POGIL

POGIL

Raksta mērķis: saprast to, kas ir POGIL, tā pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs mēs rakstījām gan par atpazīstamām un pasaulē plaši izmantotām apmācību metodēm un filozofijām, gan tādām metodēm, kuras netiek plaši izmantotas. To vidū bija gan Valdorfa skola, gan  keisu metode, tādēļ turpinot rakstu sēriju nedaudz vairāk pastāstīsim par POGIL. Kas ir jāzina par šo metodi?

Pamatideja

POGIL ir apmācību metode, kura tika izstrādāta 1994.gadā, lai palīdzētu skolēniem veiksmīgāk apgūt ķīmiju.  Tā ir stratēģija un filozofija, kas ir balstīta uz pētījumu par to, kā skolēni mācās rezultātiem. Mūsdienās POGIL ir integrēts vairākos mācību priekšmetos vairāk nekā 1000 amerikāņu skolās.

POGIL – uz procesu orientēta vadīta, uz jautājumiem balstīta mācības metode. Metode ir balstīta uz grupu darbu, tā ir orientēta uz studentu. POGIL klasēs studenti strādā mācību komandās pie jau nodefinētiem jautājumiem

Atšķirībā no parastajām klasēm, šajās klasēs skolēni strādā trīs līdz četru cilvēku komandā. Katram skolēnam tiek piešķirta noteikta loma, piemēram, vadītājs vai pētnieks. Skolotājs darbojas kā veicinātājs, klausās skolēnu diskusiju un to vada pareizajā virzienā.

Skolēnu uzdevums ir izveidot diskusiju, kurā ir nepieciešams atbildēt uz iepriekš skolotaju rūpīgi izdomātiem jautājumiem un tādējādi stimulēt zināšanu iegūšanu. Tā vietā, lai skolotājs izklāstītu apgūstamo materiālu, skolēni paši veido mācību materiālu, cenšas izprast tā būtību.

Priekšrocības

POGIL, līdzīgi kā citām apmācību metodēm, ir zināmas daudzas priekšrocības, kā piemēram sadarbības prasmju veicināšana un augstāka skolēnu ieinteresētība.

Sadarbības prasmes. Izmantojot POGIL metodi tiek attīstītas skolēnu sadarbības prasmes, jo skolēniem nav izvēles, lai iemācītos viņiem ir jādiskutē par problēmu, jāmeklē risinājums un par to jāvienojas.

Ieinteresētība. Mācību stundu neveido skolotāja garlaicīgais monologs, bet gan pašu skolēnu radītais rezultāts, tādēļ skolēni tiek vairāk iesaistīti aktivitātēs, jūtas atbildīgi par rezultātu un kļūst motivētāki.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai apmācību metodei, arī POGIL ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret apmācību metodes izmantošanu.

Par metodes galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka šīs metodes izmantošana pieprasa skolotāja pūles un mentora iemaņas, kā arī ne vienmēr grupu darbi ir komfortabli skolēniem.

Skolotāja pūles, kas nepieciešamas stundu gatavošanai izvēloties šo metodi ir ievērojami lielākas, nekā likt norakstīt tekstu no grāmatas. Skolotājam ir jāspēj ne tikai sagatavot izmantojamus uzdevumus, bet arī rosināt skolēna pareizo domu gājienu.

Grupu darbi pat, ja komandā ir 3-4 skolēni ne vienmēr ir komfortabli, jo komandā vienmēr būs kāds līderis, kurš uzņemsies iniciatīvu, tādēļ kāds var palikt gan bez izpratnes, gan iespējas izteikties.

Cerams, ka šis nelielais ieskats šajā apmācību metodē deva tev nelielu izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītība ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.