Lietussargu skola

Raksta mērķis: saprast to, kas ir viena no jaunākajām izglītības metodēm, kas ir vērsta uz noteiktas problēmas risināšanu – Lietussargu skola (Umbrella school), tās rašanās vēsturi un pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 5-7 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu un alternatīvo skolu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs rakstījām gan par jaunākajām par alternatīvās izglītības skolām, gan izglītības metodēm, tādēļ šoreiz turpinot rakstu sēriju pastāstīsim nedaudz vairāk par vienu no jaunāko laiku alternatīvās izglītības skolām – lietussargu skolu. Kas tev ir jāzina par šo skolu?

Lietussargu skola ir viena no alternatīvās izglītības skolām, kura ir izveidota ar mērķi uzraudzīt mājmācībā esošo bērnu sasniegumus un izglītošanu atbilstoši likumdošanas prasībām.

Pamatideja

Likumdošanas atšķirību dēļ nav izveidota vienotas lietussargu skolas definīcija. Piemēram, Alabamas šatā, ASV, mājmācības likumiskai nodrošināšanai ir nepieciešams noteikts sertifikāts.

Lietussargu skola piedāvā:

  • Nodrošināt bērna mājmācības programmas likumisku atzīšanu;
  • Izdot sekmju izrakstu;
  • Uzturēt apmeklējuma reģistru;
  • Nodrošināt dažādas aktivitātes, piemēram, mācību ekskursijas vai skolēnu interešu pulciņus;
  • Nodrošināt ikvienu skolēnu ar skolēnu apliecību.

Priekšrocības

Lietussargu skolai ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, tās piemērotība ģimenēm, kā arī iespēja pielāgot dažādus mācību materiālus un metodes.

Mācību materiāli. Skola piedāvā iespēju mācību procesā izmantot gan jau iepriekš sagatavotus materiālus, gan ģimenei patstāvīgi izvēlēties un sagatavot mācību metodes un materiālus. Tas dod iespēju vecākiem savam bērnam iemācīt skolas programmu tā, lai viņš to saprastu.

Piemērotība ģimenēm. Ģimenēs, kurās ir vairāk par vienu bērnu, atšķirība no citam, šī alternatīvā skola  ir piemērota tad, ja viena mācību metode ir piemērota visiem bērniem.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai alternatīvajai skolai, arī lietussargu skolai ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret alternatīvās izglītības metodes izmantošanu.

Par skolas galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka to ierobežo dažādās valstīs esošas likumdošanas prasības, ka arī tas, kādā veidā notiek reālais apmācību process.

Likumdošana. Katra valstī ir noteikti negrozāmi likumi, kas attiecas uz formālo izglītību – tās mērķiem, ilgumu, sagaidāmajiem rezultātiem un to novērtēšanu.  Tas nozīme, ka lietussargu skolas apmācību metodes principus vienlīdzīgi nevar attiecināt uz jebkuru vietu pasaulē.

Realitāte. Bieži vien mājmācība ir vienkārša nepieciešamo dokumentu aizpildīšana bez jebkādas iedziļināšanās skolēna sasniegumos un zināšanās, kuras būtu jāapgūst. nereti skolēna sasniegumi netiek novērtēti, bet mācībām veltītais laiks netiek skaitīts.

Cerams, ka šis nelielais ieskats vienā no alternatīvās izglītības skolām deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.