Fizisko personu datu aizsardzības speciālists


Kur meklēt fizisko personu datu aizsardzības speciālistu?

Apgūt pašiem vai izmantot ārpakalpojumu?

Fizisko personu datu aizsardzības likumi/regulas, kas stājas spēkā 25. Maijā.

Esošās atbilstības novērtējums atbilstoši regulas prasībām.

It sistēmas audits

Gdpr ieguvumi

Konsultācijas ar datu aizsardzības speciālistu.