Cikliskās apmācības

Raksta mērķis: saprast to, kas ir cikliskās apmācības (Double loop learning), to vēsturi, pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs mēs rakstījām gan par atpazīstamām un pasaulē plaši izmantotām apmācību metodēm un filozofijām, gan tādām metodēm, kuras netiek plaši izmantotas. To vidū bija gan pasaulē plaši atpazīstamā Montessori pedagoģija, gan Valdorfa skola, gan citas apmācību metodes, tādēļ turpinot rakstu sēriju nedaudz vairāk pastāstīsim par cikliskajām apmācībām. Kas par šo metodi ir jāzina?

Cikliskās apmācības vēsture

K. Argīris 1976.gadā izstrādāja cikliskās apmācības modeli, kas balstās uz pieņēmumu, ka pienākums mācīties un mācību paradumi mainās līdz ar cilvēka pieņēmumiem un vērtībām. Teorijas uzmanības centrā ir sarežģītu un vāji strukturētu problēmu risināšana. šīs problēmas laika gaitā mainās.

Cikliskās apmācības teorija tiek balstīta uz 1974.gadā Argīra un viņa domubiedra izstrādāto “darbības teoriju”. Šī teorija izskata realitāti kā cilvēku aktierspēles rezultātu.  Teorija pēta atšķirības starp cilvēka pieņemto jeb iedomāto darbību un realitātē notiekošo darbību. Ne vienmēr saskarsme ar citiem rada konfliktu.

Vēlākos gados Argīris visus spēkus veltīja “darbības zinātnes” pilnveidošanai. Viņa galvenais uzdevums kā uzņēmējdarbības pētniekam bija pilnveidot darbību teoriju un mācību nozīmi organizācijas līmenī.

Cikliskās apmācības pamatideja

Cikliskā apmācība ir alternatīvās izglītības teorija, kas ir vērsta uz personisko izmaiņu rosināšanu (īpaši attiecībā uz uzņēmumiem un to darbību). Šīs izmaiņas ietver izglītošanos, organizāciju līderību, kā arī daudzus citus faktorus. Ciklisko apmācību bieži vien izmanto uzņēmumu vadības komandas apmācībās.

Ir četri galvenie darbību teorijas mācību procesa posmi:

  • Nezināmā un tā izmantošanas teorijas atklāšana;
  • Jaunas nozīmes radīšana;
  • Jaunu darbību radīšana;
  • Rezultātu radīšana.

Cikliskā apmācība ietver visu šo četru posmu izmantošanu. Cikliskajā apmācībā visi cilvēka pieņēmumi un gaidas tiek atklāti un hipotēzes par cilvēka uzvedību tiek pārbaudītas publiski. Cikliskās apmācības rezultātā ir jāpalielinās spējai pieņemt patstāvīgus lēmumus, kļūdīties un mācīties no pieļautajām kļūdām.

Cikliskā apmācība balstās uz diviem pamatprincipiem:

  • Efektīvai problēmu risināšana ir nepieciešams teoriju pārbaudīt praksē.
  • Cikliskā apmācība rada situāciju, kurā dalībnieki teoriju pārbauda darbībā.

Piemērs. Skolotāja, kura uzskata, ka klase nav spējīga apgūt un iemācīties viņas stāstīto rada iekšējās gaidas, kad skolēni apstiprinās to, ka viņi neko nesaprot. Viņa šo teoriju apstiprina uzdodot skolēniem jautājumus un sagaidot nepareizas atbildes uz tiem.

Cikliskās apmācības priekšrocības

Cikliskajām apmācībām ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, iespēja mācīties komandā, ka arī pārliecināties par darbību pareizumu.

Darbs komandā. Bieži vien, kā jau tika minēts iepriekš, cikliskās apmācības  tiek izmantotas uzņēmuma attīstībā. Uzņēmuma darbinieki ir spiesti sadarboties kopīgi, lai visi kopā pārliecinātos par to, vai kāda teorija ir derīga vai tieši pretēji – aplama.

Darbību pareizums. Iespēja pārdomāti izspēlēt dažādus darbību scenārijus liek pārliecināties par to, vai pašreizējās darbības ilgtermiņā radīs vēlamo rezultātu vai nē. Kas šobrīd tiek darīts nepareizi? Kas ir jāmaina?

Cikliskās apmācības trūkumi

Kā jau katrai alternatīvās izglītības metodei, arī cikliskajam apmācībām ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret alternatīvās izglītības metodes izmantošanu.

Par metodes galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka ir nepieciešams atrast un saprast problēmas cēloni un radīt nepieciešamās pārmaiņas.

Problēmas cēlonis. Bieži vien uzņēmumos jau ir ierasti darba principi un metodes, tādēļ atrast problēmas galveno cēloni nav tik vienkārši. Iespējams, tas ir uzņēmuma darbības modelis, jau izveidotais kolektīvs vai vadības stils.

Pārmaiņu radīšana. Gan domājot par skolām, gan uzņēmumiem ir visai ticams, ka problēmas cēloni nav iespējams mainīt, piemēram, mainīt vadītāju vai klases kolektīvu.  Rezultātā ne vienmēr metodes izmantošana ir efektīva, tā var saasināt problēmu.

Cerams, ka šis nelielais ieskats vienā no alternatīvās izglītības metodēm deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.


Lasīt vairāk: izglītības metodes


Saistītie raksti:

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *