INFP apraksts

INFP apraksts

(Intuitīvi ētiskais intraverts, Jeseņins)

Piemītošās dihatomas

Iracionalitāte. Viegli maina mērķi, var dzīvot arī bez konkrēta mērķa, pašplūsmā. Neievēro noteiktu kārtību, visu dara pa savam. Nepatīk plāni un plānveidīgums, uzskata, ka jebkura veida plāni ierobežo. Viņš spēj saskatīt jaunus ceļus tur, kur esošie ir neefektīvi.

Ētika. Saruna ētiķim ir enerģijas apmaiņa. Par runātāju spriež pēc tā intonācijas, mīmikas, žestiem. Lielāku uzmanību pievērš tam, kā runā sarunu biedrs, bet mazāku uzmanību tam, ko viņš pasaka. Nav svarīgi ko, bet kā sarunu biedrs ir pateicis. Pat tad, kad saruna ir par loģiskiem tematiem runā par cilvēkiem un to savstarpējām attiecībām, tās vērtē no morāles un humānisma viedokļa.

Ir kompetents cilvēku savstarpējo attiecību jomā. Rīkojas pēc noskaņojuma vai ieklausoties sirdsbalsī. Ļoti dzīva un daudzveidīga mīmika. Darbā labāk padodas kontaktu veidošana ar cilvēkiem, viņu motivēšanu, attiecību uzturēšanu darba kolektīvā.

Intuīcija. Dzīvo ideju un domu pasaulē.  Labi izjūt idejas, iespējas un tendences, spēj prognozēt notikumu attīstību. Nepievērš lielu uzmanību apkārtējai videi, ne vienmēr ilgstoši spēj aizstāvēt savu viedokli. Ar pūlēm panāk to, lai citi viņā ieklausītos. Nespēj baudīt mirkli, nesaprot savu ķermeni un tā sajūtas, piemēram to, kad ir slims vai ir auksts.

Intraversija. Kluss, runātīgs, kompānijās gandrīz vienmēr klusē, savējo pulkā – otrādāk. Nemainīgas emocijas un jūtas, visus pārdzivojumus patur sevī, pat pašiem tuvākajiem reti atklāj savas jūtas. Attīstīta pienākumu apziņa. Vienpatis. Izsaka savu viedokli. Runā aci pret ari ar konkrēto cilvēku, ir grūti sadalīt uzmanību, ja cilvēku skaits ir lielāks par trīs. Orientējas uz enerģiijas saglabāšanu. Tiecas uz darbu detalizāciju, subjektīva uztvere.

Reņina pazīmes

Аristokrātija

 • Cilvēkus novērtē pēc to piederības grupai vai kontaktu lokam, atrašanās vietai hierarhijā.;
 • Nevērtē cilvēka individuālās īpašības;
 • Aristokrāti ir loģiķi-sensoriķi vai ētiķi-intuīti;
 • Spēcīgāk šī funkcija izpaužas racionāļiem.

Piekāpība

 • Piekāpīgos ir vieglāk pārliecināt;
 • Piekāpīgie biežāk iziet uz kompromisu un dod priekšroku citiem;
 • Piekāpīgajiem šķērsļu gadījumā ir vienkāršāk nomainīt mērķi vai rīkoties citādāk, nekā pārliecināt apkārtējos;
 • Jauna informācija tiek uztverta elastīgāk.

Bezrūpība

 • Jaunā situācijā lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iepriekš iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži  tiek izmantots vārds “pārdomāt”,  tas, ko “vajadzētu”,  ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Emotīvisms

 • Sākotnēji emotīvisti uztver situācijas emocionālo pusi, vēlāk jēgu;
 • Sākumā ir jāpārdzīvo un jāizjūt emocijas, kas ir saistītas ar radušos situāciju;
 • Pēc tam spēj konstruktīvi reaģēt uz notiekošo;
 • Sarunājoties ar kādu cilvēku cenšas radīt nepieciešamo iespaidu vai pielāgoties viņa emocijām;
 • Informācija (piemēram, grāmata, filma, ekskursija) tiek uztverta kā profesionāli sagatavota, kvalitātes trūkums emocionāli neietekmē, atstāj vienaldzīgus.

