinteresantu, bet nepieciešamu darbu;
 • Labs ekonomists, resursus izmanto racionāli;
 • Augsta izturība un pašdisciplīna;
 • Principāls, ja nepieciešams aizstāv sevi un savus tuviniekus;
 • Savos ieradumos ir pastāvīgs;
 • Neiecietīgs pret nekārtību un haltūru, pieprasa ievērot darba metodes;
 • Palīdz cilvēkiem sarežģītos brīžos;
 • Vienmērīgi sadala uzdevumus, lai tie būtu paveikti laikā.

Vājās puses

 • Pārdzīvo par netaisnību un neētiskumu;
 • Iespaidojams un ievainojams, uz labu vai ļaunu atbild ar to pašu;
 • Savu attieksmi izrāda ar savu uzvedību, žestiem, skatienu;
 • Cilvēkus dala “savējos” un “svešajos”;
 • Nepiedod nodevību;
 • Nepatīk bieži mainīgas situācijas;
 • Ar grūtībām pārdzīvo nenoteiktību;
 • Visiem izvirza vienlīdz augstas morālās prasības;
 • Nepatīk, ja viņu novērtē;
 • Nepārliecināts par savām prasmēm un talantiem;
 • Agresīvs, ja kāds viņam kaut ko vēlas uzspiest.

No viņa nevar sagaidīt un prasīt:

— vienmēr pozitīvu attieksmi pret dzīvi;
— vienaldzīgu attieksmi pret amorālu rīcību;
— ātru pārliecības vai vērtējumu maiņu;
— neordināru problēmu risinājumu uztveri.

Karjeras izaugsme

Rekomendējamā darbības joma: sociālā sfēra. Visas nozares, kurās ir nepieciešama mijiedarbība ar cilvēkiem. Lielisks izpildītājs.

ISFJ ārējais izskats

Cilvēku pūlī ISFJ pazūd pateicoties savai pieticībai un prasību trūkumam attiecībā uz apģērbu. Tomēr starp vairākiem tūkstošiem līdzīgu cilvēku viņu palīdzēs atpazīt viņa skatiens.

Viņam ir raksturīga:

 • bezemocionāla un mierīga sejas izteiksme;
 • neizteiksmīgs, bet vienmēr kārtīgs apģērbs;
 • apģērbs, kas piestāv, bet neatbilst modei;
 • ass, caururbjošs un izteiksmīgs skatiens.

Simbolu socionika

Ētiski sensorais intraverts (Draizers, Sargātājs, Klaids).

Daudzveidīgi talanti, tomēr visnozīmīgākais Draizera talants ir saistīts ar cilvēku attiecībām. Viņš bez piepūles ievēro to, kāda ir katra patiesā attieksme pret viņu un kāda ir katra attieksme kolektīvā. Visu iedala pēc principa “mans” un “svešais”. Lai gan ar visiem ir vienlīdz laipns un draudzīgs, tikai viņam vistuvākie cilvēki iepazīst viņa patiesās intereses un iekšējo pasauli. Ietur distanci, ar tās palīdzību regulē attiecības ar cilvēkiem. Ļoti pacietīgs, ir viegli ievainojams, ātri apvainojās. Ja ir apvainojies, ilgu laiku nerunā, pirmais nekad neuzsāks sarunu. Uz svešajiem neapvainojas.

Draizers nekad nedod iespēju citam uzspiest savu viedokli, runāt ar sevi rupji, bezkaunīgi vai augstprātīgi. Viņš prot pārmācīt, sodīt, nolikt pie vietas tos, kuri, viņaprāt, to ir pelnījuši. Viņš ir ļoti iecietīgs, bet tikpat atriebīgs. Viņa atriebība var tikt atlikta, bet viņš par to nekad neaizmirst. Atriebību realizē ar kāda palīdzību, jo uzskata par nepiedodamu savas reputācijas neatgriezenisku sabojāšanu.

Neviens nav cietis velti. Draizers cenšas būt objektīvs, analizēt radušos situāciju un rīkoties saskaņā ar veselo saprātu un morālajām normām. Viņš cenšas būt loģisks, ievēro spēles noteikumus un to pieprasa arī no citiem. Viņš ir profesionālis jebkurā amatā, kuru ieņem. Ir kompetents, atbildīgs un sīkumains.

