ESTJ apraksts

ESTJ apraksts

(Loģiski sensorais ekstraverts, Štirlics)

Piemītošās dihatomas

Rаcionalitāte. Nepatīk, ja jaunus uzdevumus uzdod vēl pirms ir pabeigts iepriekšējais. Ir mērķis, iesākto vienmēr pabeidz. Ir vērsts uz tradīciju saglabāšanu. Jūtas komfortabli plānojot savu laiku, plāna trūkums rada nestabilitātes un nepārliecinātības sajūtu.

Loģika. Strādā ar informāciju. Saruna loģiķim ir informācijas apmaiņa. Uzticas faktiem, tos novērtē pēc to pareizības vai nepareizības, loģiskuma, neloģiskuma, taisnīguma, netaisnīguma. Novērojama šabloniska mīmika un žesti. Nav pārliecināts par savām attiecībām ar cilvēkiem, citus novērtē pēc paveiktajiem darbiem, ieklausās tajā ko runātājs ir pateicis. Svarīgi ir fakti un likumsakarības.

Sensorika. Dzīvo šeit un tagad, dzīvo konkrētu sajūtu pasaulē. Viņam ir svarīga sava personiskā teritorija, lietas, priekšmeti. Izjūt savu ķermeni, saprot tā sajūtas. Spējīgs ilgi un neatlaidīgi strādāt, pabeigt iesākto. Var vadīt cilvēkus, no kāda iegūt vēlamo. Pārdzīvo nenoteiktības dēļ, uztraucās par nākotni.

Ekstraverts. Spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. Viegli padodas komunikācija ar vairākiem cilvēkiem uzreiz vai lielā cilvēku pūlī. Orientējas uz enerģijas tērēšanu. Tiecas uz darbības lauka paplašināšanu, objektīva uztvere. Uzskata sevi par daļu no pasaules.

Reņina pazīmes

Аristokrātija

 • Cilvēkus novērtē pēc to piederības grupai vai kontaktu lokam, atrašanās vietai hierarhijā.
 • Nevērtē cilvēka individuālās īpašības;
 • Aristokrāti ir loģiķi-sensoriķi vai ētiķi-intuīti;
 • Spēcīgāk šī funkcija izpaužas racionāļiem.

Piekāpība

 • Piekāpīgos ir vieglāk pārliecināt;
 • Piekāpīgie biežāk iziet uz kompromisu un dod priekšroku citiem;
 • Piekāpīgajiem šķērsļu gadījumā ir vienkāršāk nomainīt mērķi vai rīkoties citādāk, nekā pārliecināt apkārtējos.
 • Jauna informācija tiek uztverta elastīgāk.

Apdomība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Emotīvisms

 • Sākotnēji emotīvisti uztver situācijas emocionālo pusi, vēlāk jēgu;
 • Sākumā ir jāpārdzīvo un jāizjūt emocijas, kas ir saistītas ar radušos situāciju;
 • Pēc tam spēj konstruktīvi reaģēt uz notiekošo;
 • Sarunājoties ar kādu cilvēku cenšas radīt nepieciešamo iespaidu vai pielāgoties viņa emocijām;
 • Informācija (piemēram, grāmata, filma, ekskursija) tiek uztverta kā profesionāli sagatavota, kvalitātes trūkums emocionāli neietekmē, atstāj vienaldzīgus.

Taktika

 • Lēmumus pieņem balstoties tikai uz šī brīža situāciju, neņemot vērā nākotnes perspektīvas;
 • Taktiķiem ir vienkāršāk saskatīt tuvākos soļus, nevis mērķi;
 • Pieņem palīdzību lēmumu noteikšanā;
 • Vienkāršāk pārliecināt nomainīt mērķi, nevis taktiskos soļus;
 • Sasniedzot mērķi var izjust tukšuma sajūtu.

Dinamika

 • Esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētajā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kustības ir nepārtrauktas un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkāršāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Negatīvisms

 • Negatīvistam ir vienkāršāk saskatīt to, kā esošajā situācijā nav;
 • Pievērš lielāku uzmanību negatīvajiem situācijas aspektiem.

Process

 • Katrā darbā vai procesā, kuru dara ir jābūt ieinteresētam procesā;
 • Process interesē vairĀk, nekā mērķis, rezultāts;
 • Atrodas procesā, procesa gaitu novēro no iekšpuses;
 • Darba uzdevumu vieglāk ir izpildīt, ja nenovēršas uz blakus lietām;
 • Kad process apnīk, izjūt tieksmi pārslēgties uz citu, interesantāku procesu.

