Jā, es varu!

Raksta mērķis: saprast to, kas ir viena no jaunākajām izglītības metodēm, kas ir vērsta uz noteiktas problēmas risināšanu – Jā, es varu! (Yes, I can!), tās rašanās vēsturi un pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 5-7 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu un alternatīvo skolu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs lielākoties rakstījām par alternatīvās izglītības skolām, tādēļ šoreiz turpinot rakstu sēriju pastāstīsim nedaudz vairāk par vienu no jaunāko laiku alternatīvās izglītības metodēm – “Jā, es varu!” Kas tev ir jāzina par šo metodi?

Vēsture

Jā es varu (Yes, I Can) ir pieaugušo apmācību metode, kuru izstrādāja Kubas izglītības darbiniece Leonela Diaza (Dr. Leonela Relys Diaz). Pirmo reizi metode tika izmēģināta 2000.gadā Kubas galvaspilsētā Haiti un  vienā no Centrālamerikas valstīm – Nikaragvā.

Metode tika attīstīta kā turpinājums 1961.gadā Kubā notikušajai izglītošanās kampaņai, kas tika vērsta uz Kubas iedzīvotāju vidū pastāvošā augstā analfabētisma līmeņa samazināšanu. Kopš tā laika Kubas izglītības darbinieki strādāja pie tā, lai veicinātu iedzīvotāju izglītošanos vēl pirms metodes izveidošanas un attīstīšanas.

Šobrīd metodi izmanto aptuveni seši miljoni cilvēku 29 pasaules valstīs. Izglītības programma tika izstrādāta spāņu valodā, tā ir tulkota vairākās valodās kā angļu, portugāļu, kečvu u.c. valodās.

Pamatideja

Metode tiek balstīta uz interaktīvu mācību materiālu izmantošanu un skolotāja kā veicinātāja iesaisti mācību procesā. Mācību procesā veicinātājs (skolotājs) izmanto iepriekš ierakstītas mācību stundas  video vai DVD formātā. Tiek izmantotas arī burtu un ciparu kombinācijas, asociācijas par burtiem un cipariem.

Mācību procesa norise un pamatprincipi:

  • Tiek apvienota tālmācība ar klātienes līdzdalību;
  • Mācību procesu organizē veicinātājs (skolotājs);
  • Stundu pamatā ir skolēnu diskusija par stundas tēmu;
  • Veicinātāja darbs tiek balstīts uz ierakstiem un pievienoto rokasgrāmatu;
  • Mācību secība: mācību video, skaidrojums, uzdevumi, komentāri.

Skolotājam ir iespēja apturēt un atsākt video nodarbību, tas nepieciešams, lai dotu iespēju skolēniem izpildīt uzdevumus, veidot diskusiju par atsevišķiem jautājumiem vai nepieciešamības gadījumā atkārtot stāstīto.

Vēlāk skolēni apgūst ne tikai lasītprasmi un rakstītprasmi, bet arī to, kā aizpildīt vienkāršus dokumentus, kurus daudzi no mums aizpilda ikdienā. Skolēni ir pabeiguši šo programmu tad, kad viņi spēj uzrakstīt vienkāršu vēstuli draugam, kurā ir ietverts apraksts un izklāstīts savs viedoklis.

Priekšrocības

Metodei “Jā, es varu!” ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, iespēja pielāgot mācību tempu un iespēja pielāgot mācību programmas sarežģītības pakāpi.

Mācību apguves sarežģītība. Ir sagatavoti video, kas ir paredzēti kā cilvēkiem, kuri nepazīst burtus, tā arī cilvēkiem, kuri jau prot lasīt un rakstīt. Tas dod iespēju pielāgot apmācību procesa sarežģītību programmā ietverot to, kas cilvēkiem ir patiesi svarīgs.

Zināšanu apguves temps. Gadījumos, kad skolēni zina pamatlietas, ir iespējams mācību procesu paātrināt izlaižot tās nodarbības, kurās skolēns jau ir ieguvis praktisku pieredzi un izpratni ikdienas dzīvē.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai izglītības metodei, arī metodei “Jā, es varu!” ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret alternatīvās izglītības metodes izmantošanu.

Par metodes galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka metode ir paredzēta noteiktam sabiedrības lokam un tās izmantošanu apdraud ekonomiskie, sociālie un tehnoloģiskie faktori.

Apdraudējums. Bieži vien ekonomiskās un tehnoloģiskās problēmas attur skolotājus no DVD resursu izmantošanas šīs metodes realizācijā. Tas rada neatbilstību starp to, kādā veidā programma būtu jārealizē un to, kā tā tiek realizēta patiesībā.

Ierobežojums. Metodes izstrādes mērķis ir samazināt analfabētismu Kubas iedzīvotāju vidū. Tas nozīmē, ka mācību metode ir paredzēta noteiktai sabiedrības grupai, bet to nav iespējams izmantot tiem, kuriem tā ir piemērotāka apguvē nekā tradicionālās izglītības metodes.

Cerams, ka šis nelielais ieskats vienā no jaunākajām alternatīvās izglītības metodēm deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.