INFJ apraksts

INFJ apraksts

(Ētiski intuitīvais intraverts, Dostojevskis)

Piemītošās dihatomas

Rаcionalitāte. Nepatīk, ja jaunus uzdevumus uzdod vēl pirms ir pabeigts iepriekšējais. Ir mērķis, iesākto vienmēr pabeidz. Ir vērsts uz tradīciju saglabāšanu. Jūtas komfortabli plānojot savu laiku, plāna trūkums rada nestabilitātes un nepārliecinātības sajūtu.

Ētika. Saruna ētiķim ir enerģijas apmaiņa. Par runātāju spriež pēc tā intonācijas, mīmikas, žestiem. Lielāku uzmanību pievērš tam, kā runā sarunu biedrs, bet mazāku uzmanību tam, ko viņš pasaka. Nav svarīgi ko, bet kā sarunu biedrs ir pateicis. Pat tad, kad saruna ir par loģiskiem tematiem runā par cilvēkiem un to savstarpējām attiecībām, tās vērtē no morāles un humānisma viedokļa.

Ir kompetents cilvēku savstarpējo attiecību jomā. Rīkojas pēc noskaņojuma vai ieklausoties sirdsbalsī. Ļoti dzīva un daudzveidīga mīmika. Darbā labāk padodas kontaktu veidošana ar cilvēkiem, viņu motivēšanu, attiecību uzturēšanu darba kolektīvā.

Intuīcija. Dzīvo ideju un domu pasaulē.  Labi izjūt idejas, iespējas un tendences, spēj prognozēt notikumu attīstību. Nepievērš lielu uzmanību apkārtējai videi, ne vienmēr ilgstoši spēj aizstāvēt savu viedokli. Ar pūlēm panāk to, lai citi viņā ieklausītos. Nespēj baudīt mirkli, nesaprot savu ķermeni un tā sajūtas, piemēram to, kad ir slims vai ir auksts. 

Intraversija. Kluss, runātīgs, kompānijās gandrīz vienmēr klusē, savējo pulkā – otrādāk. Nemainīgas emocijas un jūtas, visus pārdzivojumus patur sevī, pat pašiem tuvākajiem reti atklāj savas jūtas. Attīstīta pienākumu apziņa. Vienpatis. Izsaka savu viedokli. Runā aci pret aci ar konkrēto cilvēku, ir grūti sadalīt uzmanību, ja cilvēku skaits ir lielāks par trīs. Orientējas uz enerģiijas saglabāšanu. Tiecas uz darbu detalizāciju, subjektīva uztvere. Uzskata sevi par visu pasauli nevis daļu no tās.

Reņina pazīmes

Аristokrātija

 • Cilvēkus novērtē pēc to piederības grupai vai kontaktu lokam, atrašanās vietai hierarhijā;
 • Nevērtē cilvēka individuālās īpašības.
 • Aristokrāti ir loģiķi-sensoriķi vai ētiķi-intuīti;
 • Spēcīgāk šī funkcija izpaužas racionāļiem.

Piekāpība

 • Piekāpīgos ir vieglāk pārliecināt;
 • Piekāpīgie biežāk iziet uz kompromisu un dod priekšroku citiem;
 • Piekāpīgajiem šķērsļu gadījumā ir vienkāršāk nomainīt mērķi vai rīkoties citādāk, nekā pārliecināt apkārtējos;
 • Jauna informācija tiek uztverta elastīgāk.

Apdomība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei nevis ņem vērā to, kas ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Коnstruktīvisms

 • Sākumā konstruktīvisti uztver lietu jēgu, bet vēlāk emocionālo nokrāsu.
 • Sākumā konstruktīvisti reaģē konstruktīvi, pārdomāti,
 • Pēc tam situācija tiek pārdzīvota emocionāli, emocijas ir otršķirīgas.
 • Konstruktīviestiem ir mazāk raksturīgi pieskaņoties citu emocijām.

