Kas ir loģika?

kas ir loģika

Iemesls – emociju vidējais aritmētiskais /Elbert Hubbard/

Raksta mērķis: saprast to, kas ir loģika, kādēļ ir svarīgi noteikt savu piederību pie loģiskajiem tipiem un to, kā šo informāciju pielietot turpmākajā dzīvē un karjeras izvēlē. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Vai tu esi ievērojis, ka cilvēki tev apkārt emociju ziņā ir dažādi – vieni ir ļoti draudzīgi un atvērti, bet otri šķiet nesaprotami cilvēki, kuri nemaz nevēlas draudzēties. Ja iepriekš stāstījām par trim dažādiem pretstatu pāriem, tad šoreiz uzsākot ceturtā (pēdējā) pretstatu pāra, loģiķu un ētiķu, aprakstu ir vērts uzzināt vairāk par tiem, kurus socionikā dēvē par loģiķiem. Kas viņi tādi ir?

Loģiskie tipi, galvenokārt, ir cilvēki, kuri orientējas uz pierādītiem faktiem un likumsakarībām. Viņi nesteidzas izrādīt savas emocijas, tie ir cilvēki, kas jebkuras jūtas vai situācijas analizē ar prātu.

KĀ ATPAZĪT – IZSKATS?

Piederību pie loģiskā personības tipa mēs varam noteikt ne tikai pēc cilvēka uzvedības, bet arī pēc apģērba krāsu izvēles. Atšķirībā no apskatītajiem intravertajiem un ekstravertajiem tipiem krāsu dominance nav tik izteikta un ir atkarīga no piederības iepriekšminētajiem tipiem.

Loģiķa un ētiķa apģērba izvēle ir līdzīga, tomēr piederību pie loģiskajiem tipiem mēs varam noteikt pēc tā, kāda ir cilvēka uzvedība, ja uzvedībā nav iespējams saskatīt emocijas, tad visticamāk šis cilvēks ir loģiķis.

UZVEDĪBA

Ļoģiķa rīcība un uzvedība ir atkarīga no tā, cik lielā mērā tā viņam šķiet loģiska, tajā pašā laikā lēmumu pieņemot balstoties uz saprātu, neņemot vērā emocijas. Viņu neuztrauc apkārtējo cilvēku viedoklis, jo viņš ir pārliecināts par to, ka viņa rīcība ir pareiza.

Loģiķis vēlas visu darīt pats, neprot paprasīt palīdzību, tomēr ir vienkārši pārliecināms. Lai pārliecinātu sarunu biedru loģiķis izmanto faktus, savus solījumus izpilda neatkarīgi no apstākļiem. Cilvēku rīcību vērtē no loģiskuma un saprātīguma viedokļa.

Loģiķa emocijas ir stabilas un ilgstošanas. Savas emocijas loģiķis nesaprot, ir reti novērojami emociju uzplūdi. Loģiķim ir grūti prasīt piedošanu.

Loģiķis ir cilvēks, kurš vislabāk jūtas tādā darbā, kurā nav nepieciešams izrādīt savas emocijas un nav nepārtraukti jākontaktējas ar cilvēkiem izrādot vienmēr pozitīvu attieksmi. Loģiķis ir tas cilvēks, kurš klientu apkalpošanā nevar sasniegt tik augstus rezultātus kā ētiķis, jo viņam pietrūkst būtiska faktora –  emocijas.


Papildus materiāli:
Socionika mācību procesā
Socionika karjeras izvēlē – loģika un ētika


Vēlies pārliecināties, vai tu esi loģiķis? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.