Līderība

Raksta mērķis: saprast to, kas ir līderība (educational leadership), tās vēsturi, pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs mēs rakstījām gan par atpazīstamām un pasaulē plaši izmantotām apmācību metodēm un filozofijām, gan tādām metodēm, kuras netiek plaši izmantotas. To vidū bija gan Valdorfa skola, gan apmācību metodes, tādēļ turpinot rakstu sēriju nedaudz vairāk pastāstīsim par līderības izmantošanu izglītības procesā. Kas par to ir jāzina?

Vēsture

Termins “izglītības līderība” vairāku iemeslu dēļ nostiprināja savas pozīcijas 20.gs. beigās. Skolām tika pieprasīts, lai to absolventi sasniegtu arvien labākus un labākus rezultātus, tādēļ skolām bija jāveic dažādas reformas, lai šo mērķi sasniegtu.

Skolas nevarēja izvairīties no atbildības par to audzēkņu sasniegumiem. Skolas direktors ir ne tikai vadītājs, bet arī skolas līderis. Izglītības līderība var ietvert arī citas personas, piemēram, formālās līderības grupas biedrus vai citas personas, kuras strādā pie skolas mērķu sasniegšanas. mūsdienās tas apzīmē skolas vadību, vadošos darbiniekus, ka arī to vadības metodes.

pamatideja

Līderība ir skolēnu, skolotāju un vecāku talantu iesaistes un vadīšanas process, kura mērķis ir sasniegt izvirzītos izglītības mērķus. Terminu “līderība” bieži vien izmanto arī kā sinonīmu vārdu savienojumam “izglītības vadība”. Vairākas universitātes ASV piedāvā iespēju studēt izglītības līderību.

Terminu “izglītības līderība” bieži vien izmanto, lai raksturotu arī ārpusskolas programmas. Līderi skolu kopienās, koledžās, uz kopienām balstītās programmās, kā arī augstskolās arī ir izglītības līderi.

Skolu kontekstā ir nepieciešams pievērst uzmanību uz uzdevumiem orientētā līderībā. Tas koncentrējas uz uzdevumiem un darba pabeigšanu nevis cilvēku, kurš to uzdevumu paveic. Šis līderības stils fokusējas uz struktūru, plānu un termiņiem. Citi līderības stila elementi ir:

  • Detalizēta uzdevumu un laika ierobežojumu izstrāde;
  • Mērķu izvirzīšana un sadalīšana;
  • Nepārtraukta uzdevumu uzraudzība;
  • Termiņu noteikšana un kontrole;
  • Uzdevumu pārskatīšana.

Uz uzdevumiem balstītu līderības stilu izstrādāja akadēmiskie pētnieki. Tā ir uz uzdevumiem balstītas vadības un līderības kombinācija. Līderība ir spēja vadīt, savukārt vadība ir procesu pārvaldība.

priekšrocības

Līderības integrēšanai mācību procesā ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, līderības prasmju attīstība un lielāka skolēnu interese un iesaiste mācību procesā.

Līderības prasmju attīstība. Pateicoties līderības prasmju attīstībai skolēni ne tikai sasniedz labākus akadēmiskos vērtējumus, bet arī uzlabo attiecības ar skolotājiem un skolas vadību. Viņi mācās piemēru no viņiem.

Skolēnu iesaiste. Skolēni aktīvāk iesaistās mācību vides nodrošināšanā, kā arī kļūst par mentoru viens otram. Neiztrūkstošs iesaistes rezultāts mācību procesā ir augstāka skolēnu disciplīna.

trūkumi

Ka jau katrai alternatīvās izglītības metodei, arī līderības izmantošanai izglītībā ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret alternatīvās izglītības metodes izmantošanu.

Par līderības galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka tās izmantošana nav piemērota visiem skolēniem, kā arī tas, ka metodi nav iespējams pielāgot visām skolām.

Skolēnu rakstura īpatnības. Ne visi skolēni ir vērsti uz līderību un panākumiem, tādēļ šīs metodes izmantošana izglītībā var nesniegt vēlamos rezultātus.

Skolas ir tikpat atšķirīgas ka skolēni. Lai gan visas darbojas balstoties uz vieniem standartiem, katrā skolā ir pieņemta sava uzvedības kultūra, sava mācību procesa organizācija, kuru nebūt nav viegli pārveidot.

Cerams, ka šis nelielais ieskats vienā no alternatīvās izglītības metodēm deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.