Stratēģija

 • Stratēģi lēmumus pieņem balstoties uz nakotnē iegūstamo rezultātu;
 • Stratēģiem ir viegli noteikt un novērtēt mērķi, sarežģītāk ir ieraudzīt nākamo soli.
 • Stratēģi pieņem palīdzību taktisko mērķu noteikšanā,
 • Viņus nav iespējams pārliecināt nomainīt mērķi.

Statika

 • Pirmkārt, statiķi ierauga objekta vai procesa esošo stāvokli;
 • Tendenču izmaiņas objektos un procesos izprast ir grūtāk;
 • Statiķi esošo mirkli uztver kā fotogrāfijas, statisku fotogrāfiju kopumu;
 • Novērtējot situāciju ir vieglāk novērtēt konkrētā momentā nofiksētas raksturiezīmes.

Pozitīvisms

 • Pozitīvistam situācijā ir vieglāk saskatīt to, kas ir, eksistē, nekā to, kā nav un neeksistē;
 • Pozitīvisti pievērš uzmanību pozitīvajiem esošās situācijas aspektiem.

Process

 • Katrā darbā vai procesā, kuru dara ir jābūt ieinteresētam procesā;
 • Process interesē vairāk, nekā mērķis, rezultāts;
 • Atrodas procesā, procesa gaitu novēro no iekšpuses;
 • Darba uzdevumu vieglāk ir izpildīt, ja nenovēršas uz blakus lietām;
 • Kad process apnīk, izjūt tieksmi pārslēgties uz citu, interesantāku procesu.

Nopietnība jeb objektivitāte

 • Ir svarīga objektīva pasaules uztvere;
 • Ir svarīga emociju iederība situācijā (darbā nejokos, ja to uzskatīs par neiederīgu);
 • Jautrība ir noderīga, ja dod kaut kādu labumu;
 • Izvērtējot kāda viedokli novērtē viedokļa atbilstību realitātei.

Saprātība

 • Priekšroku dod lēnai lēmumu pieņemšanai, pirms tam to pārdomājot;
 • Lēmuma peņemšanas fakts nav svarīgs;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību procesam, kura rezultātā tika pieņemts lēmums, savām pārdomām, sliktāk atceras lēmuma pieņemšanas brīdi;
 • Sarežģīti mobilizēties, viegli atslābināties.

Deklatīms

 • Ir raksturīgi izteikt savu viedokli;
 • Sarunā vērsti uz monologu, nav raksturīga jautājumu uzdošana;
 • Dod priekšroku paši atbildēt un izteikt savu viedokli;
 • Nepatīk, ja pārtrauc, deklatīmu ir sarežģīti pārtraukt;
 • Viņam ir vienkāršāk atsākt stāstījumu no tās vietas, no kuras tika pārtraukts;
 • Nav svarīga sarunu biedra reakcija, jo tā norāda uz to vai cilvēks ir sapratis sacīto;
 • Deklatīmiem ir raksturīgas plašas atbildes;
 • Viņiem ir svarīgāk izteikt savu viedokli, nevis ieklausīties sarunu biedrā.

Funkciju apraksts

Attiecību ētika

INFJ bāzes funkcija ir attiecību ētika. Sī tipa cilvēki ir taktiski un labi audzināti, viņi ir laipni un spēj just līdzi. Lieliski izjūt cilvēku savstarpējās attiecības, dzīvo simpātiju un atipātiju pasaulē. INFJ lieliski izprot tikumības normas, spēj novērtēt to, vai cilvēku rīcība ir morāla vai amorāla. Šī tipa pārstāvji spēj detalizēti un nekļūdīgi izprast cilvēku savstarpējo attiecību nianses, kurš pret kuru kā attiecas, kāda ir humāna rīcība, bet kāda nav humāna rīcība. Atrast kopēju valodu, saprast cilvēku, atbalstīt, uzklausīt – tas viņiem nav sods, tā ir viņu dzīves misija. Piemīt empātija, parasti ir draudzīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem.

