Socionika karjeras izvēlē – racionalitāte un iracionalitāte

racionalitāte un iracionalitāte

“Tu vari darīt jebko, bet ne visu” – Anonīms

Raksta mērķis: izprast racionalitātes un iracionalitātes ietekmi uz karjeras izvēli. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3 minūtes.

Karjeras izvēli ietekmē daudz un dažādi faktori, tomēr parasti ir pierasts runāt par apkārtējiem ietekmējošajiem faktoriem – draugiem, ģimeni, skolotājiem, mazāku uzmanību pievēršot mūsu pašu iekšējiem konfliktiem.

Socionikā tiek uzskatīts, ka katrs cilvēks pieder pie viena no 16 socionikas tipiem jeb sociotipiem. Katru no tipiem raksturo individuāls informācijas uztveres modelis, kas sastāv no 8 dihotomām – racionalitātes, iracionalitātes, ētikas, loģikas, intuīcijas, sensorikas, intraversijas un ekstraversijas.

Racionalitāte un KARJERA

Tiek uzskatīts, ka galvenais racionāļu pamatuzdevums sabiedrībā ir iepriekšējo paaudžu radīto tradīciju saglabāšana un nodošana no paaudzes paaudzē.

Racionāļu vidū mēs varam sastapt profesionālās dinastijas – ģimenes, kuru bērni turpina vecāku iesākto (piemēram, ārsti, uzņēmēji). Tie ir cilvēki ar spēcīgiem principiem, par kuriem viņi ir gatavi cīnīties.

Racionāļiem patīk pildīt uzdevumus pakāpeniski, loģiskā secībā un teši tādā kārtībā, kādu viņi ir izdomājuši patstāvīgi. Viņiem patīk strādāt pēc iepriekš izveidota plāna, viņi nav gatavi pēkšņām un negaidītām pārmaiņām, piemēram, plānu maiņas. Viņiem piemērots ir darbs, kurā pārtraukumu skaits darba uzdevumu izpildei ir pavisam neliels.

IRACIONALITĀTE UN KARJERA

Pilnīgs pretstats racionāļiem ir iracionāļi. Tie ir cilvēki – novatori, kuri spēj ģenerēt jaunas un radošas idejas un tās ieviest dzīvē. Salīdzinot ar racionāļiem viņi savos uzskatos ir daudz elastīgāki.

Bieži vien iracionāļi vairākus darbus dara vienlaicīgi, paralēli, viņiem patīk uzsākt jaunus uzdevumus, tomēr ne vienmēr viņi tos spēj pabeigt līdz galam.

Iracionāļiem ir daudz vienkāršāk, vieglāk un interesantāk strādāt līdz galam nesaprotamās situācijās, kuras pieprasa spēju ātri reaģēt uz neparedzētu situācijas maiņu un jauno informāciju. Racionāļiem tas sagādā ievērojamas grūtības.

Šie abi pretstatu pāri ļoti spilgti raksturo to, ka karjeras izvēlē viens no svarīgākajiem posmiem ir saprast to, kā tieši tev patīk strādāt – plānveidīgi, iesākto vienmēr pabeidzot noteiktajā laikā vai radoši, nepiespiesti, kur darbu izpildes termiņi nav galvenā prioritāte.

Vēlies pārliecināties par savu dzīves ritmu? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.