Socionika – Dons Kihots – ENTP apraksts

Socionika – Dons Kihots – ENTP apraksts

(Intuitīvi loģiskais ekstraverts)

Piemītošās dihatomas

Iracionalitāte. Viegli maina mērķi, var dzīvot arī bez konkrēta mērķa, pašplūsmā. Neievēro noteiktu kārtību, visu dara pa savam. Nepatīk plāni un plānveidīgums, uzskata, ka jebkura veida plāni ierobežo. Viņš spēj saskatīt jaunus ceļus tur, kur esošie ir neefektīvi.

Loģika. Strādā ar informāciju. Saruna loģiķim ir informācijas apmaiņa. Uzticas faktiem, tos novērtē pēc to pareizības vai nepareizības, loģiskuma, neloģiskuma, taisnīguma, netaisnīguma. Novērojama šabloniska mīmika un žesti. Nav pārliecināts par savām attiecībām ar cilvēkiem, citus novērtē pēc paveiktajiem darbiem, ieklausās tajā, ko runātājs ir pateicis. Svarīgi ir fakti un likumsakarības.

Intuīcija. Dzīvo ideju un domu pasaulē. Labi izjūt idejas, iespējas un tendences, spēj prognozēt notikumu attīstību. Nepievērš lielu uzmanību apkārtējai videi, ne vienmēr ilgstoši spēj aizstāvēt savu viedokli. Ar pūlēm panāk to, lai citi viņā ieklausītos. Nespēj baudīt mirkli, neizprot savu ķermeni un tā sajūtas, piemēram to, kad ir slims vai ir auksts.

Ekstraverts. Spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu. Viegli padodas komunikācija ar vairākiem cilvēkiem uzreiz vai lielā cilvēku pūlī. Orientējas uz enerģijas tērēšanu. Tiecas uz darbības lauka paplašināšanu. Objektīva uztvere. Uzskata sevi par daļu no pasaules.

Reņina pazīmes

Demokrātija

 • Demokrāts sevi un citus uztver balstoties uz personiskajiem faktoriem vai īpašībām. Citos cilvēkos viņiem ir svarīgas cilvēka personiskās īpašības;
 • Demokrāta attieksme pret cilvēku nav pamatota uz viņa piederību kādai grupai vai savam priekšstatam un attieksmei pret grupu;
 • Demokrāts leksikā neizmanto vispārinošos izteicienus vai atsevišķu cilvēku grupas pazīmes (piemēram, tipiskais pārstāvis).

Piekāpība

 • Piekāpīgos ir vieglāk pārliecināt;
 • Piekāpīgie biežāk iziet uz kompromisu un dod priekšroku citiem;
 • Piekāpīgajiem šķērsļu gadījumā vienkāršāk nomainīt mērķi vai rīkoties citādāk, nekā pārliecināt apkārtējos;
 • Jauna informācija tiek uztverta elastīgāk.

Bezrūpība

 • Jaunā situācijā lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iepriekš iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži tiek izmantots vārds “pārdomāt”, tas, ko “vajadzētu”, ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Konstruktīvisms

 • Sākumā konstruktīvisti uztver lietu jēgu, bet vēlāk emocionālo nokrāsu;
 • Sākumā konstruktīvisti reaģē konstruktīvi, pārdomāti, pēc tam situāciju pārdzīvo emocionāli,
 • Emocijas ir otršķirīgas;
 • Konstruktīvistiem ir mazāk raksturīgi pieskaņoties citu emocijām.