Iespēju intuīcija

INFJ spēj saskatīt slēpto potenciālu, it īpaši, ja tas attiecas uz cilvēkiem un attiecībām. Šī tipa pārstāvji spēj novērtēt to, vai attiecībām ir nākotne, kādas ir slēptās iespējas. Turklāt, viņam vienmēr ir vairāki varianti atbildei uz jebkuru jautājumu un daži paziņas, kuri var atrisināt jebkuru problēmu. Viņi iegūst vēlamo pateicoties tam, ka spēj prognozēt viņu darbību psiholoģisko ietekmi uz cilvēkiem.

Struktūrloģika

Jaunā un nepazīstamā situācijā INFJ cenšas radīt tāda cilvēka iespaidu, kurš rūpīgi ievēro visas formalitātes un noteikumus. Viņiem patīk īsi un konkrēti formulējumi. INFJ novērtē akurātumu un kārtību, zina, kas viņam kādās vietās atrodas. Bieži vien aizraujas ar kolekcionēšanu, stingrā kārtībā uztur dokumentus un seko līdzi tam, lai katrai lietai būtu sava vieta. INFJ interesējas par tehnoloģiskajiem jauninājumiem, cenšoties sevi atspoguļot kā cilvēku, kas kaut ko saprot no tehnoloģijām.

Varas sensorika

INFJ tipa pārstāvji ar grūtībām pārdzīvo varas un spēka izpausmes. viņiem nepatīk pārmērīga varas demonstrācija un spēka pielietošana, paši šādus paņēmienus attiecībās ar cilvēkiem nepielieto. Smagi pārdzīvo pārmetumus par vājumu. Viņiem nav patīkama rupjība, vardarbības tēmas un fiziski draudi. Viņus nemotivē pavēles forma, drīzāk otrādāk. Viņi pārdzīvo asu kritiku un agresiju.

Darbības loģika

INFJ ar vislielāko prieku piedalās labi organizetās aktivitātēs, viņam patīk atrasties gudru un aktīvu cilvēku vidū. Viņam ir patīkami piedalīties jebkurā darbības veidā, it īpaši, ja parādīs to, kas un kādā veidā ir jādara. Vienmēr atbalstīs citus, nebaidās no darba. Ar prieku izpilda darbu, kuram ir noteiktas konkrētas metodes un mērķi.

Sajūtu sensorika

INFJ ir atsaucīgs cilvēkiem, kuri vēlas par viņu rūpēties, labi gatavo un novērtē komfortu. Tajā pašā laikā arī viņš pats ir spējīgs darīt mājas darbus, ar prieku remontē vai labiekārto, it īpaši, ja viņam pateiks ko un kā darīt. INFJ aizrautīgi mācās receptes, iegādājas mēbeles un interjera priekšmetus. INFJ var aizmirst par savām pašreizējām vajadzībām, tādēļ ir nepieciešams atbalsts komforta nodrošināšanā, rūpēs par veselību. Šajos jautājumos uzticas autoritātei.

Emociju ētika

Konflikta situācijā INFJ spēj uzvesties diezgan emocionāli. Tajā pašā laikā viņš nevis ar kliegšanu, bet ar savu uzvedību parādīs to, ka situācija viņu neapmierina. Nepieciešamības gadījumā ap sevi var radīt ļoti saspringtu atmosfēru. Viņa emocijas ir ļoti dziļas, pārdzīvojumi spēcīgi, sarežģītos brīžos tas kļūst īpaši redzams. Kad intonācija neatbilst vārdiem, uzreiz dzird nepatiesību.

Laika intuīcija

INFJ ir ļoti punktuāls, vienmēr ierodas laikā. Šī tipa pārstāvji mierīgi uztver citu cilvēku kavešanu, prot maigi aizrādīt, ka kāds ir zaudējis laika izjūtu. Nekad nepārmetīs cilvēkam, ja viņš nepareizi ir aprēķinājis laiku, gari un plaši nerunā par stilu un modi, kaut arī orientējās tendencēs.