Dinamika

 • Esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kurstības ir nepārtraukti un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkāršāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Taktika

 • Lēmumus pieņem balstoties tikai uz šī brīža situāciju, neņemot vērā nākotnes perspektīvas;
 • Taktiķiem ir vienkāršāk saskatīt tuvākos soļus, nevis mērķi;
 • Pieņem palīdzību lēmumu noteikšanā;
 • Vienkāršāk pārliecināt nomainīt mērķi, nevis taktiskos soļus;
 • Sasniedzot mērķi var izjust tukšuma sajūtu.

Pozitīvisms

 • Situācijā ir vieglāk saskatīt to, kas esošajā situācijā ir, eksistē, nekā to, kā nav un neeksistē;
 • Pozitīvisti labāk iegaumē veiksmīgu pieredzi;
 • Tiecas neveiksmīgo pieredzi transformēt pozitīvā (saskatīja pozitīvās puses);
 • Pozitīvisti pievērš uzmanību pozitīvajiem esošās situācijas aspektiem.

Rezultāts

 • Jebkurā darbā vai procesā, kurā ir iesaistīti, ir svarīgi saskatīt mērķi;
 • Mērķis interesē daudz vairāk nekā process, tas, ko dara;
 • Vienkārši pārslēgties no viena darba uz citu;
 • Tiecas uzdevumu sadalīt etapos, novērtēt mērķa sasniegšanu katrā no etapiem.

Jautrība

 • Svarīgāka ir subjektīvā pasaules uztvere;
 • Pieļauj to, ka citiem cilvēkiem var būt citi kritēriji, savs skatījums uz lietām;
 • Savu rīcību novērtē subjektīvi, saistībā ar situāciju;
 • Izvērtējot cilvēka viedokli, novērtē viņa autoritāti;
 • Iepazīšanos neuztver kā atsevišķu darbību.

Izlēmība

 • Dod priekšroku ātrai lēmumu pieņemšanai;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību lēmumu pieņemšanas procesam un tā sākumam;
 • Sliktāk iegaumē procesu, kā rezultātā tika pieņemts lēmums;
 • Sarežģīti atslābināties, vienkārši mobilizēties;
 • Strādā rezultāta dēļ.

Kvestīms

 • Kvestīmam ir raksturīgi uzzināt otra cilvēka viedokli, uzdot jautājumus;
 • Sarunā ir orientēti uz dialogu, sarunu biedra uzklausīšanu;
 • Kvestīmi mierīgi reaģē uz pārtraukšanu sarunas laikā;
 • Viņiem ir grūtāk atgriezties pārtrauktajā vietā un turpināt stāstījumu;
 • Svarīga sarunu biedra reakcija, lai saprastu, vai viņus klausās vai nē;
 • Atbild īsi, svarīgi ir dzirdēt sarunu biedru.

Funkciju apraksts

Laika intuīcija

Šī tipa cilvēki ne tikai izjūt laiku, bet arī spēj nostāties laika pusē. Viņi izjūt laiku, spēj noteikt to, vai ir pienācis piemērots brīdis. Viņi nekur nesteidzas, visu dara lēni, apdomīgi un atliek uz rītdienu. Bieži kavē, bet nepievērš tam lielu vērību. Spēj nomierināt cilvēkus. Spēj noteikt notikumu attīstības tendences.

Emociju ētika

Emocijas ir viņu radošās izpausmes nozare, tādēļ INFP vidū ir ļoti daudz mūziķu un rakstnieku. Spēj kontrolēt savas emocijas un noteikt to brīdi, kad kaut kas cilvēkam ir jāpaprasa, lai viņš neatteiktu. Viņi ir ļoti draudzīgi pret cilvēkiem. Viņiem nepatīk strīdi, cenšas, lai visi tuvie cilvēki dzīvotu saskanīgi. Lai izbeigtu konfliktu vai strīdu ir gatavs uzņemties visu vainu.

Sajūtu sensorika

INFP tipa pārstāvji var gan rūpēties par komfortablu vidi, gan ģērbties atbilstoši jaunākajām modes tendencēm. Viņiem ir svarīgi izskatīties labi un harmoniski. Bieži vien uzskata sevi par estētiem, cenšas izprast dizainu, modes tendences, mākslu. Nepārpūlas darbā. Dodas uz izstādēm, vērtē mākslinieku darbus un uzskata sevi par mākslas cienītājiem.

