INTP apraksts

INTP apraksts

(Intuitīvi loģiskais intraverts, Balzaks)

Piemītošās dihatomas

Iracionalitāte. Viegli maina mērķi, var dzīvot arī bez konkrēta mērķa, pašplūsmā. Neievēro noteiktu kārtību, visu dara pa savam. Nepatīk plāni un plānveidīgums, uzskata, ka jebkura veida plāni ierobežo. Viņš spēj saskatīt jaunus ceļus tur, kur esošie ir neefektīvi.

Loģika. Strādā ar informāciju. Saruna loģiķim ir informācijas apmaiņa. Uzticas faktiem, tos novērtē pēc to pareizības vai nepareizības, loģiskuma, neloģiskuma, taisnīguma, netaisnīguma. Novērojama šabloniska mīmika un žesti. Nav pārliecināts par savām attiecībām ar cilvēkiem, citus novērtē pēc paveiktajiem darbiem, ieklausās tajā, ko runātājs ir pateicis. Svarīgi ir fakti un likumsakarības.

Intuīcija. Dzīvo ideju un domu pasaulē.  Labi izjūt idejas, iespējas un tendences, spēj prognozēt notikumu attīstību. Nepievērš lielu uzmanību apkārtējai videi, ne vienmēr ilgstoši spēj aizstāvēt savu viedokli. Ar pūlēm panāk to, lai citi viņā ieklausītos. Nespēj baudīt mirkli, nesaprot savu ķermeni un tā sajūtas, piemēram to, kad ir slims vai ir auksts.

Intraversija. Kluss, runātīgs, kompānijās gandrīz vienmēr klusē, savējo pulkā – otrādāk. Nemainīgas emocijas un jūtas, visus pārdzivojumus patur sevī, pat pašiem tuvākajiem reti atklāj savas jūtas. Attīstīta pienākumu apziņa. Vienpatis. Izsaka savu viedokli. Runā aci pret aci ar konkrēto cilvēku, ir grūti sadalīt uzmanību, ja cilvēku skaits ir lielāks par trīs. Orientējas uz enerģiijas saglabāšanu. Tiecas uz darbu detalizāciju, subjektīva uztvere.

Reņina pazīmes

Demokrāts

 • Demokrāts sevi un citus uztver balstoties uz personiskajiem faktoriem vai īpašībām;
 • Citos cilvēkos viņiem ir svarīgas cilvēka personiskās īpašības;
 • Demokrāta attieksme pret cilvēku nav pamatota uz viņa piederību kādai grupai vai savam priekšstatam un attieksmei pret grupu;
 • Demokrāts leksikā neizmanto vispārinošos izteicienus vai atsevišķu cilvēku grupas pazīmes (piemēram, tipiskais pārstāvis).

Ietiepība

 • Ietiepīgos ir sarežģītāk par kaut ko pārliecināt, pat, ja viņi ārēji piekrīt, lai iekšēji viņus pārliecinātu ir nepieciešami neapšaubāmi argumenti;
 • Šķēršļu rašanās gadījumā ir vieglāk pārliecināt apkārtējos, atlikt mērķa sasniegšanu vai izdarīt kaut ko, lai pārvarētu šķēršļus, nekā nomainīt mērķi;
 • Mazāk raksturīgs iziet uz kompromisu.

Piesardzība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas ir šaja situācijā mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Коnstruktīvisms

 • Sākumā konstruktīvisti uztver lietu jēgu, bet vēlāk emocionālo nokrāsu;
 • Sākumā konstruktīvisti reaģē konstruktīvi, pārdomāti;
 • Pēc tam situācija tiek pārdzīvota emocionāli, emocijas ir otršķirīgas;
 • Ir mazāk raksturīgi pieskaņoties citu emocijām.

Taktika

 • Lēmumus pieņem balstoties tikai uz šī brīža situāciju, neņemot vērā nākotnes perspektīvas;
 • Taktiķiem ir vienkāršāk saskatīt tuvākos soļus, nevis mērķi;
 • Pieņem palīdzību lēmumu noteikšanā;
 • Vienkāršāk pārliecināt nomainīt mērķi, nevis taktiskos soļus;
 • Sasniedzot mērķi var izjust tukšuma sajūtu.

