INTJ apraksts

INTJ apraksts

(Loģiski intuitīvais intraverts, Robespjērs)

Piemītošās dihatomas

Rаcionalitāte. Nepatīk, ja jaunus uzdevumus uzdod vēl pirms ir pabeigts iepriekšējais. Ir mērķis, iesākto vienmēr pabeidz. Ir vērsts uz tradīciju saglabāšanu. Jūtas komfortabli plānojot savu laiku, plāna trūkums rada nestabilitātes un nepārliecinātības sajūtu.

Loģika. Strādā ar informāciju. Saruna loģiķim ir informācijas apmaiņa. Uzticas faktiem, tos novērtē pēc to pareizības vai nepareizības, loģiskuma, neloģiskuma, taisnīguma, netaisnīguma. Novērojama šabloniska mīmika un žesti. Nav pārliecināts par savām attiecībām ar cilvēkiem, citus novērtē pēc paveiktajiem darbiem, ieklausās tajā, ko runātājs ir pateicis. Svarīgi ir fakti un likumsakarības.

Intuīcija. Dzīvo ideju un domu pasaulē. Labi izjūt idejas, iespējas un tendences, spēj prognozēt notikumu attīstību. Nepievērš lielu uzmanību apkārtējai videi, ne vienmēr ilgstoši spēj aizstāvēt savu viedokli. Ar pūlēm panāk to, lai citi viņā ieklausītos. Nespēj baudīt mirkli, nesaprot savu ķermeni un tā sajūtas, piemēram to, kad ir slims vai ir auksts.

Intraversija. Kluss, runātīgs, kompānijās gandrīz vienmēr klusē, savējo pulkā – otrādāk. Nemainīgas emocijas un jūtas, visus pārdzivojumus patur sevī, pat pašiem tuvākajiem reti atklāj savas jūtas. Attīstīta pienākumu apziņa. Vienpatis. Izsaka savu viedokli. Runā aci pret ari ar konkrēto cilvēku, ir grūti sadalīt uzmanību, ja cilvēku skaits ir lielāks par trīs. Orientējas uz enerģiijas saglabāšanu. Tiecas uz darbu detalizāciju, subjektīva uztvere.

Reņina pazīmes

Demokrātija

 • Demokrāts sevi un citus uztver balstoties uz personiskajiem faktoriem vai īpašībām;
 • Citos cilvēkos viņiem ir svarīgas cilvēka personiskās īpašības;
 • Demokrāta attieksme pret cilvēku nav pamatota uz viņa piederību kādai grupai vai savam priekšstatam un attieksmei pret grupu;
 • Demokrāts leksikā neizmanto vispārinošos izteicienus vai atsevišķu cilvēku grupas pazīmes (piemēram, tipiskais pārstāvis).

Ietiepība

 • Ietiepīgos ir sarežģītāk par kaut ko pārliecināt, pat, ja viņi ārēji piekrīt, lai iekšēji viņus pārliecinātu ir nepieciešami neapšaubāmi argumenti;
 • Šķēršļu rašanās gadījumā ir vieglāk pārliecināt apkārtējos, atlikt mērķa sasniegšanu vai izdarīt kaut ko, lai pārvarētu šķēršļus nekā nomainīt mērķi;
 • Mazāk raksturīgs iziet uz kompromisu;

Piesardzība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Emotīvisms

 • Sākotnēji emotīvisti uztver situācijas emocionālo pusi, vēlāk jēgu;
 • Sākumā ir jāpārdzīvo un jāizjūt emocijas, kas ir saistītas ar radušos situāciju;
 • Pēc tam spēj konstruktīvi reaģēt uz notiekošo;
 • Sarunājoties ar kādu cilvēku cenšas radīt nepieciešamo iespaidu vai pielāgoties viņa emocijām;
 • Informācija (piemēram, grāmata, filma, ekskursija) tiek uztverta kā profesionāli sagatavota, kvalitātes trūkums emocionāli neietekmē, atstāj vienaldzīgus.

