I kvadras pārdošanas prasmes

 

“Ja tu tici tam, ko tu dari, nekas tevi nevarēs apturēt.” – Dale Carnegie

Raksta mērķis: nedaudz ar humoru novērtēt atšķirigo pieeju pārdošanas prasmēm un pārdošanas rezultātu, kuru katrs individuālais kvadras pārstāvis var sasniegt. Pārliecināties par to, ka ne visi var būt pārdevēji. Paredzamais lasīšanas ilgums: 5-7 minūtes. Continue reading “I kvadras pārdošanas prasmes”