Dinamika

 • Esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētajā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kustības ir nepārtraukti un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkāršāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Taktika

 • Lēmumus pieņem balstoties tikai uz šī brīža situāciju, neņemot vērā nākotnes perspektīvas;
 • Taktiķiem ir vienkāršāk saskatīt tuvākos soļus, nevis mērķi;
 • Pieņem palīdzību lēmumu noteikšanā;
 • Vienkāršāk pārliecināt nomainīt mērķi, nevis taktiskos soļus;
 • Sasniedzot mērķi var izjust tukšuma sajūtu;

Pozitīvisms

 • Situācijā ir vieglāk saskatīt to, kas esošajā situācijā ir, eksistē, nekā to, kā nav un neeksistē;
 • Pozitīvisti labāk iegaumē veiksmīgu pieredzi;
 • Tiecās neveiksmīgo pieredzi transformēt pozitīvā (saskatīja pozitīvās puses);
 • Pievērš uzmanību pozitīvajiem esošās situācijas aspektiem.

Process

 • Katrā darbā vai procesā, kuru dara ir jābūt ieinteresētam darba procesā;
 • Process interesē vairāk nekā mērķis, rezultāts;
 • Atrodas procesā, procesa gaitu novēro no iekšpuses;
 • Darba uzdevumu vieglāk ir izpildīt, ja nenovēršas uz blakus lietām, kad process apnīk;
 • Izjūt tieksmi pārslēgties uz citu, interesantāku procesu.

Jautrība

 • Svarīgāka ir subjektīvā pasaules uztvere;
 • Pieļauj to, ka citiem cilvēkiem var būt citi kritēriji, savs skatījums uz lietām;
 • Savu rīcību novērtē subjektīvi, atkarībā no situācijas;
 • Izvērtējot cilvēka viedokli, novērtē viņa autoritāti;
 • Iepazīšanos neuztver kā atsevišķu darbību.

Apdomība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei nevis ņem vērā to, kas pašreiz ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Kvestīms

 • Ir raksturīgi uzzināt otra cilvēka viedokli, uzdot jautājumus;
 • Sarunā ir orientēti uz dialogu, sarunu biedra uzklausīšanu;
 • Mierīgi reagē uz pārtraukšanu sarunas laikā;
 • Viņiem ir grūtāk atgriezties pārtrauktajā vietā un turpināt stāstījumu;
 • Svarīga sarunu biedra reakcija, lai saprastu, vai viņus klausās vai nē;
 • Atbild īsi, svarīgi ir dzirdēt sarunu biedru.

Funkciju apraksts

Iespēju intuīcija

Bāzes funkcija – iespēju intuīcija. Donkihots uzreiz spēj saskatīt vairākus problēmas risinājumus, saprot, kāds potenciāls ir katrā no objektiem. Dažas no idejām var būt fantāziju līmenī, tomēr ENTP tās novērtē kā potenciālos rīcības variantus.

Struktūrloģika

Pateicoties struktūrloģikai, ENTP veiksmīgi spēj sistematizēt jebkuru teoriju, viņš saskata un spēj izskaidrot dažādas likumsakarības. Tādēļ bieži vien tieši šī tipa cilvēki kļūst par izgudrotājiem un inovatoriem, viņi ir progresa veicinātāji mūsu pasaulē.

Varas sensorika

Jaunā situācijā ENTP cenšas sevi parādīt kā pašpārliecinātu cilvēku. Tas notiek tādēļ, ka viņam ir svarīgi radīt labu priekšstatu, šī tipa cilvēkiem patīk sports un fiziskās aktivitātes, bet līdz brīdim, kad tās rada diskomfortu. Viņš ir mierīgs, bet, kad tiek aizskartas viņa intereses vai teritorija var sagādāt negaidīti spēcīgu prettriecienu. Lai izrādītu agresiju ir nepieciešams ļoti daudz spēka, tādēļ viņš cenšas izvairīties no konfliktiem.

Attiecību ētika

Donkihots ar grūtībam var novērtēt cilvēku attieksmi pret sevi, viņš pārdzīvo intrigas un ētiskās manipulācijas. Visbiežāk Donkihots cenšas izvairīties no konfliktiem, tādēļ komunikācijā ir maigs un uzmanīgs. Var būt netaktisks, pateikt kādu skarbāku vārdu vai joku nevietā, turklāt pats to neapzinoties.