Statika

 • Pirmkārt, statiķi ierauga objekta vai procesa esoši stāvokli;
 • Tendenču izmaiņas objektos un procesos izprast ir grūtāk;
 • Statiķi esošo mirkli uztver kā fotogrāfijas, statisku fotogrāfiju kopumu;
 • Novērtējot situāciju ir vieglāk novērtēt konkrētā momentā nofiksētas raksturiezīmes.

Stratēģija

 • Stratēģi lēmumus pieņem balstoties uz nakotnē iegūstamo rezultātu;
 • Stratēģiem ir viegli noteikt un novērtēt mērķi, sarežgītāk ir ieraudzīt nākamo soli.
 • Stratēģi pieņem palīdzību taktisko mērķu noteikšanā,
 • Viņus nav iespējams pārliecināt nomainīt mērķi.

Negatīvisms

 • Negatīvistam ir vienkāršāk saskatīt to, kā esošajā situācijā nav;
 • Pievērš lielāku uzmanību negatīvajiem situācijas aspektiem.

Rezultāts

 • Jebkurā darbā vai procesā, kurā ir iesaistīti, ir svarīgi saskatīt mērķi;
 • Mērķis interesē daudz vairāk nekā process, tas, ko dara;
 • Vienkārši pārslēgties no viena darba uz citu;
 • Tiecas uzdevumu sadalīt etapos, novērtēt mērķa sasniegšanu katrā no etapiem;

Jautrība

 • Svarīgāka ir subjektīvā pasaules uztvere;
 • Pieļauj to, ka citiem cilvēkiem var būt citi kritēriji, savs skatījums uz lietām;
 • Savu rīcību novērtē subjektīvi, saistībā ar situāciju;
 • Izvērtējot cilvēka viedokli, novērtē viņa autoritāti;
 • Iepazīšanos neuztver kā atsevišķu darbību.

Apdomība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas pašreiz ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Kvestīms

 • Kvestīmam ir raksturīgi uzzināt otra cilvēka viedokli, uzdot jautājumus;
 • Sarunā ir orientēti uz dialogu, sarunu biedra uzklausīšanu;
 • Kvestīmi mierīgi reaģē uz pārtraukšanu sarunas laikā;
 • Viņiem ir grūtāk atgriezties pārtrauktajā vietā un turpināt stāstījumu;
 • Svarīga sarunu biedra reakcija, lai saprastu, vai viņus klausās vai nē;
 • Atbild īsi, svarīgi ir dzirdēt sarunu biedru.

Funkciju apraksts

Struktūrloģika

Viens no visloģiskākajiem cilvēkiem. Viņa galvā vienmēr rodas loģiskās ķēdes, sistēmas un struktūras. Robespjērs pasauli uztver kā vienotu sistēmu. Viņš spēj saskatīt parādību iemeslus, to sekas un izprast to loģiku. Viņam ir svarīgi, lai viss, ko viņš darītu būtu pareizi, lai viss savstarpēji būtu saistīts. Kā intravertais tips INTJ spēj ne tikai realizēt šo loģisko sistēmu, bet arī to izpētīt detalizēti un izstrādāt visas detaļas. Šī tipa cilvēki tiecas uz kārtību sevī un sev apkārt, viņiem patīk, ja katrai lietai ir sava vieta un jēga.  Piemīt pārsteidzošs analītiskais prāts un strukturālā domāšana. Spēj būt patiesi taisnīgs.

Iespēju intuīcija

Pateicoties iespēju intuīcijai Robespjērs spēj pilnveidot pasaules loģisko sistēmu, to padarīt pilnīgu. Viņš redz, kādi varianti var tikt izmantoti konkrētajā situācijā, turklāt arī tie, kuri neizjauks notiekošā veselumu. Viņa intuīcija ir adekvāta, nodrošina viņa eksistenci tradīciju pasaulē. Spēj radīt oriģinālus problēmu risinājumus, spēj izdomāt kaut ko jaunu un nebijušu. Daudzi rīkojas intuitīvi. Baudu sagādā sarežģīti uzdevumi un pinķerīgas situācijas, viņš tām atradīs elegantu  un skaistu risinājumu.

