Socionika – Haksklijs – ENFP apraksts

ENFP apraksts

(Intuitīvi ētiskais ekstraverts, Hasklijs)

Piemītošās dihatomas

Iracionalitāte. Viegli maina mērķi, var dzīvot arī bez konkrēta mērķa, pašplūsmā. Neievēro noteiktu kārtību, visu dara pa savam. Nepatīk plāni un plānveidīgums, uzskata, ka jebkura veida plāni ierobežo. Viņš spēj saskatīt jaunus ceļus tur, kur esošie ir neefektīvi.

Ētika. Saruna ētiķim ir enerģijas apmaiņa. Par runātāju spriež pēc tā intonācijas, mīmikas, žestiem. Lielāku uzmanību pievērš tam, kā runā sarunu biedrs, bet mazāku uzmanību tam, ko viņš pasaka. Nav svarīgi ko, bet kā sarunu biedrs ir pateicis. Pat tad, kad saruna ir par loģiskiem tematiem runā par cilvēkiem un to savstarpējām attiecībām, tās vērtē no morāles un humānisma viedokļa.

Ir kompetents cilvēku savstarpējo attiecību jomā. Rīkojas pēc noskaņojuma vai ieklausoties sirdsbalsī. Ļoti dzīva un daudzveidīga mīmika. Darbā labāk padodas kontaktu veidošana ar cilvēkiem, viņu motivēšana, attiecību uzturēšana darba kolektīvā.

Intuīcija. Dzīvo ideju un domu pasaulē.  Labi izjūt idejas, iespējas un tendences, spēj prognozēt notikumu attīstību. Nepievērš lielu uzmanību apkārtējai videi, ne vienmēr ilgstoši spēj aizstāvēt savu viedokli. Ar pūlēm panāk to, lai citi viņā ieklausītos. Nespēj baudīt mirkli, nesaprot savu ķermeni un tā sajūtas, piemēram to, kad ir slims vai ir auksts.

Ekstraverts. Spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. Viegli padodas komunikācija ar vairākiem cilvēkiem uzreiz vai lielā cilvēku pūlī. Orientējas uz enerģijas tērēšanu. Tiecas uz darbības lauka paplašināšanu, objektīva uztvere. Uzskata sevi par daļu no pasaules.

Reņina pazīmes

Аristokrātija

 • Clvēkus novērtē pēc to piederības grupai vai kontaktu lokam, atrašanās vietai hierarhijā;
 • Nevērtē cilvēka individuālās īpašības;
 • Aristokrāti ir loģiķi-sensoriķi vai ētiķi-intuīti;
 • Spēcīgāk šī funkcija izpaužas racionāļiem.

Ietiepība

 • Ietiepīgos ir sarežģītāk par kaut ko pārliecināt, pat, ja viņi ārēji piekrīt, lai iekšēji viņus pārliecinātu ir nepieciešami neapšaubāmi argumenti;
 • Šķēršļu rašanās gadījumā ir vieglāk pārliecināt apkārtējos, atlikt mērķa sasniegšanu vai izdarīt kaut ko, lai pārvarētu šķēršļus, nekā nomainīt mērķi;
 • Mazāk raksturīgs iziet uz kompromisu.

Bezrūpība

 • Jaunā situācijā lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iepriekš iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži tiek izmantots vārds “pārdomāt”, tas, ko “vajadzētu”, ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Emotīvisms

 • Sākotnēji emotīvisti uztver situācijas emocionālo pusi, vēlāk jēgu;
 • Sākumā ir jāpārdzīvo un jāizjūt emocijas, kas ir saistītas ar radušos situāciju;
 • Pēc tam spēj konstruktīvi reaģēt uz notiekošo;
 • Sarunājoties ar kādu cilvēku cenšas radīt nepieciešamo iespaidu vai pielāgoties viņa emocijām;
 • Informācija (piemēram, grāmata, filma, ekskursija) tiek uztverta kā profesionāli sagatavota, kvalitātes trūkums emocionāli neietekmē, atstāj vienaldzīgus.

