Example choice (piemēra izvēle)

Example choice

Raksta mērķis: saprast to, kas ir piemēra izvēle jeb example choice, tās rašanās vēsturi un pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs mēs rakstījām gan par atpazīstamām un pasaulē plaši izmantotām apmācību metodēm un filozofijām, gan tādām metodēm, kuras netiek plaši izmantotas. To vidū bija gan Valdorfa skola, gan  keisu metode, tādēļ turpinot rakstu sēriju nedaudz vairāk pastāstīsim par piemēra izvēli jeb example choice. Kas ir jāzina par šo metodi?

Example choice – vēsture

Piemēra izvēle ir apmācību metode, kas uz vairāku pētījumu bāzes tika izstrādāta Bergenas universitātē. Tādu zinātnieku kā Perkins, Adams un Finkelstein pētījums parādīja to, ka jau pēc pirmā semestra studentu interese par mehāniskajiem jeb tehniskajiem priekšmetiem būtiski samazinājās.

Viņu veiktā pētījuma rezultāti apliecināja to, ka tikai 19% no visiem studentiem interese par fiziku palielinājās, bet 45% ievērojami samazinājās. Intereses palielinājuma galvenais iemesls bija tas, ka studenti saskatīja apgūtā reālās pielietošanas iespējas dzīvē.

Pamatideja

Piemēra izvēle ir apmācību metode, kuras galvenais mērķis ir matemātikas un citus dabas zinātņu priekšmetus padarīt interesantākus studentiem. Lai padarītu šos priekšmetus interesantākus galvenais metodes uzdevums ir parādīt apgūstamās teorijas izmantošanu praktiski, ikdienas dzīvē.

Piemēra izvēles pamatprincipi:

  • Studentiem tiek doti dažādi piemēri;
  • Visi šie piemēri ir atrisināmi ar tradicionāli izmantojamajām metodēm;
  • Studentam ir iespēja izvēlēties sev interesantāko piemēru;
  • Piemērs tiek izmantots, lai izskadrotu teoriju.

Kā tas darbojas? Piemēram, skaidrojot varbutības teoriju skolotājam sākotnēji ir jāsagatavo dažādi piemēri, pēc tam skolēni izvēlas to piemēru, kas viņiem šķiet visinteresantākais, viņiem šis piemērs ir jāatrisina atbilstoši apgūstamajai tēmai. Pēc tam, kad skolotājs ir saņēmis iespējamos atbilžu variantus, viņa uzdevums ir izskaidrot to, kādā veidā šo uzdevumu ir iespējams atrisināt izmantojot varbūtības teoriju.

Priekšrocības

Piemēra izvēlei, līdzīgi kā citām apmācību metodēm, ir zināmas daudzas priekšrocības, kā piemēram, skolēni ir tie, kas veido mācību procesu.

Mācību procesa veidošana. Veiktie pētījumi ir pierādījuši to, ka šīs metodes izmantošanas rezultātā palielinās studentu ieinteresētība un iesaiste mācību procesā. Studenti ir gatavi vairāk laika ieguldīt mācībās.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai apmācību metodei, arī piemēra izvēlei ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret apmācību metodes izmantošanu.

Par metodes galveno trūkumu ir uzskatāms tas, ka šo metodi ir ļoti sarežģīti integrēt tradicionālajā apmācību procesā.

Sarežģīti izmantot. Šo metodi ir sarežģīti izmantot tradicionālajā izglītības sistēmā, jo skolotāji bieži vien nezina, kādas ir studentu intereses. Pat, ja viņi zina studentu intereses, skolotājam ir jāiegulda zināmas pūles, lai atrastu atbilstošus un saistošus piemērus.

Cerams, ka šis nelielais ieskats šajā apmācību metodē deva tev nelielu izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītība ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.