Dārgākais lēmums tavā mūžā – profesijas izvēle

Sliktākās dienas to cilvēku dzīvē, kuriem patīk tas, ko viņi dara ir labākas par labākajām dienām, to cilvēku dzīvē, kuri ienīst savu darbu /E. James Rohn/

Raksta mērķis: saprast to, kādu ietekmi profesijas izvēle atstāj uz visu tavu turpmāko dzīvi. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes. Continue reading “Dārgākais lēmums tavā mūžā – profesijas izvēle”

Profesionālā izglītība – par un pret

“Piemērs nav cits izglītības apguves veids, tas ir vienīgais veids, kā iemācīt” / Albert Einstein/

Raksta mērķis: saprast to, kas ir profesionālā izglītība, tās nozīmi izglītības sistēmā, kā arī šī izglītības veida izvēles priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 3-5 minūtes. Continue reading “Profesionālā izglītība – par un pret”

Studijas pēc pieprasījuma vai aicinājuma?

“Piepildi savus sapņus pats, savādāk citi izmantos tevi savu sapņu īstenošanai” – Farrah Gray

Raksta mērķis: salīdzināt visbiežāk izplatītos ieguvumus un zaudējumus, kas radīsies vai varētu rasties izvēloties studijas gan pēc pieprasījuma, gan pēc aicinājuma. Paredzamais lasīšanas ilgums: 5-7 minūtes. Continue reading “Studijas pēc pieprasījuma vai aicinājuma?”