Taktika

 • Lēmumus pieņem balstoties tikai uz šī brīža situāciju, neņemot vērā nākotnes perspektīvas;
 • Taktiķiem ir vienkāršāk saskatīt tuvākos soļus, nevis mērķi;
 • Pieņem palīdzību lēmumu noteikšanā;
 • Vienkāršāk pārliecināt nomainīt mērķi, nevis taktiskos soļus;
 • Sasniedzot mērķi var izjust tukšuma sajūtu.

Statika

 • Pirmkārt, statiķi ierauga objekta vai procesa esoši stāvokli;
 • Tendenču izmaiņas objektos un procesos izprast ir grūtāk;
 • Statiķi esošo mirkli uztver kā fotogrāfijas, statisku fotogrāfiju kopumu;
 • Novērtējot situāciju ir vieglāk novērtēt konkrētā momentā nofiksētas raksturiezīmes.

Negatīvisms

 • Situācijā ir daudz vienkāršāk saskatīt to, kā nav, neeksistē nekā to, kas šajā situācijā eksistē;
 • Pievērš uzmanību negatīvajiem situācijas aspektiem.

Rezultāts

 • Jebkurā darbā vai procesā, kurā ir iesaistīti, ir svarīgi saskatīt mērķi;
 • Mērķis interesē daudz vairāk nekā process, tas, ko dara;
 • Vienkārši pārslēgties no viena darba uz citu;
 • Tiecas uzdevumu sadalīt etapos, novērtēt mērķa sasniegšanu katrā no etapiem.

Nopietnība

 • Ir svarīga objektīva pasaules uztvere;
 • Ir svarīga emociju iederība situācijā (darbā nejokos, ja to uzskatīs par neiederīgu);
 • Jautrība ir noderīga, ja dod kaut kādu labumu;
 • Izvērtējot kāda viedokli novērtē viedokļa atbilstību realitātei.

Apdomība

 • Priekšroku dod lēnai lēmumu pieņemšanai, pirms tam to pārdomājot;
 • Lēmuma peņemšanas fakts nav svarīgs;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību procesam, kura rezultātā tika pieņemts lēmums, savām pārdomām, sliktāk atceras lēmuma pieņemšanas brīdi;
 • Sarežģīti mobilizēties, viegli atslābināties.

Deklatīms

 • Ir raksturīgi izteikt savu viedokli;
 • Sarunā vērsti uz monologu, nav raksturīga jautājumu uzdošana;
 • Dod priekšroku paši atbildēt un izteikt savu viedokli;
 • Nepatīk, ja pārtrauc, deklatīmu ir sarežģīti pārtraukt;
 • Viņam ir vienkāršāk atsākt stāstījumu no tās vietas, no kuras tika pārtraukts;
 • Mazāk svarīga ir sarunu biedra reakcija.

Funkciju apraksts

Iespēju intuīcija

ENFP spēj saskatīt situācijas, lietu vai priekšmetu slēpto potenciālu. Ir labi attīstīta fantāzija, spēj izdomāt un radīt interesantus stāstus. Viņi nevar darīt rutīnas darbus, sapņo par to, lai katru dienu notiktu kaut kas jauns un interesants. Garlaicība ir viņa vislielākais ienaidnieks. Ir ļoti zinātkārs, ātri iegaumē lielu informācijas apjomu. To, ko nezina uzmin pateicoties savai attīstītajai intuīcijai, kura pasaka priekšā to, kāds ir visticamākais risinājums. Spēj novērtēt cilvēku talantus un ideju perspektīvas.

