ESTP apraksts

ESTP apraksts

(Sensori loģiskais ekstraverts, Žukovs)

Piemītošās dihatomas

Iracionalitāte. Viegli maina mērķi, var dzīvot arī bez konkrēta mērķa, pašplūsmā. Neievēro noteiktu kārtību, visu dara pa savam. Nepatīk plāni un plānveidīgums, uzskata, ka jebkura veida plāni ierobežo. Viņš spēj saskatīt jaunus ceļus tur, kur esošie ir neefektīvi.

Loģika. Strādā ar informāciju. Saruna loģiķim ir informācijas apmaiņa. Uzticas faktiem, tos novērtē pēc to pareizības vai nepareizības, loģiskuma, neloģiskuma, taisnīguma, netaisnīguma. Novērojama šabloniska mīmika un žesti. Nav pārliecināts par savām attiecībām ar cilvēkiem, citus novērtē pēc paveiktajiem darbiem, ieklausās tajā, ko runātājs ir pateicis. Svarīgi ir fakti un likumsakarības.

Sensorika. Dzīvo šeit un tagad, dzīvo konkrētu sajūtu pasaulē. Viņam ir svarīga sava personiskā teritorija, lietas, priekšmeti. Izjūt savu ķermeni, saprot tā sajūtas. Spējīgs ilgi un neatlaidīgi strādāt, pabeigt iesākto. Var vadīt cilvēkus, no kāda iegūt vēlamo. Pārdzīvo nenoteiktības dēļ, uztraucas par nākotni.

Ekstraverts. Spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. Viegli padodas komunikācija ar vairākiem cilvēkiem uzreiz vai lielā ļaužu pūlī. Orientējas uz enerģijas tērēšanu. Tiecas uz darbības lauka paplašināšanu, objektīva uztvere. Uzskata sevi par daļu no pasaules.

Reņina pazīmes

Аristokrātija

 • Cilvēkus vērtē pēc to piederības grupai vai kontaktu lokam, atrašanās vietai hierarhijā;
 • Nevērtē cilvēka individuālās īpašības;
 • Aristokrāti ir loģiķi-sensoriķi vai ētiķi-intuīti;
 • Spēcīgāk šī funkcija izpaužas racionāļiem.

Piekāpība

 • Piekāpīgos ir vieglāk pārliecināt;
 • Piekāpīgie biežāk iziet uz kompromisu un dod priekšroku citiem;
 • Piekāpīgajiem šķēršļu gadījumā ir vienkāršāk nomainīt mērķi vai rīkoties citādāk, nekā pārliecināt apkārtējos;
 • Jauna informācija tiek uztverta elastīgāk.

Piesardzība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Коnstruktīvisms

 • Sākumā konstruktīvisti uztver lietu jēgu, bet vēlāk emocionālo nokrāsu;
 • Sākumā konstruktīvisti reaģē konstruktīvi, pārdomāti;
 • Pēc tam situācija tiek pārdzīvota emocionāli, emocijas ir otršķirīgas;
 • Ir mazāk raksturīgi pieskaņoties citu emocijām.

Stratēģija

 • Stratēģi lēmumus pieņem balstoties uz nākotnē iegūstamo rezultātu;
 • Stratēģiem ir viegli noteikt un novērtēt mērķi, sarežģītāk ir ieraudzīt nākamo soli;
 • Stratēģi pieņem palīdzību taktisko mērķu noteikšanā;
 • Viņus nav iespējams pārliecināt nomainīt mērķi.

Statika

 • Pirmkārt, statiķi ierauga objekta vai procesa esoši stāvokli;
 • Tendenču izmaiņas objektos un procesos izprast ir grūtāk;
 • Statiķi esošo mirkli uztver kā fotogrāfijas, statisku fotogrāfiju kopumu;
 • Novērtējot situāciju ir vieglāk novērtēt konkrētā momentā nofiksētas raksturiezīmes.