Nopietnība

 • Ir svarīga objektīva pasaules uztvere;
 • Ir svarīga emociju iederība situācijā (darbā nejokos, ja to uzskatīs par neiederīgu);
 • Jautrība ir noderīga, ja dod kaut kādu labumu;
 • Izvērtējot kāda viedokli novērtē viedokļa atbilstību realitātei.

Apdomība

 • Priekšroku dod lēnai lēmumu pieņemšanai, pirms tam to pārdomājot;
 • Lēmuma peņemšanas fakts nav svarīgs;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību procesam, kura rezultātā tika pieņemts lēmums; 
 • Sliktāk atceras lēmuma pieņemšanas brīdi;
 • Sarežģīti mobilizēties, viegli atslābināties.

Kvestīms

 • Kvestīmam ir raksturīgi uzzināt otra cilvēka viedokli, uzdot jautājumus;
 • Sarunā ir orientēti uz dialogu, sarunu biedra uzklausīšanu;
 • Kvestīmi mierīgi reaģē uz pārtraukšanu sarunas laikā;
 • Viņiem ir grūtāk atgriezties pārtrauktajā vietā un turpināt stāstījumu;
 • Svarīga sarunu biedra reakcija, lai saprastu, vai viņus klausās vai nē;
 • Atbild īsi, svarīgi ir dzirdēt sarunu biedru.

Funkciju apraksts

Darbības loģika

Šī tipa pārstāvju talants ir prasme organizēt jebkāda veida darbu. Viņi ļoti precīzi spēj sadalīt pieejamos resursus, gan materiālos, gan intelektuālos. Viņi ir ļoti darbspējīgi, spēj strādāt diennaktīm, ja zina, ka tas radīs vajadzīgo rezultātu. Katrai dienai izveido darāmo darbu sarakstu. Praktisks, novērtē uzticamību. Jebkuru darbību novērtē pēc tās lietderības. Viņam ir jābūt vadītajam, jebkurā jomā.

Sajūtu sensorika

ESTJ spēj sev nodrošināt komfortu, nekad nestrādās askētiskā vidē. Veiksmīgam darbam ir nepieciešams ērts krēsls, galds un atbilstošs apgaismojums. Bieži vien lielisks kulinārs un gardēdis, spēj pagatavot ēdienu no nekā. Neatļauj sev izskatīties slikti. Rūpējas par tuviniekiem un nodarbojas ar aktīviem sporta veidiem.

Emociju ētika

ESTJ rada koša un jautra cilvēka iespaidu. Viņš priecājas, dāvā pozitīvas emocijas, daudz smejas. Bieži vien ir ass, ne vienmēr spēj kontrolēt emocijas. Pievērš lielāku uzmanību pozitīvajām emocijām savā dzīvē. Ikdienas, pierastā situācijā ir mierīgs un nopietns.

Laika intuīcija

ESTJ ļoti baidās nokavēt, vienmēr uztraucas, ja kaut kas nenotiek pēc plāna vai notiek neplānoti. Nepatīk nepunktuāli cilvēki, uz pasākumiem vienmēr ierodas ātrāk, lai paspētu uz sākumu. Pārdzīvo, ja plāni mainās. Ar grūtībām kontrolē termiņus, uztraucas par to, vai paspēs iekļauties termiņā. Stresu rada darba steidzināšana vai aizkavēšana. Viņam ir sarežģīti prognozēt nākotnes tendences.

Attiecību ētika

ESTJ nevēlas saprast cilvēku savstarpējās attiecības. Viņš nevar strādāt kolektīvā, kurā darba attiecības nav izveidojušās labas. Viņam ir patīkami komplimenti un citi uzmanības apliecinājumi.

Iespēju intuīcija

Labā noskaņojumā spēj būt optimists: ja viņam padodas darbs, sāks to veikt vēl aizrautīgāk. Bieži vien ir ātro sporta veidu piekritējs, patīk uzvarēt, iecienījis azartspēles. Sarežģītā situācijā nespēj novērtēt perspektīvas, ir nepieciešams kāds, kurš novērtēs nākotnes tendences. Patīk pārsteigumi un negaidītas, oriģinālas idejas, pats cenšas tās piedāvāt, augstu novērtē kreativitāti.