Attiecību ētika

ESFP vienmēr zina, ko cilvēkam drīkst un nedrīkst teikt. Viņš spēj izvēlēties īsto brīdi, lai uzrunātu cilvēku tā, lai viņš neatteiktu. Lielisks manipulators, pateicoties komplimentiem, glaimiem, sarunām spēj panākt no cilvēka visu, ko vēlās. Simpātisks, taktisks, atjautīgs. Šī tipa cilvēki lieliski spēj saskatīt slēptās jūtas, iemeslus un attiecību sekas. Bez grūtībām spēj izveidot un saglabāt lieliskas attiecības, izmantot kontaktus, lai sasniegtu mērķi.

Varas sensorika

ENFP cenšas radīt valdonīga un pašpārliecināta cilvēka iespaidu. Jaunā situācijā nekad nepaliks maliņā. Ne vienmēr spēj savaldīties un noklusēt to, ko vēlējies pateikt. Ar tuviniekiem ir maigs un patīkams cilvēks, kurš nekad neizrāda agresiju.  

Struktūrloģika

Viņš neprot strādāt ar strukturētām tabulām un dokumentiem. Viņš nespēj domāt par dažādu dokumentu aizpildīšanu. Bieži pieļauj kļūdas loģiskos secinājumos, aprēķinos un uzdevumos, kuros ir nepieciešams rūpīgs un detalizēts darbs. Izvēlas studēt, lai citiem neliktos neizglītots un nenopietns. Viņam nepatīk ilgi skaidrojumi un detalizētas instrukcijas.

Sajūtu sensorika

ENFP neprot radīt komfortu, bet viņam ir patīkami, ja apkārt ir komforts un mājīgums. Spēj novērtēt skaistumu, krāsu, skaņu un smaržu saskaņotību.

Darbības loģika

ENFP aktīvi interesējas par jautājumiem, kas ir saistīti ar biznesu, pašrealizāciju un efektīvu darbu. Ja darbs šķiet nevajadzīgs un bezjēdzīgs, viņš to nedarīs. Cenšas apvienot patīkamo ar lietderīgo – darbu ar izklaidi, lai sasniegtu efektīvākus darba rezultātus.

Laika intuīcija

ENFP pārdzīvo par laika trūkumu: “Dzīve paiet, bet nekas nenotiek”. Novērtē savu laiku, uzskata, ka tas ir nenovērtējams resurss. Patiecoties savam taktiskumam šī tipa cilvēki nespēj tiešā tekstā attiekt, viņi novilcina laiku: “labi, bet tikai vēlāk”.  

Emociju ētika

Viņš cenšas apslāpēt pārāk spēcīgas emocijas, tās viņu uztrauc un kaitina. Komunikācijā cenšas būt vienkāršs, savas patiesās domas un emocijas cenšas noslēpt. Lai neparādītu savu patieso noskaņojumu nododas darbam, tikai ļoti retos gadījumos spēj uzvesties ļoti emocionāli. Viņš spēj izjust konflikta sākumu un cenšas to nokārtot pēc iespējas mierīgāk.

2.kanāla funkcija, kura jāattīsta

Es aktīvi vadu sociālo dzīvi. Es zinu to, kā un pret ko ir jāattiecas. Kāda tam ir cena. Tas ir mana viedokļa atspoguļojums – mani sociālie kontakti uz kuriem es varu paļauties. Viedoklis, kritika, atvērta attieksme pret cilvēkiem, situācijām un parādībām. Pajautājiet to, kā pret ko es attiecos un es ar prieku par to pastāstīšu. Ja cilvēkiem nevajag manu sabiedrību, es atradīšu kādu citu, kam tas būs vajadzīgs.

Stiprās puses

 • Emocionāls un komunikabls;
 • Nepieciešamības gadījumā spēj katram cilvēkam atrast individuālu pieeju;
 • Diplomātisks un šarmants;
 • Cenšas izteikt komplimentus un iepriecināt cilvēkus;
 • Spēj noteikt cilvēku talantus, slēpto potenciālu un trūkumus;
 • Aizrāvies spēj aktīvi popularizēt kādu ideju;
 • Spēj dot padomus sarežģītās situācijās, atsaucīgs;
 • Emocionāls, nepieciešami jauni iespaidi;
 • Stresa noturīgs, ekstremālās situācijās mobilizējas;
 • Neveiksmes pārdzīvo emocionāli, bet neilgi;
 • Novērtē skaistas lietas, ģērbšanās stils ir oriģināls.

