ESFP apraksts

ESFP apraksts

(Sensori ētiskais ekstraverts, Napoleons)

Piemītošās dihatomas

Iracionalitāte. Viegli maina mērķi, var dzīvot arī bez konkrēta mērķa, pašplūsmā. Neievēro noteiktu kārtību, visu dara pa savam. Nepatīk plāni un plānveidīgums, uzskata, ka jebkura veida plāni ierobežo. Viņš spēj saskatīt jaunus ceļus tur, kur esošie ir neefektīvi.

Ētika. Saruna ētiķim ir enerģijas apmaiņa. Par runātāju spriež pēc tā intonācijas, mīmikas, žestiem. Lielāku uzmanību pievērš tam, kā runā sarunu biedrs, bet mazāku uzmanību tam, ko viņš pasaka. Nav svarīgi ko, bet kā sarunu biedrs ir pateicis. Pat tad, kad saruna ir par loģiskiem tematiem runā par cilvēkiem un to savstarpējām attiecībām, tās vērtē no morāles un humānisma viedokļa.

Ir kompetents cilvēku savstarpējo attiecību jomā. Rīkojas pēc noskaņojuma vai ieklausoties sirdsbalsī. Ļoti dzīva un daudzveidīga mīmika. Darbā labāk padodas kontaktu veidošana ar cilvēkiem, viņu motivēšana, attiecību uzturēšana darba kolektīvā.

Sensorika. Dzīvo šeit un tagad, dzīvo konkrētu sajūtu pasaulē. Viņam ir svarīga sava personiskā teritorija, lietas, priekšmeti. Izjūt savu ķermeni, saprot tā sajūtas. Spējīgs ilgi un neatlaidīgi strādāt, pabeigt iesākto. Var vadīt cilvēkus, no kāda iegūt vēlamo. Pārdzīvo nenoteiktības dēļ, uztraucas par nākotni.

Ekstraverts. Spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. Viegli padodas komunikācija ar vairākiem cilvēkiem uzreiz vai lielā cilvēku pūlī. Orientējas uz enerģijas tērēšanu. Tiecas uz darbības lauka paplašināšanu, objektīva uztvere. Uzskata sevi par daļu no pasaules.

Reņina pazīmes

Demokrātija

 • Demokrāts sevi un citus uztver balstoties uz personiskajiem faktoriem vai īpašībām.
 • Citos cilvēkos viņiem ir svarīgas cilvēka personiskās īpašības;
 • Demokrāta attieksme pret cilvēku nav pamatota uz viņa piederību kādai grupai vai savam priekšstatam un attieksmei pret grupu;
 • Demokrāts leksikā neizmanto vispārinošos izteicienus vai atsevišķu cilvēku grupas pazīmes (piemēram, tipiskais pārstāvis).

Ietiepība

 • Ietiepīgos ir sarežgītāk par kaut ko pārliecināt, pat, ja viņi ārēji piekrīt, lai iekšēji viņus pārliecinātu ir nepieciešami neapšaubāmi argumenti;
 • Šķēršļu rašanās gadījumā ir vieglāk pārliecināt apkārtējos, atlikt mērķa sasniegšanu vai izdarīt kaut ko, lai pārvarētu šķēršļus, nekā nomainīt mērķi;
 • Mazāk raksturīgs iziet uz kompromisu.

Piesardzība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas situācijā mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Emotīvisms

 • Sākotnēji emotīvisti uztver situācijas emocionālo pusi, vēlāk jēgu;
 • Sākumā ir jāpārdzīvo un jāizjūt emocijas, kas ir saistītas ar radušos situāciju, pēc tam spēj konstruktīvi reaģēt uz notiekošo;
 • Sarunājoties ar kādu cilvēku cenšas radīt nepieciešamo iespaidu vai pielāgoties viņa emocijām;
 • Informācija (piemēram, grāmata, filma, ekskursija) tiek uztverta kā profesionāli sagatavota, kvalitātes trūkums emocionāli neietekmē, atstāj vienaldzīgus.

Stratēģija

 • Stratēģi lēmumus pieņem balstoties uz nākotnē iegūstamo rezultātu;
 • Stratēģiem ir viegli noteikt un novērtēt mērķi, sarežģītāk ir ieraudzīt nākamo soli.
 • Stratēģi pieņem palīdzību taktisko mērķu noteikšanā;
 • Viņus nav iespējams pārliecināt nomainīt mērķi.