Negatīvisms

 • Negatīvistam ir vienkāršāk saskatīt to, kā esošajā situācijā nav;
 • Pievērš lielāku uzmanību negatīvajiem situācijas aspektiem.

Rezultāts

 • Jebkurā darbā vai procesā, kurā ir iesaistīti, ir svarīgi saskatīt mērķi;
 • Mērķis interesē daudz vairāk nekā process, tas, ko dara;
 • Vienkārši pārslēgties no viena darba uz citu;
 • Tiecas uzdevumu sadalīt etapos, novērtēt mērķa sasniegšanu katrā no etapiem;

Jautrība

 • Svarīgāka ir subjektīvā pasaules uztvere;
 • Pieļauj to, ka citiem cilvēkiem var būt citi kritēriji, savs skatījums uz lietām;
 • Savu rīcību novērtē subjektīvi, saistībā ar situāciju;
 • Izvērtējot cilvēka viedokli, novērtē viņa autoritāti;
 • Iepazīšanos neuztver kā atsevišķu darbību.

Izlēmība

 • Dod priekšroku ātrai lēmumu pieņemšanai;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību lēmumu pieņemšanas procesam un tā sākumam;
 • Sliktāk iegaumē procesu, kā rezultātā tika pieņemts lēmums;
 • Sarežģīti atslābināties, vienkārši mobilizēties;
 • Strādā rezultāta dēļ.

Deklatīms

 • Ir raksturīgi izteikt savu viedokli;
 • Sarunā vērsti uz monologu, nav raksturīga jautājumu uzdošana;
 • Dod priekšroku paši atbildēt un izteikt savu viedokli;
 • Nepatīk, ja pārtrauc, deklatīmu ir sarežģīti pārtraukt;
 • Viņam ir vienkāršāk atsākt stāstījumu no tās vietas, no kuras tika pārtraukts;
 • Nav svarīga sarunu biedra reakcija, jo tā norāda uz to vai cilvēks ir sapratis sacīto;
 • Ir raksturīgas plašas atbildes;
 • Viņiem ir svarīgāk izteikt savu viedokli, nevis ieklausīties sarunu biedrā.

Funkciju apraksts

Varas sensorika

ESTP ir cilvēks, kuram piemīt pārsteidzošs gribasspēks. Viņa “es gribu” vienmēr un par katru cenu tiks realizēts. Turklāt, viņš ne tikai pats spēj sasniegt mērķi, bet arī spēj iedvesmot citus. Šī tipa cilvēkiem patīk greznība un priekšmeti, kuri akcentē viņu varu, viņiem ir svarīgs vēriens un plašums. Viņi aizsargā savu personisko telpu, nevienam nav tiesību pat domāt par to, kas pieder ESTP. Kategorisks savos spriedumos, spēj novest cilvēku līdz asarām. Viņam vienmēr ir jābūt līderim, pirmajam, labākajam, spēcīgākajam. Viņi uzņemas atbildību, ir bezbailīgi, spēj rast risinājumus pat ļoti sarežģītās situācijās.

Struktūrloģika

ESTP prot paskaidrot to, ko un kādā veidā viņš vēlas, tādēļ viņam ir lieliski piemēroti dažādi vadītāja amati. Viņam piemīt ļoti ass prāts un skaidra sapratne par saviem mērķiem un uzdevumiem. Viņam padodas jaunu metožu ieviešana un plānu izstrāde. Viņš prot interpretēt faktus un datus.

Iespēju intuīcija

ENTP ir svarīgi būt par cilvēku, kurš spēj saskatīt interesantus un neparastus risinājumus. Jaunā situācijā viņš noteikti pastāstīs par objekta vai situācijas slēptajāmun potenciālajām iespējām. Viņam ir svarīgi, lai viņu uzskatītu ne tikai par stipras gribas cilvēku, bet arī novērtētu viņa redzesloku un fantāziju. Ik pa laikam viņam nepieciešams iegrimt savās domās par to, kas sekmēja viņa nokļūšanu esošajā situācijā un kas notiks tālāk. Uzskata, ka nav nekā neiespējama, lai sasniegtu mērķi ir vairāk jāstrādā.

