Socionikas pamati

Vislabākais līdzeklis savu stipro un vājo pušu noteikšanā ir socionika. Socionika atbild ne tikai uz jautājumu “kas es esmu”, bet arī uz jautājumiem par to, kas ir manas stiprās un vājās puses, kas mani motivē, kāda ir mana loma sabiedrībā un man piemērotākā karjera.

Socionika ir teorija par to, kā indivīds izvēlas, uztver un apstrādā saņemto informāciju. Socionikas tips – klasifikācija vai rezultāts, kas iegūts personības rakstura iezīmju un uzvedības novērtēšanas rezultātā. Iegūtais rezultāts apraksta cilvēka prognozējamo uzvedību standarta un nestandarta situācijās.

Socionika skaidro to, kāpēc pret vieniem cilvēkiem jau no pirmajām iepazīšanās minūtēm izjūtam simpātijas, bet pret citiem nepatiku. Kādam mēs ļoti vienkārši atveramies, jo rodas sajūta, ka esam pazīstami jau simts gadus, bet pret citiem izturamies vēsi un nevērīgi. Citi cilvēki viens otru kaitina, bet citi saprotas no pusvārda. Kāpēc vienas attiecības ir dzīvotspējīgākas par citām? Socionika ne tikai atbild uz šiem jautājumiem, bet arī dod iespēju prognozēt attiecības, kas var kalpot par lielisku to izveides avotu.