Vājās puses

 • Vēlas ar visiem uzturēt labas attiecības, pārslogo sevi ar liekiem kontaktiem;
 • Pārāk uzticas, sarunas laikā var pateikt daudz ko lieku;
 • Ātri piedzīvo vilšanos savu simpātiju apmēros;
 • Atkarīgs no sava garastāvokļa;
 • Nepatīk reglamentācija un stingra kārtība, kas ierobežo viņa neatkarību;
 • Hierarhijas pretinieks;
 • Neorganizēts un nepraktisks;
 • Nespēj iekļauties termiņos, jo nodarbojas ar maznozīmīgiem darbiem;
 • Nepietiek rūpīguma, nepacietīgs, tādēļ iesākto ne vienmēr pabeidz;
 • Nosoda rupjus un neaudzinātus cilvēkus;
 • Pats bieži vien ir emocionāls, nesavaldīgs un agresīvs.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:

— kvalitatīvu detalizētu uzdevumu izpildi;
— sistemātisku dokumentu vadību;
— augstu pašorganizētību;
— prasmi efektīvi vadīt cilvēkus un sadalīt pienākumus;
— bezemocionālu uzvedību konflikta situācijās.

Karjeras izaugsme

Rekomendējamā darbības joma: humanitārā sfēra, pedagoģija, māksla, žurnālistika, psiholoģija, reklāma. Lielisks izpildītājs un iedvesmotājs.

ENFP ārējais izskats

ENFP pūlī nevajag meklēt pēc ģērbšanās stila, viņš nav prasīgs attiecībā pret to, viņa ģērbšanās stils ir vienveidīgs. Mīmika, acis un uzvedība viņu nodod:

 • Emocijas var nolasīt viņa sejā;
 • Reti ir bēdīgs vai neapmierināts;
 • Lielas acis;
 • Vienmēr un visiem labvēlīgi smaida;
 • Komunikācijā ir ļoti patīkams.

Simbolu socionika

Intuitīvi ētiskais ekstraverts (Hasklijs, Žurnālists, Padomdevējs, Komunikators).

Padomdevējam ir lieliski attīstīta fantāzija. Jau kopš agras bērnības viņš izdomā aizraujošus stāstus, apraksta tos tik reālistiski, ka pats stāstītajam sāk ticēt, nemaz nerunājot par klausītājiem. Dzīvespriecīgs, spēj ar emocijām aizraut citus. Spēj izveidot sev nepieciešamās attiecības, nepieciešamajā distancē ar visizdevīgākajiem nosacījumiem sev. Viņš baidās pazaudēt savu neatkarību, tādēļ no saistībām un no tās izrietošās atbildības  izvairās.

Padomdevējs ir vienkāršs, mainīgs, viņam nepatīk konkrēti ierobežojumi un struktūras. Rodas iespaids, ka viss, kas viņam ir padodas viegli – labas atzīmes, labs darba novērtējums. Jā, viņam veicas pateicoties šarmam, jautrībai un trāpīgajai valodai. Tomēr tas viņu pārāk atslābina. Viņš ir pieradis, ka visu saņems tāpat, nepieliekot pūles, bet tad sastopas ar cilvēkiem ar pretējām vērtībām, uz kuriem neiedarbojas viņa šarms. Tādā gadījumā viņš cenšas atrast kādu, kurš kaut ko izdarīs viņa vietā vai atrast šī cilvēka vājo vietu.

Daudzi uzskata, ka padomdevējs ir maigs cilvēks, bez savas gribas, bet citi, ka viņš ir agresīvs un nesavaldīgs. Tas notiek tādēļ, ka gribasspēks padomdevējam parādās ļoti epizodiski.

