Lielisks datu analītiķis

99% informācijas garantē uzvaru /Napoleons Bonaparts/

Raksta mērķis: ir izprast to, kāds ir lielisks datu analītiķis no socionikas viedokļa. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka dažiem kāda noteikta profesija padodas viegli, bez piepūles, bet citiem neizdodas gūt panākumus pat ieguldot laiku, enerģiju un spēku. Daži datu analītiķi strādā ātri un veiksmīgi, bet citu cilvēku darbs ir neizmantojams, jo viņi paši nesaprot, to, ko dara, kāds ir analīzes rezultāts un kā to iegūt.

Turpinot rakstu sēriju stāstīsim par jau iepriekš apskatītajām profesijām un to, kuriem speciālistiem no socionikas viedokļa tās ir vispiemērotākās. Šoreiz nedaudz par datu analītiķi.

Atcerēsimies, kas ir datu analītiķis?

Datu analītiķis ir tas cilvēks, kura galvenais uzdevums ir sarežģītus un nesaprotamus skaitļus izteikt vienkāršos un saprotamos vārdos. Viņa uzdevums ir apkopot un izskaidrot datus, lai palīdzētu uzņēmuma vadībai pieņemt pārdomātākus lēmumus.

Datu analītiķis ir atbildīgs par to, lai uzņēmumam nepieciešamie dati noteiktajā termiņā  tiktu apkopoti, analizēti un pareizi interpretēti. Viņš ir tas, kura darbā pieļauto kļūdu cena ir ļoti augsta, jo darba rezultātu lēmumu pieņemšanā izmantos citi.

Kā tiek pavadīta viņa ikdiena?

Datu analītiķa ikdiena tiek pavadīta informācijas iegūšanā, apkopošanā un analizēšanā. Datu analītiķa uzdevums ir apkopot datus, kas, piemēram, ir saistīti ar pārdošanu, loģistiku, bet pēc tam noskaidrot to, kā šī informācija var ietekmēt pārdošanas cenu, kādi uzlabojumi ir jāveic, lai sasniegtu uzņēmuma mērķi u.c.

Datu analītiķis un socionika

Mēs visi zinām, ka cilvēki, kuriem nepiemīt dabiska loģiskā domāšana bieži vien izvēlas apgūt ar loģiku saistītu profesiju, piemēram, grāmatvedību vai datu analīzi.

Daži datu analītiķi savā rīcībā esošos datus analizē virspusēji, bez intereses, kamēr citi meklē tik ilgi, līdz atrod biznesa problēmas vai iespējas cēloni. Kāds ir šīs situācijas patiesais iemesls?

Kādām prasmēm ir jāpiemīt cilvēkam, lai viņš sasniegtu labus un apskaužamus rezultātus karjerā un nepapildinātu neapmierināto bezdarbnieku loku un kļūtu par datu analītiķi?

No socionikas viedokļa par lielisku datu analītiķi var kļūt cilvēks, kuru aizrauj sarežģītas matemātiskās funkcijas un vienādojumi. Viņš spēj saprast to nozīmi un ļoti vienkāršiem vārdiem to paskaidrot arī citiem.

Tas ir cilvēks, kurš savu darbu vienmēr veic rūpīgi, pārdomājot vissīkāko tā detaļu, niansi. Viņš vēlās, lai viss, ko viņš darītu būtu paveikts iespējami ātri un ļoti kvalitatīvi.

Viņu neaizrauj darbs ar cilvēkiem. Viņš nezina, kā radīt harmoniju un ko tas nozīmē. Labprātāk pievērsīsies grāmatas lasīšanai vai informācijas ieguvei par sev interesējošo tēmu internetā – noskatīsies video, apgūs vērtīgu kursu vai čatos ar domubiedriem sociālajos portālos.

Bieži vien viņš izvairās no atrašanās uzmanības centrā, cenšas izvairīties arī no ierastās vides maiņas. Nepazīstamā situācijā vai sabiedrībā ir ļoti kluss, gandrīz nemaz nerunā.

Tas ir iemesls, kādēļ datu analītiķa profesijas apguve un praktisks darbs profesijā šiem cilvēkiem nesagādā nekādas grūtības un viņi bez jebkādām problēmām un ļoti ātri gūst vadības atzinību.

Cerams, ka šis nelielais ieskats tajā, kādas ir datu analītiķim nepieciešamās īpašības jeb prasmes, palīdzēja tev izlemt par šīs profesijas piemērotību tavā turpmākajā karjerā un to, vai tieši tev piemīt iepriekš minētās prasmes. Arī turpmāk rakstīsim par katrai profesijai piemērotākajiem cilvēkiem no socionikas viedokļa.

Vēlies kļūt par izcilu nozares ekspertu? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.