Dinamika

 • Esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētajā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kurstības ir nepārtraukti un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkāršāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Negatīvisms

 • Negatīvistam ir vienkāršāk saskatīt to, kā esošajā situācijā nav;
 • Pievērš lielāku uzmanību negatīvajiem situācijas aspektiem.

Process

 • Katrā darbā vai procesā, kuru dara ir jābūt ieinteresētam procesā;
 • Process interesē vairāk, nekā mērķis, rezultāts;
 • Atrodas procesā, procesa gaitu novēro no iekšpuses;
 • Darba uzdevumu vieglāk ir izpildīt, ja nenovēršas uz blakus lietām;
 • Kad process apnīk, izjūt tieksmi pārslēgties uz citu, interesantāku procesu.

Nopietnība jeb objektivitāte

 • Ir svarīga objektīva pasaules uztvere;
 • Ir svarīga emociju iederība situācijā (darbā nejokos, ja to uzskatīs par neiederīgu);
 • Jautrība ir noderīga, ja dod kaut kādu labumu;
 • Izvērtējot kāda viedokli novērtē viedokļa atbilstību realitātei.

Izlēmība

 • Dod priekšroku ātrai lēmumu pieņemšanai;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību lēmumu pieņemšanas procesam un tā sākumam;
 • Sliktāk iegaumē procesu, kā rezultātā tika pieņemts lēmums;
 • Sarežģīti atslābināties, vienkārši mobilizēties;
 • Strādā rezultāta dēļ.

Deklatīms

 • Ir raksturīgi izteikt savu viedokli;
 • Sarunā vērsti uz monologu, nav raksturīga jautājumu uzdošana;
 • Ddod priekšroku paši atbildēt un izteikt savu viedokli;
 • Nepatīk, ja pārtrauc, deklatīmu ir sarežģīti pārtraukt;
 • Viņam ir vienkāršāk atsākt stāstījumu no tās vietas, no kuras tika pārtraukts;
 • Mazāk svarīga ir sarunu biedra reakcija.

Funkciju apraksts

Laika intuīcija

INTP ir cilvēks, kurš lieliski izjūt tendences un spēj veikt reālistiskas prognozes, kas tiek pamatotas uz personiskajām sajūtām. Viņam nav nepieciešams aprēķināt laiku, viņš vienmēr zina, kad ir jāuzsāk darbs, lai to pabeigtu laikā. Viņa izpratnē laiks ir subjektīvs, tā noteikšanā vadās pēc personiskajām sajūtām.

Darbības loģika

Šī tipa cilvēki spēj izdomāt jaunas tehnoloģijas un zina, kā efektivizēt darba procesu. Viņiem nav raksturīga resursu izsķērdība, it visā spēj atrast labumu un izdevīgumu. Viņš nekautrējas kritizēt citus. Cenšas dzīvot tā, lai pēc iespējas mazāk strādājot nodrošinātu pēc iespējas lielāku materiālo komfortu un laiku atpūtai vai hobijiem. Spēj atrast visīsāko ceļu, lai sasniegtu mērķi, cenšas nepārstrādāties, jo uzskata, ka darbs ir nepieciešams tikai tādēļ, lai nodrošinātu labu un komfortablu dzīvi. Pirms jebkura darba uzsākšanas vispirms padomā, kā to izdarīt maksimāli ātri un efektīvi, neiztērējot visus pieejamos resursus.

Sajūtu sensorika

Jaunā vai nepazīstamā situācijā INTP cenšas izskatītes ne tikai moderni, bet arī skaisti un akurāti, pievērš lielāku uzmanību savam ārējam izskatam un veselībai, iesaka labas kafejnīcas vai restorānus. Patīk iegādāties apģērbus un citas lietas, bieži vien labi gatavo, ir gardēdis.

Emociju ētika

INTP nepatīk pārāk skaļi pasākumi, drāmas un histērijas. Spēcīgas emocijas uz ilgu laiku izsit no līdzsvara. INTP nepatīk sabiedrības uzmanība. Viņam nepatīk, ja blakus kāds kliedz vai vienkārši skaļi sarunājas. Viņš baidās ne tikai no savām, bet arī citu cilvēku emocijām.