Ekstremālās situācijās spēj mobilizēties, izrādīt uzstājību un mērķtiecību, tomēr ilgstoša atrašanās šādā stāvoklī viņam nav raksturīga. Viņam vispār nepatīk nekas patstāvīgs vai nemainīgs. Vienveidiba un atkārtošanās, lai cik pievilcīga neliktos sākumā, izraisa garlaicību un neapmierinātību. Bieži vien baidās sabojāt attiecības, tādēļ neatsakās tieši, bet ar provokatīvu uzvedību panāk to, lai otra puse nevēlētos komunicēt vai sadarboties ar viņu. Pēc tam viņš ar vieglu sirdi pamet viņam tik ļoti apnikušo vietu.

Viņš ir lielpilsētas iedzīvotājs, meklē veidus, kā sevi parādīt, kādus labumus iegūt. Estētikas cienītājs, flirta un komplimentu meistars. Ir ļoti pateicīgs tiem, kas var viņam palīdzēt organizēt komfortablu dzīvi. Vēlas ilgu laiu palikt bērna lomā, atbildību uzveļ citiem. Ir diezgan ietiepīgs, tādēļ var samierināties arī ar mazumiņu.

Motivācija

Intuitīvie ekstraverti. Pašaktualizējas netradicionālās vai nepārtraukti mainīgās darbības jomās, kurās nepārtraukti paplašinās kontaktu loks. Darbam pieslēdzas tikai tad, ja darbs ir unikāls, neparasts, uzdevums ir perspektīvs, ar tā intelektuālo sarežģītību un interesantumu, piedāvāto projektu ilgtspēju un mērogu pēc to veiksmīgas realizācijas. Šai grupai ir piederīgi ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP.

Ar savu nestandarta domāšanu un vēlmi iziet ārpus rāmjiem šo sociotipu pārstāvji var sagādāt ne mazums rūpju. Viņi ir sava laika intelektuālie līderi, pirmatklājēji, jaunu zinātnes nozaru izgudrotāji, sabiedrībai nozīmīgu ideju izgudrotāji.

Svarīgākais, kas vadītājam ir jāievēro darbā ar šo sociotipu pārstāvjiem: nenoniecināt viņus, nepretoties viņu meklējumiem, dot iespēju izteikt savus spriedumus vai pat strīdēties ar vadību. Viņi savā profesionālajā darbībā ļoti bieži ir eksperti. Viņiem rūp, lai viņu idejas tiktu pieņemtas un argumentācija uzklausīta. Naudu šie sociotipi iegulda, lai pilnveidotos.

Humanitārais klubs

Humanitāriji ir ētiķi – intuīti. Viņu interešu lokā ir cilvēki, vinu uzvedības cēloņi, emocijas un cilvēka iespējas. Spēj iedvesmot citus.

Viņu aicinājums ir darbs ar ideālo cilvēka kultūras daļu, tas ir garīgums, pasaules redzējums, ideoloģija, reliģija, māksla un literatūra, humanitārās zinātnes, izglītība, personības izaugsme, psiholoģiskā palīdzība.

Smagie humanitāriji (ENFP un INFJ) vislabāk strādā ar fundamentālām, saprotamām, bet inertām psiholoģiskām problēmām un aizspriedumiem. Uz viņu pleciem ir audzināšanas darbs un attiecību uzturēšana ar citādi domājošajiem.

Tie ir cilvēki, kuru fantāzija ir vērsta uz cilvēku pasauli un to savstarpējām attiecībām. Viņi spēj iedvesmot, uzmundrināt, atrast pieeju cilvēkam un viņa prasmēm. Viņu problēma – emocijas, kaislības, kuras nedod mierīgi dzīvot. Ļoti daudzas problēmas uztver pārāk personiski, tādēļ ir iespējams nervu sabrukums vai spēcīgs stress. Viņiem ir vieglāk kādam paprasīt kaut ko izdarīt, nekā izdarīt pašiem.