Attiecību ētika

ESTP var būt netaktisks, turklāt neapzināti. Bieži vien cilvēkam pasaka nejaukas lietas tikai tādēļ, ka uzskata, ka patiesība ir jāzina katram cilvēkam. Bieži viņa leksikā var dzirdēt vārdu “mans” – mans auto, mans dzīvoklis, mans draugs u.c. Var izveidot savu, oriģinālu attiecību sistēmu, kas atšķiras no vispārpieņemtajām. Viņam grūtības sagādā pāreja no formālās uz neformālo komunikāciju. Viņš nepazīst savstarpējo attiecību smalkumus, ja cilvēks ir draugs, tad ir draugs, ja ienaidnieks, tad ienaidnieks.

Laika intuīcija

Vislabākais veids, kā nomierināt ESTP stresa situācijā, ir pateikt, ka nākotnē viss būs labi. Viņam nepatīk nenoteiktības situācijas, kad lēmuma pieņemšana tiek atlikta uz nenoteiktu laiku. Baidās no bezdarbības.

Emociju ētika

ESTP ir atsaucīgi citu cilvēku emocijām. Kad blakus kāds smejas, tikpat viegli arī viņi sāk smieties. Mierīgi attiecas arī pret negatīvajām emocijām. Bieži vien viņš kautrējas no savām emocijām un par tām sāk runāt tikai esot alkohola reibumā. Ne vienmēr spēj kontrolēt savu emociju stiprumu.

Sajūtu sensorika

ENTP ir ļoti nepiekasīgi cilvĒki. Viņi var priecāties arī par vienkāršu ēdienu, parastu apĢĒrbu, dzīvot standarta dzīvoklī, bet sapņot par kaut ko vairāk. Ja viņam ir iespēja nopelnīt komfortablai dzīvei, viņš to izdarīs. Viņš pievērš uzmanību savai sportiskajai formai, viņam nepatīk nesportiski cilvēki.

Darbības loģika

ENTP var izveidot savu biznesu, viņam ir biznesa ķēriens. Viņš ir ļoti praktisks, vinemēr cenšas izskaidrot, kādēļ šī lieta vai darbība ir nepieciešama. Dzīvo tā, kā atļauj viņa ienākumi, viņam patīk greznība, viņš ir pārticis, bet ekonomisks cilvēks. Nekad neizmet ēdienu, saudzīgi nēsā apģērbu, zina, kurā veikalā un ko var atrast lētāk.

2.kanāla funkcija, kuru attīstīt

Tas, ko es ārpasulē dodu citiem. Tā ir tieksme citiem nodot savu izpratni par lietām. Es pats gribu orientēties sarežģītās shēmās un rēbusos ne tikai priekš sevis, bet vēlos meklēt atbildes arī priekš citiem. Man patīk skaidrot un daru to labprāt. Es gribu visu izprast, ja tas neizdodas, meklēšu citus informācijas avotus. Ja mani skaidrojumi un viedoklis cilvēkiem nebūs vajadzīgs, es attālināšos un došos tur, kur tas ir nepieciešams vai arī informāciju apgūšu piekš sevis.

Stiprās puses

 • Izcilas līdera dotības;
 • Stipras gribas, mobilizēts, enerģisks cilvēks;
 • Ātra reakcija, izturība;
 • Spēj vadīt cilvēkus, orientēties straujos mainības apstākļos;
 • Spēj ātri pieņemt ļoti kardinālus lēmumus;
 • Fokusējas uz reāliem taktiskajiem (tuvākajiem) mērķiem;
 • Enerģisks un darbīgs;
 • Piemīt kritiskā domāšana;
 • Aktīvi aizsargā savas un savas grupas intereses;
 • Tiecas uz augstu materiālo nodrošinājumu;
 • Tiecas uz darbības vērienīgumu;
 • Mērķtiecīgs un praktisks;
 • Dzīvo ar prātu, darbu novērtē augstāk par simpātijām;
 • Stresa noturīgs;
 • Mobilizējas ekstremālās situācijās.

Vājās puses

 • Ļoti agresīvs, ar grūtībām padodas miermīlīgas, bezkonflikta attiecības;
 • Necieš neizlēmīgus cilvēkus, kuri nav spējīgi drosmīgi rīkoties;
 • Necieš pavēles toni, šādos gadījumos atbild agresīvi;
 • Patmīlīgs, dusmās ir ļoti neiecietīgs;
 • Neuzticas cilvēkiem, cenšas par viņiem noskaidrot visu;
 • Mērķa sasniegšanā rēķinās tikai ar savām interesēm;
 • Darbaspējas un enerģija nav vienmērīgas, ir kāpumi un kritumi.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:
— secīgumu it visā;
— maigumu, piekāpību, neagresivitāti;
— to, ka viņš strādās bezmaksas, “idejas vārdā”.
— prognozēšanas spējas.

Ieteicamā karjeras izaugsme

ESTP labi vada cilvēkus un sadala pienākumus. Spējīgs izdomāt nepieciešamo organizatorisko struktūru un to integrēt. Prot ne tikai atlasīt cilvēkus, bet saviem darbiniekiem likt ievērot stingrus noteikumus. Praktisks, spēj novērtēt darba izdevīgumu. Spēj labi darboties ar rokām, kaut ko veidot. Var darboties jomās, kas ir saistītas ar biznesu.

ESTP ārējais izskats

Pūlī ESTP tipa pārstāvjus, lai arī cik dīvaini tas neizklausītos, gandrīz nav iespējams atpazīt. Tas nav tādēļ, ka viņš ir nepamanāms, bet gan tādēļ, ka viņa uzskati par vizuālo tēlu atšķiras no sabiedrībā pieņemtajiem.

ESTP iezīmes:

 • vienmēr ir koncentrējušies;
 • kvardātveida zods;
 • masīvs apakšžoklis;
 • var gan ģērbties izmalcināti, gan nepievērst uzmanību ārējam izskatam;
 • uzvedība var būt gan eleganta, gan ļoti vienkārša.

Simbolu socionika

Sensori loģiskais ekstraverts (Žukovs, Maršals, Oficieris, Leģionārs).

ESTP dzīvē nav kareivis, viņš ir ģenerālis.  Mērķtiecīgs, izlēmīgs, gatavs cīnīties līdz pēdējam, viņš uzskata, ka mērķis attaisno izmantotos līdzekļus, bet uzvarētājus nenosoda. Šķēršļi viņu tikai aktivizē, vēl jo vairāk, viņš par savu domu pareizību un pamatotību nekad nešaubās. Lielisks organizators un vadītājs, viņš spēj darbiniekiem likt strādāt tā, kā tas ir nepieciešams pat, ja atalgojums ir ļoti zems.

Lielisks taktiķis, viņam piemīt laba telpas izjūta, kura kopā ar abstrakto loģiku palīdz viņam koordinēt daudzu struktūru un nodaļu darbu, izstrādājot darbības plānu, spējot saskatīt nākamos darbības soļus, saprast un kontrolēt situāciju kopumā. Viņš ikkatram skaidri un saprotami spēj izskaidrot uzdevumu.

Priekšroku dod zinošu cilvēku vadīšanai, cienot sava amata meistarus un tomēr saprotot to, ka, lai cik varens viņš arī nebūtu, vienatnē viņš ar pienākumiem nevar tikt galā. Viņš ir ļoti erudīts, cenšas zināt visu par jaunākajam tendencēm tehnoloģiju jomā. Viņam vienmēr ir patīkami, ja komandā ir gudri, talantīgi un izglītoti cilveki, no kuriem viņš var mācīties.