Statika

 • Pirmkārt, statiķi ierauga objekta vai procesa esošo stāvokli;
 • Tendenču izmaiņas objektos un procesos izprast ir grūtāk;
 • Statiķi esošo mirkli uztver kā fotogrāfijas, statisku fotogrāfiju kopumu;
 • Novērtējot situāciju ir vieglāk novērtēt konkrētā momentā nofiksētas raksturiezīmes.

Pozitīvisms

 • Situācijā ir vieglāk saskatīt to, kas esošajā situācijā ir, eksistē, nekā to, kā nav un neeksistē;
 • Pozitīvisti labāk iegaumē veiksmīgu pieredzi;
 • Tiecas neveiksmīgo pieredzi transformēt pozitīvā (saskatīja pozitīvās puses);
 • Pozitīvisti pievērš uzmanību pozitīvajiem esošās situācijas aspektiem.

Process

 • Katrā darbā vai procesā, kuru dara ir jābūt ieinteresētam procesā;
 • Process interesē vairāk, nekā mērķis, rezultāts;
 • Atrodas procesā, procesa gaitu novēro no iekšpuses;
 • Darba uzdevumu vieglāk ir izpildīt, ja nenovēršas uz blakus lietām;
 • Kad process apnīk, izjūt tieksmi pārslēgties uz citu, interesantāku procesu.

Nopietnība jeb objektivitāte

 • Ir svarīga objektīva pasaules uztvere;
 • Ir svarīga emociju iederība situācijā (darbā nejokos, ja to uzskatīs par neiederīgu);
 • Jautrība ir noderīga, ja dod kaut kādu labumu;
 • Izvērtējot kāda viedokli novērtē viedokļa atbilstību realitātei.

Apdomība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas pašreiz ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Kvestīms

 • Kvestīmam ir raksturīgi uzzināt otra cilvēka viedokli, uzdot jautājumus;
 • Sarunā ir orientēti uz dialogu, sarunu biedra uzklausīšanu;
 • Kvestīmi mierīgi reaģē uz pārtraukšanu sarunas laikā;
 • Viņiem ir grūtāk atgriezties pārtrauktajā vietā un turpināt stāstījumu;
 • Svarīga sarunu biedra reakcija, lai saprastu, vai viņus klausās vai nē;
 • Atbild īsi, svarīgi ir dzirdēt sarunu biedru.

Funkciju apraksts

Varas sensorika

Šī tipa cilvēkiem piemīt patiesi liels gribasspēks, viņi ir godkārīgi un mērķtiecīgi. ESFP spēj novērtēt to, kurš cilvēks ir vājš, bet kurš ir spēcīgs, kuram var uzspiest savu gribu, bet kuru labāk neaiztikt. Izmantojot citu cilvēku vājās puses panāk vēlamo. Vienmēr spēj sevi aizstāvēt. Patīk komandēt, it īpaši, ja cilvēks ir vājāks par viņu. Ja cilvēks ir spēcīgāks, tad izturas kā pret līdzvērtīgu.

Attiecību ētika

Viņš lieliski saprot, kādas ir cilvēku savstarpējās attiecības, spēj manipulēt ar attiecībām sev izdevīgā virzienā. Attiecības ir manipulācijas līdzeklis mērķu sasniegšanai. Pateicoties attiecībām ESFP spēj vienoties ar cilvēku par sev izdevīgiem nosacījumiem.

Iespēju intuīcija

Jaunā un nepazīstamā situācijā cenšas sevi parādīt kā interesantu cilvēku. Viņam svarīga ir prasme sagatavot pārsteigumu vai pārsteigt. Viņš vēlas, lai viņu uzskata par ne tādu, kā visi, viņš vēlas būt savādāks. Cenšas parādīt savu erudīciju, apkopo informāciju par dažādām tēmām, lai vajadzības gadījumā varētu uzturēt sarunu. Vienmēr pārliecināts, ka nākotnē viss būs labi, viss nokārtosies. Ar prieku uztur sarunu par perspektīvām idejām, biznesu vai atpūtu.

Struktūrloģika

ESFP ir ļoti grūti uztvert strukturētu informāciju, noformēt dokumentus un tabulas. Ir grūtības nodalīt tekstā galveno no otršķirīgā. Darbs ar dokumentiem spēj radīt depresiju. Neiecietīgi izturas pret liekām formalitātēm, nespēj izturēt, ja viņiem liek ievērot bezjēdzīgus noteikumus. Viņiem ir sarežģīti būt secīgiem, sastādīt plānus un strādāt pēc grafika.