Sajūtu sensorika

Šī tipa cilvēki ar pateicību pieņem rūpes, viņiem ir svarīgs komforts un mājīguma sajūta, garšīgs ēdiens, skaists interjers un harmoniska enerģija. Viņam ir nepieciešams komforts, tomēr pats sev to nespēj nodrošināt. Viņam ir patīkami, ja atnākot no darba viņu sagaida siltas vakariņas un komforts.

Emociju ētika

ENTP ir ļoti atsaucīgs uz pozitīvām emocijām. Bieži paši spēj izklaidēt publiku un efektīvi stāstīt neparastus stāstus (kurus atrod un lielā skaitā iegaumē pateicoties iespēju intuīcijai). Viņam ir vajadzīgas emocijas. Ir patīkami, ja ģimenē ir silts un pozitīvs emocionālais fons.

Laika intuīcija

Sevis aizstāvēšanas laikā ENTP ieslēdzas laika intuīcija: “Man nav laika. Vai tieši tagad?” – tās ir tipiskās ENTP frāzes, kad viņš vēlās pārtraukt nepatīkamu situāciju. Viņiem nepatīk, ja tiek pieprasīta pārmērīga punktualitāte vai tiek uzdoti jautājumi par termiņiem, tomēr galu galā viss izdodas. Svarīgus darbus dara pēdējā brīdī, citreiz visus steidzina, citreiz atļaujas būt ļoti lēns. Bieži uzsāk sarunu par sev svarīgiem jautājumiem nepiemērotā laikā.

Darbības loģika

Pati spēcīgākā zemapziņas funkcija – darbības loģika. ENTP lieliski spēj saskatīt, kādā veidā ir nepieciešams izlietot resursus. Tajā pašā laikā viņš ļoti daudz par to nerunā, nepiegriež tam vērību un nevelta enerģiju, vienkārši zemapziņā šo savas dzīves jomu uztur kārtībā. Viņš vienmēr palīdz, ja jautājums ir saistīts ar darba organizēšanu, ātri spēj pateikt priekšā vairākus risinājuma variantus. Viņš prot maksimāli efektīvi strādāt pie vairākiem projektiem vienlaikus.

2.kanāla funkcija, kur jārealizējas, uz ko tiecas

Tas ir tas, ko es ārpasulē dodu citiem. Tā ir tieksme citiem nodot savu izpratni par lietām. Es pats gribu orientēties sarežgītās shēmās un rēbusos ne tikai priekš sevis, bet vēlos meklēt atbildes arī priekš citiem.

Man patīk skaidrot un es daru to labprāt. Es gribu visu izprast, ja tas neizdodas, meklēšu citus informācijas avotus. Ja mani skaidrojumi un viedoklis cilvēkiem nebūs vajadzīgs, es attālināšos un došos tur, kur tas ir nepieciešams vai arī informāciju apgūšu piekš sevis.

Karjeras izaugsme

Viņi ir cilvēki, kuriem unikalitāte un ideju pasaule ir svarīgāka par visu. Ilgstoši var darboties jomās, kur nepieciešama loģika, spēj vadīt kolektīvu tomēr pēc kāda laika šo nodarbi pamet. Viņiem ir nepieciešama dinamiska un mainīga nodarbošanās.

Stiprās puses

 • Labi attīstīta izzinošā domāšana;
 • Erudīts, zinātkārs, daudz lasa un iegaumē;
 • Attīstīta intuīcija, kas palīdz lēmumu pieņemšanā;
 • Spēj saskatīt ideju un darbu perspektīvu;
 • Spēj atrast nestandarta risinājumu tur, kur citi to neredz;
 • Dod padomus par to, kā izkļūt no sarežģītas situācijas;
 • Nekonkrētas idejas spēj pārvērst teorētiskā sistēmā;
 • Strukturētājs un klasifikators;
 • Uztājīgs, piemīt organizatoriskās prasmes;
 • Demokrāts, nepatīk hierarhija;
 • Darbu vērtē augstāk nekā ģimeni.