2.kanāla funkcija, kur jārealizējas, uz ko tiecas

Objektīvā intuīcija nosaka to, kā es radu veselumu un harmoniju. Tas izpaužas kā aktīvs manu darbību perfekcionisms. Kad es cenšos izstrādāt katru detaļu, cenšos iekļaut visu informācijas apjomu, lai sasniegtu vislabāko iespējamo rezultātu.

Es cenšos visu izdarīt, bet ne vienmēr rezultāts ir tāds, kādu es vēlos. Es radu savu harmoniju un veidoju ideālu. Es jutīšos labi, ja mana spēja orientēties uz detaļām tiks novērtēta. Ja manu pedantiskumu nevienam nevajag es centīšos atrast citu veidu, kur pielietot savu spēku – izveidošu savu ideālo pasauli.

Karjeras izaugsme

Viņus nevilina augsti vadošie amati, viņi dod priekšroku pilnveidoties vienā, izvēlētajā darba jomā un kļūt par profesionāļiem tajā. Labi izpildītāji, spēj uzņemties arī vadītāja lomu, bet paši uz to apzināti netiecas.

Stiprās puses

 • Labi izprot cilvēku savstarpējās attiecības;
 • Tiecas uz nepārtrauktu pilnveidošanos;
 • Parāda interesi par morāli filozofiskām problēmām;
 • Spēj novērtēt cilvēka potenciālu;
 • Izrāda sapratni, pacietību;
 • Spējīgs iziet uz kompromisu;
 • Atsaucīgs un uzmanīgs;
 • Ar sapratni izturas pret cita cilvēka emocijām;
 • Spējīgs nomierināt cilvēku;
 • Pieņem cilvēkus tādus, kādi viņi ir, necenšas pārveidot;
 • It visā ciena stabilitāti un pamatotību;
 • Patstāvīgs savos ieradumos;
 • Nenogurstošs darbā;
 • Apzinīgs un punktuāls;
 • Izvairās no kaitīgajiem ieradumiem;
 • Ir visā pieturas pie humānisma un taisnīguma principiem.

Vājās puses

 • Jūtīgs un viegli aizvainojams;
 • Stresa nenoturīgs;
 • Smagi pārdzīvo par konfliktiem un pārpratumiem;
 • Nepatīk apgrūtināt citus;
 • Smagi pārdzīvo vientulību;
 • Parpūl sevi iegrimstot darba detaļās;
 • Ar grūtībām novērtē darba kvalitāti un patērēto laiku;
 • Uzvedībā ir pašpietiekams, maziniciatīvs un inerts;
 • Neiedziļinās tajā, kas neietilpst viņa interešu lokā;
 • Pārāk daudz uzticas cilvēkiem.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:
— uzņēmību un iniciatīvu lietās;
— pārliecinošu uzvedību ekstremālās situācijās;
— augstu mobilizācijas līmeni;
— ātru un kvalitatīvu rutīnas darbu izpildi, ja tas viņam nešķiet intersants;
— organizatoriskās prasmes.

INFJ ārējais izskats

INFJ retos gadījumos ir skaisti cilvēki, nereti sejas panti ir izplūduši un nepareizi, tomēr visbiežāk šie cilvēki ir apburoši un piemīlīgi. Nevajag kritiski uztvert INFJ ārējo izskatu, viņam svarīgāka ir cilvēka iekšējā pasaule.

Viņam ir raksturīgs:

 • Bezemocionāla seja;
 • Taisns, iegarens deguns;
 • Pareizas, ovālas formas seja;
 • Visbiežāk figūra ir neproporcionāla;
 • Sejas panti ir nepareizi;
 • Ir simpātiski, jauki un apburoši;
 • Askētiska figūra;
 • Straujas, veiklas kustības;
 • Apģērba izvēlē ir vienkārši un pieticīgi;
 • Individualitātes atspoguļošanai apģērbā (interesants elements);
 • Pēdas neatraujas no zemes, pārvietojas paralēli grīdai;
 • Sejas izteiksme bieži vien ir nedaudz nelaimīga un vainīga;
 • Vienmēr draudzīgi smaida.