Kvadra

Īsumā ceturtās kvadras pasaule ir šāda: ”cilvēkam realizējoties darbā, kurš patīk ir jānes maksimālais labums sabiedrībai, cilvēkiem jādzīvo pasaulē ar sevi, citiem un dabu, ir jātiecas uz fizisko un morālo komfortu, gan sevis, gan citu dēļ”.

Plašākā mērogā ceturtā kvadra  ir;

 • darbs kā pašrealizācijas un sabiedrības labuma ieguves veids;
 • labvēlīga attieksme pret cilvēkiem;
 • centieni pasauli padarīt labāku;
 • labā radīšana;
 • interesanti spriedumi par psiholoģiju un reliģiju;
 • centieni izprast cilvēka dvēseles būtību un rīcības motīvus;
 • cilvēku tiesību uz atšķirību atzīšana;
 • tiekšanās uz harmoniju;
 • dvēseliskas sarunas;
 • patīkamas sajūtas;
 • rūpes par komfortu;
 • atbalsts un mierinājums;
 • racionāla darba organizācija.

Populārākie ENFP hobiji

Populārākie ENFP hobiji ietver tādas aktivitātes kā: rakstīšana, mākslas novērtēšana un radīšana, mūzikas instrumentu spēlēšana, mūzikas klausīšanās, teātris, fantastikas lasīšana.

Darba apstākļi

ENFP darba motivators ir unikalitāte. Viņš tiecas pēc iespējas vairāk uzzināt par humanitāro sfēru, paaugstināt savu kompetenci, viņš labprāt papildus izglītojas. Viņam patīk darbs, kurā ir daudzveidīga komunikācija ar dažādiem cilvēkiem. Viņam ir jāuztic komunikācija ar klientiem, diplomātiskā sadarbība ar sadarbības partneriem vai citām esošā uzņēmuma nodaļām.  

Ieklausīties viņa rekomendācijās ir nepieciešams ar zināmu piesardzību. Neskatoties uz savu intuīciju viņš ir nepraktisks, nereālistisks un infantils. Viņa spēcīgā puse nav rutīnas darbi, kuri pieprasa uzmanīgu un ļoti rūpīgu koncentrēšanos. Viņi ar prieku šo darbu deleģē tiem, kuri to vēlas darīt. Viņam ir nepieciešams brīvais darba režīms un iespēja veicināt savu profesionālo izaugsmi.

Kā vadīt darbinieku ENFP?

 • Plānot darbam ar cilvēkiem, nevis ekonomiskajiem virzieniem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus un termiņus;
 • Nelikt izstrādāt jaunas tehnoloģijas, efektīvas darba metodes;
 • Iepazīstināt ar tehnoloģijām un noteikumiem;
 • Piedāvāt ērtu darba vietu, optimālu darba grafiku;
 • Palīdzēt dokumentu un darba rezultātu noformēšanā;
 • Piedāvāt brīvo darba grafiku.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darba vidē ENFP koncentrējas uz sava radošuma izpausmi citiem. Viņiem patīk risināt kreatīvas vai uz cilvēku orientētas problēmas, kurām ir vajadzīgi neparasti un oriģināli risinājumi. Viņus interesē cilvēku personiskās izaugsmes veicināšana.

ENFP nepatīk rutīnas darbs, viņš vēlās uzdevumu un izaicinājumu dažādību. Priekšroku dod iespējai izveidot savu personisko darba grafiku. Ideālā darba vide ir mierīga un draudzīga, tajā nav ierobežojumu radošumam. Ideālais darbs ir tāds, kurā viņi var sekot iedvesmai un izgudrot risinājumus, kas cilvēkiem palīdzēs inovatīvā un oriģinālā veidā.   

TOP ENFP karjera ietver:

Māksla un izklaide

 • Aktieris;
 • Dejotājs;
 • Horeogrāfs;
 • Mūziķis;
 • Dziedātājs;
 • Producents;
 • Direktors;
 • Mākslinieks;
 • Modes dizaineris;
 • Floristiķis;
 • Interjera dizaneris;
 • Multimediju mākslinieks.

