Datu analītiķis

Raksta mērķis: sniegt priekšstatu par datu analītiķa ikdienas pienākumiem, atbildību, nepieciešamajām zināšanām un izaugsmes iespējām. Izvēloties profesiju mēs bieži vien neko nezinām par tās ikdienu. Lai nepiedzīvotu vilšanās sajūtu, iepazīsti datu analītiķa profesiju un tās ikdienu.

Datu analītiķis ir tas cilvēks, kura galvenais uzdevums ir sarežģītus un nesaprotamus skaitļus izteikt vienkāršos un saprotamos vārdos. Viņa uzdevums ir apkopot un izskaidrot datus, lai palīdzētu uzņēmuma vadībai pieņemt pārdomātākus lēmumus.

Gandrīz par katru profesiju ir dzirdēti dažādi mīti, kas liek mums padomāt, cik labi vai, tieši pretēji, slikti ir strādāt šajā profesijā. Izplatītākie mīti par datu analītiķi:
– viņa darbs ir ļoti vienkāršs, ikviens var veikt viņa darbu;
– datu analīzi ir iespējams veikt ļoti ātri, pārējo dienas daļu var atpūsties;
– viss viņa darbs balstās uz dažādiem rīkiem.

Ja tu līdz šim esi domājis, ka datu analītiķis ir tas, kurš var nesteidzīgi strādāt pie vizuāli pievilcīgu diagrammu veidošanas, tu maldies. Ieskatīsimies, kāda ir profesionāla datu analītiķa ikdiena, nepieciešamās prasmes un darba specifika.

DARBA SPECIFIKA

Darba specifika: darbs birojā.
Komunikācijas specifika: darbs individuāli.
Nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības:
– Analītiskās prasmes;
– Pārliecināšanas prasmes;
– Komunikāciju prasmes;
– Kritiskā domāšana;
– Orientēšanās uz detaļām;
– Matemātiskā domāšana.

Datu analītiķa ikdiena

Datu analītiķa ikdiena tiek pavadīta informācijas iegūšanā, apkopošanā un analizēšanā. Datu analītiķa uzdevums ir apkopot datus, kas, piemēram, ir saistīti ar pārdošanu, loģistiku, bet pēc tam noskaidrot to, kā šī informācija var ietekmēt pārdošanas cenu, kādi uzlabojumi ir jāveic, lai sasniegtu uzņēmuma mērķi u.c.

Datu analītiķis ir profesionālis, kurš spēj veikt datu analīzi un interpretāciju, kas ir balstīta uz sarežģītiem matemātiskajiem aprēķiniem. Viens no viņa pamatuzdevumiem ir novērtēt biznesa riskus, kas var rasties uzņēmuma vadītāju pieņemto lēmumu rezultātā.

Datu analītiķa darba pienākumi:
– Datu interpretācija, rezultātu nepārtraukta analīze;
– Datubāzes, datu ieguves un apstrādes sistēmas vai rīku pilnveidošana;
– Identificēt, analizēt un interpretēt lielapjoma datu tendences;
– Salīdzināt iegūto informāciju ar iepriekšējiem periodiem;
– Strādāt kopā ar vadību, lai identificētu un novērstu biznesa riskus;
– Definēt un ieviest uzlabojumus datu analīzes procesā.

Datu analītiķis ir atbildīgs par to, lai uzņēmumam nepieciešamie dati noteiktajā termiņā  tiktu apkopoti, analizēti un pareizi interpretēti. Viņš ir tas, kura darbā pieļauto kļūdu cena ir ļoti augsta, jo darba rezultātu izmantos citi.

Bieži vien pēc darba uzsākšanas datu analītiķa amatā jaunie speciālisti izvēlas turpmāko specializāciju – pārdošanas un mārketinga datu analītiķis, loģistikas analītiķis, finanšu analītiķis, biznesa analītiķis u.c.

Datu analītiķi ir nepieciešami gandrīz jebkurā industrijā. Tā nav profesija, kas ir piesaistīta kādai nozarei. Lai kļūtu par datu analītiķi ir nepieciešams vismaz bakalaura grāds ekonomikā, matemātikā vai statistikā.