Komunikācijā ir ļoti vienkāršs, īpaši, ja apkārtējie atzīst viņa statusu, tad spēcīgais var atļauties būt labs. Neformālās attiecības veidojas sarežgīti. Patīk dvēseliskas sarunas, daudz par sevi nestāsta, vienmēr uzklausa un izjautā. Šī informācija būs noderīga tad, kad būs nepieciešams ietekmēt cilvēkus.

Kā jebkurš skarbs cilvēks, viņš ir nedaudz sentimentāls. Viņam patīk daba, viņš nav vienaldzīgs pret dzeju, kļūstot vecākam sāk parādīties vēlme pēc memuāru rakstīšanas, vēlme rakstīt viņam vienmēr ir, tomēr tā ne vienmēr tiek realizēta. Viņš diezgan agri sāk domāt par nākotni un ir ļoti pateicīgs, ja kāds spēj prognozēt kaut ko pozitīvu. Atskatoties pagātnē un saprotot to, ka ir grēkojis, aktīvi pievēršas mecenātismam vai reliģijai tam īpaši neticot, bet godīgi izpildot visu, kas ir prasīts.

Priekšroku dod atpūtai skaļās kompānijās, tur, kur sevi var parādīt, sacensties. Kļūstot vecākam priekšroku dod šādu pasākumu organizēšanai, pats pasākumos turas maliņā. Viņam ir nepieciešams, lai visi viņam apkārt būtu jautri, aizņemti un iedvesmoti, tad iedvesmu gūst arī viņš un ar jaunu sparu var ķerties klāt darbiem. Ja kāds viņam iebilst, kļūst agresīvs. Dusmās ir nesavaldīgs, var iesist, skatīties uz viņu ir briesmīgi. Lai nomierinātos paiet ilgs laiks, tādēļ šādā situācijā viņam acīs labāk nerādīties. Sevi cenšas uzturēt labā fiziskajā formā.

Pret ērtībām ir gandrīz vienaldzīgs, tās viņam nepieciešamas, lai parādītu viņa statusu. Apģērbā dominē klasiskais vai sportiskais stils, tas, kas raksturo viņa statusu sabiedrībā.

Maršals ciena noteikumus, viņam patīk tos uzstādīt. Viņa noteikumi ir vienkārši, pamatoti un loģiski. Jebkuruam pasākumam spēj dot vērienu, tos, kuri nevēlas strādāt uzskata par slinķiem, kuri ir jāpārmāca.

Maršals spēj nodrošināt ērtu un komfortablu dzīvi gan sev, gan savai ģimenei un savu bērnu ģimenei. Bieži vien ir galvenais ģimenes apgādnieks, to neietekmē ne vecums, ne dzimums.

Vadītāju klubs

Vadītāji ir loģiķi – sensoriķi. Efektīvi darbojas zinātniskās izpētes jomā, interesējas par tehnoloģiskajiem procesiem, notiekošo pasaulē un tā būtību.

Smagie vadītāji (ISTJ un ESTP) kocentrējas uz varu orientētu un centralizētu vadības stilu. Vislielāko labumu uzņēmumam rada tad, ja strādā formālās varas struktūrās, tehnoloģiju un materiālu razošanas jomās.

Šī tipa pārstāvji visu novērtē balstoties uz praktisko rezultātu, nepatīk fantazija un tukšas runas. Tuvā distancē viņu komunikācijas maniere ir ļoti tieša, rupja. Viņu galvenā problēma ir nespēja saprast savas emocijas. Nespējot adekvāti izrādīt savas jūtas un saprast citu cilvēku jūtas, bieži vien ir pārāk tiešs, pārāk ass vai neuzticīgs.

Viņam ir ieradums, kas ir vērsts uz “pārbaudītām metodēm”, viņiem nepatīk apgūt bezjēdzīgas zināšanas, idejas un koncepcijas, kuras vēl nav gatavas izmantošanai.