Attiecību ētika

Iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem vai atrodoties jaunā situācijā INTJ uzvedas ļoti pieklājīgi un taktiski. Šie cilvēki rada jauku un labi audzinātu cilvēku iespaidu. INTJ ir svarīgi, lai viņu uzskatītu par patīkamu, laipnu cilvēku.  Viņam patīk aprunāties ar tuviem cilvēkiem, viņš ciena savus draugus un nesteidzas izveidot draudzību. Nepazīstamu cilvēku lokā var samulst un sarkt, jo nezina, kā viņam ir jāuzvedas. Var palīdzēt cilvēkiem atklāt viņu patiesos talantus, uzmundrināt un izklaidēt.

Varas sensorika

Viņš ir bezkonflikta cilvēks. Konflikta situācijas nogurdina minūšu laikā. Šī tipa cilvēki nespēj paciest tiešu spiedienu, rupjību un pārlieku lielu uzbāzību. No otras puses viņiem pašiem sagādā grūtības citus piespiest darīt to, kas ir nepieciešams, kontrolēt darbiniekus vai aizstāvēt savu viedokli. Tādēļ INTJ nepatīk vadošie amati vai tāda darbības joma, kurā patstāvīgi ir nepieciešams izrādīt stingrību un aizstāvēt savas intereses. No viņa neko nevar panākt, ja izdara spiedienu. Šādā situācijā var sākt neadekvāti uzvesties, bet pēc tam to nožēlot. Maigs un labs cilvēks, kurš nespēj iet pāri līķiem, lai sasniegtu kāroto.

Emociju ētika

Viņam patīk pozitīvas emocijas. INTJ ar prieku savu laiku pavada emocionālu un ekstravagantu cilvēku vidū, viņiem patīk apmeklēt koncertus un teātra izrādes. Viņš nevar nesmieties, ja blakus kāds smejas, un sāk raudāt, ja blakus kāds skumst.  Tuvu cilvēku kompānijā ir ļoti runātīgs.

Sajūtu sensorika

Šī tipa cilvēki ar prieku pieņem rūpes par sevi, viņiem patīk garšīgi paēst, viņi ciena mājīgu interjeru un kārtību. Viņiem patīk komforts, patīk labiekārtot māju, bieži pašiem patīk gatavot. Ja INTJ atrodas diskomforta apstākļos strauji krīt viņa darba spējas un viņš ātrāk nogurst. Viņus nesaista bagātība, pietiekami, ja ir ērta un funkcionāla dzīvesvieta.

Darbības loģika

Situācijā, kad INTJ kaut kas neapmierina, viņam parādās diskomforta sajūta. Konflikta laikā var vienkārši iegrimt darbā vai aiziet nomazgāt traukus. Ne vienmēr saprot, kas būs veiksmīgs, bet, kādā jautājumā ir sagaidāma izgāšanās. Tādēļ nestabila darba gadījumā ir ļoti sīkumaini un ekonomiski. Necenšas iegūt maksimālo izdevīgumu no lietām.  Dažreiz ir raksturīgi riskēt, bet citreiz palikt komforta zonā.

Laika intuīcija

INTJ precīzi izjūt laika plūdumu, šī tipa cilvēki ļoti piesardzīgi attiecas pret kavēšanu, paši nekad nekavē, citiem par to neaizrāda. Viņi ļoti rūpīgi attiecas pret laiku, seko tam, lai visu darāmo izdarītu laika, tomēr skaļi par to nekad nerunā. Cenšās ekonomēt laiku un netērēt to nelietderīgās nodarbēs. Nepatīk, ja tērē viņu laiku.

