Mācības atklātā telpā

Raksta mērķis: saprast to, kas ir mācības atklātā telpā (open space learning), tās vēsturi, pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs mēs rakstījām gan par atpazīstamām un pasaulē plaši izmantotām apmācību metodēm un filozofijām, gan tādām metodēm, kuras netiek plaši izmantotas. To vidū bija gan pasaulē plaši atpazīstamā Montessori pedagoģija, gan Valdorfa skola, gan citas apmācību metodes, tādēļ turpinot rakstu sēriju nedaudz vairāk pastāstīsim par “mācībām atklātā telpā”. Kas par šo metodi ir jāzina?

Vēsture un pamatideja

Mācības atklātā telpā jeb OSL ir viena no alternatīvās pedagoģijas metodēm. OSL ir starpdisciplināra izglītības metode, kas tiek organizēta fiziski nenorobežotās telpas, tas nozīmē, ka mācības notiek bez klasē ierastajiem galdiem un krēsliem. Skolotāja uzdevums ir spēt nodrošināt mācību apguvi brīvā vidē.

Sākotnējā metodes pamatideja tika radīta augstskolas teātra mēģinājumos savienojot teoriju un praksi. Kopš pirmsākumiem metodi veiksmīgi ir iespējams izmantot tādu priekšmetu apguvē kā:

  • ķīmija;
  • tiesību zinības;
  • ekonomika un bizness;
  • angļu valoda;
  • matemātika;
  • filozofija;
  • medicīna.

OSL ir unikāla apmācību metode, jo reizē gan ir, gan nav uz sadarbību vērsta alternatīvās izglītības metode. Šāds fenomens ir iespējams tikai tādēļ, ka tai katrreiz ir tikai viens dalībnieks.

Neatņemama OSL kā pedagoģija izmantotas metodes sastāvdaļa ir radošās darbnīcas. OSL darbību piemēri ietver tādas darbības kā:

  • “fotogrāfija” vai ‘”glezna”, kurā tās dalībniekiem ir nepieciešams radīt neparastas un abstraktas idejas;
  • “teoriju veidošana”, kurā dalībnieku galvenais uzdevums ir izmantojot viņiem sniegtos mācību materiālus izveidot teoriju, koncepciju vai stāstu;
  • simulācijas un lomu spēles.
Priekšrocības

Mācībām atklātā telpā ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, mācību paradumu maiņa un tehnoloģiju pareiza izmantošana mācību procesa laikā.

Mācību paradumu maiņa. Mūsdienās skolēni ir pieraduši pie tā, ka gan, lai atrisinātu kādu sarežģītāku uzdevumu, gan rastu atbildes uz sev nepieciešamiem jautājumiem ir jāizmanto internets. Tomēr OSL fokusējas uz to, lai skolēns nemeklētu izeju no situācijas mobilajā telefonā, bet gan izmantotu blakus esošos resursus.

Tehnoloģiju izmantošana. Pēc mācību paradumu maiņas, OSL tiek atsākta tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, skaidrojot to, kā šīs tehnoloģiju sniegtās iespējas un potenciālu izmantot apzināti.

Trūkumi

Kā jau katrai alternatīvās izglītības metodei, arī “mācībām atklātā telpā” ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret alternatīvās izglītības metodes izmantošanu.

Par metodes galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka metodes pamatideja tiek balstīta uz vairāku citu alternatīvo izglītības metožu pamatprincipiem un alternatīvo domāšanu, kas nav saprotama citiem.

Vairākas alternatīvās izglītības metodes. OSL apvieno vairāku pedagoģijas zinātnē izcilu personību darbus kā, piemēram, neaktīvo mācīšanos, kinestētisko mācīšanos un daudzas citas izglītības metodes.

Aplternatīvā domāšana. Metode ir piemērota tikai nelielai daļai, tiem, kuri spēj noticēt tam, ka eksistē prāts un dvēsele. OSL ietver jebkuru mācību aktivitāti, kurā tiek iesaistīts gan cilvēka ķermenis, gan prāts, piemēram, mācību darbnīcās, teātri u.c.

Cerams, ka šis nelielais ieskats vienā no alternatīvās izglītības metodēm deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.