Simbolu socionika

Ētiski intuītīvais intraverts (Dostojevskis, Doktors Vatsons, Humānists, Psihologs).

Humānists tik tiešām ir lielisks psihologs. Viņš izjut un saprot cilvēka dabu un saprot cilvēku savstarpējās attiecības. Vienmēr laipns un labvēlīgs, sarunā cenšas ieturēt zināmu distanci. Viņš uzskata, ka, lai satuvinātos ir jābūt pilnīgai atklātībai, godījumam un uzticamībai, kā arī precīzai sapratnei bez vārdiem, kas ir iespējama ļoti reti. Tāpēc par spīti atvērtībai, priekšroku dod savas pašpietiekamības saglabāšanai.

Viņš ir humāns, bet humānisms ir lielformāta. Viņam vienkāršāk ir piedot ienaidniekam nekā saprast un piedot negodīgiem draugiem. Parsteidzošā veidā viņā ir savienots maigums un piekāpība un principāla nepiekāpība. Viņš ir maigs it visā, kas neattiecas uz viņa principiem, tos viņš aizstāv ar parliecinošu nelokāmību.

Augsti attīstīta tieksme pašizglītoties, ar to viņš spēj valdzināt citus, tādēļ ir interesants skolotājs, it īpaši humanitāri garīgos virzienos. Viņam viegli padodas spēju un iespēju novērtēšana gan konkrētam cilvēkam, gan sabiedrībai kopumā. Taktisks, ir nepieciešams apmācīt noteiktām sabiedrības un kulturālajām uzvedības normām, tas padodas viegli.

Humānistam ir patiesi milzīgas pacietības rezerves, tādēļ viņam nenākas piespiest sevi būt disciplinētam un čaklam. Bieži vien strādā ekonomikā un grāmatvedībā. Lielisks izpildītājs, uzcītīgs un ļoti atbildīgs. Viņš ir gatavs ne tikai izdarīt darbu, bet arī pārbaudīt un vēlreiz to pārbaudīt. Analizē visas situācijas, cenšas tās atrisināt objektīvi, bez lielām emocijām.

Viņš necieš rupjību, nespēj pretoties spiedienam, pats saskarsmē ar citiem šādas metodes neizmanto. Kritiskās situācijās cenšas aiziet un neizrādīt atklātu pretošanos. Ja tas neizdodas, cenšas aizstāvēties, bet nekad pirmais neuzbruks. ja ir nepieciešams kādu sodīt, kļūst runātīgs un iekšēji uztraucas, cenšas nevienu neaizvainot.

Viņu iedvesmo cilvēki, kuri ir aizrāvušies ar savu nodarbošanos. Var sākt palīdzēt. Viņam nepatīk būt bez darba, ja apkārt visi strādā, tādos gadījumos viņš jūtas neveikli. Savu darbu dara ar prieku, pirms darba uzsākšanas ilgi gatavojas, piemēram, izpakojot instrumentus vai veicot citas rituālam līdzīgas darbības. Viņš ir ļoti pateicīgs tiem, kuri spēj organizēt viņam darba vietu un to padarīt komfortablu. Nereti pats sev šādus apstākļus nespēj radīt. Bieži vien ir nepieciešamas ļoti detalizētas, precīzas instrukcijas, kurās viņš iedziļinās ilgi, uzdod jautājumus un pārjautā. Viņš šīs instrukcijas iegaumē un visu izdara precīzi.

Tendence neaprēķināt spēkus un pārpūlēties. Normālai funkcionešanai ir nepieciešams ilgstošs miegs aptuveni 9-12 stundu garumā. Ja nav izgulējies, nogurums specīgi ietekmē darbaspējas, var kļūt īgns, pesimistisks un saslimt.

Lai gan ļoti emocionāls, slēpj savas emocijas, sabiedrībā ir mierīgs, ieturēts un nedaudz atsvešināts. Jūt lidzi citiem cilvēkiem, spēj uzklausīt un uzmundrināt, atklāt jaunas perspektīvas. Pašam ir nepieciešama uzticības persona, reti atrod saprotošu un līdzjūtīgu sarunu biedru, tādēļ nervu sabrukumu var piedzīvot pat uz līdzenas vietas. Ja blakus ir saprotošs cilvēks, humānists var nonākt citā galējībā – sevi uzskatīt par valdnieku, kura rokās ir visa pasaules vara.