2.kanāla funkcija, kur jārealizējas, uz ko tiecas

Tas izpaužas manā personiskajā viedoklī par harmoniju un apkārtējās vides veselumu – to, kādiem ir jābūt cilvēkiem, attiecībām un apkārtējai videi, kādam ir jābūt virtuves pareizajam interjeram, kāds ir patiesi skaists apģērbs.

Tas ir manas ideālās vīzijas atspoguļojums ārējā pasaulē. Tās ideāli veidojas manas dzīves laikā, uzkrājot pieredzi, tapēc katra cilvēka priekšstati par to, kādai ir jābūt harmoniskai un ideālai pasaulei būs atšķirīgi. Es redzu to, kāds tas varētu būt un to, kādam tam ir jābūt, lai tas būtu pareizs un harmonisks.

Karjeras izaugsme

Lielisks izpildītājs un uzticams darbinieks. Netiecas vadīt un ienemt vadošus amatus, nevēlas citiem uzspiest savu gribu. Karjerai ir jāapmierina viņa individuālais pasaules redzējums un jādod iespēja izmantot analītiskās prasmes un loģiku.

Stiprās puses

 • Laba analītiskā domāšana;
 • Spēcīgi attīstīta loģika;
 • Spēj atdalīt svarīgo no otršķirīgā;
 • Labi orientējās shēmās, klasifikācijās un struktūrās;
 • Spēj objektīvi novērtēt darījuma realizāciju un iespējamās alternatīvas;
 • Disciplīnas un kārtības piekritējs;
 • Darbu vērtē augstāk par interesēm vai attiecībām;
 • Vārda cilvēks, it īpaši ciena kārtību un taisnīgumu;
 • Īsi, konkrēti un saprotami izklāsta materiālu;
 • Tiecas uz neatkarību, vadību uztic cilvēkiem, kuri prot vadīt nemanāmi;
 • Laba laika izjūta, punktuāls, vienmēr ierodas laikā;
 • Uzmanīgs, izjūt briesmas;
 • Reti aizsvilstas, iziet no pacietības;
 • Demokrātisks, iecietīgs pret citu viedokļiem un uzskatiem.

Vājās puses

 • Nepietiekami elastīgs attiecībās;
 • Priekšroku dod runāt par to, kas interesē;
 • Ja tēma nav interesanta, cenšas to izbeigt, detaļās neiedziļinās;
 • Nepatīk darīt vairākus darbus vienlaicīgi;
 • Nepatīk darbus darīt steigā;
 • Spēj izrādīt spītību un bezkompromisu attieksmi;
 • Nepatīk komandēšana, aukstasinīgi to atraida;
 • Noslēpumains, nepatīk apspriest savu personisko dzīvi;
 • Nepatīk, ja ierobežo viņa brīvību;
 • Nepatīk, ja viņam izvirza nepamatotas prasības;

No viņa nevar sagaidīt un prasīt:

— lielu praktiskumu un mobilizētību;
— iejūtību, pielāgošanos sarunu biedram;
— kvalitatīvu, viņam neinteresantu rutīnas darbu paveikšanu;
— komunikabilitāti;
— “caursišanas”spējas.

INTJ ārējais izskats

Pūlī INTJ var atpazīt tikai pēc rūpīgas novērošanas, jo atšķirībā no citiem tipiem īpašu pazīmju, kas palīdzētu identificēt šo sociotipu nav.

Viņam ir raksturīgs:

 • Bāla seja;
 • Ģērbšanās stils: darījumu, ofisa darba stils;
 • Apģērba krāsas: pelēkais, melnais, zilais, metālika;
 • Askētiska sejas izteiksme;
 • Lielas ķermeņa daļas;
 • Figūras izliekums uz aizmuguri.

Simbolu socionika

Loģiski intuitīvais intraverts (Robespjērs, Analītiķis, Dekarts, Darbaholiķis).

