Jurists

Jurists

Raksta mērķis: sniegt priekšstatu par jurista ikdienas pienākumiem, atbildību, nepieciešamajām zināšanām un izaugsmes iespējām. Izvēloties profesiju mēs bieži vien neko nezinām par tās ikdienu. Lai nepiedzīvotu vilšanās sajūtu, iepazīsti jurista profesiju un tās ikdienu.

Jurists ir tas cilvēks, kurš pārzina Latvijas un starptautisko tiesību sistēmu, aktīvi seko izmaiņām normatīvajos aktos, lai varētu konsultēt un pārstāvēt cilvēkus jeb klientus ar likumdošanu saistītos jautājumos.

Gandrīz par katru profesiju ir dzirdēti dažādi mīti, kas liek mums padomāt, cik labi vai, tieši pretēji, slikti ir strādāt šajā profesijā. Izplatītākie mīti par juristu:
– jurista vienīgais uzdevums ir pārliecinoši runāt tiesas sēžu laikā;
– visi juristi uzreiz pelna vairākus tūkstošus mēnesī;
– jurista darbs ir monotons un garlaicīgs.

Ja tu līdz šim esi domājis, ka juristam ļoti daudz maksā par to, ka viņš skaisti prot runāt tiesas sēžu laikā, tu maldies. Ieskatīsimies, kāda ir profesionāla jurista ikdiena, nepieciešamās prasmes un darba specifika.

DARBA SPECIFIKA

Darba specifika: darbs biroja telpās, darbs izbraucienos.
Komunikācijas specifika: darbs komandā, darbs individuāli.
Nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības:
– Komunikācijas un argumentācijas prasmes;
– Spēja strādāt komandā un individuāli;
– Likumdošanas un tās izmaiņu pārzināšana;
– Aktīvās klausīšanās spējas;
– Izpratne par cilvēku uzvedības psiholoģiskajiem aspektiem;
– Stresa noturība;
– Zināšanas par lietišķo komunikāciju;
– Spēja darīt vairākus darbus vienlaicīgi.

Jurista ikdiena

Ievērojama daļa jurista ikdienas tiek pavadīta tiesas sēžu norises vietās pārstāvot savus klientus visdažādākajos jautājumos – kriminālsodos, šķiršanās prāvās vai mantojuma jautājumos. Pārējais darba laiks tiek pavadīts komunikācijā ar klientu un iespējamo problēmas risinājumu meklēšanā un sagatavošanā.

Viņš ir atbildīgs par to, lai klients tiesas prāvas laikā būtu pārstāvēts atbilstoši likumdošanas nosacījumiem, kā arī katrs saņemtu tiesas vērtējumu gan no likuma, gan godīguma un taisnīguma puses.

Juristi strādā pilnu slodzi, lielos uzņēmumos lielākoties vairāk nekā 40 stundas nedēļā, lai kvalitatīvi sagatavotos tiesas sēdei un aizstāvībai. Darba ikdiena tiek pavadīta birojā, tomēr neiztrūkstoša ikdienas darba sastāvdaļa ir došanās pie saviem klientiem uz mājām, ofisiem, slimnīcam vai cietumiem.

Jurista darba pienākumi un darbā ieguldītais laiks ir atkarīgi gan no nodarbinātības formas, gan specializācijas. Lielākā daļa juristu ir pašnodarbinātas personas vai ir īpašnieki savam juridiskajam birojam, tādējādi viņiem ir tiesības izvēlēties gan cenu par savu darbu, gan darba apjomu. Ja jurists strādā uzņēmumā vai valsts iestādē, viņa darba laiks un klientu loks ir jau iepriekš nodefinēts.