Viņam nepatīk velti tērēt laiku, bet arī nepatīk steigties. Viņš dzīvo pats par sevi, ar laiku saskaras iesaistoties tikai trešajām personām. Vienmēr darbu nodala no izklaidēm. Ģērbšanās stils ir elegants, bet tajā pašā laikā – pieticīgs. Viņam nepatīk klasiskie kostīmi, bieži vien ir nepieciešama palīdzība apģērba izvēlē, it īpaši, ja tas attiecas uz aksesuāriem.

Viņi ir vardarbības jebkurā formā pretinieki. Cilvēkus attaisno balstoties uz faktu, ka visi ir cilvēki. Ideālais Doktors Vatsons ir godīgs un cienījams. Personiskā saruna at viņu rada tikai patīkamas emocijas, līdz brīdim, kad viņš atceras par nepieciešamību izklāstīt visu par savu atrašanās vietu sociālajā hierarhijā.

Humanitārais klubs

Humanitāriji ir ētiķi – intuīti. Viņu interešu lokā ir cilvēki, vinu uzvedības cēloņi, emocijas un cilvēka iespējas. Spēj iedvesmot citus.

Viņu aicinājums ir darbs ar ideālo cilvēka kultūras daļu, tas ir garīgums, pasaules redzējums, ideoloģija, reliģija, māksla un literatūra, humanitārās zinātnes, izglītība, personības izaugsme, psiholoģiskā palīdzība.

Smagie humanitāriji (ENFJ un INFJ) vislabāk strādā ar fundamentālām, saprotamām, bet inertām psiholoģiskām problēmām un aizspriedumiem. Uz viņu pleciem ir audzināšanas darbs un attiecību uzturēšana ar citādi domājošajiem.

Tie ir cilvēki, kuru fantāzija ir vērsta uz cilvēku pasauli un to savstarpējām attiecībām. Viņi spēj iedvesmot, uzmundrināt, atrast pieeju cilvēkam un viņa prasmēm. Viņu problēma – emocijas, kaislības, kuras nedod mierīgi dzīvot. Ļoti daudzas problēmas uztver pārāk personiski, tādēļ ir iespējams nervu sabrukums vai spēcīgs stress. Viņiem ir vieglāk kādam paprasīt kaut ko izdarīt, nekā izdarīt pašiem.

Motivācija

Intuitīvie intraverti. Pašrealizējās netradicionālās darba jomās vai mainīgās darba jomās ar patstāvīgu kontaktu loku. Darbam pieslēdzas tikai tad, ja viņiem pierastā tempā piedāvā darboties jomā, kas ir nozīmīga viņiem, nevis kādam citam. Ideju iekšējā pasaule – tas ir visdārgākais, kas viņiem ir, tas ir tas, kā dēļ viņi tērēs savus spēkus. Piedāvātajiem uzdevumiem ir jābūt saistītem ar viņus interesējošiem uzskatiem un darba paņēmieniem. Šai grupai ir piederīgi INFJ, INTJ, INFP, INTP.

Viņu vadītājam ir ieteicams viņiem dot iespēju mierīgi darboties sev interesējošā jomā. Prestižs, vara, labklājība vai intelektuālā līderība kā darba stimuls uz viņiem gandrīz neiedarbojas, viņi ir īpaši pieticīgi.

Šiem sociotipiem ir nepieciešams izstrādāt individuālu motivēšanas stratēģiju. Zinot galvenos darbības stimulus būs daudz vienkāršāk sadalīt darba uzdevumus, kurus darbinieks spēj izpildīt, tie ir saprotami un interesanti.