Viens no pašiem uzticamākajiem tipiem. Viņš ne tikai spēj izveidot loģiskas sistēmas, bet arī strukturēt viņam apkārt esošo vidi. Viņam piemīt iekšējā loģikas sajūta, ar kuru viņš salīdzina savu un apkārtējo cilvēku paveikto, tādēļ savus dotos solījumus vienmēr pilda. Pretējā gadījumā solījumu došana būtu neloģiska. Viņš var bt arī ļoti slīpēts intrigants. Intriga ir viņa noslēpumainība, jo atklāt visas viņa rīcībā esošās kārtis būtu neloģiski.

Viņa loģiku papildina arī spēcīgi attīstītā intuīcija un spēja paskatīties uz problēmu ne tikai no malas, bet arī no augšas, vietas, kurā ir redzama ne tikai problēmas būtība, bet arī tās iemesli. Viņš nezinot nojauš par daudz ko.

Analītiķis ir ļoti pieticīgs, neieprasa daudz. Pēc savas būtības ir lielākā mērā radīts kalpošanai idejai. Šai idejai ir jābūt grandiozai un jāaizsargā taisnīgums. Daudzi no viņiem ir militāro un drošības iestāžu darbinieki, juristi, ārsti, izmeklētaji un pasniedzēji.

Cilvēks ir mazrunīgs, tādēļ katram viņa vārdam ir jēga. Diezgan noslēgts un mazrunīgs, draugu un labu paziņu lokā atveras, ir asprātīgs un joko. Viņi ir ļoti iegrimuši savā darbā, ir ļoti inerti. Ļoti vienkārši aizvainot, aizvainots nerunā vispār, var attālināties un nedēļām neparādīties, var klusi raudāt spilvenā. Turklāt šādā gadījumā turpina klusēt kā partizāns.

Dzimis taisnības cīnītājs. Viņš ir izmeklētājs, nevis līderis. Sastopoties ar kārtējo netaisnību, viņš panāks to, lai tā tiktu atrisināta, pats tiesu nespriedīs. Nepatīk agresija, kas ir vērsta ne tikai uz viņu, bet arī uz apkārtējiem. Ja to nevar vai nevēlas novērst attālināsies, maksimāli distancēsies no problēmas. Pats nevienam neko neuzspiež, reti paceļ balsi. Sarežģītās situācijās neuzņemas atbildību, viņam ir nepieciešama vadība vai arī iepriekš izveidotas instrukcijas gandrīz visām dzīves situācijām. Var būt neizlēmīgs, tomēr panikā nekrīt un turpina būt ieturēts un stabils.

Viegli kontaktējas pat ar nepazīstamiem cilvēkiem, ja sarunas atmosfēra ir draudzīga un pilna ar smaidu un citām pozitīvām emocijām. Tādos brīžos cilvēks pārvēršas līdz nepazīšanai.

Viņam piemīt nelokāms gars, bet ne īpaši spēcīga veselība. Viņš nesaprot savu pašsajūtu. Bieži aizmirst par to, ka ir nepieciešams paēst.  Paaugstinātas prasības attiecībā uz tīrbu. Cenšas tīru un kārtīgu uzturēt ne tikai sevi vai apgērbu, bet arī visu aizņemamo telpu.

Cenšoties iegrimt lietā ar kuru pašlaik nodarbojas parāda nevis uzņēmēja, bet pētnieka tipu. Iedziļinoties un sistematizējot jaunu informāciju viņš aizraujas tik ļoti, ka nokavē rīcībai nepieciešamo brīdi. Tādēļ vispiemērotākais darbs viņam ir tas, kurā ir nepieciešams iedziļināties lietas būtībā, zinot par to, ka kāds parūpēsies, lai darba rezultāti tiktu atbilstoši novērtēti atbilstošā finansiālajā līmenī. Pretējā gadījumā gan darbs, gan domas par finansējumu nesekmē pozitīvu darba rezultātu.

Viņš tiecas pēc visu formalitāšu, likumu un noteikumu ievērošanu – tā ir drošāk. Tas attiecas ne tikai uz darba jomu, bet arī uz draugu loku. Visam ir jābūt noteiktai kārtībai, ir jāseko tradīcijām. Ar gadiem ieradumi, likumi un noteikumi spēlē arvien nozīmīgāku lomu viņa dzīvē.