Vājās puses

 • Nespēj strādāt strikti reglamentētā un monotonā darbā;
 • Neorganizēts, pievēršas detaļām, kavē termiņus;
 • Bieži runā ne pa tēmu, iegrimst savās domās;
 • Ar grūtībām saglabā kārtību darījumos un darba vietā;
 • Pieļauj paviršības dokumentu noformēšanā;
 • Nevērīgs pret savu ārējo izskatu;
 • Var būt pārlieku naivs, parāk daudz uzticēties;
 • Ar grūtībām padodas izveidot bezkonflikta attiecības;
 • Mēdz būt nepiekāpīgs un agresīvs aizstāvot savu taisnību;
 • Ja ir pārliecināts par savu teikto, var nenogurstoši aizstāvēt savu viedokli.

No viņa nevar sagaidīt un prasīt:

— iecerēto ideju praktiskumu;
— punktualitāti un pakļaušanos;
— secīgumu un pabeigtību;
— patstāvīgu kārtību ikdienā un darba vietā;
— kvalitatīvu rutīnas darbu izpildi;
— spēju pielāgoties sarunu biedram.

ENTP ārējais izskats

Savu pasaules uzskatu dēļ nav saprotams apkārtējiem cilvēkiem. Atkarībā no savas iekšējās pārliecības ENTP dažādi var attiekties pret savu ārējo izskatu. Viņam ir:

 • Lielas, izteiksmīgas acis;
 • Ļoti emocionāla seja;
 • Nedaudz sapņains izskats;
 • Apģērbs var būt nekārtīgs;
 • Izstieptas ķermeņa daļas;
 • Sarunas laikā patīk kaut ko turēt un grozīt rokās;
 • Sportiska, atlētiska miesasbūve.

Simbolu socionika

Intuitīvi loģiskais ekstraverts (Donkihots, Meklētājs, Brīnumbērns).

Saprot lietu slēpto būtību, bez grūtībām uztver jaunu informāciju un uzdod daudz jautājumus, kuri sķietami nav saistīti ar tēmu. Rodas iespaids, ka spēj visu sasaistīt ar visu. Bieži vien nevar sarotami izklāstīt savas domas, tas viņu kaitina. Mēdz būt intelektuāli augstprātīgs, par visiem spriež pēc sevis, bieži vien viļās, tādēļ bieži vien atgādina nūģi.

Viņam ir viena ļoti interesanta raksturiezīme, viņš spēj jebkurā jautājumā radīt jaunu, neordināru un iepriekš neizmantotu ideju. Viņš ar prieku un entuziasmu uzsāk jaunu darbu, bet tikpat viegli viņa entuziasms noplok sastopoties ar vēl interesantāku ideju.

Izmeklētājs nav ļauns vai dusmīgs, viņš ļoti viegli aizsvilstas. Viņam bieži šķiet, ka viņam uzbrūk, cenšas apvainot, tādēļ viņš cenšas uzreiz atbildēt neiedziļinoties motīvos. Stāstot vai aizstāvot savu viedokli ir raksturīgi plivināties ar rokām un runāt tādā veidā, ka citi to uzskata par agresiju. Asi, bet tajā pašā laikā īslaicīgi reaģē uz spiedienu no malas.

Rodas iespaids, ka šādos brīžos viņš sevi nekontrolē, bet pēc tam pārdzīvo pieļautās kļūdas. Ja spiediens turpinās, viņš ar to samierinās, bet uz radošajām izpausmēm nav spējīgs.