Kvadra

Īsumā ceturtās kvadras pasaule ir šāda: ”cilvēkam realizējoties darbā, kurš patīk ir jānes maksimālais labums sabiedrībai, cilvēkiem jādzīvo pasaulē ar sevi, citiem un dabu, ir jātiecas uz fizisko un morālo komfortu, gan sevis, gan citu dēļ”.

Plašākā mērogā ceturtā kvadra  ir;

 • darbs kā pašrealizācijas un sabiedrības labuma ieguves veids,
 • labvēlīga attieksme pret cilvēkiem,
 • centieni pasauli padarīt labāku,
 • labā radīšana.
 • interesanti spriedumi par psiholoģiju un reliģiju,
 • centieni izprast cilvēka dvēseles būtību un rīcības motīvus;
 • cilvēku tiesību uz atšķirību atzīšana;
 • tiekšanās uz harmoniju;
 • dvēseliskas sarunas;
 • patīkamas sajūtas;
 • rūpes par komfortu;
 • atbalsts un mierinājums;
 • racionāla darba organizācija.

Hobiji

Populārākie INFJ hobiji ietver: rakstīšanu, mākslas pasākumu apmeklēšanu, kultūras pasākumu apmeklēšanu, lasīšanu, socializāciju mazās, draudzīgās grupās, mūzikas instrumentu spēlēšanu un mūzikas klausīšanos.

Darba apstākļi

Optimāls darba režīms ir tāds, kurā INFJ mierīgi var strādāt neatkarīgi no citiem. Viņš nav piemērots darbam ASAP režīmā un operatīvai steidzamu problēmu risināšanai. Nav piemērots darbam tur, kur operatīvi ir jāsniedz konkrēts rezultāts. Maz piemērots arī darbam ražotnē pie darba galdiem.

Tā vietā, lai ātri un precīzi izpildītu uzdevumu atbilstoši tehnoloģijām, ir raksturīga problēmas sarežģīšana. No viņa neko nevar panākt ar agresiju, viņš ieies sevī un ilgi pārdzīvos. Tādēļ ir nepieciešams viņam dot iespēju mierīgi strādāt pie uzdevumiem, kas nav centrālie tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

Paaugstināt atdevi darbam ir iespējams tikai labiekārtojot viņa darba vidi un nodrošinot ar labvēlīgu un draudzīgu uzmanību. Ja vadītājs vēlās, lai viss tiktu izdarīts precīzi un laikā ir nepieciešams izveidot detalizētu uzdevumu sarakstu, to izskaidrot un vēlāk pārbaudīt darba rezultātu.

Sadarbībā ar Humānistu ir jāņem vērā tas, ka viņam piemīt liela vēlme palīdzēt kolēģiem, tādēļ viņa darbs ir jāievirza nedaudz pragmatiskākā, optimizētākā gultnē.

Kā vadīt darbinieku INFJ?

 • Plānot darbam ar cilvēkiem, nevis ekonomiskajiem procesiem;
 • Definēt konkrētus uzdevumus un to izpildes termiņus;
 • Nekad nepiespiest veikt neplānotus uzdevumus;
 • Nelikt izstrādāt jaunas tehnoloģijas, efektīvas darba metodes;
 • Parādīt darba izpildes tehnoloģijas un metodes;
 • Nodrošināt ērtu darba vietu;
 • Piedāvāt optimālu darba grafiku, bez pārslodzes;
 • Palīdzēt dokumentu un darba rezultātu noformēšanā;
 • Nekritizēt darba rezultātu un izmantotās metodes.

Ieteicamā karjeras izvēle

Galvenais motivators INFJ karjeras izvēlē ir iespēja darīt kaut ko, kas atbilst viņu vērtībām. Bieži vien INFJ izvēlas profesijas, kurās var palīdzēt citiem, piemēram, veselības aprūpe, izglītība vai konsultēšana.