Laika intuīcija

Viņam ir nepieciešams cilvēks, kurš spēj prognozēt viņa rīcības sekas. Viņam ir svarīgi zināt, kas notiks nākotnē un to, kāds būs viņa darbību rezultāts. Ciena stilu un modi, interesējas par aktuālākajām tendencēm.

Darbības loģika

ESFP aktīvi interesējas par biznesu, darbu, dažādām aktivitātēm. Viņam patīk būt aizņemtam, daudz strādāt, būt veiksmīgam cilvēkam. Viņam ir sarežgīti strādāt neinteresantu darbu. Bieži vien apmeklē meistarklases par to, kā strādāt efektīvāk, kā izveidot savu biznesu – šīs tēmas viņiem patiesi interesē.

Sajūtu sensorika

ESFP vienmēr rūpējas par saviem tuviniekiem, lai tie neslimotu. Viņš rūpējas par to, lai visapkārt būtu komforts un mājīgums. Tajā pašā laikā šī tipa pārstāvji par sevi nedomā, spējīgi novest sevi līdz spēku izsīkumam. Saprot, ka ir saslimuši tikai tad, kad nevar piecelties. No nepatīkamām situācijām izvairās atsaucoties uz savu slikto pašsajūtu. Viņš rūpējas par savu ārējo izskatu.

Emociju ētika

Šī tipa cilvēki rūpējas par to, lai viņiem visapkārt būtu mierīga un draudzīga atmosfēra. Viņi cenšas ierobežot gan savas, gan apkārtējo cilvēku emocijas. Nepatīk pārmērīgas emocijas, ne pozitīvās, ne negatīvās.

2.kanāla funkcija, kuru ir JĀattīstA

Es aktīvi aizmirstu tekstu. Es aktīvi vadu sociālo dzīvi. Es zinu to, kā un pret ko ir jāattiecas. Kāda tam ir cena. Tas ir mana viedokļa atspoguļojums – mani sociālie kontakti uz kuriem es varu paļauties. Viedoklis, kritika, atvērta attieksme pret cilvēkiem, situācijām un parādībām. Pajautājiet to, kā pret ko es attiecos un es ar prieku par to pastāstīšu. Ja cilvēkiem nevajag manu sabiedrību, es atradīšu kādu citu, kam tas būs vajadzīgs.

Stiprās puses

 • Labas diplomātiskās un komerciālās spējas;
 • Ātra reakcija ekstremālās situācijās;
 • Parliecināts par sevi, drosmīgs un izlēmīgs, tomēr labs;
 • Vienmēr zina, ko grib;
 • Konsultējas formāli, lēmumu pieņem patstāvīgi;
 • Cenšas zināt visu un būt uzmanības centrā;
 • Komunikācijā laipns, spēj radīt uzticību;
 • Demokrātisks, izturas brīvi un nepiespiesti;
 • Rūpējas par veselību un ārējo izskatu;
 • Estēts, ģērbjas daudzveidīgi un eleganti;
 • Rūpējas par tuviniekiem, ciena mājīgumu un komfortu;
 • Tiecas pēc praktiskas darbības;
 • Priekšroku dod tuviem mērķiem, kas labumu dod jau tagad.

Vājās puses

 • Neorganizēts, darbā novēršas uz nenozīmīgam detaļām;
 • Grūti ilgstoši koncentrēt uzmanību uz kaut ko vienu;
 • Kaut ko izvēloties svārstās un šaubās, tomēr to nevienam neatklāj;
 • Viņš patiesi uzticas tikai nedaudziem;
 • Konservatīvs attiecībā pret jauno, ir nepieciešams laiks, lai adaptētos;
 • Riskē tikai pēc ļoti rūpīgas pārdomāšanas
 • Ja ierobežo viņa brīvību kļūst agresīvs;
 • Patīk, ja visi visu dara vienveidīgi;
 • Savu noskaņojumu nodod apkārtējiem cilvēkiem.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:

— punktualitāti un atbildību;
— organizētību un loģiskumu darbā;
— prasmi labi sadalīt darba pienākumus;
— padziļinātas stratēģiskās un analītiskās prasmes;
— taisnīgumu materiālo labumu sadalē;
— visu solījumu izpildi.

Karjeras izaugsme

Rekomendējamā karjeras izaugsmes joma. Sociālā sfēra: vairumtirdzniecība, apgādāšana ar materiālajiem resursiem, diplomātiskā pārstāvniecība, masu pasākumu vadīšana, izklaides bizness, estrāde.