Varas sensorika

Uz šī tipa cilvēkiem iespaidu atstāj vērienīgums, viņus piesaista vara un nauda, skaistums un bagātība, enerģija un epēcīgi notikumi. Viņu piesaista aktīvi cilvēki, līderi, kuri sasniedz savus mērķus. Viņu ir nepieciešams motivēt. Bieži vien nodarbojas ar sportu, cenšas sevi padarīt stiprāku, tomēr ne vienmēr tas izdodas.

Attiecību ētika

INTP ar prieku piedalās sarunās par cilvēku savstarpējām attiecībām, viņiem ir interesanta šī informācija. Viņi ciena taktiskus un pieklājīgus cilvēkus, kuri spēj novērtēt esošo situāciju un spēj panākt savu uzturot kontaktu ar tiem, ar kuriem tas ir nepieciešams. Viņam ir svarīgi, lai apkārt būtu cilvēki, kas pret viņu izturas ļoti labi. Viņš nespēj strādāt kolektīvā, kurā valda saspringta gaisotne.

Iespēju intuīcija

INTP nepatīk spriedelēt par hipotētiskām idejām. Spējīgs sniegt pesimistiskas prognozes. Tajā pašā laikā ir ļoti erudīts, viņam ir sarežģīti izdomāt jaunas idejas, daudz vienkāršāk ir pilnveidot esošās. Sarežģītā situācijā spēj saskatīt tās problēmas risinājuma alternatīvas, kuras citi nespēj saskatīt.

Struktūrloģika

INTP iegādājas tās lietas, kuras ir nepieciešamas, lai izpildītu gan darba pienākumus, gan pienākumus mājās. Godīgs cilvēks, likumus cenšas nepārkāpt. Neapzināti ievēro savu izveidoto kārtību, lai nepieciešamības gadījumā varētu atrast vajadzīgās lietas. Viņš neatbalsta garus un bezjēdzīgus teorētiskos spriedelējumus, viņam vienkāršāk ir parādīt nevis pastāstīt vai uzrakstīt detalizētas instrukcijas. Nepieciešamības gadījumā viņš spēj atrast neatblistības juridiskajos dokumentos vai aprēķinos.

2.kanāla funkcija, kur jārealizējas, uz ko tiecas

Pārliecība par to, ka viņš zina, kā tas ir jādara un viņš to parādīs. Ir svarīgi uzkrāt visu informāciju par to, kā darīt, lai būtu efektīvs. Tā ir darīšana citu labā vai citu vietā. Radošā funkcija ir elastīga, ja apkārtējie nenovērtē manus talantus, es jūtos nevajadzīgs, tādēļ turpinu darboties savas intereses labā vai atrodu vietu, kur manas prasmes tiks novērtētas. Par radošās funkcijas kritiku cilvēks parasti neapvainojas, ja nav aizskarts viņa pašvērtējums. Ja es kaut ko izdarīju ne tā, es to pārtaisīšu.

Stiprās puses

 • Tiecas uz noderīgām, racionālām darbībām;
 • Ekonomisks, uzcītīgs darbā;
 • Erudīts, daudz lasa un pārdomā;
 • Detalizēti atceras izlasīto, viegli to atstāsta;
 • Spēcīga intuīcija, kā rezultātā spēj prognozēt darbības rezultātu;
 • Spēj novērtēt riska pakāpi, brīdina apkārtējos;
 • Ir punktuāls, ja viņam to pieprasa;
 • Pieticīgs, bet novērtē komfortu;
 • Komunikācijā ir pieklājīgs;
 • Piemīt laba humora izjūta, spēj mierināt cilvēkus.

Vājās puses

 • Skeptiķis, ievēro visas neatbilstības;
 • Bieži šaubās un svārstās;
 • Nepadodas rast iekšējo līdzsvaru;
 • Nespēj kontrolēt savu noskaņojumu;
 • Spēj būt gan pārlieku piekasīgs, gan pārlieku laipns;
 • Viņa emocijas ietekmē apkārtējos cilvēkus;
 • Pārāk lielu uzmanību pievērš detaļām, tādēļ iesākto ne vienmēr pabeidz;
 • Nepatīk steigties, neuzticas steidzīgiem cilvēkiem;
 • Ja ir pārliecināts par savu taisnību mēdz būt ietiepīgs;
 • Spiedienam nepakļaujas;
 • Nepatīk izteikt komplimentus, uzskata, ka labāk ir runāt par trūkumiem;
 • Grūti pierunāt kādu kaut ko izdarīt vai izrādīt spiedienu.