Struktūrloģika

ESTJ necieš haosu un nekārtību. Šī tipa cilvēki ir disciplinētības un atbildības paraugs. Pirms darba uzsākšanas izpēta problēmu un tikai tad uzsāk darbu. Sarežģīti stāstīt teoriju, vienkāršāk ir parādīt, kā nepieciešams darīt. Viņš ir praktiķis, nevis teorētiķis. Viņš arī spēj komunicēt izteikti oficiāli, dot rīkojumus vai uzrādīt juridiskos dokumentus. 

Varas sensorika

ESTJ var pārspēt sevi. Nepatīk, ja kolektīvā vai mājās ir slinķi, bezatbildīgi cilvēki, kuri nenopietni izturas pret darbu vai dzīvi. Viņš ir sava darba, mājokļa, tuvinieku īpašnieks. Ļoti greizsirdīgs. Spēj aizsargāt sevi, savu teritoriju, tomēr cenšas izvairīties no atklātas spēka pielietošanas.

2.kanāla funkcija, kura jāattīsta

Es aktīvi gūstu labsajūtu, piemēram, garāžu iekārtošu mājīgi – atnesīšu dīvānu, ieklāšu paklāju. Tās ir visas aktīvās darbības, kuras ir nepieciešamas komforta radīšanai. Tie ir dažādi eksmperimenti, piemēram, virtuvē. Es katru rītu skrienu, dodos uz sporta zāli un nodarbojos ar jogu. Tā, kā šī funkcija ir intraverta, tad šī labumu gūšana galvenokārt ir orientēta uz sevi. Es radīšu komfortu sev un kompānijas dēļ arī jums pārējiem. Ja apkārtējiem nevajag rūpes, es tāpat turpināšu rūpēties par sevi.

Stiprās puses

 • Darbīgs, mērķtiecīgs un uzstājīgs;
 • Spēj objektīvi novērtēt situāciju un pieņemt praktisku lēmumu;
 • Labs vadītājs, nodrošina kvalitatīvu darba procesu;
 • Cenšas nodrošināt visus nepieciešamos darba apstākļus;
 • Spēj koordinēt dažādu cilvēku un nodaļu darbu;
 • Pragmatisks, darbu novērtē pēc tā lietderības;
 • Novērtē uzticamību un pamatotību;
 • Augstas darbaspējas;
 • Rūpīga un racionāla attieksme pret naudu;
 • Attīstīta atbildības sajūta;
 • Novērtē laiku, nepatīk to tērēt veltīgi;
 • Punktuāls, cenšas laiku plānot iepriekš;
 • Velti neriskē;
 • Labs saimnieks;
 • Spēj radīt oriģinālus risinājumus problēmu risināšanai mājās.

Vājās puses

 • Konservatīvs savos uzskatos un ieradumos;
 • Nepatīk atzīt savas kļūdas un iziet uz kompromisu;
 • Neuztver kritiku;
 • Attiecībās pietrūkst diplomātiskums;
 • Ass savos spriedumos;
 • Nosoda visus, kas nekvalitatīvi vai negodprātīgi strādā;
 • Izvairās no komplimentiem, uzskata, ka uzslavas ir nepieciešamas;
 • Nepatīk runāt par izklaidēm, stingras audzināšanas pretinieks;
 • Ja viņa darbu kritizē var aizsvilties;
 • Valdonīgs un prasīgs attiecībā pret tuviniekiem;
 • Stresa nenoturīgs, īpaši nenoteiktības situācijās;
 • Ja nav pietiekami daudz faktu, atliek lēmuma pieņemšanu;
 • Nepatīk, ja viņu steidzina vai novērš no darba;
 • Ievēro noteikumus, to pašu pieprasa arī no apkārtējiem;
 • Spēj pēkšņi izrādīt agresiju, neiecietību vai nepacietību.

No viņa nevar prasīt vai sagaidīt:

— elastīgu uzvedības maiņu, kas ir pielāgota situācijai;
— maigumu un diplomātiskumu attiecībās ar cilvēkiem;
— izturību un aukstasinību ekstremālās situācijās;
— nestandarta ideju ģenerēšanu.

Karjeras izaugsme

Rekomendējamais darbības veids: vadība, amati, kuros ir nepieciešams vadīt citus cilvēkus, koordinēt to darbu. Lielisks vadītājs.

ESTJ ārējais izskats

ESTJ tipa pārstāvjus vienmēr ir iespējams pamanīt cilvēku pūlī patiecoties viņu kārtīgumam, izsmalcinātībai un elegancei.