Darbības loģika

Šī tipa cilvēkiem ir grūtības pieejamo resursu, īpaši naudas, sadalē. Ar grūtībām ekonomē un iekrāj noteiktam mērķim. Viņi ir cilvēki, kas neprot būt savākti un darbīgi. Sarežģīta darba laikā viņiem ir nepieciešami pārtraukumi, savādāk viņi zaudē savas darbaspējas un produktivitāti. Dusmojas, ja darbā liek strādāt viņiem nepierastā tempā, steidzina. Nepatīk uzņemties atbildību, sagaida, ka kāds cits to izdarīs viņu vietā. Viņi nespēj izgudrot jaunas tehnoloģijas vai jaunas un efektīvākas darba metodes, grūtības sagādā organizatoriskie darbi, ja tie ir saistīti ar biznesa paplašināšanu.

Varas sensorika

INFP apbrīno stipras izlēmības cilvēkus, līderus, tos, kuri ir pašpārliecināti par sevi. Viņam nepatīk “vājie” un “neveiksminieki”. Viņš spēj manipulēt ar cilvēkiem un iegūt to, ko vēlās. Ir nepieciešams, lai darbā kāds viņu vadītu. Tikai profesionālas un kompetentas vadības iespaidā spēj mobilizēties, saglabāt produktivitāti un pārkāpt pāri savam slinkumam, kas kavē attīstīties. Viņus piesaista greznība, bagātība un vērienīgums.

Struktūrloģika

INFP patīk, ja informācija tiek pasniegta skaidri un saprotami. Ar prieku iemācās instrukcijas un noteikumus, pašam patīk tos izveidot. Viņš ar grūtībām izdzīvo ļoti stingras disciplīnas apstākļos. Ar lielu neatlaidību var nodarboties arī ar programmēšanu. Patīk strādāt pēc konkrēta plāna, pakāpeniski sasniedzot mērķi.

Iespēju intuīcija

INFP nepatīkamā situācija ir spējīgs noģenerēt ļoti lielu daudzumu iespējamo problēmas risinājumu alternatīvu. Viņš ļoti pārdzīvo par to, ka ir pazaudētas ļoti daudzas brīnišķīgas iespējas. Viņam šķiet, ka viņš visu mūžu būs nepieprasīts un nevarēs izmantot savu “lielo iespēju”. Spēj saskatīt perspektīvas idejas, tomēr reti izmanto šo priekšrocību.

Attiecību ētika

Ar darbiem palīdz tiem cilvēkiem, kuri viņam ir nozīmīgi. Cenšas izvairīties no konfliktiem, izveidot bezkonflikta attiecības. Ideālais darbs ir tur, kur ir lielisks kolektīvs, kur visi viens otru ciena un saprot. Izdevīgus paziņas prot izmantot savās interesēs.

2.kanāla funkcija, kuru ir nepieciešams attīstīt

Tā tiek izpausta aktīvi manipulējot ar citiem cilvēkiem, viņu emocijām un vēlmēm. Tas ne vienmēr izpaudīsies pozitīvi. Tās var būt gan pozitīvas emocijas, gan cilvēka rīcības demotivācija. Viss ir atkarīgs no tā, kādi ir mani mērķi. Kam bija nepieciešama manipulācija?

Tā es apmierinu savas vēlmes un vajadzības. Tās ir intrigas, satīra u.c., kuru uzdevums ir provocēt cilvēku. Kad cilvēki nevēlas padodies manam šarmam, es zaudēju interesi par viņiem. Tā, kā šī funkcija ir elastīga, es mainīšu manipulācijas objektu, bet to cilvēku, kurš mani ignorēja atstāšu tumsā un vientulībā.

Stiprās puses

 • Emocionāls, pievilcīgs;
 • Maigs, taktisks cilvēks;
 • Apkārtējās vides uztveres izsmalcinātība;
 • Iejūtīgs, cenšas ar visiem uzturēt labas attiecības;
 • Izrāda iecietību pret citu trūkumiem;
 • Optimists, tic gaišai nākotnei;
 • Iziet uz kompromisu, spēj gaidīt un piedot;
 • Labi attīstīta intuīcija;
 • Ciena autoritātes;
 • Laba humora izjūta;
 • Spēj iepatikties gandrīz ikvienam;
 • Spēj katram cilvēkam atrast individuālu pieeju;
 • Demonstrē izsmalcinātību;
 • Elegants ģērbšanās stils.

