Keisu metode

Keisu metode

Raksta mērķis: saprast to, kas ir keisu metode (case method), tās rašanās vēsturi un pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs mēs rakstījām gan par atpazīstamām un pasaulē plaši izmantotām apmācību metodēm un filozofijām, gan tādām metodēm, kuras netiek plaši izmantotas. To vidū bija gan Valdorfa skola, gan uz problēmam balstīta apmācība, tādēļ turpinot rakstu sēriju nedaudz vairāk pastāstīsim par keisu metodi. Kas ir jāzina par šo metodi?

Keisu metode – vēsture

Pirmo reizi metodi 1924.gadā izmantoja Hārvardas biznesa skola. Biznesa skolas pasniedzēji ātri vien saprata to, ka neeksistē piemērotas apmācību metodes biznesa aspirantūras studentiem. Viņu piedāvātais problēmas risinājums bija interviju organizēšana ar vadošajiem biznesa nozares praktiķiem un detalizētu vadītāju nodarbošanās aprakstu dokumentēšana, kā arī informācijas apkopošana par tiem faktoriem, kas ietekmē viņu biznesa darbību.

Klausītājiem tika iedoti situācijas apraksti, ar kuriem reālajā biznesa vidē ir saskārusies kāda organizācija. Šīs aktivitātes mērķis ir iepazīties ar problēmu un kolektīva diskusijas rezultātā atrast vispiemērotāko problēmas risinājumu.

Keisu metode tiek plaši izmantota biznesa apmācībās, kopš 20.gs. piecdesmitajiem gadiem šī metode ir izplatījusies arī Ziemeļeiropā. Kopš šī gadsimta sākuma keisu metodi pasniedzēji izmanto arī eksaktajās un tehniskajās zinātnēs.

Pamatideja

Keisu metode ir apmācību pieeja, kurā tiek izmantoti reālu ekonomisko, sociālo vai biznesa situāciju apraksti. Skolēniem ir jāizpēta situācija, jānoskaidro, kāds ir radušās situācijas cēlonis, jāpiedāvā vairāki iespējamie problēmas risinājumi un jāizvēlas labākais no piedāvātajiem risinājumiem. Keisi jeb situācijas tiek balstītas uz reālām, praksē notikušām vai praksē potenciāli iespējamām situācijām.

Visbiežāk šo metodi izmanto:

  • Grāmatvedībā;
  • Uzņēmējdarbībā;
  • Finansēs;
  • Personālvadībā;
  • IT vadībā;
  • Mārketingā;
  • Līderībā;
  • Psiholoģijā;
  • Socioloģijā.

Mūsdienās visbiežāk tiek izmantoti Ziemeļamerikas uzņēmumu izveidotie biznesa keisi, jo tiek uzskatīts, ka Ziemeļamerika ir situāciju analīzes dzimtene. Biznesa keisi tiek veidoti sadarbojoties uzņēmumu vadītājiem un augstskolu pasniedzējiem.

Biznesa keisi ir atšķirīgi gan pēc to struktūras, parādīšanas veida, izmēra, sarežģītības pakāpes, specializācijas, uzņēmumu veida un reģiona.

Priekšrocības

Keisu metodei ir zināmas daudzas priekšrocības, kā piemēram, tā apmācību procesam piešķir realitātes sajūtu un ir viegli pielāgojama jebkuram tematam un nozarei.

Realitāte. Metode dod iespēju izjust realitāti arī skolas solā un studentiem aktīvi piedalīties problēmas izpētē, rezultātu diskusijā un piemērotāko risinājumu ieteikšanā.

Viegli pielāgot. Šo metodi ir vienkārši pielāgot jebkurai nozarei un tās specifikai neatkarīgi no tā, vai tā ir banka, policija vai uzņēmējdarbība. Ar tās palīdzību tiek attīstītas analītiskās, kritiskās domāšanas un komandas sadarbības prasmes.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai apmācību metodei, arī keisu metodei ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret apmācību metodes izmantošanu.

Par metodes galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka risinājumam nav vienas pareizās atbildes un ir izmantošanai nepieciešams ilgs laiks.

Nav vienas pareizās atbildes. Piedāvātajam keisam nav vienas pareizās atbildes, tas dod iespēju par vislabāko atzīt visnepiemērotako risinājumu, kas realitātē var nebūt īstenojams.

Laiks. Iepazīšanās ar situāciju, situācijas analīze, diskusija un risinājuma prezentēšana ir ļoti laikietilpīgs process, tādēļ laika trūkuma dēļ problēma var tikt apskatīta ļoti virspusēji.

Cerams, ka šis nelielais ieskats keisu metodē deva tev nelielu izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītība ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.