INFJ ir domātāji un priekšroku dod profesijai, kura dod iespēju izmantot viņu intelektu problēmu risināšanai, piemēram, psiholoģijā, tomēr viņi ir atrodami citās zinātnes nozarēs vai inženierijā. Daudzi INFJ ir radoši cilvēki, tas atspoguļojas viņu karjeras izvēlē.  Īpaši populārs ir darbs ar valodām, tomēr viņus var atrast arī citās mākslas jomās. TOP karjeras izvēle ietver:

Veselības aprūpe

 • Fizioterapeits;
 • Sabiedrības veselības pedagogs;
 • Ģimenes ārsts;
 • Ergoterapeits;
 • Psihiatrs;
 • Ārsta palīgs;
 • Masāžas speciālists;
 • Uztura speciālists;
 • Medicīnas pētnieks.

Konsultēšana un sociālie pakalpojumi

 • Klīniskais psihologs;
 • Konsultants;
 • Sociālais darbinieks;
 • Logopēds;
 • Garīdzinieks.

Zinātne

 • Sociālais zinātnieks;
 • Ģenealogs;
 • Pārtikas zinātnieks;
 • Vides zinātnieks.

Bizness un tiesības

 • HR vadītājs;
 • Korporatīvais treneris;
 • Juridiskais starpnieks.

Izglītība

 • Pirmsskolas pedagogs;
 • Speciālās izglītības skolotājs;
 • Skolas konsultants.

Valodas un māksla

 • Bibliotekārs;
 • Izstādes kurators;
 • Tulkotājs;
 • Redaktors;
 • Rakstnieks;
 • Korektors;
 • Grafiskais dizaineris;
 • Animators;
 • Mākslinieks;
 • Mūziķis;
 • Interjera dizaineris.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Jēga ir svarīga INFJ tipa pārstāvjiem, viņi iesaistīsies darbā komandā, kura cenšas sasniegt kaut ko īpašu vai var palīdzēt darot kaut ko vērtīgu. INFJ var būt aktīvs atgādinot katram komandas dalībniekam to, kas ir pareizi, bet kas ir nepareizi. Ienākot komandā centīsies uzņemties tik daudz darbu, cik viņi var paveikt.

INFJ var nākt klajā ar radikālām un neparastām idejām un risinājumiem, tādēļ var kļūt par lielisku komandas motivētāju. Mazāk uztraucas par savu EGO, tādēļ cenšas palīdzēt komandai sasniegt tās mērķus. Vienmēr uzņemas vairāk, nekā spēj izdarīt, tāda ir viņu daba. Kad darāmo darbu uzskata par vērtīgu, cenšas to izdarīt vislabāk un iespējami īsākā laikā. Apkārtējiem šķiet pārsteidzoši, ka klusais un nedaudz lēnīgais komandas dalībnieks var kļūt par nesatricināmu komandas līderi.

Lai gan intraverts, INFJ piemīt spēcīgi uzskati, kas ir mazāk saistīti ar viņa kā cilvēka ego, bet ar mērķi vai jēgu. INFJ var kļūt par iedvesmojošajiem līderiem, jo sekotāji vēlēsies ticēt un pievienoties viņiem, jo šie cilvēki saprot to, kā tam ir jābūt.

Jēga ir INFJ būtība, viņus nemotivēs darbs, kurš ir bez jēgas, viņiem ir svarīgi darīt kaut ko, kam ir jēga, kaut ko, kas ir interesants un kam viņi tic. INFJ ir humanitāriji, tendence būt ideālistiem, savas vēlmes dēļ visu pabeigt ir gan domātāji, gan darītāji, kuriem piemīt liela atbildības sajūta.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala INFJ vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi INFJ pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. INFJ var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. INFJ var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki INFJ neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais izaugsmes potenciāls. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no INFJ vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, INFJ vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Nepieciešams noteikt konkrētu dienas plānu;
 • Pats nespēj sevi organizēt un ievērot režīmu;
 • Viegli padodas vadīšanai;
 • Ar viņu jārunā labvēlīgi;
 • Skaidri jānodefinē darba uzdevumi un metodes;
 • Nevajag kritizēt darba rezultātu;
 • Jānodrošina komfortabli darba apstākļi;
 • Darbam, kuru dara ir jābūt jēgai.