Vājās puses

 • Iekšēji ievainojams, pretrunīgs;
 • Nepārliecināts par sevi, neizlēmīgs un šaubās pieņemot lēmumu;
 • Nepieciešams morālais, fiziskais un materiālais atbalsts;
 • Izklaidības dēļ aizmirst pildīt solījumus;
 • Darbā noslīkst detaļās, tādēļ darbu nepaspēj izdarīt laicīgi;
 • Nepatīk stingra kārtība, pakļaušanās likumiem un noteikumiem;
 • Ar grūtībam padodas ekonomēšana un objektīvi aprēķini;
 • Darba vietā var būt “radošais haoss”;
 • Nepatīk cilvēki, kuri ir skopi sīkumos;
 • Sāpīgi uztver sava darba kritiku;
 • Savas problēmas izstāsta arī apkārtējiem;
 • Darbspējas un produktivitāte ir mainīga.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:

— nemainīgi augstu produktivitāti;
— organizētību un punktualitāti;
— ātru un konkrētu atdevi darbam;
— prasmi objektīvi analizēt situāciju;
— prasmi vadīt lielu kolektīvu un sadalīt pienākumus.

Karjeras izaugsme

Rekomendējamā karjeras attīstība. Vislabāk, ja INFP darbs ir saistīts ar humanitāro novirzienu. Viņš efektīvi strādā tur, kur ir nepieciešama eleganta komunikācija ar nelielu cilvēku skaitu.

INFP ārējais izskats

INFP ir tie, kurus mēdz dēvēt par liriķiem. Viņu ārējais izskats piesaista, rada simpātijas. INFP ir ļoti vienkārši atpazīt lielā ļaužu pūlī, viņiem ir raksturīgs:

 • Domīgums, sapņainums;
 • Lieliskas un izsmalcinātas manieres;
 • Izsmalcinātība, laa gaume un elegance;
 • Individuāls stils apģērbā.

Simbolu socionika

Intuitīvi ētiskais intraverts (Jeseņins, Liriķis, Harmonizētājs, Sapņotājs).

Liriķis ir sapņotājs, romantiķis un radoša dvēsele. Viņš ceļ iedomu pilis, cenšas tajās dzīvot un viņam tas izdodas. Rodas iespaids, ka viņš nav šeit, bet visu laiku atrodas kaut kur citur. Viņam piemīt apbrīnojama fantāzija. Viņš nepievērš apkārtnei uzmanību līdz kamēr kāds noliek viņu pie zemes.  Tad viņam nākas ātri iepazīties ar visu, kas ir noticis un mainīties uz labo pusi. Viņš vienmēr vēlas būt tur, kur viss ir labi un nav problēmu.

Liriķis savu laiku sadala diezgan vieglprātīgi. Viņš nekur nesteidzas un frāze “norunājām sešos, bet šodien jau ir piektdiena” ir par viņu. Citu laiku neievēro, nevis nerēķinās ar to. Viņš dzīvo ārpus laika, ilgstoši saglabā jauneklīgu izskatu, bet tad vienā brīdī noveco. Viņam šķiet, ka laika ir daudz un viņš visu paspēs.

Iekšēji ir saspringts, uztraucas par nesaprotamām lietām. Izjūt emocionālo atmosfēru un tai pielāgojas. Tādēļ bieži vien kļūst par upuri, jo nemēģina pretoties un izmēģināt citas uzvedības manieres.

Izjūt katra cilvēka emocionālo stāvokli. Viņš precīzi spēj noteikt laiku, kad ir jāuzrunā cilvēks, lai tas viņam neatteiktu. Dzīvei pietiek ar mazumiņu, bieži vien iztiek ar dažādiem pagaidu darbiem un sponsorētiem ēdieniem.

Ar liriķi ir ļoti vienkārši sadzīvot, viņš spēj iekļauties jebkurā situācijā, gandrīz neaizņem vietu un nevienam netraucē. Viņš nevienam neuzspiež arī savu klātbūtni. Cenšas, lai mājās būtu skaistas un estētiskas, bet bieži nefunkcionālas un nepraktiskas lietas.