Tad viņš kļūst sīkumains, piekasīgs un nedaudz īgns. Ģērbjās eleganti, dod priekšroku klasiskajam vai jauniešu sporta stilam. Viņa apģērbs ir tīrs, kārtīgs un vienmēr iederas konkrētajā situācijā.

Pētnieku klubs

Pētnieki ir loģiķi intuīti. Efektīvi darbojas izpētes jomā, interesējas par pasaulē notiekošo procesu iemesliem un būtību. Viņu misija ir zinātniski teorētiskā un eksperimentāla pasaules izpēte ar objektīvām metodēm.

Tie ir cilvēki, kuriem piemīt attīstīta analītiskā domāšana un ir ļoti dzīva fantāzija arī tajos gadījumos, kad viņu profesija nav attiecināma uz pētniecisko vai radošo darbu. Viņu intereses ir daudzveidīgas, viņi iegūst arī tās zināšanas, kuras šobrīd ir liekas, bet varētu būt noderīgas nākotnē. Viņi daudz domā, tādēļ bieži vien pieņem nestandarta lēmumus.

Viņiem ne vienmēr piemīt takta sajūta attiecībās ar citiem. Viņiem trūkst uzmanības, detaļas ne vienmēr tiek ievērotas. Viņi pieņem lieliskus lēmumus, bet bieži vien to īstenošana sagādā ievērojamas grūtības.

Smagie pētnieki (INTJ un ENTP) – viņi ir vislabākie fundamentālo problēmu pētnieki. Fundamentālās zinātniskās iestrādnes, kā zināms, nedod ātru finansiālo atdevi. Viņu galvenais šīs darbības stimuls ir zinātkāre.

Motivācija

Intuitīvie intraverti. Pašrealizējās netradicionālās darba jomās vai mainīgās darba jomās ar patstāvīgu kontaktu loku. Darbam pieslēdzas tikai tad, ja viņiem pierastā tempā piedāvā darboties jomā, kas ir nozīmīga viņiem, nevis kādam citam. Ideju iekšējā pasaule – tas ir visdārgākais, kas viņiem ir, tas ir tas, kā dēļ viņi tērēs savus spēkus. Piedāvātajiem uzdevumiem ir jābūt saistītem ar viņus interesējošiem uzskatiem un darba paņēmieniem. Šai grupai ir piederīgi tādi sociotipi kā INFJ, INTJ, INFP, INTP.

Viņu vadītājam ir ieteicams dot iespēju viņiem mierīgi darboties sev interesējošā jomā. Prestižs, vara, labklājība vai intelektuālā līderība kā darba stimuls uz viņiem gandrīz neiedarbojas, viņi ir īpaši pieticīgi.

Šiem sociotipiem ir nepieciešams izstrādāt individuālu motivēšanas stratēģiju. Zinot galvenos darbības stimulus būs daudz vienkāršāk sadalīt darba uzdevumus, kurus darbinieks spēj izpildīt, tie ir saprotami un interesanti.

Kvadra

Īsumā pirmās kvadras pasaule ir šāda: “visam ir jābūt komfortablam, ērtam, garšīgam, visiem ir jābūt labā noskaņojumā. Dzīves jēga: dzīvot, priecāties par dzīvi, izzināt visuma noslēpumus.”

Plašākā mērogā pirmā kvadra ir:

 • Taisnīguma sapnis visiem;
 • Interese par pasaules uzbūves noslēpumiem;
 • Lielas, laimīgas ģimenes;
 • Jautra atpūta;
 • Vēlme pēc piedzīvojumiem, lai iegūtu emocijas;
 • Atklājumu pasaule;
 • Pasaule, kurā tevi mīl;
 • Pasaule, kurā katru novērtē pēc iespējām;
 • Pasaule, kurā katra diena ir savādāka.

