Pārdošanas speciālists

Raksta mērķis: sniegt priekšstatu par pārdošanas speciālista ikdienas pienākumiem, atbildību, nepieciešamajām zināšanām un izaugsmes iespējām. Izvēloties profesiju mēs bieži vien neko nezinām par tās ikdienu. Lai nepiedzīvotu vilšanās sajūtu, iepazīsti pārdošanas speciālista profesiju un tās ikdienu.

Pārdošanas speciālists ir tas cilvēks, kura galvenais uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu jaunu klientu piesaisti un pakalpojumu pārdošanu. Viņš ir atbildīgs arī par to, lai pārējiem uzņēmuma darbiniekiem būtu darbs.

Gandrīz par katru profesiju ir dzirdēti dažādi mīti, kas liek mums padomāt, cik labi vai, tieši pretēji, slikti ir strādāt šajā profesijā. Izplatītākie mīti par pārdošanas speciālistu:
– viņš ir tas, kurš ir ļoti agresīvs un vienmēr sasniedz rezultātu;
– viņš ir tas, kurš strādā tikai rezultāta dēļ;
– par lielisku pārdošanas speciālistu piedzimst nevis izmācās.

Ja tu līdz šim esi domājis, ka pārdošanas speciālists ir tas cilvēks, kurš izdarīs visu, lai tu iegādātos produktu, kurš tev nav vajadzīgs, tu maldies. Ieskatīsimies, kāda ir profesionāla pārdošanas speciālista ikdiena, nepieciešamās prasmes un darba specifika.

DARBA SPECIFIKA

Darba specifika: darbs birojā, darbs izbraucienos.
Komunikācijas specifika:  darbs individuāli, darbs ar klientiem.
Nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības:
– Spēja orientēties uz detaļām;
– Labas komunikācijas prasmes;
– Izpratne par dažādām pārdošanas metodēm;
– Izpratne par patērētāju uzvedību tirgū;
– Izpratne par produkta iegādes paradumiem;
– Labas un pārliecinošas prezentēšanas prasmes;
– Izpratne par dažādām supervīzijas metodēm;
– Spēja analizēt klienta prasības un sagatavot tām atbilstošu piedāvājumu.

Pārdošanas speciālista ikdiena

Pārdošanas speciālista ikdiena tiek pavadīta aktīvā komunikācijā ar klientu, klientu vēlmju izzināšana un klienta vēlmēm atbilstoša pārdošanas piedāvājuma izveidē. Viņš ir atbildīgs par pasūtījumiem: pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un realizēšanu.

Pārdošanas speciālists analizē iepriekšējā periodā sasniegtos rezultātus, kā arī izveido pārdošanas plānu un produkta prezentāciju. Pēc pārdošanas plāna izstrādes speciālista galvenais uzdevums ir saskaņā ar izveidoto stratēģiju uzrunāt potenciālos klientus un pārliecināt viņus par produkta iegādi.  Pēc produkta iegādes tiek noslēgts iegādes jeb pārdošanas līgums.

Katrā uzņēmumā atšķiras gan pārdošanas speciālista darba uzdevumi, gan darba apjoms un atbildības līmenis. lielākos uzņēmumos pārdošanas speciālists iespējams darbojas tikai ar pārdošanas stratēģijas izstrādi un iegūto datu apstrādi, bet kādā citā tikai ar telemārketingu.

Pārdošanas speciālista darba pienākumi:
– Pārdošanas procesa koordinēšana;
– Klientu vajadzību izzināšana, piedāvājuma sagatavošana;
– Produkta tehnisko parametru pārzināšana;
– Pārdošanas datu uzskaite un analīze;
– Produkta cenas aprēķināšana (atkarība no uzņēmuma);
– Darījuma noslēgšana (pasūtījums, līgums u.c.);.

Pārdošanas speciālists ir atbildīgs par svarīgāko uzņēmuma pārdošanas mērķu noteikšanu, kā arī visu nepieciešamo darbību mērķa sasniegšanai nodrošināšanu.

Izaugsmes iespējas ir tas jautājums, kuru ir lietderīgi saprast vēl pirms darba uzsākšanas. Kādas ir izaugsmes iespējas? Vai man būs iespēja izmantot apgūto darot citu darbu?

Šajā amatā ir iespējamas arī nozīmīgas izaugsmes iespējas. Visbiežāk jaunais speciālists darbu sāk kā pārdošanas speciālista asistents. Pierādot savas prasmes un iemaņas laika gaitā ir iespējams kļūt par pārdošanas speciālistu un vēlāk vadīt uzņēmuma pārdošanas nodaļu. Amatā iegūtās prasmes ir universālas, tās var izmantot gan sabiedrisko attiecību vadīšanā, gan uzņēmējdarbība.

Diemžēl Latvijā nav izveidotas pārdošanas speciālistu studiju programmas. Lai kļūtu par pārdošanas speciālistu ir jāpiesakās pārdošanas speciālista vakancei. Visbiežāk potenciālie darba devēji pieprasa izglītību uzņemējdarbības vadīšanā vai uzņēmuma darbības nozarē, piemēram, IT vai farmācijā.

Ja uzskati, ka šī profesija tevi ir ieinteresējusi, zemāk aplūko to, kur studēt un iegūt papildus informāciju, lai kļūtu par profesionālu pārdošanas speciālistu jau tuvākajā nākotnē.

Kursi izaugsmei:
– ALISON – Understanding Your Customers to Drive Sales
– ALISON – Creating a Need for Your Product
– ALISON – Sales Prospecting and Lead Generation
– ALISON – Introduction to Sales Management
– ALISON – Sales Management – Business Ethics and Sales
– ALISON – Effective Communication and Sales Techniques
– Coursera – Sales Strategies

Blogi, kuriem stilīgi sekot:
The sales blog
Changing Minds
Sales training advice
Jonathan Farrington’s Blog
DIY Marketers
Persuasive.net
Sales warrior
Quick sales tips
The science and art of selling
Sales and sales management blog
Salesforce
The Close.io
Sales Pro Insider
HubSpot Sales
YourSales
Pipedrive
Sales Hacker
Smart Selling Tools
Attach.io

Cerams, ka šis nelielais ieskats profesijas pasaulē palīdzēja tev saprast, vai tieši šī ir tava sapņu profesija, kurā vēlies attīstīties. Vai tu spēj iedomāties savu ikdienu pavadot aktīvā komunikācijā ar potenciālajiem klientiem?

Vēlies kļūt par kādas nozares ekspertu? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.