Pārdošana

 • Reklāmas pārdošanas aģents;
 • Apdrošināšanas pārdošanas aģents;
 • Nekustamā īpašuma aģents;
 • Vairumtirdzniecības pārdevējs;
 • Ceļojumu aģents.

Pakalpojumi un aprūpe

 • Dzīvnieku treneris;
 • Kosmetologs;
 • Frizieris;
 • Skaistumkopšanas speciālists;
 • Fitnesa treneris;
 • Sociālais darbinieks;
 • Viesmīlis.

Mediji un komunikācija

 • Diktors;
 • Redaktors;
 • Tulks;
 • Fotogrāfs;
 • PR speciālists;
 • Reportieris;
 • Rakstnieks.

Vide un zinātne

 • Antropologs;
 • Arheologs;
 • Psihologs;
 • Sociologs;
 • Pilsētas vai reģionālais plānotājs;
 • Ainavu arhitekts.

Izglītība

 • Vidusskolas skolotājs;
 • Mācību koordinators;
 • Pirmsskolas vai sākumskolas skolotājs;
 • Pamatskolas skolotājs;
 • Speciālās izglītības skolotājs;
 • Skolotāja asistents;
 • Pirmsskolas vai apmācību centra direktors.

Veselības aprūpe

 • Fitnesa treneris;
 • Audiologopēds;
 • Hiropraktiķis;
 • Zobārsta asistents;
 • Zobu higiēnists;
 • Ģenētikas konsultants;
 • Masāžas terapeits;
 • Vecmāte;
 • Darba drošības speciālists;
 • Fizioterapeits;
 • Fizioterapeita asistents;
 • Veterinārārsts;

Bizness un vadība

 • Finansējuma piesaistes speciālists;
 • HR speciālists;
 • Tikšanās organizētājs, koordinators;
 • Iepirkumu speciālists;
 • Izaugsmes un attīstības speciālists;
 • Izaugsmes un attīstības vadītājs;
 • Sabiedrisko attiecību vadītājs;
 • Pārdošanas vadītājs;
 • Reklāmas un mārketinga vadītājs;
 • Klientu apkalpošanas speciālists;
 • Juridiskais starpnieks.

Kopiena un sociālie pakalpojumi

 • Sociālais darbinieks;
 • Rehabilitācijas speciālists;
 • Karjeras konsultants;
 • Veselības konsultants.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

ENFP lieliski izprot cilvēkus, ir nepārspējams manipulators, ir iniciatīvu un kreatīvu problēmu risinājuma metožu iniciators. Darba vidē ENFP tiecas pēc jaunākiem, labākiem un interesantākiem uzdevumu paveikšanas veidiem. Viņi ir rutīnas un hierarhijas pretinieki.

Viņš principāli ienīst birokrātiju jebkurās tās izpausmēs. Viņš kvalitatīvi nespēj paziņot sliktus jaunumus vai  izstrādāt procesus un sistēmas. Viņš ir veikls un izveicīgs, darbā ir nepieciešama elastība uzdevumu izpildē un termiņos.

ENFP ir nepieciešama dažādība, viņiem nav piemērots darbs vienatnē, mērķi, atkārtošanās, struktūra vai hierarhija. Vislabāk strādā elastīgā darba vietā, kurā novērtē cilvēciskās attiecības. Viņš ir radošs, veikls un impulsīvs. Piedāvā unikālus un nebijušus risinājumus un to, kā lietas darīt savādāk.  

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ENFP vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ENFP pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ENFP var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ENFP var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ENFP neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais izaugsmes potenciāls. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ENFP vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ENFP vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Nelikt pildīt rutīnas darbus;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumu termiņus;
 • Piedāvāt brīvo darba režīmu;
 • Darba uzdevumiem ir jābūt radošiem un mainīgiem;
 • Darba uzdevumos ir jādod iespēja izmantot radošo un komunikācijas potenciālu.