Populārākie hobiji

Populārākie INTJ hobiji ietver: lasīšanu, kultūras pasākumus, izglītošanos, mākslas pasākumu apmeklēšanu, datorspēles un video spēles, neatkarīgos sporta veidus, piemēram, peldēšanu, dažādu distanču maratonus u.c.

Darba apstākļi

Analītiķim optimālais ir mierīgs darba režīms, kurā ir iespējams padomāt par loģiskiem jautājumiem. Darbam ir jābūt interesantam priekš viņa paša (labāk dot iespēju attīstīt viņa zinātkāri)  Viņam labāk strādāt neatkarīgi no citiem, sev pierastā tempā. Analītiķim otršķirīgs ir statuss, centieni izcelties, sasniegt vairāk un izveidot lielisku karjeru. Darbam var pamudināt norādot uz to, ka viņa dalība ir nepieciešama.

Viņš ir jāiedrošina uzsverot to, ka lielākais darba apjoms jau ir paveikts, bet bez viņa līdzdalības viss var nonākt strupceļā. Analītiķis nerūpējas par komfrtu mājās un darba vidē, komforts paaugstina viņa darba spējas un uzlabo noskaņojumu. Neprot kaut ko prasīt, mazu uzmanību pievērš savai veselībai.

Viņš var būt gudrs, perspektīvs, bet “necaursitams” speciālists. Ja jūs ik pa laikam nodrošināsiet nepieciešamo komfortu darba vietā, viņš par to būs ļoti pateicīgs.

Kā vadīt darbinieku INTJ?

 • Parādīt viņa darba nepieciešamību cilvēkiem;
 • Definēt noteiktus uzdevumus un konkrētus termiņus;
 • Nodrošināt ērtu darba vidi;
 • Nodrošināt optimālu darba grafiku bez pārslodzes;
 • Plānot darbam nevis ar cilvēkiem, bet tehnoloģisko virzienu;
 • Virzīt uz plānveidīgu, konkrētu, paredzamu, regulāru uzdevumu izpildi;
 • Padodas emocijām, darbam var pievērst ar pozitīvām emocijām.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darbā INTJ fokusējas uz analītisku problēmu risinājumu izstrādi un pilnveidošanu. Viņi spēj saskatīt nepieciešamos sistēmas uzlabojumus. Viņi ir aizrautīgi un organizēti pārmaiņām radīto izmaiņu ieviešanā. Viņi jūtas komfortabli abstrakciju un teoriju vidē, tomēr vislielāko gandarījumu gūst realizējot idejas. Priekšroku dod individuālam darbam vai darbam nelielās komandās.

Viņiem patīk strādāt ar loģiskām sistēmām, tajās iedziļināties. Ar prieku pieņem izaicinājumus, vēlas saprast to, kā var uzlabot esošo sistēmu darbību. Ideāla darba vide ir analītiska, sistemātiska, strukturēta, ar produktīviem, inteliģentiem un produktīviem kolēģiem. Tas ir darbs, kurā viņi izaicinošā vidē var nodemonstrēt savas analītiskās prasmes un uzņemties atbildību par savām idejām.

TOP karjeras izvēle ietver:

Bizness un finanses

 • Grāmatvedis vai auditors;
 • Budžeta analītiķis;
 • Izmaksu aprēķinātājs;
 • Finanšu analītiķis;
 • Apdrošināšanas parakstītājs;
 • Loģistiķis;
 • Vadības konsultants;
 • Tirgus izpētes analītiķis;
 • Personiskais finanšu padomdevējs;
 • Nodokļu speciālists;
 • Finanšu vadītājs;
 • Galvenais vadītājs;
 • Pārdošanas inženieris.

Matemātika

 • Aktuārs;
 • Matemātiķis;
 • Izpētes analītiķis;
 • Statistiķis.