Cilvēkus gandrīz neizprot, tomēr par to viņam nevajag aizrādīt, tas ir viens no iemesliem, kas izmeklētājam liks apvainoties par spīti tam, ka šī tipa cilvēki reti apvainojas. Distanci komunikācijā neievēro, visiem uzticas vienlīdz labi. Bieži vien viņu apmāna, bet viņš turpina ticēt, ka visi cilvēki ir vienlīdz labi, šī ticība viņam palīdz izvairīties no pilnīgas vilšanās. Pats ir atvērts jebkura veida komunikācijai, labestīgs, un pašaizliedzīgs, gatavs palīdzēt ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem.

Ar prieku aprunā citus. Visvērtīgākā viņam šķiet informācija par cilvēku attiecībām. Izmantojot citu kļūdas un pieredzi izmeklētājs vēlas paplašināt savu redzesloku un iemācīties pārvaldīt tik sarežģītu lietu kā attiecības.

Ēdiena gatavošana balstās uz zinātnisko pieeju – stingri seko līdzi receptē ietvertajai informācijai, nemaina vienu sastāvdaļu pret kādu citu un gatavo tikai izmantojot labākās kvalitātes produktus.

Uz nekārtību ap sevi raugās filozofiski – kādēļ ir jāsakārto šodien, ja tāpat rīt vajadzēs izmantot sakārtoto istabu. Tādēļ dažādas lietas var atrast vietās, kurās tās pārstāja būt noderīgas. Tā, kā izmeklētājs līdzīgi kā citi intuīti ir orientēts uz kopainas saskatīšanu nevis uz detaļām, tad ļoti ilgi un agresīvi tiek meklētas kaut kur pamestās lietas. Viņš tās neierauga savā priekšā (arī uz tām skatoties).

Kopš bērnības līdz pat sirmam vecumam ir ļoti aktīvs un komunikabls. Viņam patīk atrasties kompānijā, skaļi strīdēties, smieties un būt iedvesmotam. Par punktuālu viņu nevar nosaukt, viņš var aprēķināt ceļam nepieciešamo laiku, bet ļoti iespējams aizmirst par transporta kustības grafiku, bet pēc tam pārsteigts konstatēt, ka atkal ir nokavējis vismaz par pusstundu. Pret šādiem momentiem izturas mierīgi – viņš visu izdarīja pareizi, tādēļ nekādu vainas sajūtu par notikušo neizjūt.

Ja viņu interesē kaut kāds jautājums, viņš ir gatavs to apspriest nedomājot par to, vai šajā brīdī šī jautājuma apspriešana ir iederīga. Ja jautājums nav interesants, viņš tam netērēs savu laiku. Šķiet, ka izmeklētājs dzīvo kaut kur ārpus laika vai citas galaktikas laikā.

Izmeklētājam darbā būt praktiskam un efektīvam traucē abstraktā loģika. Viņa uzsāktie projekti teorētiski ir loģiski un realizējami, bet praktiski tos nav iespējams realizēt. Iespējams šādas situācijas pamatojums ir izmeklētājam raksturīgā vairāku darbu darīšana vienlaikus, turklāt nepārtraukti palielinās darbu skaits, bet ar pienākumiem viņš dalīties nevēlas vai nezina, kā to darīt. Visiem viņa uzsāktajiem darbiem ir tendence uz globalizāciju.

Ģērbšanās stils. Ja izmeklētājs ir labi apģērbts, tas nozīmē to, ka viņš nav vientuļš, par to kāds rūpējas. Pretējā gadījumā savam apģērbam uzmanību nepievērš vispār, par to domā kā par pašu pēdējo, nenozīmīgāko.

Pētnieku klubs

Pētnieki ir loģiķi intuīti. Efektīvi darbojas izpētes jomā, interesējas par pasaulē notiekošo procesu iemesliem un būtību. Viņu misija ir zinātniski teorētiskā un eksperimentāla pasaules izpēte ar objektīvām metodēm.

