Apgrieztās klases

apgrieztās klases

Raksta mērķis: saprast to, kas ir apgrieztās klases (flipped classroom), tās rašanās vēsturi un pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 5-7 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs rakstījām gan par dažādām alternatīvās izglītības metodēm, gan alternatīvās izglītības skolām, tādēļ šoreiz turpinot rakstu ciklu pastāstīsim nedaudz vairāk par vienu no interesantākajām alternatīvās apmācības metodēm – apgrieztajām klasēm. Kas ir jāzina par šo metodi?

Apgrieztās klases – vēsture

1993.gadā Alisona Kinga publicēja rakstu “From Sage on the Stage to Guide on the Side”, šajā rakstā viņa pievērsa uzmanību tam, ka mācību studu laikā ir jāfokusējas uz jēgas radīšanu nevis informācijas nodošanu.

Viņa nedaudz aprakstīja mūsdienās pastāvošo modeli, uzskatot, ka mācībām ir jābūt aktīvām. 1997.gadā Hārvardas provesors Ēriks Mazurs publicēja grāmatu, kurā aprakstīja šīs mācību metodes stratēģiju.

Visaktīvāk šo metodi poplarizēja Salēmana Khana (Salman Khan). 2004.gadā viņa sāka ierakstīt video un tos publicēt vēlāk nodibinot iestādi ar nosaukumu Khan Academy. Video publicēšana un veidošana tika pamatota uz viņas māsīcas lūgumu. Viņas māsīca vēlējās apgūto atkārtot izlaižot tās vietas, kuras ir apgūtas, bet atkārtojot tās, kuras ir aizmirstas.

Pamatideja

Apgrieztās klases ir viena no mācību stratēģijām, jauktās mācīšanās veids, kurš ir pilnīgi pretējs ierastajai mācību videi un darba organizācijai, bieži vien piedāvājot mācības tiešsaistē, ārpus klases.

Apgrieztajās klasēs skolēni vēro tiešsaistes lekcijas, sadarbojas un aktīvi diskutē, kā arī mājās veic pētījumus, lai ar to rezultātiem varētu iepazīstināt arī citus. Skolotājs darbojas kā mentors.

Apgrieztajās klasēs tiek izmantotas uz skolēnu orientētas apmācību metodes, stundu laikā temats tiek apgūts padziļinātāk, bet tehnoloģiskie risinājumi, piemēram, tiešsaistes video tiek izmantoti mācību satura apguvei ārpus klases.

Svarīga ir skolēnu iesaiste mācību procesā. Stundu aktivitātes var ietvert: laboratorijas eksperimentus, oriģinālu dokumentu analīzi, debates, prezentācijas, diskusijas par pašlaik notiekošo, uz projektiem balstītu apmācību un prasmju attīstību.

Skolotāja un skolēna sadarbība ir daudz personiskāka, skolēni aktīvāk iesaistās zināšanu ieguvē un mācību procesa veidošanā, skolēnu uzdevums ir ne tikai piedalīties, bet arī novērtēt mācību procesu un ieteikt dažādus uzlabojumus.

Priekšrocības

Apgrieztajām klasēm ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, skolēnu kontrole pār mācību procesu, uz skolēnu orientētas amācības un pieejamāks mācību saturs.

Skolēnu kontrole pār mācību procesu. Skolēniem ir tiesības izvēlēties ko un kādā veidā viņi apgūs. Īsās lekcijas, kuras ir iespējams noskatīties mājās dod iespēju skolēnam apgūt mācību tēmu viņam piemērotā ātrumā. Viņi var atkārtot, veidot piezīmes vai uzdodamo jautājumu sarakstu skolotājam, kurus vēlāk ir iespējams pārrunāt.

Uz skolēnu orientētas apmācības. Apgrieztās klases dod iespēju mācību stundas izmantot diskusijām un sadarbības prasmju attīstīšanai. Tas veicina to, ka ar skolotāja palīdzību skoleni mācās un māca viens otru.

Pieejamāks mācību saturs. Ja mācību video ir pieejami, tie skolēni, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties iegūst iespēju tādā pašā veidā apgūt iekavēto. Tas dod iespēju arī skolotājiem, viņu prombūtnes gadījumā, nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai apmācību metodei, arī apgrieztajām klasēm ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret apmācību metodes izmantošanu.

Par metodes galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka palielinās pie datora pavadītais laiks, ir nepieciešama rūpīga gatavošanās un metode pamatojas uz sagatavošanos un uzticību.

Palielinās pie datora pavadītais laiks. Ja katrs skolotājs savu mācību procesu organizēs atbilstoši apgrieztās klases filozofijai, ievērojami palielināsies mājās, pie datora, pavadītais laiks. Tā, kā skolēni datoru izmanto izklaidēm pastāv nopietns apdraudējums šādas metodes izmantošanas efektivitātei.

Rūpīga gatavošanās. Apgrieztās klases organizēšana no skolotāja pieprasa nopietnu un rūpīgu papildus darbu. Ir nepieciešams sagatavot video saturu, to nofilmēt un augšupielādēt, kā arī sagatavoties mācību stundai.

Uzticēšanās un sagatavošanās. Apgrieztās klases tiek balstītas uz skolotāja uzticēšanos un pieņēmumu, ka skolēns mājās patstāvīgi noskatīsies sagatavoto video lekciju. Diemžēl, neviens nevar nodrošināt to, ka skolēns izdarīs prasīto.

Cerams, ka šis nelielais ieskats apgrieztajās klasēs deva tev nelielu izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītība ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.