 • Priekšroka klasiskajam stilam apģērbā;
 • Konservatīvi, nepievērš uzmanību aktuālākajām modes tendencēm;
 • Pareiza stāja;
 • Militāristu gaita;
 • Vienmēr precīzas un koordinētas kustības;
 • Nedaudz nedroši komunikācijā, tomēr vienmēr laipni un taktiski.

Simbolu socionika

Loģiski sensorais ekstraverts (Štirlics, Šerloks Holmss, Administrators, Operators).

Lielisks organizators, izmanto jaunākās tehnoloģijas, cenšas visu darīt tā, lai izvairītos no potenciālajām neveiksmēm, tādēļ vienmēr panāk savu. Uzstājīgs, aizrautīgs ar savu darbu. Viss viņa darbs pamatojas uz trim vaļiem: kvalitāti, produktivitāti un atbilstību likumiem vai instrukcijām. Pēc darba organizēšanas deleģē to citiem, pēc tam uzsāk nākamā darba organizēšanu. Strādā tikai pie tiem uzdevumiem vai projektiem, kas neapšaubāmi radīs kaut kādu personisko labumu. Uzmanīgs, uzskata, ka ātra peļņa ir neiespējama. Ir gatavs gaidīt un smagi strādāt, virzīties uz priekšu, attīstīties pat ļoti lēni, bet pārliecinoši.

Darbaholiķis, neprot atpūsties un atslābināties. Viņam ir nepieciešams laiks, lai pārslēgtos no darba uz atpūtu. Viņš rūpējas par citiem, viņa rūpes ir savdabīgas, viņš veicinās tuvinieku attīstību, bet nenodrošinās viņus ar komfortu.

Viegli aizsvilstas un ir ļoti emocionāls, tādēļ jau no bērnības cenšas kļūt savaldīgāks un emocijas izlādēt dažādās aktivitātēs. Pieaudzis kļūst agresīvs tikai tad, ja viņu novērš no darba.

Viņa vājā vieta ir laiks, laicīgums. Štirlics ir nepacietīgs, necieš cilvēkus, kuri kavē vai tērē viņa laiku, tomēr pats spēj veltīt neierobežotu laiku šiem cilvēkiem. Pats nav īpaši punktuāls, bieži aizkavējas, pats par to ļoti pārdzīvo. Nespēj prognozēt to, kas notiks nākotnē, tādēļ nepārtraukti analizē esošo situāciju.

Štirlics ļoti viegli atrod kopīgu valodu ar jebkuru, īpaši, ja tas attiecas uz darba jomu. Citos gadījumos meklē tematu, kurā var iedziļināties, tādējādi izvairoties no bezjedzīgām sarunām par neko. Nonākot šādā situācijā zinās to, kā uzvesties un ko teikt. Sentimentāli atceras savu bērnību, tādēļ padodas komunikācija ar bērniem. Sevi tuvāk iepazīt atļauj tikai jau pārbaudītiem un uzticamiem cilvēkiem, satuvināties ar viņu nav vienkārši.

Viņam ir nepieciešams justies kā uzvarētājam, līderim, viņš vēlas būt galvenais. Aizstāvēs savu taisnību un nekad neatzīs pretējo. Darbam aktivizējas saprotot to, ka jaunais projekts ir īstenojams dzīvē. katra mazā veiksme viņu priecē un iedvesmo lielākiem sasniegumiem. Nepatīk negaidīti pārsteigumi, vēlas stabilitāti.

Viņam ir svarīgi, lai viss būtu sakārtots viņa pasaules redzējumā. Rūpējas par to, lai nebūtu nekādu neskaidrību, tādēl sniedz precīzas, detalizētas instrukcijas, kuras divreiz neatkārto. Nespēj dzīvot haosā, ja dzīvo haosā ļoti ātri nogurst. Viņa kārtība ir saprātīga un loģiska, to ir vienkārši uzturēt. No citiem pieprasa to pašu, bet tā, kā rezultātus viņš nepārbauda šos noteikumus lielākā daļa veiksmīgi ignorē.

Štirlics ir īstens saimnieks. Tiecas sev uzticēto saimniecību attīstīt līdz nevainojamam stāvoklim. Savā teritorijā necieš konkurentus vai sāncenšus, ar viņiem cīnās izmantojot ekonomiskās, nevis spēka metodes. Vara un varas ietekme viņu neinteresē. Viņš ir aizņemts ar darbu un to, lai viņa darbs attīstītos, bet tuvinieki izmantotu jaunākās tehnoloģijas. Visi viņu ciena un atbalsta.

Vadītāju klubs

Vadītāji ir loģiķi – sensoriķi. Efektīvi darbojas zinātniskās izpētes jomā, interesējas par tehnoloģiskajiem procesiem, notiekošo pasaulē un tā būtību. Vieglie vadītāji (ESTJ un ISTP) kocentrējas uz teritoriālo sadalījumu un vadības autonomiju.

Šī tipa pārstāvji visu novērtē balstoties uz praktisko rezultātu, nepatīk fantāzija un tukšas runas. Tuvā distancē viņu komunikācijas maniere ir ļoti tieša, rupja. Viņu galvenā problēma ir nespēja saprast savas emocijas. Nespējot adekvāti izrādīt savas jūtas un saprast citu cilvēku jūtas, bieži vien ir pārāk tiešs, parāk ass vai neuzticīgs.

Viņam ir ieradums, kas ir vērsts uz “pārbaudītām metodēm”, viņiem nepatīk apgūt bezjēdzīgas zināšanas, idejas un koncepcijas, kuras vēl nav gatavas izmantošanai. 

Motivācija

Sensorie ekstraverti. Veiksmīgi sevi realizē praktiskā darbībā ar ļoti lielu kontaktu loku. Darba galvenais motivators ir statuss, prestižs, stāvoklis sabiedrībā, veiksmīga karjeras izaugsme, vara un ietekme, uzmanība un atzinība. Šai grupai pieder: ESFJ, ESFP, ESTJ, ESTP.

Šie cilvēki sev uzmanību pievērš lielākajā daļā darba kolektīva grupu. Pētījumi ir pierādījuši, ka lielākā daļa vadības darbinieku ir piederīgi šai motivācijas grupai. Svarīgākais, kas ir jāņem vērā vadītājam – šiem cilvēkiem uzdot tādus darba uzdevumus, kuros sabiedrības problēmas tiek risinātas praksē, skaidrojot darba uzdevumus ir jābūt ietvertiem daudziem piemēriem. Viņam ir jājūt karjeras izaugsmes iespēju potenciāls.

Kvadra

Īsumā ceturtās kvadras pasaule ir šāda;” cilvēkam realizējoties darbā, kurš patīk ir jānes maksimālais labums sabiedrībai, cilvēkiem jādzīvo pasaulē ar sevi, citiem un dabu, ir jātiecas uz fizisko un morālo komfortu, gan sevis, gan citu dēļ”.

Plašākā mērogā ceturtā kvadra  ir;

 • darbs kā pašrealizācijas un sabiedrības labuma ieguves veids;
 • labvēlīga attieksme pret cilvēkiem;
 • centieni pasauli padarīt labāku,
 • labā radīšana;
 • interesanti spriedumi par psiholoģiju un reliģiju;
 • centieni izprast cilvēka dvēseles būtību un rīcības motīvus;
 • cilvēku tiesību uz atšķirību atzīšana;
 • tiekšanās uz hatmoniju;
 • dvēseliskas sarunas;
 • patīkamas sajūtas;
 • rūpes par komfortu;
 • atbalsts un mierinājums;
 • racionāla darba organizācija.

Populārākie ESTJ hobiji

Populārākie ESTJ hobiji ietver: dārzniecību, brīvprātīgo darbu, sporta pārraižu skatīšanos un sportošanu, mājai nepieciešamo lietu izveidošanu un labošanu.

Darba apstākļi

ESTJ darbam motivē augsta statusa sasniegšana grupā. Viņš tiecas pārvaldīt visu tā, kā vēlas viņš, tādēļ viņa mērķis: lai citi arī rēķinātos ar viņa viedokli. Visvienkāršāk ir viņam piedāvāt vienu no vadošajiem amatiem – jums nebūs problēmu ne ar uzticēto komandu, ne ESTJ.

Ja viņam nebūs iespēja vadīt, viņš tāpat iejauksies vadības darbā, ieteiks uzlabojumus pat tad, ja tā nav viņa kompetence un atbildība. Var šķist, ka tik praktiskam cilvēkam dzīvē nav nekādu problēmu. Viņš nespēj atpūsties, jo ir norūpējies par esošajiem uzdevumiem un nākotni. Viņš vienmēr un visur vēlas būt vislabākais.