Motivācija

Sensorie ekstraverti. Veiksmīgi sevi realizē praktiskā darbībā ar ļoti lielu kontaktu loku. Darba galvenais motivators ir statuss, prestižs, stāvoklis sabiedrībā, veiksmīga karjeras izaugsme, vara un ietekme, uzmanība un atzinība. Šai grupai pieder: ESFJ, ESFP, ESTJ, ESTP.

Šie cilvēki sev uzmanību pievērš lielākajā daļā darba kolektīva grupu. Petījumi ir pierādījuši, ka lielākā daļa vadības darbinieku ir piederīgi šai motivācijas grupai. Svarīgākais, kas ir jāņem vērā vaditājam – šiem cilvēkiem uzdot tādus darba uzdevumus, kuros sabiedrības problēmas tiek risinātas praksē, skaidrojot darba uzdevumus ir jābūt ietvertiem daudziem piemēriem. Viņam ir jājūt karjeras izaugsmes iespēju potenciāls.

Kvadra

Īsumā otrās kvadras pasaule ir šāda: “tava atrašanās vieta sabiedrībā ir atkarīga no rakstura, pasaulē ir jāvalda kārtībai, kurā stiprie neaizskar vājos, sabiedrība nevar eksistēt bez idejām par vispārējo kārtību un garīguma – lirikas, literatūras, prozas, emocijām, kuras iedvesmo.”

Plašākā mērogā otrā kvadra ir:

 • spēcīgu personību paveiktie varoņdarbi;
 • teatrālā māksla;
 • ideja par vareno tautu;
 • pasaules kārtība;
 • taisnīgums pasaulē;
 • varoņdarbi dzimtenes dēļ;
 • valoda, kas iedvesmo un rada emocijas;
 • pārliecība par savām prasmēm;
 • gara spēks;
 • uzstājība mērķu sasniegšanā.

Populārākie ESTP hobiji

Populārākie ESTP hobiji ietver: visu veidu sporta aktivitātes, īpaši komandas sporta veidus un riskantas aktivitātes, piemēram, motosportu, boksu vai lidošanu.

Darba apstākļi

Darba vidē ESTP motivē statuss, karjera, amats, iespēja skaisti un eleganti ģērbties dārgos apģērbos. Ja ir iespējams ir jāpiedāvā ļoti augsts amats uzņēmumā, ja to nav iespējams izdarīt, ir jāizdomā iespaidīgs esošā amata nosaukums.

Viņam ir daudz vieglāk komandēt citus, nekā pakļauties kāda vadībai. Ja nav iespējams piedāvāt šādu amatu tagad, ir jāpadomā par šādu iespēju nākotnē un tas viņam arī ir jāapsola. Ja viņš nebūs apmierināts ar savu statusu kolektīvā, viņš meklēs tādu darba vietu, kur viņa ietekme būs daudzreiz lielāka. Komunikācijā ar ESTP ir jārēķinās ar to, ka viņš konkurē ar citiem cilvēkiem un vēlas iegūt priekšrocības pat nenozīmīgākajā uzdevumā. Pirms sarunas vadītājam ir jāpadomā, kur kompromisi ir pieļaujami, bet kur nē.

Neliela piekāpība sarunas sākumā paaugstinās ESTP lojalitāti sarunas beigās, kā rezultātā vadītājs diplomātiski varēs viņu pierunāt uz sev vēlamo rīcību. Ja viņš ir noslēdzies sevī ir nepieciešams pajautāt par sliktās pašsajūtas iemesliem. Bieži vien tā ir nepārliecinātība par savām iespējām, rītdienu vai apkārtējo uzvedību.

Kā vadīt darbinieku ESTP?