Nauda un liriķis ir gandrīz nesavienojamas lietas.  Visbiežāk strādā pēc noskaņojuma, pēc tā, vai viņam ir iedvesma. Ja iedvesmas nav cenšas ātrāk paņemt pauzi vai izmantot savas priekšrocības. Ar tiem, kuri viņam liek strādāt saglabā pozitīvas attiecības, kaut gan klusībā tos ienīst. Liriķis neprot taupīt. Nauda tiek tērēta pirmajām lietām, kuras viņš ierauga savā ceļā, šo savu īpašību viņi nenožēlo.

Liriķim ir nepieciešama vadība un stingra roka, viņš pats to apzinās. Tas palīdz viņam savākties, disciplinēties un dzīvē kaut ko sasniegt. Tajā pašā laikā viņam nav pieņemams atklāts despotisms un manipulācijas, viņš sevī atrod spēku, lai atbrīvotos no šādas vadības. Citos gadījumos viņa gribasspēks ir nenozīmīgs.

Nepārtraukta disciplīna, sīkumainas rūpes un kontrole nav domātas viņam, jo tās bojā garastāvokli un nogalina iedvesmu. Tomēr arī pilnīga brīvība, ja viņš nezina ko un kas, viņu biedē un padara ļoti piesardzīgu. Tādās situācijās, par spīti savai pašpietiekamībai, viņš jūtas “izmests no laivas” un nevienam nevajadzīgs. Viņš viegli apjūk, ieslīgst melanholijā un depresijā.

Liriķis izvēlas dvēselei tuvu nodarbošanos. Uzkata sevi par ne pārāk talantīgu, tādēļ bieži vien piekrīt citu viedokim un uzsāk darbu, kas viņam neinteresē.  Pēc tam viņš šo darbu pamet un meklē, līdz atrod, tādu darbu, kas viņam patiks.

Viņš ir dzimis mākslinieks un filozofs. Rodas iespaids, ka viņa galvenais uzdevums, viņa dzīves misija ir skaistuma radīšana – tā atrašana un parādīšana. Neapgrūtina sevi ar apģērba izvēli.

Humanitārais klubs

Humanitāriji ir ētiķi – intuīti. Viņu interešu lokā ir cilvēki, viņu uzvedības cēloņi, emocijas un cilvēka iespējas. Spēj iedvesmot citus.

Viņu aicinājums ir darbs ar ideālo cilvēka kultūras daļu, tas ir garīgums, pasaules redzējums, ideoloģija, reliģija, māksla un literatūra, humanitārās zinātnes, izglītība, personības izaugsme, psiholoģiskā palīdzība.

Vieglie humanitāriji vislabāk strādā ar dinamiskiem un mainīgiem psiholoģiskajiem apstākļiem, kuri atrodas smadzeņu apzināti ietekmējamajā daļā. Viņiem padodas risinājumi ekstremālās situācijās un cilvēku apvienošana kopīgam mērķim.

Tie ir cilvēki, kuru fantāzija ir vērsta uz cilvēku pasauli un to savstarpējām attiecībām. Viņi spēj iedvesmot, uzmundrināt, atrast pieeju cilvēkam un viņa prasmēm. Viņu problēma – emocijas, kaislības, kuras nedod mierīgi dzīvot. Ļoti daudzas problēmas uztver pārāk personiski, tādēļ ir iespējams nervu sabrukums vai spēcīgs stress. Viņiem ir vieglāk kādam paprasīt kaut ko izdarīt, nekā izdarīt pašiem.

Motivācija

Intuitīvie intraverti. Pašrealizējās netradicionālās darba jomās vai mainīgās darba jomās ar patstāvīgu kontaktu loku. Darbam pieslēdzas tikai tad, ja viņiem pierastā tempā piedāvā darboties jomā, kas ir nozīmīga viņiem, nevis kādam citam. Ideju iekšējā pasaule – tas ir visdārgākais, kas viņiem ir, tas ir tas, kā dēļ viņi tērēs savus spēkus. Piedāvātajiem uzdevumiem ir jābūt saistītiem ar viņus interesējošiem uzskatiem un darba paņēmieniem. Šai grupai ir piederīgi INFJ, INTJ, INFP, INTP.

Viņu vadītājam ir ieteicams viņiem ļaut mierīgi darboties sev interesējošā jomā. Prestižs, vara, labklājība vai intelektuālā līderība kā darba stimuls uz viņiem gandrīz neiedarbojas, viņi ir īpaši pieticīgi.

