Prasmju nostiprināšana

Raksta mērķis: saprast to, kas ir mācībās iegūto prasmju un iemaņu nostiprināšana (overlearning), tās rašanās vēsturi un pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 5-7 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu un alternatīvo skolu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs rakstījām gan par jaunākajām par alternatīvās izglītības skolām, gan izglītības metodēm, tādēļ šoreiz turpinot rakstu sēriju pastāstīsim nedaudz vairāk par vienu no ierastākajām alternatīvās izglītības metodēm – iegūto prasmju un iemaņu nostiprināšanu. Kas ir jāzina par šo metodi?

Vēsture

Prasmju nostiprināšanas vēsture ir salīdzinoši sena, tieši tādeēļ bieži vien šī alternatīvās izglītības metode tiek uzskatīta par tradicionālās izglītības vislabāko iespējamo rezultātu. 1890.gadu laikā viens no pētniekiem, kas nodarbojās ar atmiņas izpēti – Hermans Ebinhaus (Herman Ebbinghaus), sāka pētīt to, kādā veida notiek cilvēka prasmju nostiprināšana.

Pētījumu laikā viņš atklāja to, ka laika gaitā ar atmiņas palīdzību iegaumētā informācija, kuru mēs varam atcerēties, samazinās (šo fenomenu ir iespējams nosaukt par “aizmiršanas līkni”).  Ebinhaus atklāja to, ka, lai apgūtu mazvērtīgu vai aplamu informāciju, , lai to 100% apgūtu, tā ir jāatkārto ievērojami ilgāku laiku.

Prasmju nostiprināšanu viņš nodēvēja kā laiku, kas nepieciešams, lai apgūto materiālu varētu atkārtot ar 100% precizitāti.

Pamatideja

Prasmju nostiprināšana ir process, kurā laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas tiek attīstītas līdz meistarības pakāpei. Terminu “zināšanu un prasmju nostiprināšana” izmanto arī, lai raksturotu vienu no pedagoģijas teorijām. Šī teorija uzskata, ka prakses rezultātā iegūtās prasmes un iemaņas ikdienā tiek izmantotas automātiski, nedomājot.

Prasmju nostiprināšana nozīmē:

  • Zināšanu, prasmju vai iemaņu apgūšanu;
  • To atkārtošanu nepieciešamajā apjomā;
  • To praktisku pielietošanu;
  • Spēju apgūto izmantot nedomājot.

1992.gadā tika veikti piecpadsmit dažādi pētījumi, kuru laikā tika noskaidrots tas, ka atkārtošanas intensitāte, biežums un ilgums būtiski ietekmē spēju atcerēties un izmantot apgūto. Gan pārāk liela atkārtošanas intensitāte, gan pārāk reta atkārtošana nav pieļaujama.

Priekšrocības

Prasmju nostiprināšanai zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, tas, ka metodes izmantošana spēj sniegt ātru rezultātu un veicināt skolēna prasmju izaugsmi.

Rezultāts. Atkārtota darbību veikšana, lasīšana, palīdz skolēnam pilnveidot iegūtas prasmes un iemaņas daudz īsākā laika periodā nekā tad, ja viņš cenšas attīstīt prasmes veicot darbību tikai vienreiz.

Personiskā izaugsme. Metodes izmantošana palīdz veicināt skolēna izaugsmi, jo ātri un sekmīgi apgūstot pamatlietas viņš spēj mācīties daudz sarežģītākas lietas tikpat īsā laika periodā.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai alternatīvās izglītības metodei, arī prasmju atkārtošanai ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret alternatīvās izglītības metodes izmantošanu.

Par metodes galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka tās izmantošanas rezultātā skolēna kognitīvo procesu darbība samazinās un tādēļ pozitīvs mācību rezultāts ir novērojams īstermiņā.

Īstermiņa rezultāts. Pētījumi ir pierādījuši to, ka nepārtraukta atkārtošana palīdz iegaumēt nepieciešamo materiālu īstermiņā, ilgtermiņā skolēna spēja atcerēties apgūto ievērojami samazināsies.

Domāšanas spējas. Laika gaitā skolēniem, kuri nepārtraukti atkārto apgūstamo materiālu vai noslīpē iegūtās prasmes, samazinās kognitīvo jeb domāšanas procesu intensitāte un viņi vairs neko nespēj atcerēties.

Cerams, ka šis nelielais ieskats vienā no atpazīstamākajām alternatīvās izglītības metodēm deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Bieži vien šīs izglītības metodes tiek izmantotas ikdienā. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.