No viņa nevar pieprasīt un sagaidīt:

— operativitāti darba pienākumu veikšanā;
— drosmi un izlēmību ekstremālās situācijās;
— viesmīlību un rūpes;
— emocionālo līdzjūtību.

Karjeras izaugsme

Ieteicamais darbības veids. Zinātniskās izpētes darbība: programmēšana, matemātika, fizika, makroekonomika, sarežģītu problēmu konceptuālā analīze, risku novērtēšana, prognozēšana, filozofija, vēsture un arheoloģija, arhivāra un bibliotekāra darbs. Lielisks izpildītājs.

INTP ārējais izskats

INTP no apkārtējiem pieprasa pacietību un sapratni, citādāk nav iespējams izvairīties no konfliktiem. INTP ārējam izskatam ir raksturīgas dažas vienojošas pazīmes:

 • Nekārtīgs, neatbilstošs apģērbs;
 • Neapmierināta sejas izteiksme;
 • Figūra nav tajā labākajā formā.

Nevajag aizrādīt INTP par viņa nekārtīgo ārējo izskatu. Pat tad, ja jūs parūpēsieties par viņa apģērbu, pēc stundas viņš pamanīsies izskatīties tāpat kā iepriekš.

Simbolu socionika

Intuitīvi loģiskais intraverts ( Balzaks, Kritiķis, Plānotājs).

Kritiķim, pirmkārt, piemīt lieliskas prognozēšanas spējas un intuīcija. Viņs cenšas prognozēt un izvēlēties vismazāk bīstamo variantu. Tādēļ viņš kādam var šķist ļoti bailīgs, kaut gan patiesībā ir piesardzīgs.

Kritiķis ar ļoti lielu piesardzību raugās uz notiekošo, tādēļ ir pesimists un filozofs. Viņam nepatīk pielietot spēku, tādēļ apbruņojas ar intelektuālajiem resursiem. Strīdēties ar viņu visdrīzāk ir bezjēdzīgi, viņš spēj nocitēt nepieciešamos citātus no grāmatas, īpaši neticīgajiem, parādīt, kur tas ir uzrakstīts. Otrs viņa spēcīgākais ierocis ir humora izjūta. Viņam patīk stāstīt jokus, izjokot ar ļoti nopietnu sejas izteiksmi stāstot nepatiesību, apkārtējie viņam notic. Viņa joki ir nekaitīgi.

Kritiķim vienmēr ir nauda. Nauda pie viņa pievelkas, tā pateicas par viņa taupīgumu. Viņš ir ļoti sīkumains, naudu tērē nelabprāt, nepieciešamība tērēt vairāk rada izmisumu. Tajā pašā laikā viņš visiem stāsta par savu talantu trūkumu, nabadzību, tikai tam neviens netic.

Kritiķis ir ļoti talantīgs uzņēmējs. Viņš spēj no vairākām piedāvātajām alternatīvām izvēlēties to, kura radīs vismazāko resursu patēriņu. Vienmēr parūpējas par to, lai viņam būtu atpakaļceļš. Ja viņš nebūtu tik slinks un viņa produktivitāte tik mainīga, iespējams jau sen kļūtu par miljonāru.

Kritiķis nežēlo naudu sava komforta radīšanai. Ēdiena un komforta jautājumos ir īpaši piekasīgs. Viņam ir savdabīga gaume, dažus produktus viņš nevar lietot uzturā, citi atklāti viņam nepatīk. Viņam izdabāt ir ļoti grūti.

Viņš ir ļoti atkarīgs no sava garastāvokļa, garastāvokli var ietekmēt jebkas. Citu cilvēku emocijām ir jābūt ļoti ieturētām. Ja viņa garastāvoklis ir pacilāts, viņš smaida un joko, pretējā gadījumā dzīve viņam rādās ļoti drūmās krāsās. Spēcīgas emocijas ir apgrūtinošas, cenšas kādu brīdi palikt vienatnē un padomāt.