Šiem sociotipiem ir nepieciešams izstrādāt individuālu motivēšanas stratēģiju. Zinot galvenos darbības stimulus būs daudz vienkāršāk sadalīt darba uzdevumus, kurus darbinieks spēj izpildīt, tie ir saprotami un interesanti.

Kvadra

Īsumā otrās kvadras pasaule ir šāda: “tava atrašanās vieta sabiedrībā ir atkarīga no rakstura, pasaulē ir jāvalda kārtībai, kurā stiprie neaizskar vājos, sabiedrība nevar eksistēt bez idejām par vispārējo kārtību un garīguma – lirikas, literatūras, prozas, emocijām, kuras iedvesmo.”

Plašākā mērogā otrā kvadra ir:

 • spēcīgu personību paveiktie varoņdarbi;
 • teatrālā māksla;
 • ideja par vareno tautu;
 • pasaules kārtība;
 • taisnīgums pasaulē;
 • varoņdarbi dzimtenes dēļ;
 • valoda, kas iedvesmo un rada emocijas;
 • pārliecība par savām prasmēm;
 • gara spēks;
 • uzstājība mērķu sasniegšanā.

INFP hobiji

Populārākie INFP hobiji ietver: dzeju, radošo rakstīšanu, mūziku, fotogrāfiju, teātri, kā arī vizuālo mākslu.

Darba apstākļi

Liriķa darba motivators ir iespēja mierīgi un patstāvīgi strādāt sev pierastā tempā. Viņš ir ļoti zinātkārs, ja darbs viņam šķitīs interesants un veicinās viņa profesionālo izaugsmi viņš ir gatavs strādāt ar ļoti lielu atdevi. Nevajag pievērst uzmanību tam, ka viņa produktivitāte ir mainīga, ar kāpumiem un kritumiem, jo viņš atgūs visu iekavēto.

INFP ilgu laiku ir spējīgs strādāt idejas vai perspektīvas vārdā, pat tad, ja tagad nesaņem labu materiālo nodrošinājumu. Ja viņš tiecas uz ieguvumiem nākotnē, vadītājam šajā brīdī, tagad viņš ir jāatbalsta. Intuīcijas ietekmē viņi bieži vien ir naivi, nepraktiski un nereālistiski. Viņiem grūtības sagādā komforta radīšana gan darbā, gan mājās, kā arī viņiem ir sarežģīti aizstāvēt savas intereses.

Ja šajos jautājumos darba vidē tiks sniegts atbalsts, viņš uzskatīs, ka vadītājs ir cilvēks uz kuru viņš var paļauties, tādēļ viņš var kļūt par vienu no vislojālākajiem darbiniekiem. Viņiem nav raksturīga ļoti bieža darba vietas maiņa. INFP ir aristokrātiski, viņiem piemīt laba humora izjūta. Nelielas, bet izsmalcinātas dāvanas darba vidē palīdzēs iegūt viņa atbalstu.

Kā vadīt darbinieku INFP?

 • Plānot darbam ar cilvēkiem, nevis ekonomiskajiem virzieniem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus un termiņus;
 • Nelikt izstrādāt jaunas tehnoloģijas vai darba metodes;
 • Parādīt darbā izmantojamās tehnoloģijas un noteikumus;
 • Palīdzēt dokumentu un darba rezultātu noformēšanā;
 • Nepieciešams darbam mobilizēt;
 • Labāk strādā mainīgā darba grafika ietvaros.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darba vidē INFP nemotivē prestižs vai statuss, bet gan iespēja darīt kaut ko, kas ir atbilstošs viņa personiskajām vērtībām un dod iespēju palīdzēt citiem. INFP motivē iedvesma un vīzija, tādēļ viņi vēlas piedalīties projektos, kas viņiem ir būtiski.

INFP izbauda kreatīvo problēmu risināšanas procesu. Viņi atbalsta inovācijas un vēlas nākt klajā ar oriģinālām idejām, kas palīdzēs uzlabot produktu. Ideāls darbs ir tāds, kurā viņi var izrādīt savu unikalitāti darba pienākumu veikšanā, kā arī iegūst priekšrocības pateicoties viņu spējai saskatīt unikālus risinājumus. Aktīvi piedalās komandas darbā, viņam ir svarīgi būt daļai no komandas.