Tie ir cilvēki, kuriem piemīt attīstīta analītiskā domāšana un ir ļoti dzīva fantāzija arī tajos gadījumos, kad viņu profesija nav attiecināma uz pētniecisko vai radošo darbu. Viņu intereses ir daudzveidīgas, viņi iegūst arī tās zināšanas, kuras šobrīd ir liekas, bet varētu būt noderīgas nākotnē. Viņi daudz domā, tādēļ bieži vien pieņem nestandarta lēmumus.

Viņiem ne vienmēr piemīt takta sajūta attiecībās ar citiem. Viņiem trūkst uzmanības, detaļas ne vienmēr tiek ievērotas. Viņi pieņem lieliskus lēmumus, bet bieži vien to īstenošana sagādā ievērojamas grūtības.

Smagie pētnieki (INTJ un ENTP) – viņi ir vislabākie fundamentālo problēmu pētnieki. Fundamentālās zinātniskās iestrādnes, kā zināms, nedod ātru finansiālo atdevi. Viņu galvenais šīs darbības stimuls ir zinātkāre.

Motivācija

Intuitīvie ekstraverti. Pašaktualizējas netradicionālās vai nepārtraukti mainīgās darbības jomās, kurās nepārtraukti paplašinās kontaktu loks. Darbam pieslēdzas tikai tad, ja darbs ir unikāls, neparasts, uzdevums ir perspektīvs, tā intelektuālo sarežģītību un interesantumu, piedāvāto prjektu ilgtspēju un mērogu pēc to veiksmīgas realizācijas. Šai grupai ir piederīgi ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP.

Ar savu nestandarta domāšanu un vēlmi iziet ārpus rāmjiem šo sociotipu pārstāvji var sagādāt ne mazums rūpju. Viņi ir sava laika intelektuālie līderi, pirmatklājēji, jaunu zinātnes nozaru izgudrotāji, sabiedrībai nozīmīgu ideju izgudrotāji.

Svarīgākais, kas vadītājam ir jāievēro darbā ar šo sociotipu pārstāvjiem: nenoniecināt viņus, nepretoties viņu meklējumiem, dot iespēju izteikt savus spriedumus vai pat strīdēties ar vadību. Viņi savā profesionālajā darbībā ļoti bieži ir eksperti. Viņiem rūp, lai viņu idejas tiktu pieņemtas un argumentācija uzklausīta. Naudu šie sociotipi iegulda, lai pilnveidotos.

Kvadra

Īsumā pirmās kvadras pasaule ir šāda: “visam ir jābūt komfortablam, ērtam, garšīgam, visiem ir jābūt labā noskaņojumā. Dzīves jēga: dzīvot, priecāties par dzīvi, izzināt visuma noslēpumus.”

Plašākā mērogā pirmā kvadra ir:

 • Taisnīguma sapnis visiem;
 • Interese par pasaules uzbūves noslēpumiem;
 • Lielas, laimīgas ģimenes;
 • Jautra atpūta;
 • Vēlme pēc piedzīvojumiem, lai iegūtu emocijas;
 • Atklājumu pasaule;
 • Pasaule, kurā tevi mīl;
 • Pasaule, kurā katru novērtē pēc iespējām;
 • Pasaule, kurā katra diena ir savādāka.

Hobiji

Populārākie ENTP hobiji ietver: izglītības turpināšanu, rakstīšanu, mākslas pasākumu apmeklēšanu, aizraušanos ar sporta veidiem, datora un video spēles, ceļošanu un kultūras pasākumus.

Darba apstākļi

Meklētāja darba motivators ir unikalitāte. Ir nepieciešams, lai darbs būtu interesants, dotu personiskās izaugsmes iespējas, iespēju pašattīstīties. Vislabāk, ja tie būs nozarē unikāli izpētes darbi.