Jurista darba pienākumi:
– Pārzināt Latvijas un starptautisko tiesību sistēmu;
– Izmantot patstāvīgos tiesību avotus un tiesību palīgavotus;
– Pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos aktos;
– Pārzināt juridiskās metodes;
– Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus;
– Izvēlēties juridiskās problēmas atrisināšanai lietderīgāko metodi;
– Konsultēt personas juridiskajos jautājumos;
– Pārstāvēt personas juridisku jautājumu risināšanā;
– Veikt aizstāvja funkcijas;
– Izstrādāt un apliecināt juridiskos dokumentus;
– Sagatavot normatīvo tiesību aktu projektus;
– Pētīt, analizēt un sistematizēt juridisko informāciju;
– Izmantot iegūto informāciju lēmumu pieņemšanā;
– Piedalīties tālākizglītības kursos un semināros;
– Nepārtraukti pilnveidot savas prasmes un iemaņas.

Izaugsmes iespējas ir tas jautājums, kuru ir lietderīgi saprast vēl pirms studiju un darba uzsākšanas. Kādas ir izaugsmes iespējas? Vai man būs iespēja izmantot apgūto, ja kādu dienu tehnoloģijas aizstās jurista darbu?

Tavas izaugsmes iespējas un karjeras potenciāls ir atkarīgs ne tikai no izvēlētās izglītības, bet arī no tavām laika gaitā iegūtajām prasmēm un iemaņām. Jurisprudence ir tas virziens, kurā ir iespējams attīstīties izvēloties izmēģināt citas saistītās profesijas, piemēram, tiesnesi vai izmeklētāju. Ja tevi interesē vadība, tad tu vari kļūt par sava juridiskā konsultāciju biroja īpašnieku.

Jurista profesija tiek iegūta pēc maģistra grāda tiesību zinātnēs iegūšanas, kā arī vairāku gadu pieredzes jurista palīga un jurista amatā. Ja uzskati, ka profesija tevi ir ieinteresējusi, zemāk aplūko to, kur iegūt papildus informāciju, lai kļūtu par profesionālu juristu jau tuvākajā nākotnē.

Studiju programmas:
– BVK – 1.līmeņa programma Jurisprudence
– Turība – 1.līmeņa programma Tiesību zinātne
– Juridiskā koledža – 1.līmeņa programma Tiesību zinātnes
– BSA – 1.līmeņa programma Tiesību zinātne
– Alberta koledža – 1.līmeņa programma Tiesību zinātne
– RJA – bakalaura programma Tiesības un diplomātija
– RJA – bakalaura programma Tiesības un bizness
– RSU – bakalaura programma Tiesību zinātne
– Turība – bakalaura programma Tiesību zinātnes
– LU – bakalaura programma Tiesību zinātne
– RTA – bakalaura programma Tiesību zinātne
– BSA – 2.līmeņa programma Tiesību zinātne
– DU – 2.līmeņa programma Tiesību zinātne
– EKA – bakalaura programma Tiesību zinātnes
– RJA – maģistra programma Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības
RJA maģistra programma Starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības
– RJA – maģistra programma Pārrobežu komerctiesības
– RJA – maģistra programma ES tiesības un politika
– RJA – maģistra programma Tiesības un finanses
– RSU – maģistra studiju programma Tiesību zinātne
– Turība – maģistra programma – Tiesību zinātnes
– LU – maģistra programma Tiesību zinātne
– BSA – maģistra programma Krimināltiesības
– RTA – maģistra programma Tiesību zinātne
– DU – maģistra programma Tiesību zinātne

Kursi izaugsmei:
– ALISON – Diploma in Legal Studies
– ALISON – Legal Studies
– ALISON – Introductions to Contracts in Law
– ALISON – Business and Legal Studies

Blogi, kuriem stilīgi sekot:
SCOTUSblog
Above the Law
Lawyerist
Lowering the Bar
Associate’s Mind
China Law Blog
Cruise Law News
Defending People
iPhone J.D.
IPWatchdog
Jonathan Turley
Landlord Law Blog

Cerams, ka šis nelielais ieskats profesijas pasaulē palīdzēja tev saprast, vai tieši šī ir tava sapņu profesija, kurā vēlies atīstīties. Vai tu spēj iedomāties savu ikdienu pavadot analizejot, meklējot un cenšoties panākt visveiksmīgāko un taisnīgāko risinājumu klientu problēmām?

Vēlies kļūt par kādas nozares ekspertu? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.