Kritiskās situācijās spēj izrādīt pārsteidzošu gribasspēku, tomēr ilgu laiku viņam to izrādīt ir ļoti grūti, tādēļ biežāk ir piekāpīgs nekā uzstājīgs. Bieži vien cenšas nodarboties ar kaut kādu sporta veidu, tomēr tas ir neregulāri.

Attiecības ar citiem cilvēkiem izveidot nav vienkārši. Viņam ir nepieciešama uzmanība, kuru viņš var saņemt tikai no tuviem cilvēkiem. Viņš ir ļoti kautrīgs, viņam ir nepieciešams laiks, lai iepazītu cilvēku.

Kritiķis ir ļoti interesants sarunu biedrs, lielisks kritiķis, jebkuru projektu spēj padarīt dzīvotspējīgu. Vispusīgi erudīts, ir šauras jomas speciālists, eksperts kādā retā vai eksotiskā nozarē. Viņa intelekts nepalīdz cilvēku savstarpējo attiecību jomā, tādēļ viņam skauž to panākumi, kas šo jomu pārzina.

Uzsākot kaut kādu darbu cenšas sistematizēt visu viņa rīcībā esošo informāciju, lai visu izdarītu pareizi. Viņa tieksme visu izdarīt pareizi seko viņam visu viņa apzināto mūžu. Darbā ir godīgs, jo uzskata, ka izdevīgāk ir kļūt par uzticamu partneri. Viņš ir likumpaklausīgs, cenšas, lai visas viņa rīcībā esošās finanses būtu iegūtas likumīgā ceļā. Ļoti rūpīgs dokumentu noformēšanā, neiesaistās kriminālajās aprindās, jo vēlas dzīvot mierīgu dzīvi.

Cenšas atdalīt “savējo” no svešā, nepatīk aizņemties un aizdot. Viņam patīk būt neatkarīgam un pašpietiekamam. Kritiķa ģērbšanās stils ir atbilstošs viņa apkārtējai videi. Nepatīk tērēt naudu skaistumam un estētikai. Apģērbam ir jābūt praktiskam un ērtam, tas, kā tas izskatās nav tik svarīgi.

Pētnieku klubs

Pētnieki ir loģiķi intuīti. Efektīvi darbojas izpētes jomā, interesējas par pasaulē notiekošo procesu iemesliem un būtību. Viņu misija ir zinātniski teorētiskā un eksperimentāla pasaules izpēte ar objektīvām metodēm.

Tie ir cilvēki, kuriem piemīt attīstīta analītiskā domāšana un ir ļoti dzīva fantāzija arī tajos gadījumos, kad viņu profesija nav attiecināma uz pētniecisko vai radošo darbu. Viņu intereses ir daudzveidīgas, viņi iegūst arī tās zināšanas, kuras šobrīd ir liekas, bet varētu būt noderīgas nākotnē. Viņi daudz domā, tādēļ bieži vien pieņem nestandarta lēmumus.

Viņiem ne vienmēr piemīt takta sajūta attiecībās ar citiem. Viņiem trūkst uzmanības, detaļas ne vienmēr tiek ievērotas. Viņi pieņem lieliskus lēmumus, bet bieži vien to īstenošana sagādā ievērojamas grūtības.

Vieglie pētnieki (INTP un ENTJ) ir tā dēvētie lietišķie zinātnieki. Lietišķā zinātne ir spējīga sevi atpelnīt, tās pamatā ir zinātnisko atklājumu un izgudrojumu izmantošanas izdevīgums.

Motivācija

Intuitīvie intraverti. Pašrealizējās netradicionālās darba jomās vai mainīgās darba jomās ar patstāvīgu kontaktu loku. Darbam pieslēdzas tikai tad, ja viņiem pierastā tempā piedāvā darboties jomā, kas ir nozīmīga viņiem, nevis kādam citam. Ideju iekšējā pasaule – tas ir visdārgākais, kas viņiem ir, tas ir tas, kā dēļ viņi tērēs savus spēkus. Piedāvātajiem uzdevumiem ir jābūt saistītem ar viņus interesējošiem uzskatiem un darba paņēmieniem. Šai grupai ir piederīgi INFJ, INTJ, INFP, INTP.

