Tipu apraksts

Katra sociotipa apraksts, kurā ir ietverta informācija gan par dihatomām un Reņina pazīmēm, gan funkcijām, populārākajiem hobijiem un karjeras izvēli.