ESFP ārējais izskats

ESFP ir bieži sastopams politiķu vidū. Viņu ir ļoti vienkārši atpazīt pūlī, jo viņš vēlās radīt iespaidu apkārtējiem cilvēkiem pat ar savu ārējo izskatu:

 • Ievēro jaunākās modes tendences;
 • Bieži vien viņiem ir personiskais stilists;
 • Ģērbjas koši, harmoniski, ar gaumi;
 • Viņu mīļākā krāsa ir sarkana;
 • Svarīgs, valdniecisks izskats;
 • Ideāla stāja;
 • Apaļa seja;
 • Ērgļa deguns.

Simbolu socionika

Sensori ētiskais ekstraverts ( Napoleons, Cēzars, Politiķis).

Patīk komandēt un vadīt, būt uzmanības centrā, kas vienmēr Napoleonam arī izdodas. Izjūt attieksmi pret sevi un spēku samēru, tādēļ jau kopš bērnības ir ļoti izveicīgs manipulators. “Es gribu!” ir viņa prioritāte, asi reaģē, ja kāds vēlas apspiest viņa vēlmes vai ierobežot viņa brīvību. Vienmēr aizstāv savas intereses un sūdzas par to, ka viņam par maz pienākās. Piekāpjas tikai tad, ja no tā iegūs kādu ievērojamu materiālo labumu jau tuvākajā nākotnē.

Lieliski orientējas attiecībās, spēj tās izveidot un būvēt. Ļoti komunikabls, atvērts, brīvs. Viegli iegūst paziņas, kurus izmanto bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Savus solījumus, kaut arī ļoti dāsni ar tiem dalās, nesteidzas izpildīt. Ļoti apvainojas uz viņa ignoranci vai neievērošanu. Viņš kā bērns apvainosies un parādīs, kurš, viņaprāt, ir vainīgs. Dusmoties par to nav vērts.

Viņam ir nepieciešami patstāvīgi sava nozīmīguma apliecinājumi. Viņam patīk dāvanas, dāvanām ir jābūt dārgām, tādām, kas norāda uz statusu. Tā ir viņa vērtīguma pazīme.

Napoleons ir ļoti talantīgs, aktīvs un uzstājīgs, tadēļ līdzinās bērnam. Šis bērns ir talantīgs, izlutināts un kaprīzs. Viņam nav kauna, kompleksu, viņš ir naivs un haotisks. Viņs nešaubās par to, ka pasaule ir atvērta viņam, ka visi viņu mīl, lutina un ta tas turpināsies vienmēr. Iespējams, tieši šī  attieksme viņam palīdz tikt galā ar visām dzīves grūtībām.

Napolenam piemīt ļoti liela mīlestība pret darbu. Tomēr darbu viņš mīl vajadzības, nevis īpašas vēlmes dēļ. Tas ir tādēļ, ka viņš nespēj ilgstoši neko nedarīt. Viņam ir svarīgs statuss, ar to viņam patīk palielīties.

Ja Napoleons ir spiests ilgu laiku pavadīt bezdarbībā, viņa noskaņojums kļūst pesimistisks, pats kļūst piekasīgs un neizturami kaprīzs. Priekšroku dod neformālai komunikācijai. Apģērbs izceļ viņa statusu.

Patiesi, viņš ir ļoti spilgta personība, cunami. Pateicoties savam šarmam un spējai piespiest cilvēku, spēj izdarīt gandrīz visu. Ar viņiem sadzīvot ir ļoti grūti, toties nekad nav neinteresanti.

Sociāļu klubs

Sociāļi ir ētiķi sensoriķi. Šie cilvēki labi orientējas ar sociālo sfēru saistītajos jautājumos – rūpēm par pašsajūtu, darbu ar cilvēkiem, veselības aprūpi u.c.

Smagie sociāļi (ESFP un ISFJ) atrod savu prasmju pielietojumu smagajā sabiedrībā. Viņi efektīvi darbojas sabiedrībā, kurā ir novērojamas asas pretrunas, liela plaisa starp bagātajiem un trūcīgajiem, biežām vēlēšanām un uzstājīgu reklāmu.

Tie ir visjūtīgākie tipi, viņi ir ļoti uzmanīgi attiecībās ar cilvēkiem, it visu, kas attiecas uz sajūtām un pārdzīvojumiem. Viņu reālisms un spēja visu sarunāt nodrošina veiksmi dzīvē. Viņi nepievērš uzmanību detaļām, nav skeptiski. Bieži, tā vietā, lai novērtētu objektīvos situācijas  faktorus, pārvērtē savu spēju vienoties ar cilvēku un viņu ietekmēt.

