Socionika karjeras izvēlē – intraversija un ekstraversija

Intraversija un ekstraversija

“Tava nākotne ir atkarīga no tā, ko tu dari šodien” – Mahatma Gandhi

Raksta mērķis: izprast socionikas aspektu – intraversijas un ekstraversijas ietekmi uz karjeras izvēles lēmumu. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3 minūtes.

Karjeras izvēli ietekmē ne tikai apkārtējā vide un līdzcilvēki – vecāki, draugi un skolotāji, bet arī tavas personiskās rakstura iezīmes. Viena no šīm iezīmēm ir pretstatu pāris – intraversija un ekstraversija.

Atgādināsim, ka socionikā tiek uzskatīts, ka katrs cilvēks pieder pie viena no 16 socionikas tipiem jeb sociotipiem. Katru no tipiem raksturo individuāls informācijas uztveres modelis, kas sastāv no 8 dihotomām – racionalitātes, iracionalitātes, ētikas, loģikas, intuīcijas, sensorikas, intraversijas un ekstraversijas. Kā tavu karjeras izvēli var ietekmēt intraversija un ekstraversija?

Intraversija un karjera

Par intravertiem mēdz teikt un attiecināt teicienu, ka tie klusie ūdeņi ir tie dziļākie. Tie ir cilvēki, kuri skolā, darbā, uz ielas vai kādā pasākumā izvēlas atrasties nedaudz maliņā un neiesaistīties, viņi ir kautrīgi un visbiežāk savu rīcību izprot labāk, nekā citu cilvēku rīcības motīvus. Tie ir cilvēki, kuri enerģiju atjauno atrodoties vienatnē ar sevi un savām domām.

Intravertiem ir piemērotas profesijas, kuras nepieprasa nepārtrauktu komunikāciju ar citiem cilvēkiem, piemēram, grāmatvedība vai biznesa analīze. Intravertiem saistoši šķiet uzdevumi, kuri pieprasa rūpīgu iedziļināšanos un ilgstošu, kvalitatīvu uzdevuma izstrādi.

Ekstraversija un karjera

Pilnīgs pretstats intravertiem ir ekstraverti. Tie ir cilvēki komunikācija, kuri vienmēr ir pamanāmi un vēlas būt pamanīti jebkurā kompānijā. Salīdzinot ar intravertiem, viņiem ir vieglāk izprast citus cilvēkus un to rīcības motīvus. Tie ir cilvēki, kuri savu enerģiju atjauno mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem.

Ekstravertiem ir piemērots darbs kustībā un darbs komandā. Viņi ir dinamiski un aktīvi, tādēļ nespēj ilgstoši atrasties vienatnē, tomēr viņu darbam ne vienmēr ir jābūt nepārtrauktai komunikācijai, tā vietā ir iespējams piedāvāt ātri izpildāmus uzdevumus, kuri neprasa rūpīgu iedziļināšanos un sevis izpratni.

Šie abi pretstatu pāri ļoti spilgti raksturo to, ka karjeras izvēlē viens no svarīgākajiem posmiem ir saprast to, kādā veidā tu atgūsti enerģiju – atrodoties vienatnē vai nepārtrauktā saskarsmē ar citiem cilvēkiem un to, cik kvalitatīvi esi gatavs pievērsties uzdevumu izstrādei. Šīs iezīmes laika gaitā nemainās, tādēļ, lai nepiedzīvotu vilšanās sajūtu karjeras izvēlē jau sākumā ir svarīgi noskaidrot to, kas esi tu – intraverts vai ekstraverts?

Vēlies pārliecināties par savu enerģijas atgūšanas veidu? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.