 • Orientēt darbam ar cilvēkiem nevis tehnoloģiskajiem procesiem;
 • Piedāvāt amatu, kurā viņš var vadīt citus;
 • Iziet uz kompromisu ar ESTP, dažās vietās piekāpties;
 • Rēķināties ar ciklisko produktivitātes kāpumu un kritumu;
 • Parādīt viņa darba nepieciešamību cilvēkiem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus un to izpildes termiņus;
 • Ja iespējams, piedāvāt brīvo darba režīmu.

Ieicamā karjeras izvēle

Darba vidē ESTP fokusējas uz šī brīža loģisko problēmu risināšanu. Tā, kā viņi orientējas faktos, kuri ir esošajā situācijā, viņi var atrast vienkāršus veidus, kā atrisināt problēmas. Viņi ir tie, kas paļaujas uz iepriekšējo pieredzi, uz kuru balstoties arī izvēlas vislabāko iespējamo risinājumu.  ESTP ir konkrēti domājoši cilvēki, viņi saprot to, kā viss darbojas.

ESTP patīk darbs, kas ir nedaudz neparedzams un darba laikā ir iespējams gan labi izkalidēties, gan pieņemt izaicinājumus. Viņi vēlas darbu, kurā tiek dota rīcības brīvība problēmu risināšanai, bez spiediena un obligātas sitēmu un struktūru ievērošanas.

TOP ESTP karjera ietver:

 • Uzņēmējs;
 • Būvinspektors;
 • Mērnieks;
 • Mehāniķis;
 • Mežsargs;
 • Namdaris;
 • Ainavu arhitekts;
 • Lauksaimnieks;
 • Biologs;
 • Hiropraktiķis;
 • Fitnesa treneris;
 • Elpošanas treneris;
 • Radiologs;
 • Nekustamā īpašuma brokeris;
 • Pārdošanas speciālists;
 • Biržas mākleris;
 • Apdrošināšanas aģents;
 • Viesnīcas vadītājs;
 • CFO;
 • Informāciju Sistēmas nodaļas vadītājs;
 • Budžeta analītiķis;
 • Finanšu plānotājs;
 • Skolotājs;
 • Televīzijas reportieris;
 • Virsnieks;
 • Policists;
 • Ugunsdzēsējs;
 • Pilots;
 • Lidaparātu inženieris;
 • Būvinženieris;
 • Mehāniskais inženieris;
 • Gaisa satiksmes kontrolieris;
 • Medicīnas darbinieks;
 • Stjuarts/-e;
 • Restorāna īpašnieks;
 • Šefpavārs;
 • Bārmenis;
 • Fotogrāfs;
 • Vadītājs.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē ESTP rada neatliekamības sajūtu un spēj panākt to, lai viss nepieciešamais tiktu izdarīts tagad. ESTP pozitīvi ietekmē komandu, stimulē tās darbu atmetot visu lieko un nevajadzīgo.

Viņš ir praktiķis, kurš priekšroku dod faktu, datu, zināšanu un pieredzes izmantošanai nevis abstraktiem spriedumiem. Viņiem piemīt ļoti liela enerģija, tomēr tā ātri vien var noplakt, ja darbs ir garlaicīgs.

Sākotnējos posmos viņi spēj motivēt komandu, bet līdzko sākas realizēšanas darbi, viss entuziasms un motivācija samazināsies. ESTP ir epizodiskie līderi, kuri meklē veidus kā paveikt darbu, to paveic un dodas tālāk. Viņi priekšroku dod aktīviem un uz darbību orientētiem cilvēkiem, kuri ir praktiski un neaptur notikumu attīstību.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ESTP vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ESTP pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ESTP var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ESTP var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīgā, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ESTP neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ESTP vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ESTP vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Dot iespēju vadīt citus cilvēkus;
 • Dot iespēju risināt taktiskos uzdevumus;
 • Dot rīcības brīvību;
 • Nedaudz piekāpties viņa prasībām;
 • Orientēt darbam ar cilvēkiem nevis tehnoloģiskajā virzienā.