Kas ir intuīcija?

Kas ir intuīcija

Viena patiesi vērtīga lieta ir intuīcija” /Albert Einstein/

Raksta mērķis: saprast to, kas ir intuīcija, kādēļ ir svarīgi noteikt savu piederību pie intuitīvajiem tipiem un to, kā šo informāciju pielietot turpmākajā dzīvē un karjeras izvēlē. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi ievērojis, ka ikdienā cilvēki tev apkārt ir dažādi – vieni dzīvo savā idealizētajā pasaulē un nemana apkārt esošo un notiekošo, bet otri ir reālisti, kuri spēj atbilstoši novērtēt esošo situāciju.

Jau iepriekš stāstījām par cilvēkiem, kuri ir klusi, mirīgi un nevēlas atrasties uzmanības centrā, kā arī tiem, kuri ir pretstats pirmajiem. Šoreiz apskatīsim nākamo pretstatu pāri, tos, par kuriem mēdz teikt, ka viņi dzīvo savā idealizētajā pasaulē, tos, kurus socionikā dēvē par intuītiem. Kas viņi tādi ir? Kā atpazīt viņu uzvedības stilu, izskatu?

Intuīti jeb intuitīvie tipi ir neparasti cilvēki, kas orientējas galvenokārt uz notikumu būtību un to attīstības perspektīvām. Viņi dzīvo nevis tagadnē, bet bieži domās pārceļas pagātnē un nākotnē.

Viņi ir cilvēki, kuri nepārtraukti domā par pagātni un nākotni, tās notikumiem un to, kāds ir nākotnes attīstības scenārijs. Svarīga ir notikumu attīstība un pieļauto kļūdu jeb iegūtās pieredzes analīze.

KĀ ATPAZĪT – IZSKATS?

Piederību pie intuitīvā personības tipa mēs varam noteikt ne tikai pēc cilvēka uzvedības, bet arī pēc apģērba krāsu izvēles. Atšķirībā no apskatītajiem intravertajiem un ekstravertajiem tipiem krāsu dominance nav tik izteikta un ir atkarīga no piederības intravertajiem un ekstravertajiem tipiem.

Intuīta izskats bieži vien ir nedaudz nekārtīgs, “māksliniecisks”, netiek domāts ne par apģērba saskaņošanu ar savstarpēji saderīgiem priekšmetiem, ne ārējo izskatu kopumā, jo intuītam svarīgs ir nevis ārējais izskats, bet cilvēka būtība.

UZVEDĪBA

Intuīta uzvedības un saskarsmes maniere ir izklaidīga. Tas ir cilvēks, kurš mēdz nepārtraukti domāt, izjust, aizdomāties, bet ne vienmēr savā domu lidojumā pamana kokus vai pazīstamus un ļoti tuvus draugus. Draugi viņu dēvē par aizmāršu, jo kārtējo reizi viņš ir aizdomājies par kaut ko citu, nevis viņu aizraujošo sarunu.

Intuīti ir cilvēki, kuriem patīk savu izvēlēto profesiju saprast pēc būtības. Viņiem padodas abstraktie priekšmeti, piemēram, matemātika, mūzika, psiholoģija vai zinātne.


Papildus materiāli:
Socionika karjeras izvēlē – racionalitāte un iracionalitāte
Socionika karjeras izvēlē – intuīcija un sensorika
Socionika karjeras izvēlē – intraversija un ekstraversija
Socionika karjeras izvēlē – ētika un loģika


Vēlies pārliecināties par to, vai tu esi intuīts? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.