Ja uzskati, ka profesija tevi ir ieinteresējusi, zemāk aplūko to, kurās mācību iestādēs vari apgūt šo profesiju bakalaura un maģistra studiju programmās, kā arī to, kur iegūt papildus informāciju, lai kļūtu par lielisku datu analītiķi jau tuvākajā nākotnē.

Studiju programmas:
-LU – bakalaura studiju programma Matemātika.
-LU – bakalaura studiju programma Matemātiķis – statistiķis.
-DU – bakalaura studiju programma – Matemātika. 
-SSE Riga – bakalaura studiju programma BSc in Economics and Business.
-BA – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadīšana.
-BA – profesionālā bakalaura studiju programma Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā.
-RSU – akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika.
-RSU – bakalaura studiju programma Starta uzņēmējdarbības vadība.
-Ventspils augstskola – bakalaura studiju programma Biznesa vadība.
-“Turība” – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-RISEBA – bakalaura studiju programma Biznesa vadība digitālajā vidē.
-RISEBA – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-LU – profesionālā bakalaura studiju programma Vadības zinības.
-RTU – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana.
-RTU – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana.
-Vidzemes augstskola – bakalaura studiju programma Biznesa vadība.
-Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola – akadēmiskā bakalaura studiju programma Vadības zinības.
-Rēzeknes tehnoloģiju augstskola – profesionālā bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbība.
-RPIVA – profesionālā bakalaura studiju programma Komercdarbība un uzņēmumu vadība.
-LLU – profesionālā bakalaura studiju programma Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība.
-LLU – profesionāla bakalaura studiju programma Komercdarbība un uzņēmumu vadība.
-Liepājas universitāte – profesionāla bakalaura studiju programma Biznesa un organizāciju vadība.
-Transporta un sakaru institūts – profesionālā bakalaura studiju programma Vadības zinātne.
-BSA – 2.līmeņa profesionālā studiju programma Uzņēmējdarbība.
-ISMA – bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-EKA – profesionālā bakalaura studiju programma Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība.
-Sociālo tehnoloģiju augstskola – profesionālā bakalaura studiju programma Uzņēmējdarbības ekonomika.
-BA – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadīšana.
-BA – profesionālā maģistra studiju programma Inovatīvā uzņēmējdarbība.
-BA – maģistra programma Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās.
-RTU – maģistra studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana.
-RTU – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana.
-LU – profesionālā magistra programma Starptautiskais bizness.
-RSU – profesionālā maģistra studiju programma Bizness un tiesības ES.
-“Turība” – maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-RISEBA – maģistra studiju programma Biznesa stratēģiskā vadība.
-RISEBA – maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-Liepājas universitāte – maģistra studiju programma Vadības zinības.
-Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola – akadēmiskā maģistra studiju programma Vadības zinātne.
-LLU – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-Vidzemes augstskola – maģistra studiju programma Biznesa vides vadība.
-EKA – profesionālā maģistra studiju programma Biznesa vadība.
-BSA – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadīšana un administrēšana.
-Transporta un sakaru institūts – profesionālā maģistra studiju programma Vadības zinātne.
-ISMA – profesionālā maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība.
-Sociālo tehnoloģiju augstskola – profesionālā maģistra studiju programma Biznesa menedžments.

Kursi izaugsmei:
– Coursera – Data analysis and Interpretation
– edX – Data Analysis & Statistics
– Coursera – Introduction to Big Data
– Coursera – Mastering Data Analysis in Excel
– Coursera – Data Vizualization and Communication
– Coursera – Exploratory Data Analysis
– Coursera – Statistical Inference

Blogi, kuriem stilīgi sekot:
Cross Validated
Data Science Central
DBMS2
Facebook Data Science Blog
Open – New York Times
O’Reilly Data Radar
Quora
R-bloggers
Simply Statistics
Data Science and Beyond
KPI Library
What’s The Big Data?
Analytics Talk
FastML
Data Science Renee
Data Science Report
Data Science Weekly
Data Scientist

Cerams, ka šis nelielais ieskats profesijas pasaulē palīdzēja tev saprast, vai tieši šī ir tava sapņu profesija, kurā vēlies attīstīties. Vai tu spēj iedomāties savu ikdienu pavadot darbā, kurā nepārtraukti ir jāveic secinājumi?

Vēlies kļūt par pieprasītu kādas nozares profesionāli? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.