Kā vadīt darbinieku ESTJ?

 • Parādīt viņa darba nepieciešamību cilvēkiem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus un to izpildes termiņus;
 • Parādīt perspektīvas, viņa talantus;
 • Nelikt nodarboties ar plānošanu, pieturēties pie noteikta plāna;
 • Plānot darbam ar cilvēkiem nevis tehnoloģiskajiem virzieniem vai analīzi;
 • Orientēt uz regulāru, plānveidīgu, paredzamu uzdevumu izpildi;
 • Izturēties pret viņu ar īpašu labvēlību.

ieteicamā karjeras izvēle

ESTJ darba vidē fokusējas uz organizatorisko darbu. Viņš organizē projektus, cilvēkus un resursus. ESTJ vēlas vadīt un tiecas pēc vadošajiem amatiem, kur viņam ir tiesības pieņemt lēmumus un piedalīties uzņēmuma attīstībā.

Viņš ir uzticams, viņam prieku sagādā projekta rezultāts. Ideāla darba vide ir strukturēta, ar skaidri nodefinētām prasībām, saprotamu vadības struktūru. Ideālais darbs ir tas, kurā var izmantot savas organizatoriskās prasmes un izstrādāt darba metodes, lai efektīvāk sasniegtu taustāmus rezultātus.  

TOP ESTJ karjera ietver:

 • Pārdošanas inženieris;
 • Akciju brokeris;
 • Apdrošināšanas aģents;
 • Iepirkumu speciālists;
 • Nekustamā īpašuma speciālists;
 • Viesnīcas vadītājs;
 • Budžeta analītiķis;
 • Kredītu analītiķis;
 • Finanšu konsultants;
 • Projektu vadītājs;
 • Vadības konsultants;
 • Biroja administrators;
 • CFO;
 • CIO;
 • Militārais vadītājs;
 • Policists;
 • Pilots;
 • Fermeris;
 • Šefpavārs;
 • Jurists;
 • Tiesnesis;
 • Auditors;
 • Skolas direktors;
 • Restorāna īpašnieks;
 • Farmaceits;
 • Zobārsts;
 • Fitnesa treneris;
 • Būvinženieris;
 • Mehāniskais inženieris;
 • Industriālais inženieris;
 • Aviācijas inženieris;
 • Datubāzes administrators;
 • Būvinspektors;
 • Supervizors.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē ESTJ ir materiālu, cilvēku un procesu organizētāji, viņi ir tie, kas pārliecinās par to, ka uzdevumi ir ieplānoti un labi koordinēti un ikvienam ir saprotams tas, kas ir jādara, kāds ir vēlamais rezultāts un, kas sagaida nākotnē. ESTJ ir konservatīvi un paredzami, viņiem piemīt lieliskas organizatoriskās spējas. Viņi plāno un pārliecinās par esošās situācijas atbilstību plānam.

ESTJ ir praktiķi, disciplinēti, cenšas sevi kontrolēt, strādā smagi un problēmas risina sistemātiski, no to sākuma līdz beigām. Viņš nav elastīgs, ir neatsaucīgs uz neordinārām idejām, paļaujas uz iepriekš iegūto pieredzi.

ESTJ ir lieliski piemērots koncepciju un plānu praktiskai realizēšanai, pārliecinoties par to, ka apstiprinātie plāni darbojas sistemātiski un ir efektīvi. Viņš ir konservatīvs, atbildīgs un paredzams, viņam piemīt apbrīnojamas organizatoriskās prasmes, augsta pašdisciplīna, viņiem patīk smags darbs, kaut gan ir ļoti neatsaucīgi uz pārmaiņām un neparastām, nepārbaudītām idejām, priekšroku dodot tam, kas jau ir zināms un pārbaudīts.

ESTJ rada uzticamību un paaugstina komandas darba produktivitāti. Viņa darbs ir efektīvs tādēļ, ka viņš ir reālistisks un saprot to, kas darbosies. Lielisks efektīva darba organizētājs.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ESTJ vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ESTJ pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ESTJ var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ESTJ var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ESTJ neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ESTJ vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ESTJ vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Orientēt darbam ar cilvēkiem nevis tehnoloģiskajiem virzieniem;
 • Piedāvāt vadošos amatus;
 • Darbam jādod iespēja izmantot savas organizatoriskās spējas;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus un to izpildes termiņus;
 • Orientēt darbam ar plānveidīgiem, paredzamiem un regulāriem uzdevumiem.