Viņam ir svarīgi, lai informācija būtu strukturēta un saistīta ar to, ko viņš jau zina. Lai apgūtu viņam ir nepieciešams laiks un ieinteresētība. Viņam ļoti nepatīk, ja viņu vai viņa darbu novērtē vai kritizē.

Draizers vienmēr spēj radīt komfortu, viņš ir praktisks, viņa māja vienmēr ir kārtīga, tajā ir atrodamas visas nepieciešamās mēbeles, iekārtas, lietas tiek izvēlētas balstoties uz to cenu, kvalitāti, dizainu un funkcionalitāti. Viņš ir ekonomisks, īpaši tad, ja gatavojas iekrāt kārtējam lielajam pirkumam. Jūtas uztraukts un nemierīgs tad, ja nav rezerves iekrājumu, viņam vajag būt materiāli nodrošinātam, viņam tik daudz nevajag, viņš netērē naudu bezjēdzīgi.

Draizers ir iecietīgs pret cilvēkiem, bet nav iecietīgs pret laiku. Viņam nepatīk gaidīt kādu notikumu, viņš vēlas, kaut tas būtu jau sācies. Viņam ir grūti atrasties saspringtas gaidīšanas stāvoklī, viņš nevar atslābināties, jo baidās kaut ko palaist garām vai to, ka kāds viņu pārsteigs nesagatavotu. Vienmēr punktuāls, darba grafiku veido tā, lai visu varētu izdarīt laicīgi. Viņš ir aktīvs, cenšas sevi maksimāli noslogot, ja nenoslogo sevi darbā, noslogos sevi mājās ar darbiem, kas nekad nebeidzas.

Draizers ir ļoti iejūtīgs un līdzjūtīgs cilvēks. Smalki izjūt citu cilvēku emocionālo stāvokli, piedāvā savu palīdzību. Spēj reāli palīdzēt ar darbiem, raksturīgs pārņemt citu cilvēku emocijas, tādēļ viņš vēlas, lai visapkārt būtu jautri, erudīti un iedvesmojoši cilvēki.

Draizers neprot atpūsties un neko nedarīt. Darbs vai kāda cita nodarbe palīdz novērsties no nepatīkamām domām un neparedzamas nākotnes. Draizera ģērbšanās stils ir ļoti elegants un atbilstošs konkrētajai situācijai.

Sociāļu klubs

Sociāļi ir ētiķi sensoriķi. Šie cilvēki labi orientējas ar sociālo sfēru saistītajos jautājumos – rūpēm par pašsajūtu, darbu ar cilvēkiem, veselības aprūpi u.c.

Vieglie sociāļi (ISFP un ISFJ) atrod savu prasmju pielietojumu vieglajā sabiedrībā. Tas ir tāds sabiedrības stāvoklis, kurā nav konkurences, nav ievērojama plaisa starp bagātajiem un trūcīgajiem, cilvēki maz interesējās par politiku.

Tie ir visjūtīgākie tipi, viņi ir ļoti uzmanīgi attiecībās ar cilvēkiem, it visu, kas attiecas uz sajūtām un pārdzīvojumiem. Viņu reālisms un spēja visu sarunāt nodrošina veiksmi dzīvē. Viņi nepievērš uzmanību detaļām, nav skeptiski. Bieži, tā vietā, lai novērtētu objektīvos situācijas  faktorus, pārvērtē savu spēju vienoties ar cilvēku un viņu ietekmēt.

Motivācija

Sensorie intraverti. Veiksmīgi sevi realizē praktiskā darbā ar nemainīgu un patstāvīgu kontaktu loku. Darba motivators ir labklājība – labs materiālais nodrošinājums, pārliecība par rītdienu, kārtība, komfortabli dzīves un darba apstākļi. Šai grupai ir piederīgi: ISFJ, ISFP, ISTJ, ISTP.

Šie sociotipi veido vienu strādājošo grupu, uz kuru vadītājam arī ir jāstrādā. Tas ir vidusslānis – jebkuras plaukstošas sabiedrības vissvarīgākā sastāvdaļa. Ja viņiem ir labi, arī pārējā sabiedrība attīstīsies. Skaidrojot uzdevumu, vadītājam ir jāizskaidro papildus darba aspekti, profesionalitāte un kvalitāte, pievēršot uzmanību detaļām un citiem papildus skaidrojumiem.