Viņu vadītājam ir ieteicams dot iespēju viņiem mierīgi darboties sev interesējošā jomā. Prestižs, vara, labklājība vai intelektuālā līderība kā darba stimuls uz viņiem gandrīz neiedarbojas, viņi ir īpaši pieticīgi.

Šiem sociotipiem ir nepieciešams izstrādāt individuālu motivēšanas stratēģiju. Zinot galvenos darbības stimulus būs daudz vienkāršāk sadalīt darba uzdevumus, kurus darbinieks spēj izpildīt, tie ir saprotami un interesanti.

Kvadra

Īsumā trešās kvadras pasaule ir šāda: “Cilvēkam ir jādod ētiskais vai materiālais labums. Sabiedrībai ir jābūt izveidotai tā, lai katrs saņemtu to, ko ir nopelnījis. Attiecības jāregulē sociālajām normām un sirdsapziņai. Morāles likumi un praktiskā jēga ir svargāka par likuma pantiem, kuros nav pieminēts konkrēts gadījums.”

Plašākā mērogā trešā kvadra ir:

 • veiksmīgi projekti un interesantas tehnoloģijas;
 • interese par vēsturi un reliģiju;
 • tuvinieku un vājo aizsardzība;
 • palīdzība tikai tiem, kas ir to pelnījuši;
 • tiekšanās dot labumu;
 • darbs kā naudas nopelnīšanas līdzeklis;
 • praktiskums un spēja izbaudīt sava darba augļus;
 • labas attiecības starp tuviem cilvēkiem;
 • radniecīgo saišu uzturēšana;
 • vēlme pasauli padarīt labāku, patiesāku.

Populārākie INTP hobiji

Populārākie INTP hobiji ietver: lasīšanu, mākslas un kultūras pasākumu apmeklēšanu, šahu un citas stratēģiskās spēles, darbu ar datoru, meditāciju.

Darba apstākļi

INTP ir pašpietiekams un abstrakti domājošs cilvēks. Visvairāk viņu interesē izpētes jeb pētniecības jautājumi. Prestižs, karjera, statuss gluži kā jebkas cits, kam mūsdienu pasaulē ir liela vērtība viņu patiesi neinteresē.

Optimālais darba režīms – mierīgs darbs, kurš nepieprasa lielas fiziskās pūles un steigu, kā arī dod iespēju intelektuālam darbam. Pakāpeniskums ir vissvarīgākais faktors viņa karjerā. Ir jārēķinās ar to, ka strādājot komandā ar INTP viņš tikai konstatēs problēmas esamību, bet neko nedarīs, lai problēmu atrisinātu. Viņa piedāvātās risinājuma koncepcijas bieži vien ir ļoti nereālistiskas un pārmērīgi sarežģītas.

Viņš spēj novērtēt tendences, bet nespēj veikt fundamentālas reformas, lai izvairītos no briesmām. Šī daļa ir jāuzņemas vadītājam, bez INTP iesaistes. Viņš priekšroku dod tam, lai visas problēmas viņa vietā atrisinātu kāds cits.

Kā vadīt darbinieku INTP?

 • Orientēt darbam ar teholoģiskajiem virzieniem;
 • Piedāvāt iespēju strādāt mierīgā, nesteidzīgā darba tempā;
 • Neuzticēt problēmu risināšanu;
 • Dot iespēju pašam efektivizēt savu darbu;
 • Piedāvāt iespēju piedalīties izglītojošās aktivitātēs.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darba vidē INTP motivē iespēja oriģinālā veidā atrisināt sarežģītas problēmas. Viņi nav ieinteresēti uzņēmuma tradīcijās, priekšroku dod savu tradīciju izveidei. Viņiem nepatīk, ja viņus ierobežo birokrātija un noteikumi. Viņi fokusējas uz idejas izstrādi, šo ideju pilnveidošanā priekšroku dod kādam citam.

INTP visefektīvāk strādā individuāli vai nelielā kolektīvā, kurā viņu uzskata par loģisku, izglītotu un kompetentu. Piemērots uzņēmums ir elastīgs, netradicionāls, ideāls darbs ir tāds, kurā viņi var izmantot savas tehniskās un ideju ģenerēšanas prasmes sarežģītu problēmu unikālu risinājumu izveidošanā.