Uzdodot šādu darbu ir nepieciešams paskaidrot Meklētājam, ka pateicoties savam asajam prātam, erudīcijai un intelektam, tikai viņš var izpildīt šo uzdevumu.  Pēc uzdevuma izpildes ir nepieciešams līdzīgā veidā viņu uzslavēt, akcentēt viņa neordināros talantus. Pacensties pēc iespējas ātrāk atrast jaunu, vēl interesantāku uzdevumu, jo meklētājs zaudē interesi tad, kad žūd inovatīvums.

Ja viņš kaut ko nav izdarījis pareizi, izpildījis kaut ko ne tā, kā bija prasīts vai nekvalitatīvi (bieži vien tā ir konkrētā uzdevuma rutīnas daļa), labāk par to neatgādināt, bet uzticēt šo uzdevumu daļu citam speciālistam.

Meklētājs pats nespēj visu laiku sekot līdzi savam ārējam izskatam vai veselībai. Tas paiet garām viņa uzmanībai. Ir labi, ja kāds cits parūpējas par viņa darba vietas labiekārtošanu, izrāda interesi par ENTP iekšējo stāvokli un palīdz to uzlabot, tas viņu atslābina, samazina spriedzi un uzbudinājumu.

Meklētāju darbam var aktivizēt attieksmē ar viņu izmantojot maigu humoru, pajokošanu, neuzbāzīgus jautājumus, kuru mērķis ir pievērst viņa uzmanību pašam sev un savām problēmām.

Kā vadīt darbinieku ENTP?

 • Parādīt viņa darba nepieciešamību citiem cilvēkiem;
 • Nodrošināt ērtu darba vietu, grafiku bez biežas pārslodzes;
 • Plānot darbam tehnoloģiskajā nozarē;
 • Ņemt vērā to, ka spēj veiksmīgi darboties ar uzdevumiem, kuros ir nenoteiktība un spontanitāte un kuri pieprasa elastīgumu un vērīgumu;
 • Motivēt novērtējot darba unikalitāti un unikālos talantus;
 • Ieklausīties viņa viedoklī par iespējām un perspektīvām;
 • Palīdzēt darbā ar detaļām;
 • Orientēt uz nestandarta, neskaidru uzdevumu izpildi;
 • Orientēt darbam ar perspektīviem uzdevumiem, no kuriem atdeve ir sagaidāma tālākā nākotnē.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darbā ENTP ir aizņemti ar efektivitātes un produktivitātes pauugstināšanu izmantojot viņu izgudrotās inovatīvās sistēmas. Ir raksturīga uzņēmēja pieeja, darbu vēlas veikt nekontrolēti, neatkarīgi, neatskaitoties.

Izrāda kompetenci, vēlas kļūt par nozares ekspertu. Viņiem patīk strādāt tur, kur tiek pieprasīta nepārtraukta prasmju un iemaņu attīstība. Viņi novērtē varu, viņi vēlās karjeru, kura dos iespēju kontaktēties ar ietekmīgiem cilvēkiem un palielināt viņu pašu ietekmi. Viņi ir ideju cilvēki, viņiem nav patīkama rutīna. Viņi jūtas garlaikoti, turklāt uzmanību nepievērš, viņuprāt, mazsvarīgām detaļām. Viņi strādā labi, ja viņu darbs ir konceptuāls un dod iespēju radošam problēmu risinājumam, nedomājot par maznozīmīgām detaļām.

Ideālā darba vide ir tā, kur viņi var parādīt savu inteliģenci, sajust izaicinājumu un strādāt ar kreatīviem un inteliģentiem kolēģiem. Tāds darbs dos iespēju kreativitātes izmantošanai inovatīvu ideju izstrādē, kā arī dos iespēju deleģēt citiem garlaicīgos uzlabošanas un rutīnas uzdevumus.