Motivācija

Sensorie ekstraverti. Veiksmīgi sevi realizē praktiskā darbībā ar ļoti lielu kontaktu loku. Darba galvenais motivators ir statuss, prestižs, stāvoklis sabiedrībā, veiksmīga karjeras izaugsme, vara un ietekme, uzmanība un atzinība. Šai grupai pieder: ESFJ, ESFP, ESTJ, ESTP.

Šie cilvēki sev uzmanību pievērš lielākajā daļā darba kolektīva grupu. Pētījumi ir pierādījuši, ka lielākā daļa vadības darbinieku ir piederīgi šai motivācijas grupai. Svarīgākais, kas ir jāņem vērā vadītājam – šiem cilvēkiem uzdot tādus darba uzdevumus, kuros sabiedrības problēmas tiek risinātas praksē, skaidrojot darba uzdevumus ir jābūt ietvertiem daudziem piemēriem. Viņam ir jājūt karjeras izaugsmes iespēju potenciāls.

Kvadra

Īsumā trešās kvadras pasaule ir šāda: “Cilvēkam ir jādod ētiskais vai materiālais labums. Sabiedrībai ir jābūt izveidotai tā, lai katrs saņemtu to, ko ir nopelnījis. Attiecības jāregulē sociālajām normām un sirdsapziņai. Morāles likumi un praktiskā jēga ir svargāka par likuma pantiem, kuros nav pieminēts konkrēts gadījums.”

Plašākā mērogā trešā kvadra ir:

 • veiksmīgi projekti un interesantas tehnoloģijas;
 • interese par vēsturi un reliģiju;
 • tuvinieku un vājo aizsardzība;
 • palīdzība tikai tiem, kas ir to pelnījuši;
 • tiekšanās dot labumu;
 • darbs kā naudas nopelnīšanas līdzeklis;
 • praktiskums un spēja izbaudīt sava darba augļus;
 • labas attiecības starp tuviem cilvēkiem;
 • radniecīgo saišu uzturēšana;
 • vēlme pasauli padarīt labāku, patiesāku.

Populārākie ESFP hobiji

Populārākie ESFP hobiji ietver: socializēšanos, komandas sportu, mājas pilnveides projektus, gatavošanu, spēles un dejas. Viņiem patīk lielas ballītes, kurām var pievienoties un gūt prieku.

Darba apstākļi

ESFP darba motivators ir augsta materiālā un ētiskā statusa sasniegšana grupā. Viņam ir svarīgi izskatīties iespaidīgi, ne sliktāk par citiem, tādēļ viņš velta lielas pūles, lai radītu veiksmīga cilvēka imidžu. Viņš cenšas, lai lietas, kuras atrodas viņam visapkārt būtu modernas, dārgas un pēc iespējas kvalitatīvākas.

Viņš spēj veikli manipulēt ar attiecībām, samazinot distanci atkarībā no situācijas un darījumu partnera nepieciešamības, viņa statusa sabiedrībā. Cenšas, lai viņam apkārt būtu ietekmīgi cilvēki, sarunājoties ar prieku stāsta par šiem cilvēkiem. Komunikācijā ir ieteicams izrādīt daudz lielāku taktiskumu.

Ja ir iespējams ir nepieciešams nodemonstrēt savu pārākumu (izmantojot efektīvas vizītkartes, apģērbu u.c.). ESFP novērtē cilvēku pēc tā ārējā izskata. Ja viņš ir Jūsu darbinieks, neiesaistiet viņu garlaicīgos, punktualitāti pieprasošos uzdevumos. Viņi ar grūtībām apgūst jaunas tehnoloģijas un neierastas darba metodes. Vislabāk realizējas pārstāvnieciskajā darbībā, kas viņam nodrošina interesantus sociālos kontaktus.

Viņš nespēj izturēt sava darba kritisku novērtējumu, tomēr, ja ir jāizsaka piezīme, labāk to darīt klātienē, ļoti uzmanīgā formātā. Viņi neplāno savas darbības un nenovērtē potenciālo risku. Viņš būs pateicīgs, ja vadītājs pabrīdinās par iespējamajām viņa darbības sekām.

Kā vadīt darbinieku ESFP?