Kvadra

Īsumā trešās kvadras pasaule ir šāda: “Cilvēkam ir jādod ētiskais vai materiālais labums. Sabiedrībai ir jābūt izveidotai tā, lai katrs saņemtu to, ko ir nopelnījis. Attiecības jāregulē sociālajām normām un sirdsapziņai. Morāles likumi un praktiskā jēga ir svargāka par likuma pantiem, kuros nav pieminēts konkrēts gadījums.”

Plašākā mērogā trešā kvadra ir:

 • veiksmīgi projekti un interesantas tehnoloģijas;
 • interese par vēsturi un reliģiju;
 • tuvinieku un vājo aizsardzība;
 • palīdzība tikai tiem, kas ir to pelnījuši;
 • tiekšanās dot labumu;
 • darbs kā naudas nopelnīšanas līdzeklis;
 • praktiskums un spēja izbaudīt sava darba augļus;
 • labas attiecības starp tuviem cilvēkiem;
 • radniecīgo saišu uzturēšana;
 • vēlme pasauli padarīt labāku, patiesāku.

Populārākie ISFJ hobiji

Populārākie ISFJ hobiji ietver: gatavošanu, dārzniecību, mākslu, rokdarbus, piknikus, pastaigas brīvā dabā un filmu skatīšanos. Viņi piedalās arī tuvinieku aktivitātēs.

Darba apstākļi

ISFJ darba motivators ir augsta labklājības līmeņa sasniegšana. Tas ir labvēlīgs un uzticams cilvēks, viņš var strādāt tik daudz, cik nepieciešams, lai materiāli nodrošinātu savu ģimeni. Viņam var uzticēt jebkuru darbu, kuram ir nepieciešama rūpīga izpilde, ar nosacījumu, ka Jūs par to varēsiet labi samaksāt. Pretējā gadījumā ISFJ kā godīgs cilvēks sāks atteikties no Jūsu uzdevumiem, labāk viņš nedara darbu vispār, nekā dara to pavirši.

Darbiniekam ISFJ periodiski var uznākt negatīvs, moralizējošs stāvoklis, kad viņš ir neapmierināts ar savu dzīvi, īpaši viņam apkārt esošajiem cilvēkiem. Pārliecināt viņu par pretējo ir bezcerīgi. Vislabāk palīdzēs interesants darbs, kurš novērsīs viņa negatīvās domas.

Neskatoties uz to, ka ISFJ ir viens no vislabākajiem rutīnas darbu veicejiem, viņš ne vienmēr spēj iedomāties nepieciešamo darbību tehnoloģisko pusi. Darbības nepieciešamība esošajā brīdī viņu var samulsināt. Viņam ir nepieciešams izskaidrot darba secību, pēc tam viņu steidzināt, lai beidzot sāktu kaut ko darīt. Ir iespējams pastāstīt arī par sagaidāmo labumu tad, ja viņš pēc iespējas ātrāk veiksmīgi paveiks savu darbu.

Kā vadīt darbinieku ISFJ?

 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumu izpildes termiņus;
 • iepazīstināt ar darba tehnoloģijām, likumiem, nolikumiem un noteikumiem;
 • Nelikt izstrādāt jaunas tehnoloģijas vai efektīvas darba metodes;
 • Nelikt lasīt instrukcijas, par to saturu pastāstīt;
 • Noteikt darba ritmu, parādīt perspektīvas;
 • Veicināt regulāru, plānveidīgu un paredzamu uzdevumu izpildi.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darba vidē ISFJ motivē iespēja palīdzēt cilvēkiem strukturētā un organizētā veidā. Viņi ievēro tradīcijas, rūpējas par citiem un smagi strādā. Viņiem patīk darbs, kurā ir nepieciešams pievērst uzmanību detaļām, viņiem ir nepieciešama saprotama organizatoriskā struktūra un skaidri definēti uzdevumi.

ISFJ patīk strādāt tur, kur viņi nav uzmanības centrā, viņiem patīk saņemt atzinību pieticīgi, nepatīk publiskas uzslavas, no tām izvairās. Ideāls darbs ir tāds, kurā ir skaidri nodefinēti uzdevumi, kuru mērķis ir sasniegt konkrētus un izmērāmus rezultātus. Tas ir darbs, kurā nav jādara vairāki darbi vienlaicīgi. Ideāla darba vide ir secīga, ar iespēju saglabāt privātumu, tajā ir sastopami kolēģi ar līdzīgām vērtībām.