TOP INTP karjeras izvēle ietver:

Tehnoloģijas

 • Datortīkla arhitekts;
 • Datorzinātnieks;
 • Programmētājs;
 • Sistēmanalītiķis;
 • Datubāzes administrators;
 • Informācijas drošības analītiķis;
 • Datortīkla administrators;
 • Programmatūras izstrādātājs;
 • Web izstrādātājs.

Inženierija

 • Aviācijas inženieris;
 • Biomedicīnas inženieris;
 • Ķīmijas inženieris;
 • Būvinženieris;
 • Datorsistēmu inženieris;
 • Elektroinženieris;
 • Vides inženieris.

Zinātne

 • Antropologs;
 • Arheologs;
 • Atmosfēras zinātnieks;
 • Bioķīmiķis;
 • Biofiziķis;
 • Ķīmiķis;
 • Ekonomists;
 • Vides zinātnieks;
 • Ģeogrāfs;
 • Ģeologs;
 • Vēsturnieks;
 • Hidrologs;
 • Medicīnas zinātnieks;
 • Mikrobiologs;
 • Fiziķis;
 • Astronoms;
 • Politikas pētnieks;
 • Sociologs;
 • Pilsētas vai reģionālais plānotājs;
 • Zoologs.

Bizness un likums

 • Grāmatvedis;
 • Auditors;
 • Finanšu analītiķis;
 • Vadības konsultants;
 • Vadības analītiķis;
 • Tirgus izpētes analītiķis;
 • Vadītājs;
 • Pārdošanas speciālists;
 • Jurists.

Māksla un valodas

 • Grafiskais dizaineris;
 • Industriālais dizanieris;
 • Multimēdiju speciālists;
 • Animators;
 • Komponists;
 • Mūziķis;
 • Redaktors;
 • Rakstnieks;
 • Profesors;
 • Pasniedzējs.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē INTP izmanto empīriskos datus, hipotēzes un racionālo domāšanu. INTP nav visskaļākais komandas dalībnieks, tomēr diskusijas viņu piesaista un viņš tajās arī aktīvi piedalās. Viņi ir tie, kas fokusējas uz komandai izdevīgāko risinājumu un panāk to, lai komanda darbotos viņiem izdevīgā virzienā. INTP ir kritiķi, tādēļ savos novērtējumos mēdz būt ļoti skarbi. Viņi spēj saskatīt potenciālās izgāšanās iespējas.

INTP ir eksperti problēmu analīzē, ideju un priekšlikumu izstrādē, tādēļ komandā tiek radīts lēmumu balanss, kas pamatojas uz racionāliem un bezemocionāliem spriedumiem. Viņi ir tie, kas pasargā komandu no kļūdām un darba potenciāli nepareizā virzienā.

Augstas kritiskās domāšanas prasmes un situāciju objektīvas novērtēšanas kapacitāte pasargā INTP no tā, ka viņi varētu kļūdīties. Viņi ir piemēroti problēmu analizēšanai un ideju vai priekšlikumu izstrādei, jo viņi ir tie, kas padomā par visām stiprajām un vājajām pusēm. Citi viņu var uzskatīt par pārlieku kritisku.

INTP nespēj iekļauties klasiskā uzņēmuma struktūrā. Viņi novērtē neatkarību, lai rīkotos viņiem ir nepieciešama brīvība domāt, iespēja būt brīvam no darba ar citiem cilvēkiem. Viņiem nepatīk pārāk liela uzdevuma detalizācija, nenoderīgais tiek atmests atpakaļ uzreiz.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala INTP vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi INTP pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. INTP var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja. Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. INTP var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki INTP neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no INTP vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, INTP vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Dot iespēju strādāt neatkarīgi;
 • Dot iespēju strādāt sev pierastā tempā;
 • Nodefinēt uzdevumus un to izpildes termiņus;
 • Piedāvāt darba grafiku, kas nav pārslogots;
 • Nodrošināt komfortablus darba apstākļus;
 • Orientēt darbam ar tehniskajiem virzieniem.