Praktiskā skola

Raksta mērķis: saprast to, kas ir praktiskā skola (tinkering school), tās pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs mēs rakstījām gan par atpazīstamām un pasaulē plaši izmantotām apmācību metodēm un filozofijām, gan tādām metodēm, kuras netiek plaši izmantotas. To vidū bija gan Valdorfa skola, gan uz problēmām balstīta apmācība, tādēļ turpinot rakstu sēriju nedaudz vairāk pastāstīsim par praktisko skolu. Kas ir jāzina par šo metodi?

praktiskā skola – vēsture

Praktisko skolu 2005.gadā izveidoja datorzinātnieks Džīvers Tullijs (Gever Tully). Viņa mērķis bija palīdzēt skolēniem apzināties to, ka viņi var izveidot jebko un tad, ja viņi var izveidot jebko, viņi var iemācīties visu. Skolēnu galvenais uzdevums ir izmantot reālus priekšmetus un radīt reālas ikdienā redzamas un izmantojamas lietas sākot no amerikāņu kalniņiem un beidzot ar vilciena prototipu.

Pamatideja

Praktiskā skola izmanto inženierzinātnes kā dzīves metaforu: tā skolēnus nodrošina ar reāliem rīkiem reālu lietu radīšanai, lai risinātu problēmas mūsdienu pasaulē. skolas galvenais uzdevums ir attīstīt skolēna tehnoloģiskās un problēmu risināšanas prasmes.

Tullijs uzskata, ka skolēni iegūst daudz vairāk ikdienā mācoties rīkoties ar to, ko viņu vecāki uzskata par bīstamu. Viņš uzskata, ka tas var palīdzēt bērniem pielāgoties un justies drošāk mūsdienu pasaulē.

Praktiskā skola bieži vien tiek saistīta ar vasaras nometni, kur skolēni ierodas ar mērķi realizēt savus projektus. Projekts ir tas uz ko tiek balstīta skolas pamatideja. Jebkurš projekts sastāv no izpētes un eksperimentēšanas. Skolas mērķis ir veicināt skolēnu radošo, analītisko, komunikācijas un sadarbības prasmju attīstīšanu.

Skolēnu uzdevums ir strādājot komandā un izmantojot dažādus materiālus ne tikai labi pavadīt laiku, bet arī radīt kādas problēmas praktisku risinājumu. veiksmīgs risinājums ir tāds, kura tālākā uzlabošanā ir jāiegulda pēc iespējas mazāk laika resursu.

Priekšrocības

Praktiskajai skolai ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, skolēnu mācību izpratnes un patstāvības pieaugums.

Izpratne. Tradicionālajā izglītības sistēmā skolotājs visiem tikai vienreiz stāsta savu stāstāmo. Praktiskajā skolā skolotājs katram skolēnam nepieciešamības gadījumā sniedz detalizētu uzdevuma instrukciju. pētījumi ir pierādījuši, ka šāda pieeja ir daudz efektīvāka gan mācot ekonomiku, gan zinātni.

Patstāvība. Projekti palīdz skolēniem iemācīties kļūt patstāvīgākiem un pašiem atrast atbildes uz saviem jautājumiem. Darbs komandā palīdz attīstīt komunikācijas, sadarbības un līderības prasmes.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai alternatīvās izglītības skolai, arī praktiskajai skolai ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret alternatīvās izglītības  izmantošanu.

Par alternatīvās skolas galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka šajā skolā nav klasisko zināšanu pārbaudīšanas metožu, skolēns nosaka savus mācību mērķus skolotāja loma ir mazsvarīga.

Pārbaudījumi. Mācību priekšmeta vai tēmas noslēgums šajā skolā nav kontroldarbs, ieskaite vai eksāmens. Tā vietā skolēnam ir jāparāda savi paveiktie praktiskie darbi. Šāda darbu novērtēšana palīdz skolēnam iegūt atgriezenisko saiti un saņemt atbildes uz tiem jautājumiem, par kuriem viņš nav aizdomājies.

Pašplūsma. Skolēna uzdevums ir pašam izdomāt sev uzdevumus un atrast resursus sava projekta realizācijai. Skolotāja uzdevums ir veicināt skolēnu uz pareizu darba izpildi, palīdzēt ar padomu nevis pareizajām atbildēm. Skolotāji uzskata, ka mēģinājums un neveiksme ir vislabākais skolotājs.

Cerams, ka šis nelielais ieskats vienā no jaunākajām alternatīvās izglītības skolām deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.