TOP INFP karjera ietver:

Māksla un dizains

 • Modes dizaineris;
 • Grafiskais dizaineris;
 • Multimediju speciālists;
 • Animators.

Sociālie pakalpojumi

 • Garīgās veselības konsultants;
 • Skolas vai karjeras konsultants;
 • Sociālais darbinieks.

Izglītība un bibliotēka

 • Arhivārs vai kurators;
 • Sākumskolas skolotājs;
 • Bibliotekārs;
 • Pirmsskolas skolotājs;
 • Profesors;
 • Pasniedzējs;
 • Speciālās izglītības skolotājs;

Veselības aprūpe

 • Audiologs;
 • Hiropraktiķis;
 • Ģenētikas konsultants;
 • Masāžas speciālists;
 • Vecmāte;
 • Psihoterapeits;
 • Logopēds;
 • Veterinārārsts.

Bizness un vadība

 • Finansējuma piesaistes speciālists;
 • HR speciālists;
 • Attīstības speciālists.

Zinātne

 • Antropologs;
 • Arheologs;
 • Ģeogrāfs;
 • Vēsturnieks;
 • Psihologs;
 • Sociologs;
 • Zoologs.

Komunikācija

 • Redaktors;
 • Filmu redaktors;
 • Tulks vai korektors;
 • Fotogrāfs;
 • PR speciālists;
 • Rakstnieks.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē INFP spēj radīt pašpārliecinātības sajūtu. Lai gan kluss, INFP spēj apvienot komandu un pārliecināties par to, ka ikkatra komandas dalībnieka viedoklis ir vienlīdzīgs un tiek ņemts vērā. Viņš ir komandas balss.

INFP ir varonis attiecībā uz komandas dalībnieku atbalstīšanu viņu stipro pušu attīstībā, komandas izveidošanā un komunikācijā. Viņš spēj radīt īstu komandas garu. Viņi orientējas uz cilvēkiem un vienmēr ir pieklājīgi. Konflikta vai krīzes momentos mēdz būt neizlēmīgi.

Viņi uztraucas par citu cilvēku labklājību, tas viņus padara īpaši fleksiblus un spējīgus pielāgoties dažādiem cilvēkiem un situācijām. INFP ir lieliski diplomāti, spēj iemantot komandas uzticību. Lieliski klausītāji un ir vieni no populārākajiem komandas dalībniekiem. INFP rūpējas par citiem viņiem ir zems ego.

INFP nepatīk konflikti, viņi cenšas no tiem izvairīties, tādēļ komandā konflikts tiek risināts vēl pirms tas ir kļuvis par nopietnu un darbu ietekmējošu konfliktu. Uztur diskusiju emocionālo atmosfēru un pārliecinās par to, ka katram komandas dalībniekam ir bijusi iespēja izteikties.  Bieži vien viņus nenovērtē kā komandas harmonizētājus. INFP veicina pozitīvāku komandas attīstību.

INFP nevēlas, lai viņu ierobežotu dažādi noteikumi, viņiem nepatīk rutīna. Citi INFP uzskata par elastīgiem, pieklājīgiem un sarežģīti izprotamiem. Viņi neatbalsta kritiku vai ļoti smagu darbu. Elastīgajiem un spontānajiem INFP ir nepieciešama brīvība un iespēja strādāt tā, kā to vēlas viņš. Viņiem nepatīk rutīna, lai būtu lojāli, produktīvi un atbildīgi ir nepieciešams kļūt par daļu no kaut kā īpaša. Ideāls darbs ir tāds, kurā pilnībā var iesaistīties interesantu un nozīmīgu uzdevumu izpildē.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala INFP vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi INFP pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. INFP var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šie kolēģi var daudz ko mācīties viens no otra.

Papildinošie. INFP var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki INFP neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no INFP vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, INFP vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādāk, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus;
 • Nodefinēt konkrētus izpildes termiņus;
 • Piedāvāt mainīgu darba laiku;
 • Dot iespēju piedalīties komandas darbā;
 • Nelikt izstrādāt efektīvas darba metodes;
 • Pirms darba uzsākšanas dot skaidras un konkrētas darba instrukcijas;
 • Darbs ir vēlams ar humanitāro novirzienu;
 • Var piedāvāt uzdevumus, kur komunikācija ir ar mazu skaitu cilvēku;
 • Nepieprasīt ātru un konkrētu atdevi darbam.