 • Plānot darbam ar cilvēkiem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus un izpildes termiņus;
 • Runāt par savlaicīgumu un darbu perspektīvām;
 • Nelikt izstrādāt jaunas tehnoloģijas un efektīvas darba metodes;
 • Izskaidrot tehnoloģijas un noteikumus;
 • Palīdzēt dokumentu un citu darba rezultātu noformēšanā;
 • Parādīt darba perspektīvas.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darba vidē ESFP vēlas būt pilnībā iesaistīts darba procesā un atrasties uzmanības centrā. Priekšroku dod sociālai, aktīvai un draudzīgai darba videi, kurā viņi var atļauties būt spontāni, draudzīgi un izklaidēties ar saviem kolēģiem.

ESFP ir pragmatiski un reālistiski cilvēki. Viņi bieži izvēlas darbu, kas dod iespēju sniegt pakalpojumus cilvēkiem un redzēt taustāmu gala rezultātu. Viņiem piemīt prasme risināt praktiskas, uz cilvēku orientētas problēmas.

Viņus uztrauc nepieciešamība ievērot notiekumus un pārlieku lielā birokrātija, viņi vēlas elastību un situācijas pieņemšanu tādu, kāda tā ir. Viņi fokusējas uz esošā brīža ieguvumiem, ne vienmēr iesaistās ilgtermiņa projektos.

TOP ESFP karjera ietver:

 • Sākumskolas skolotājs;
 • Sociālais darbinieks;
 • Speciālās izglītības skolotājs;
 • Medmāsa;
 • Fizioterapeits;
 • Masāžas speciālists;
 • Veterinārārsta asistents;
 • Fitnesa treneris;
 • Zobu higiēnists;
 • Pediatrs;
 • Dietologs;
 • Kosmetologs;
 • Iepirkumu speciālists;
 • Sabiedrisko attiecību speciālists;
 • Pasākumu koordinators;
 • Korporatīvais treneris;
 • Nekustamā īpašuma aģents;
 • Apdrošināšanas aģents;
 • Pārdošanas speciālists;
 • Pilots;
 • Fermeris;
 • Modes dizaineris;
 • Interjera dizaineris;
 • Juvilieris;
 • Ainavu arhitekts;
 • Šefpavārs;
 • Florists;
 • Dārznieks;
 • Mūziķis;
 • Mākslinieks;
 • Fotogrāfs;
 • Policists;
 • Konsultants;
 • Dzīvnieku treneris.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba situācijā ESFP rada nepieciešamību pēc tā, lai darbs noritētu un pārliecinās par to, ka tas tā arī notiks. ESFP pozitīvi ietekmē komandu un darbojas kā komandas darba katalizators. Uzņēmumos ir nepārprotams komandas saliedētājs, viņam lieliski padodas komandas izveidošana un harmonisku attiecību saglabāšana.

ESFP nepatīk konflikti, viņš izjūt nepieciešamību pēc to steidzamas atrisināšanas. Konflikta gadījumā viņš nesēdēs un negaidīs, bet rīkosies nekavējoties, īstajā brīdi un radīs harmoniju. Viņš nav plānotājs, viņš rīkosies šeit un tagad ar šajā brīdī pieejamajiem instrumentiem. Viņš pārliecināsies par to, ka visi ir izteikušies un viņam visapkārt ir daudzas smaidīgas sejas.

Kad radīsies grūtības vai sarežģīta situācija ESFP ieradīsies, lai pajokotu, radītu harmoniju, pozitīvismu un prieku komandā. Viņi priekšroku dod pozitivitātei, tādēļ nav eksperti uzrunu teikšanā vai sliktu jaunumu paziņošanā. ESFP cenšas izvairīties no noteikumu un instrukciju ievērošanas, jo vēlas palīdzēt praktiski. Viņi ir radoši praktiskajās nodarbēs.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ESFP vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ESFP pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ESFP var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja.  Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ESFP var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīgā, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ESFP neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ESFP vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ESFP vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Plānot darbam ar cilvēkiem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus un izpildes termiņus;
 • Runāt par savlaicīgumu un darbu perspektīvām;
 • Nelikt izstrādāt jaunas tehnoloģijas un efektīvas darba metodes;
 • Izskaidrot tehnoloģijas un noteikumus;
 • Palīdzēt dokumentu un citu darba rezultātu noformēšanā;
 • Parādīt darba perspektīvas;
 • Nekritizēt darba rezultātu;
 • Dot iespēju stradāt brīvi, vidē bez likumiem un noteikumiem.