Connected learning

Raksta mērķis: saprast to, kas ir connected learning (savienotā apmācība), tā rašanās vēsturi un pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 5-7 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs rakstījām gan par dažādām alternatīvās izglītības metodēm, gan alternatīvās izglītības skolām, tādēļ šoreiz turpinot rakstu sēriju pastāstīsim nedaudz vairāk par vienu no visbiežāk apspriestajām izglītošanās metodēm connected learning jeb savienotā apmācība. Kas ir jāzina par šo metodi?

connected learning – vēsture

Savienotā apmācība ir termins, kuru izpētē sāka izmantot jau deviņdesmito gadu sākumā. Sākotnēji tas tika izmantots kā savienotās zināšanas koncepcija, kura fokusējās uz sieviešu zināšanu attīstīšanu.

Daudzos tā laika rakstos termins savienotā apmācība tiek izmantots domājot par praktisko izglītību, piemēram, darbu vai praksi, kurā svarīga ir konteksta jeb būtības izpratne. Kopš 2000.gada šo terminu izmanto pētniecībā, lai raksturotu uz projektiem un tīklošanos balstītu, sociālu un paaudzei atbilstošu mācīšanos.

Pamatideja

Savienotā apmācība ir apmācību metode, kas ietver un savieno personīgo ieinteresētību, attiecības ar vienaudžiem un mentoriem, kā arī sasniegumus akadēmiskajā, pilsoniskajā vai karjeras jomā.

Metode ir radusies, lai reformētu izglītības sistēmu, kura pašlaik mainās mediju un informācijas pārpilnības ietekmē. Tā ir pieeja, kura sekmē jēgpilnu mācīšanos. Savienotās apmācības pamatideja tiek balstīta uz vairāku principu kopumu:

  • Izglītības procesam ir jābūt centrētam uz skolnieku, studentu;
  • Novērtēšana ir jāuzlabo un jāietver mācīšanas un mācīšanās procesā;
  • Valsts mēroga standarti ir jāsasniedz vai jāpārsniedz;
  • Mācībām ir jākļūst aktīvākām;
  • Ir jāveicina mūžizglītība;
  • Izglītības reformas ir jābalsta uz empīriskiem datiem;
  • Mācību saturam ir jābūt kvalitatīvam, atbilstošam un tādam, kas raksturo pašreizējo situāciju un problēmas aktualitāti;
  • Izglītībā ir jāiekļauj arī pedagoģijā pārbaudītas metodes;
  • Iesaistīto pušu: skolēnu, skolotāju, vecāku, administrācijas un valsts intereses un vajadzības ir jāapmierina;
  • Reformai ir jāveicina skolēnu personisko mērķu sasniegšana.

Šī apmācību pieeja ir uzskatāma par alternatīvo tradicionālās izglītības kontekstā. Ir nepieciešami vēl vairāk pētījumu, kas nodrošinātu pieejas integrēšanu tradicionālajā izglītības sistēmā.

Priekšrocības

Savienotajai apmācībai ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, orientēšanās uz skolēnu un pielāgošanas skolēnu kognitīvajiem procesiem.

Centrēta uz skolēnu. Tradicionālā izglītības sistēma ir vairāk centrēta uz skolotāju nevis skolēnu, tas nozīmē, ka skolotājs mācību stundu sagatavo balstoties uz to, ko viņš uzskata par nozīmīgu.

Savienotajā apmācībā ir iespējami trīs varianti: mācīšanas no skolotāja, skolotāja mācīšanās no skolēniem un skolēnu mācīšanās vienam no otra. Šāda pieeja veicina iniciatīvas izrādīšanu mācību procesā.

Mācību procesa pielāgošana skolēnu kognitīvajiem procesiem. Nākotnes studenti ir jaunā, mileniāļu paaudze. Šī paaudze jau izaug ar specifiskām zināšanām, sociālo mediju ietekmi uz viņu ikdienas dzīvi.

Viņi mācās un dalās ar iegūto informāciju savā kontaktu lokā, meklē un ar interneta starpniecību izzina jautājumus, kas viņiem ir svarīgi. Viņi vairāk mācās no attēliem nevis vārdiem. Sociālo tīklu vai video/attēlu integrēšana mācību procesā ievērojami veicina skolēnu interesi par mācību procesu.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai apmācību metodei, arī savienotajai apmācībai ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret apmācību metodes izmantošanu.

Par metodes vienu no galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka skolotājam ir jāiegulda ievērojami laika resursi, lai mācību procesu pielāgotu atbilstoši jaunākajam tehnoloģijām.

Laikietilpīgs pielāgošanas process. Savienotās apmācības izmantošana pieprasa skolotājam savā darbā atvēlēt laiku arī jaunāko tehnoloģiju apgūšanai. ne visi skolotāji plašo tehnoloģisko rīku un interneta mājas lapu piedāvājumā spēj atrast to, kas piesaistīs skolēnu uzmanību.

Tehnoloģiskais nodrošinājums ir tas, kas daudzus attur no šīs apmācību metodes izmantošanas. Ne visās skolās ir iespējams katru skolēnu nodrošināt ar datoru un ne katru skolotāju piespiest mācīt savu priekšmetu izmantojot tehnoloģiju sniegtās priekšrocības.

Cerams, ka šis nelielais ieskats savienotajā apmācībā deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.