TOP karjeras izvēle ietver:

 • Vadītājs;
 • Uzņēmējs;
 • HR vadītājs;
 • Vadības konsultants;
 • Mārketinga vadītājs;
 • Pārdošanas vadītājs;
 • Korporatīvais treneris;
 • Nekustamo īpašumu pārvaldītājs;
 • Riska kapitālists;
 • Reklāmas vadītājs;
 • Radošais direktors;
 • Finanšu plānotājs;
 • Biržas mākleris;
 • Nekustamo īpašumu aģents;
 • Izmaksu aprēķinātājs;
 • Sabiedrisko attiecību speciālists;
 • Reportieris;
 • Kopiraiteris;
 • Mākslas direktors;
 • Producents vai direktors;
 • Žurnālists;
 • Tirgus izpētes speciālists;
 • Interneta arhitekts;
 • Fotogrāfs;
 • Aktieris;
 • Skolas psihologs;
 • Organizāciju psihologs;
 • Hiropraktiķis;
 • Politologs;
 • Advokāts;
 • Arhitekts;
 • Pilsētplānotājs;
 • Industriālais inžinieris;
 • Vides zinātnieks;
 • Industriālais dizaineris;
 • Aviācijas inženieris;
 • Ģeologs;
 • Detektīvs;
 • Kriminālists;
 • Sociālais zinātnieks;
 • Politiķis;
 • Izglītības iestādes direktors.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Darba vidē ENTP ienes radikālas pārmaiņas, skatās uz jauniem, labākiem un daudz interesantākiem veidiem, kā paveikt darbu. Rutīna nav priekš viņiem, bet veselīgas izaicinājums un īpašs statuss ir kā radīts šiem cilvēkiem. Viņi spēj rast risinājumu jebkuriem šķēršļiem vai problēmām. Viņi spēj komandā radīt dzīvīgumu, pārvarēt inertumu, bet viņi var nesekot norādījumiem, jo rutīna tiem ir apgrūtinoša.

Viņi var būt nepacietīgi un viegli aizkaitināmi. ENTP spēj strādāt lielos stresa apstākļos, viņiem piemīt ļoti liela vēlme uzvarēt un sasniegt vairāk, tas ir lielākais komandas motivators.

ENTP ar savu enerģiju, emtuziasmu un ekstravaganci ietekmē komandas diskusiju un tās rezultātu. Viņi ar gatavību uzņemas līdera lomu un turpina meklēt radikālas, inovatīvas idejas, kuras varētu īstenot komandā un pārdot citiem. Pārliecinātais ENTP arī komandā ieviesīs pašpārliecinātību un gatavību pārmaiņām. Viņi ir pārmaiņu katalizatori un ir gatavi pieņemt arī nepopulārus lēmumus vai pārkāpt noteikumus, gandrīz nekas viņus nespēj apturēt. Viņš ir redzamais līderis, tomēr pilnveides procesu labprāt uztic citiem.

ENTP ir nepieciešama brīvība un fleksibilitāte, jo viņiem patīk darīt lietas neparastos, jaunos un savādākos veidos, kā rezultātā pieaug darba temps un uzdevumi tiek izpildīti ļoti ātri. Viņiem nepatīk pārlieku liela kontrole vai vadīšana, viņiem nepatīk noteikumi un birokrātija, priekšroku dod darbam sev pierastā tempā un fokusēšanos uz to, kas viņus interesē un aizrauj. Viņi ir nepiemēroti darbam ar niansēm.

darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mēra nekā citi dala ENTP vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ENTP pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ENTP var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja. Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ENTP var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ENTP neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais izaugsmes potenciāls. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ENTP vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ENTP vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Piedāvāt elastīgu darba grafiku;
 • Darbā ir vēlama neatkarība un patstāvība;
 • Nekādas kontroles un režīmu;
 • Var strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • Uzdevums var būt saistīts ar teorētisko iestrādņu izveidi;
 • Patīk kustīgs darbs, komandējumi;
 • Darbam ir jābūt unikālam;
 • Vēlama bieža darbības maiņa, jauni iespaidi.