Arhitektūra un inženierija

 • Aviācijas inženieris;
 • Lauksaimniecības inženieris;
 • Arhitekts;
 • Biomedicīnas inženieris;
 • Ķīmijas inženier;is;
 • Būvinženieris;
 • Datorinženieris;
 • Elektroiekārtu inženieris;
 • Vides inženieris;
 • Veselības un drošības inženieris;
 • Industriālais inženieris;
 • Mehāniskais inženieris;
 • Ģeologs;
 • Kodolinženieris;
 • Arhitektūras vai inženierijas vadītājs.

Zinātne

 • Atmosfēras zinātnieks;
 • Bioķīmiķis;
 • Ķīmiķis vai materiālu zinātnieks;
 • Ekonomists;
 • Vides zinātnieks;
 • Vēsturnieks;
 • Hidrologs;
 • Medicīnas zinātnieks;
 • Mikrobiologs;
 • Politikas zinātnieks.

Māksla, dizains un komunikācija

 • Mākslas direktors;
 • Industriālais dizaineris;
 • Redaktors;
 • Tulks;
 • Fotogrāfs;
 • Reportieris;
 • Rakstnieks;

Veselības aprūpe

 • Optometrists;
 • Farmaceits;
 • Ķirurgs;
 • Ortopēds.

Izglītība

 • Tehniskās izglītības skolotājs;
 • Profesors;
 • Koledžas administrators.

Informāciju tehnoloģijas

 • Programmētājs;
 • Datora atbalsta speciālists;
 • Sistēmu analītiķis;
 • Datubāzes administrators;
 • Informācijas drošības analītiķis;
 • Tīkla administrators;
 • Programmatūras izstrādātājs;
 • Web izstrādātājs;
 • IS vadītājs;
 • Datortīkla arhitekts;
 • Datorzinātnieks.

Celtniecība

 • Celtniecības vadītājs;
 • Būvniecības inspektors.

Jurisprudence

 • Tiesnesis;
 • Jurists;
 • Jurista asistents.

Drošības dienests

 • Policijas izmeklētājs;
 • Privātdetektīvs.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē INTJ ir radikālie inovatori, kas nāk klajā ar interesantām teorētiskām idejām, kas var aizraut arī visu pārējo komandu. Par spīti tam, ka ir intraverts, INTJ spēj izrādīt uzstājību un ar to pārsteigt pārējos. Viņiem patik atrasties intelektuālā vidē, tā palīdz radīt ģeniāli unikālus risinājumus.

INTJ aizrauj intelektuālais izaicinājums, šādās situācijās viņu stiprās puses parādās visā to krāšņumā, viņi ir pirmie, kas steidzas risināt šķietami neatrisināmas, sarežģītas problēmas. Viņi ir ģeniāli domātāji, kas spēj jebkurai problēmai atrast risinājumu. Viņiem šķiet aizraujošs intelektuālais izaicinājums.

Vislabāk jūtas, ja ilgu laika periodu var būt paši noteicēji pār savu darbu. Vienmēr domā uz priekšu, spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. INTJ izvēlas runāt tikai par to, kas, viņuprāt, ir svarīgs. Pavisam noteikti nevēlas strādāt kā daļa no ļoti leias komandas, priekšroku dod individuālam darbam mazās grupās.

Viņi ir perfekcionisti, ir gatavi līdz pilnībai pilnveidot savas intereses objektu. Šādu uzdevumu izpildei velta ilgu laiku un smagu darbu. INTJ ir ideju cilvēki. Viss ir iespējams. Viņiem patīk un padodas unikālu risinājumu izstrāde.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala INTJ vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi INTJ pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. INTJ var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja. Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. INTJ var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki INTJ neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no INTJ vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, INTJ vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Piedāvāt optimālu darba grafiku bez pārslodzes;
 • Nodrošināt komfortablu darba vidi;
 • Orientēt darbam ar tehnoloģijām, nevis cilvēkiem;
 • Attīstīt viņa zinātkāri;
 • Zinātniskās izpētes un analītikas darbs;
 • Vēlami konkrēti, stabili uzdevumi ar noteiktu termiņu;
 • Pozitīva darba vide.