TOP ISFJ karjeras izvēle ietver:

 • Zobārsts;
 • Medmāsa;
 • Logopēds;
 • Veterinārārsts;
 • Optometrists;
 • Psihologs;
 • Radiologs;
 • Fizioterapeits;
 • Medicīnas asistents;
 • Zobu higiēnists;
 • Sākumskolas skolotājs;
 • Skolas administrators;
 • Konsultants;
 • Sociālais darbinieks;
 • Jurists;
 • Tiesnesis;
 • Tiesu reportieris;
 • Kredītu konsultants;
 • Fermeris;
 • Elektriķis;
 • Juvilieris;
 • Interjera dizaineris;
 • Biologs;
 • Pārtikas zinātnieks;
 • Medicīnas zinātnieks;
 • Bibliotekārs;
 • Kurators;
 • Vēsturnieks;
 • Ģenealogs;
 • Nekustamo īpašumu novērtētājs;
 • Biroja administrators;
 • Klientu apkalpošanas speciālists;
 • Viesnīcas vadītājs;
 • Grāmatvedis;
 • Tehniskā atbalsta speciālists;
 • Administratīvais asistents.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

ISFJ komandā rada secīgumu, skaidrību, organizētību un plānveidību. Par spīti tam, ka ir intraverts un nav pats skaļākais komadas dalībnieks, viņš pārliecinās par to, ka komanda dara visu iespējamo, lai sasniegtu mērķi plānveidīgā un strukturētā veidā. Viņi ir perfekcionisti un uztraucas arī par ļoti nenozīmīgām lietām.

ISFJ rūpējas par to, lai komada būtu pasargāta no dažādām kļūdām, neloģiskiem un nepareiziem lēmumiem. Bieži vien tas nozīmē, ka komandas darbs tiks veikts lēnāk, tomēr daudz kvalitatīvāk, novēršot iespējamās briesmas. Darbā meklē iespēju pievērsties uzdevumiem, kuri pieprasa rūpīgu un detalizētu iedziļināšanos problēmā. Komandā rada steidzamības sajūtu, jo vēlas, lai darbs tiktu paveikts ne tikai ātri, bet arī kvalitatīvi.

ISFJ rūpīgi ievēro instrukcijas un ikkartru uzticēto uzdevumu veic detalizēti un rūpīgi. Viņi nevēlas sākt uzdevumu, kuru zina, ka nepabeigs, vienmēr pārliecinās, vai komanda ir pasargāta un rezultāts neliks vilties. Brīžiem mēdz kļūt netolerants pret tiem, kas šīs viņa rūpes neuztver nopietni. Viņiem nepatīk deleģēt uzdevumus, priekšroku dod uzdevumu patstāvīgai izpildei, bet pēc pabeigšanas, to atbilstības standartiem pārbaudei. Viņi vienmēr ievēro izpildes termiņus, pārliecinās par to, ka darba norise atbilst tam, kā puses bija vienojušās un uzdevumu izpildē nav nekādu nenovēršamu šķēršļu.

ISFJ komandā rada secīgumu, skaidrību, organizētību un plānveidību. Par spīti tam, ka ir intraverts un nav pats skaļākais komadas dalībnieks, viņš pārliecinās par to, ka komanda dara visu iespējamo, lai sasniegtu mērķi plānveidīgā un strukturētā veidā. Viņam piemīt neticama atmiņa, viņi ir praktiski un rūpējas arī par citiem, tādēļ viņiem ir potenciāls kļūt par komandas līderi. Ironiski, bet viņu lojalitāte, orientēšanās uz detaļām un augstas kvalitātes darbs bieži vien tiek uzskatīts par ikdienišķu parādību un netiek novērtēts. Viņiem ir nepieciešama skaidrība un uzticēšanās.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ISFJ vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ISFJ pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ISFJ var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ISFJ var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ISFJ neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ISFJ vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ISFJ vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus;
 • Nodefinēt konkrētu un izmērāmu uzdevuma mērķi;
 • Nodefinēt uzdevuma izpildes termiņus;
 • Piedāvāt vienmērīgu darba grafiku, bez pārslodzes;
 • Piedāvāt iespēju strādāt neatkarīgi no komandas.